blob: aaa004d4d6d0a98e3690f9b23517a885d7c88d79 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/* Copyright(c) 2009-2012 Realtek Corporation.*/
#include "../wifi.h"
#include "../pci.h"
#include "../ps.h"
#include "../core.h"
#include "reg.h"
#include "def.h"
#include "phy.h"
#include "rf.h"
#include "dm.h"
#include "fw.h"
#include "hw.h"
#include "table.h"
static u32 _rtl92s_phy_calculate_bit_shift(u32 bitmask)
{
u32 i = ffs(bitmask);
return i ? i - 1 : 32;
}
u32 rtl92s_phy_query_bb_reg(struct ieee80211_hw *hw, u32 regaddr, u32 bitmask)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
u32 returnvalue = 0, originalvalue, bitshift;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE, "regaddr(%#x), bitmask(%#x)\n",
regaddr, bitmask);
originalvalue = rtl_read_dword(rtlpriv, regaddr);
bitshift = _rtl92s_phy_calculate_bit_shift(bitmask);
returnvalue = (originalvalue & bitmask) >> bitshift;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE, "BBR MASK=0x%x Addr[0x%x]=0x%x\n",
bitmask, regaddr, originalvalue);
return returnvalue;
}
void rtl92s_phy_set_bb_reg(struct ieee80211_hw *hw, u32 regaddr, u32 bitmask,
u32 data)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
u32 originalvalue, bitshift;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
"regaddr(%#x), bitmask(%#x), data(%#x)\n",
regaddr, bitmask, data);
if (bitmask != MASKDWORD) {
originalvalue = rtl_read_dword(rtlpriv, regaddr);
bitshift = _rtl92s_phy_calculate_bit_shift(bitmask);
data = ((originalvalue & (~bitmask)) | (data << bitshift));
}
rtl_write_dword(rtlpriv, regaddr, data);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
"regaddr(%#x), bitmask(%#x), data(%#x)\n",
regaddr, bitmask, data);
}
static u32 _rtl92s_phy_rf_serial_read(struct ieee80211_hw *hw,
enum radio_path rfpath, u32 offset)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
struct bb_reg_def *pphyreg = &rtlphy->phyreg_def[rfpath];
u32 newoffset;
u32 tmplong, tmplong2;
u8 rfpi_enable = 0;
u32 retvalue = 0;
offset &= 0x3f;
newoffset = offset;
tmplong = rtl_get_bbreg(hw, RFPGA0_XA_HSSIPARAMETER2, MASKDWORD);
if (rfpath == RF90_PATH_A)
tmplong2 = tmplong;
else
tmplong2 = rtl_get_bbreg(hw, pphyreg->rfhssi_para2, MASKDWORD);
tmplong2 = (tmplong2 & (~BLSSI_READADDRESS)) | (newoffset << 23) |
BLSSI_READEDGE;
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_XA_HSSIPARAMETER2, MASKDWORD,
tmplong & (~BLSSI_READEDGE));
mdelay(1);
rtl_set_bbreg(hw, pphyreg->rfhssi_para2, MASKDWORD, tmplong2);
mdelay(1);
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_XA_HSSIPARAMETER2, MASKDWORD, tmplong |
BLSSI_READEDGE);
mdelay(1);
if (rfpath == RF90_PATH_A)
rfpi_enable = (u8)rtl_get_bbreg(hw, RFPGA0_XA_HSSIPARAMETER1,
BIT(8));
else if (rfpath == RF90_PATH_B)
rfpi_enable = (u8)rtl_get_bbreg(hw, RFPGA0_XB_HSSIPARAMETER1,
BIT(8));
if (rfpi_enable)
retvalue = rtl_get_bbreg(hw, pphyreg->rf_rbpi,
BLSSI_READBACK_DATA);
else
retvalue = rtl_get_bbreg(hw, pphyreg->rf_rb,
BLSSI_READBACK_DATA);
retvalue = rtl_get_bbreg(hw, pphyreg->rf_rb,
BLSSI_READBACK_DATA);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE, "RFR-%d Addr[0x%x]=0x%x\n",
