blob: fc4a8c3d084dfba5c73d90bd3dd1b4ec90e131ce [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
/*
* Copyright (C) 2018 Chen-Yu Tsai <wens@csie.org>
*/
/dts-v1/;
#include "sun8i-h3.dtsi"
#include "sunxi-bananapi-m2-plus-v1.2.dtsi"
/ {
model = "Banana Pi BPI-M2-Plus v1.2 H3";
compatible = "bananapi,bpi-m2-plus-v1.2", "allwinner,sun8i-h3";
};