blob: 8857a3791593fb787a6d207bbc579c5f4cfdb67b [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
// Copyright (C) 2018 Chen-Yu Tsai <wens@csie.org>
/dts-v1/;
#include "sun50i-h5.dtsi"
#include "sun50i-h5-cpu-opp.dtsi"
#include <arm/sunxi-bananapi-m2-plus-v1.2.dtsi>
/ {
model = "Banana Pi BPI-M2-Plus v1.2 H5";
compatible = "bananapi,bpi-m2-plus-v1.2", "allwinner,sun50i-h5";
};