rfpath, pphyreg->rf_rb, retvalue);
return retvalue;
}
static void _rtl92s_phy_rf_serial_write(struct ieee80211_hw *hw,
enum radio_path rfpath, u32 offset,
u32 data)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
struct bb_reg_def *pphyreg = &rtlphy->phyreg_def[rfpath];
u32 data_and_addr = 0;
u32 newoffset;
offset &= 0x3f;
newoffset = offset;
data_and_addr = ((newoffset << 20) | (data & 0x000fffff)) & 0x0fffffff;
rtl_set_bbreg(hw, pphyreg->rf3wire_offset, MASKDWORD, data_and_addr);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE, "RFW-%d Addr[0x%x]=0x%x\n",
rfpath, pphyreg->rf3wire_offset, data_and_addr);
}
u32 rtl92s_phy_query_rf_reg(struct ieee80211_hw *hw, enum radio_path rfpath,
u32 regaddr, u32 bitmask)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
u32 original_value, readback_value, bitshift;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
"regaddr(%#x), rfpath(%#x), bitmask(%#x)\n",
regaddr, rfpath, bitmask);
spin_lock(&rtlpriv->locks.rf_lock);
original_value = _rtl92s_phy_rf_serial_read(hw, rfpath, regaddr);
bitshift = _rtl92s_phy_calculate_bit_shift(bitmask);
readback_value = (original_value & bitmask) >> bitshift;
spin_unlock(&rtlpriv->locks.rf_lock);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
"regaddr(%#x), rfpath(%#x), bitmask(%#x), original_value(%#x)\n",
regaddr, rfpath, bitmask, original_value);
return readback_value;
}
void rtl92s_phy_set_rf_reg(struct ieee80211_hw *hw, enum radio_path rfpath,
u32 regaddr, u32 bitmask, u32 data)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
u32 original_value, bitshift;
if (!((rtlphy->rf_pathmap >> rfpath) & 0x1))
return;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
"regaddr(%#x), bitmask(%#x), data(%#x), rfpath(%#x)\n",
regaddr, bitmask, data, rfpath);
spin_lock(&rtlpriv->locks.rf_lock);
if (bitmask != RFREG_OFFSET_MASK) {
original_value = _rtl92s_phy_rf_serial_read(hw, rfpath,
regaddr);
bitshift = _rtl92s_phy_calculate_bit_shift(bitmask);
data = ((original_value & (~bitmask)) | (data << bitshift));
}
_rtl92s_phy_rf_serial_write(hw, rfpath, regaddr, data);
spin_unlock(&rtlpriv->locks.rf_lock);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
"regaddr(%#x), bitmask(%#x), data(%#x), rfpath(%#x)\n",
regaddr, bitmask, data, rfpath);
}
void rtl92s_phy_scan_operation_backup(struct ieee80211_hw *hw,
u8 operation)
{
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
if (!is_hal_stop(rtlhal)) {
switch (operation) {
case SCAN_OPT_BACKUP:
rtl92s_phy_set_fw_cmd(hw, FW_CMD_PAUSE_DM_BY_SCAN);
break;
case SCAN_OPT_RESTORE:
rtl92s_phy_set_fw_cmd(hw, FW_CMD_RESUME_DM_BY_SCAN);
break;
default:
pr_err("Unknown operation\n");
break;
}
}
}
void rtl92s_phy_set_bw_mode(struct ieee80211_hw *hw,
enum nl80211_channel_type ch_type)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
struct rtl_mac *mac = rtl_mac(rtl_priv(hw));
u8 reg_bw_opmode;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SCAN, DBG_TRACE, "Switch to %s bandwidth\n",
rtlphy->current_chan_bw == HT_CHANNEL_WIDTH_20 ?
"20MHz" : "40MHz");
if (rtlphy->set_bwmode_inprogress)
return;
if (is_hal_stop(rtlhal))
return;
rtlphy->set_bwmode_inprogress = true;
reg_bw_opmode = rtl_read_byte(rtlpriv, BW_OPMODE);
/* dummy read */
rtl_read_byte(rtlpriv, RRSR + 2);
switch (rtlphy->current_chan_bw) {
case HT_CHANNEL_WIDTH_20:
reg_bw_opmode |= BW_OPMODE_20MHZ;
rtl_write_byte(rtlpriv, BW_OPMODE, reg_bw_opmode);
break;
case HT_CHANNEL_WIDTH_20_40:
reg_bw_opmode &= ~BW_OPMODE_20MHZ;
rtl_write_byte(rtlpriv, BW_OPMODE, reg_bw_opmode);
break;
default:
pr_err("unknown bandwidth: %#X\n",
rtlphy->current_chan_bw);
break;
}
switch (rtlphy->current_chan_bw) {
case HT_CHANNEL_WIDTH_20:
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_RFMOD, BRFMOD, 0x0);
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA1_RFMOD, BRFMOD, 0x0);
if (rtlhal->version >= VERSION_8192S_BCUT)
rtl_write_byte(rtlpriv, RFPGA0_ANALOGPARAMETER2, 0x58);
break;
case HT_CHANNEL_WIDTH_20_40:
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_RFMOD, BRFMOD, 0x1);
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA1_RFMOD, BRFMOD, 0x1);
rtl_set_bbreg(hw, RCCK0_SYSTEM, BCCK_SIDEBAND,
(mac->cur_40_prime_sc >> 1));
rtl_set_bbreg(hw, ROFDM1_LSTF, 0xC00, mac->cur_40_prime_sc);
if (rtlhal->version >= VERSION_8192S_BCUT)
rtl_write_byte(rtlpriv, RFPGA0_ANALOGPARAMETER2, 0x18);
break;
default:
pr_err("unknown bandwidth: %#X\n",
rtlphy->current_chan_bw);
break;
}
rtl92s_phy_rf6052_set_bandwidth(hw, rtlphy->current_chan_bw);
rtlphy->set_bwmode_inprogress = false;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SCAN, DBG_TRACE, "<==\n");
}
static bool _rtl92s_phy_set_sw_chnl_cmdarray(struct swchnlcmd *cmdtable,
u32 cmdtableidx, u32 cmdtablesz, enum swchnlcmd_id cmdid,
u32 para1, u32 para2, u32 msdelay)
{
struct swchnlcmd *pcmd;
if (cmdtable == NULL) {
WARN_ONCE(true, "rtl8192se: cmdtable cannot be NULL\n");
return false;
}
if (cmdtableidx >= cmdtablesz)
return false;
pcmd = cmdtable + cmdtableidx;
pcmd->cmdid = cmdid;
pcmd->para1 = para1;
pcmd->para2 = para2;
pcmd->msdelay = msdelay;
return true;
}
static bool _rtl92s_phy_sw_chnl_step_by_step(struct ieee80211_hw *hw,
u8 channel, u8 *stage, u8 *step, u32 *delay)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
struct swchnlcmd precommoncmd[MAX_PRECMD_CNT];
u32 precommoncmdcnt;
struct swchnlcmd postcommoncmd[MAX_POSTCMD_CNT];
u32 postcommoncmdcnt;
struct swchnlcmd rfdependcmd[MAX_RFDEPENDCMD_CNT];
u32 rfdependcmdcnt;
struct swchnlcmd *currentcmd = NULL;
u8 rfpath;
u8 num_total_rfpath = rtlphy->num_total_rfpath;
precommoncmdcnt = 0;
_rtl92s_phy_set_sw_chnl_cmdarray(precommoncmd, precommoncmdcnt++,
MAX_PRECMD_CNT, CMDID_SET_TXPOWEROWER_LEVEL, 0, 0, 0);
_rtl92s_phy_set_sw_chnl_cmdarray(precommoncmd, precommoncmdcnt++,
MAX_PRECMD_CNT, CMDID_END, 0, 0, 0);
postcommoncmdcnt = 0;
_rtl92s_phy_set_sw_chnl_cmdarray(postcommoncmd, postcommoncmdcnt++,
MAX_POSTCMD_CNT, CMDID_END, 0, 0, 0);
rfdependcmdcnt = 0;
WARN_ONCE((channel < 1 || channel > 14),
"rtl8192se: invalid channel for Zebra: %d\n", channel);
_rtl92s_phy_set_sw_chnl_cmdarray(rfdependcmd, rfdependcmdcnt++,
MAX_RFDEPENDCMD_CNT, CMDID_RF_WRITEREG,
RF_CHNLBW, channel, 10);
_rtl92s_phy_set_sw_chnl_cmdarray(rfdependcmd, rfdependcmdcnt++,
MAX_RFDEPENDCMD_CNT, CMDID_END, 0, 0, 0);
do {
switch (*stage) {
case 0:
currentcmd = &precommoncmd[*step];
break;
case 1:
currentcmd = &rfdependcmd[*step];
break;
case 2:
currentcmd = &postcommoncmd[*step];
break;
default:
return true;
}
if (currentcmd->cmdid == CMDID_END) {
if ((*stage) == 2) {
return true;
} else {
(*stage)++;
(*step) = 0;
continue;
}
}
switch (currentcmd->cmdid) {
case CMDID_SET_TXPOWEROWER_LEVEL:
rtl92s_phy_set_txpower(hw, channel);
break;
case CMDID_WRITEPORT_ULONG:
rtl_write_dword(rtlpriv, currentcmd->para1,
currentcmd->para2);
break;
case CMDID_WRITEPORT_USHORT:
rtl_write_word(rtlpriv, currentcmd->para1,
(u16)currentcmd->para2);
break;
case CMDID_WRITEPORT_UCHAR:
rtl_write_byte(rtlpriv, currentcmd->para1,
(u8)currentcmd->para2);
break;
case CMDID_RF_WRITEREG:
for (rfpath = 0; rfpath < num_total_rfpath; rfpath++) {
rtlphy->rfreg_chnlval[rfpath] =
((rtlphy->rfreg_chnlval[rfpath] &
0xfffffc00) | currentcmd->para2);
rtl_set_rfreg(hw, (enum radio_path)rfpath,
currentcmd->para1,
RFREG_OFFSET_MASK,
rtlphy->rfreg_chnlval[rfpath]);
}
break;
default:
pr_err("switch case %#x not processed\n",
currentcmd->cmdid);
break;
}
break;
} while (true);
(*delay) = currentcmd->msdelay;
(*step)++;
return false;
}
u8 rtl92s_phy_sw_chnl(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
u32 delay;
bool ret;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SCAN, DBG_TRACE, "switch to channel%d\n",
rtlphy->current_channel);
if (rtlphy->sw_chnl_inprogress)
return 0;
if (rtlphy->set_bwmode_inprogress)
return 0;
if (is_hal_stop(rtlhal))
return 0;
rtlphy->sw_chnl_inprogress = true;
rtlphy->sw_chnl_stage = 0;
rtlphy->sw_chnl_step = 0;
do {
if (!rtlphy->sw_chnl_inprogress)
break;
ret = _rtl92s_phy_sw_chnl_step_by_step(hw,
rtlphy->current_channel,
&rtlphy->sw_chnl_stage,
&rtlphy->sw_chnl_step, &delay);
if (!ret) {
if (delay > 0)
mdelay(delay);
else
continue;
} else {
rtlphy->sw_chnl_inprogress = false;
}
break;
} while (true);
rtlphy->sw_chnl_inprogress = false;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SCAN, DBG_TRACE, "<==\n");
return 1;
}
static void _rtl92se_phy_set_rf_sleep(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
u8 u1btmp;
u1btmp = rtl_read_byte(rtlpriv, LDOV12D_CTRL);
u1btmp |= BIT(0);
rtl_write_byte(rtlpriv, LDOV12D_CTRL, u1btmp);
rtl_write_byte(rtlpriv, SPS1_CTRL, 0x0);
rtl_write_byte(rtlpriv, TXPAUSE, 0xFF);
rtl_write_word(rtlpriv, CMDR, 0x57FC);
udelay(100);
rtl_write_word(rtlpriv, CMDR, 0x77FC);
rtl_write_byte(rtlpriv, PHY_CCA, 0x0);
udelay(10);
rtl_write_word(rtlpriv, CMDR, 0x37FC);
udelay(10);
rtl_write_word(rtlpriv, CMDR, 0x77FC);
udelay(10);
rtl_write_word(rtlpriv, CMDR, 0x57FC);
/* we should chnge GPIO to input mode
* this will drop away current about 25mA*/
rtl8192se_gpiobit3_cfg_inputmode(hw);
}
bool rtl92s_phy_set_rf_power_state(struct ieee80211_hw *hw,
enum rf_pwrstate rfpwr_state)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_pci_priv *pcipriv = rtl_pcipriv(hw);
struct rtl_mac *mac = rtl_mac(rtl_priv(hw));
struct rtl_ps_ctl *ppsc = rtl_psc(rtl_priv(hw));
bool bresult = true;
u8 i, queue_id;
struct rtl8192_tx_ring *ring = NULL;
if (rfpwr_state == ppsc->rfpwr_state)
return false;
switch (rfpwr_state) {
case ERFON:{
if ((ppsc->rfpwr_state == ERFOFF) &&
RT_IN_PS_LEVEL(ppsc, RT_RF_OFF_LEVL_HALT_NIC)) {
bool rtstatus;
u32 initializecount = 0;
do {
initializecount++;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_DMESG,
"IPS Set eRf nic enable\n");
rtstatus = rtl_ps_enable_nic(hw);
} while (!rtstatus && (initializecount < 10));
RT_CLEAR_PS_LEVEL(ppsc,
RT_RF_OFF_LEVL_HALT_NIC);
} else {
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_POWER, DBG_DMESG,
"awake, slept:%d ms state_inap:%x\n",
jiffies_to_msecs(jiffies -
ppsc->last_sleep_jiffies),
rtlpriv->psc.state_inap);
ppsc->last_awake_jiffies = jiffies;
rtl_write_word(rtlpriv, CMDR, 0x37FC);
rtl_write_byte(rtlpriv, TXPAUSE, 0x00);
rtl_write_byte(rtlpriv, PHY_CCA, 0x3);
}
if (mac->link_state == MAC80211_LINKED)
rtlpriv->cfg->ops->led_control(hw,
LED_CTL_LINK);
else
rtlpriv->cfg->ops->led_control(hw,
LED_CTL_NO_LINK);
break;
}
case ERFOFF:{
if (ppsc->reg_rfps_level & RT_RF_OFF_LEVL_HALT_NIC) {
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_DMESG,
"IPS Set eRf nic disable\n");
rtl_ps_disable_nic(hw);
RT_SET_PS_LEVEL(ppsc, RT_RF_OFF_LEVL_HALT_NIC);
} else {
if (ppsc->rfoff_reason == RF_CHANGE_BY_IPS)
rtlpriv->cfg->ops->led_control(hw,
LED_CTL_NO_LINK);
else
rtlpriv->cfg->ops->led_control(hw,
LED_CTL_POWER_OFF);
}
break;
}
case ERFSLEEP:
if (ppsc->rfpwr_state == ERFOFF)
return false;
for (queue_id = 0, i = 0;
queue_id < RTL_PCI_MAX_TX_QUEUE_COUNT;) {
ring = &pcipriv->dev.tx_ring[queue_id];
if (skb_queue_len(&ring->queue) == 0 ||
queue_id == BEACON_QUEUE) {
queue_id++;
continue;
} else {
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_WARNING,
"eRf Off/Sleep: %d times TcbBusyQueue[%d] = %d before doze!\n",
i + 1, queue_id,
skb_queue_len(&ring->queue));
udelay(10);
i++;
}
if (i >= MAX_DOZE_WAITING_TIMES_9x) {
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_WARNING,
"ERFOFF: %d times TcbBusyQueue[%d] = %d !\n",
MAX_DOZE_WAITING_TIMES_9x,
queue_id,
skb_queue_len(&ring->queue));
break;
}
}
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_POWER, DBG_DMESG,
"Set ERFSLEEP awaked:%d ms\n",
jiffies_to_msecs(jiffies -
ppsc->last_awake_jiffies));
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_POWER, DBG_DMESG,
"sleep awaked:%d ms state_inap:%x\n",
jiffies_to_msecs(jiffies -
ppsc->last_awake_jiffies),
rtlpriv->psc.state_inap);
ppsc->last_sleep_jiffies = jiffies;
_rtl92se_phy_set_rf_sleep(hw);
break;
default:
pr_err("switch case %#x not processed\n",
rfpwr_state);
bresult = false;
break;
}
if (bresult)
ppsc->rfpwr_state = rfpwr_state;
return bresult;
}
static bool _rtl92s_phy_config_rfpa_bias_current(struct ieee80211_hw *hw,
enum radio_path rfpath)
{
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
bool rtstatus = true;
u32 tmpval = 0;
/* If inferiority IC, we have to increase the PA bias current */
if (rtlhal->ic_class != IC_INFERIORITY_A) {
tmpval = rtl92s_phy_query_rf_reg(hw, rfpath, RF_IPA, 0xf);
rtl92s_phy_set_rf_reg(hw, rfpath, RF_IPA, 0xf, tmpval + 1);
}
return rtstatus;
}
static void _rtl92s_store_pwrindex_diffrate_offset(struct ieee80211_hw *hw,
u32 reg_addr, u32 bitmask, u32 data)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
int index;
if (reg_addr == RTXAGC_RATE18_06)
index = 0;
else if (reg_addr == RTXAGC_RATE54_24)
index = 1;
else if (reg_addr == RTXAGC_CCK_MCS32)
index = 6;
else if (reg_addr == RTXAGC_MCS03_MCS00)
index = 2;
else if (reg_addr == RTXAGC_MCS07_MCS04)
index = 3;
else if (reg_addr == RTXAGC_MCS11_MCS08)
index = 4;
else if (reg_addr == RTXAGC_MCS15_MCS12)
index = 5;
else
return;
rtlphy->mcs_offset[rtlphy->pwrgroup_cnt][index] = data;
if (index == 5)
rtlphy->pwrgroup_cnt++;
}
static void _rtl92s_phy_init_register_definition(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
/*RF Interface Sowrtware Control */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rfintfs = RFPGA0_XAB_RFINTERFACESW;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rfintfs = RFPGA0_XAB_RFINTERFACESW;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rfintfs = RFPGA0_XCD_RFINTERFACESW;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rfintfs = RFPGA0_XCD_RFINTERFACESW;
/* RF Interface Readback Value */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rfintfi = RFPGA0_XAB_RFINTERFACERB;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rfintfi = RFPGA0_XAB_RFINTERFACERB;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rfintfi = RFPGA0_XCD_RFINTERFACERB;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rfintfi = RFPGA0_XCD_RFINTERFACERB;
/* RF Interface Output (and Enable) */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rfintfo = RFPGA0_XA_RFINTERFACEOE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rfintfo = RFPGA0_XB_RFINTERFACEOE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rfintfo = RFPGA0_XC_RFINTERFACEOE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rfintfo = RFPGA0_XD_RFINTERFACEOE;
/* RF Interface (Output and) Enable */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rfintfe = RFPGA0_XA_RFINTERFACEOE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rfintfe = RFPGA0_XB_RFINTERFACEOE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rfintfe = RFPGA0_XC_RFINTERFACEOE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rfintfe = RFPGA0_XD_RFINTERFACEOE;
/* Addr of LSSI. Wirte RF register by driver */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rf3wire_offset =
RFPGA0_XA_LSSIPARAMETER;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rf3wire_offset =
RFPGA0_XB_LSSIPARAMETER;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rf3wire_offset =
RFPGA0_XC_LSSIPARAMETER;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rf3wire_offset =
RFPGA0_XD_LSSIPARAMETER;
/* RF parameter */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rflssi_select = RFPGA0_XAB_RFPARAMETER;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rflssi_select = RFPGA0_XAB_RFPARAMETER;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rflssi_select = RFPGA0_XCD_RFPARAMETER;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rflssi_select = RFPGA0_XCD_RFPARAMETER;
/* Tx AGC Gain Stage (same for all path. Should we remove this?) */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rftxgain_stage = RFPGA0_TXGAINSTAGE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rftxgain_stage = RFPGA0_TXGAINSTAGE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rftxgain_stage = RFPGA0_TXGAINSTAGE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rftxgain_stage = RFPGA0_TXGAINSTAGE;
/* Tranceiver A~D HSSI Parameter-1 */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rfhssi_para1 = RFPGA0_XA_HSSIPARAMETER1;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rfhssi_para1 = RFPGA0_XB_HSSIPARAMETER1;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rfhssi_para1 = RFPGA0_XC_HSSIPARAMETER1;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rfhssi_para1 = RFPGA0_XD_HSSIPARAMETER1;
/* Tranceiver A~D HSSI Parameter-2 */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rfhssi_para2 = RFPGA0_XA_HSSIPARAMETER2;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rfhssi_para2 = RFPGA0_XB_HSSIPARAMETER2;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rfhssi_para2 = RFPGA0_XC_HSSIPARAMETER2;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rfhssi_para2 = RFPGA0_XD_HSSIPARAMETER2;
/* RF switch Control */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rfsw_ctrl = RFPGA0_XAB_SWITCHCONTROL;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rfsw_ctrl = RFPGA0_XAB_SWITCHCONTROL;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rfsw_ctrl = RFPGA0_XCD_SWITCHCONTROL;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rfsw_ctrl = RFPGA0_XCD_SWITCHCONTROL;
/* AGC control 1 */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rfagc_control1 = ROFDM0_XAAGCCORE1;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rfagc_control1 = ROFDM0_XBAGCCORE1;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rfagc_control1 = ROFDM0_XCAGCCORE1;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rfagc_control1 = ROFDM0_XDAGCCORE1;
/* AGC control 2 */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rfagc_control2 = ROFDM0_XAAGCCORE2;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rfagc_control2 = ROFDM0_XBAGCCORE2;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rfagc_control2 = ROFDM0_XCAGCCORE2;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rfagc_control2 = ROFDM0_XDAGCCORE2;
/* RX AFE control 1 */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rfrxiq_imbal = ROFDM0_XARXIQIMBALANCE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rfrxiq_imbal = ROFDM0_XBRXIQIMBALANCE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rfrxiq_imbal = ROFDM0_XCRXIQIMBALANCE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rfrxiq_imbal = ROFDM0_XDRXIQIMBALANCE;
/* RX AFE control 1 */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rfrx_afe = ROFDM0_XARXAFE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rfrx_afe = ROFDM0_XBRXAFE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rfrx_afe = ROFDM0_XCRXAFE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rfrx_afe = ROFDM0_XDRXAFE;
/* Tx AFE control 1 */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rftxiq_imbal = ROFDM0_XATXIQIMBALANCE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rftxiq_imbal = ROFDM0_XBTXIQIMBALANCE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rftxiq_imbal = ROFDM0_XCTXIQIMBALANCE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rftxiq_imbal = ROFDM0_XDTXIQIMBALANCE;
/* Tx AFE control 2 */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rftx_afe = ROFDM0_XATXAFE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rftx_afe = ROFDM0_XBTXAFE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rftx_afe = ROFDM0_XCTXAFE;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rftx_afe = ROFDM0_XDTXAFE;
/* Tranceiver LSSI Readback */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rf_rb = RFPGA0_XA_LSSIREADBACK;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rf_rb = RFPGA0_XB_LSSIREADBACK;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_C].rf_rb = RFPGA0_XC_LSSIREADBACK;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_D].rf_rb = RFPGA0_XD_LSSIREADBACK;
/* Tranceiver LSSI Readback PI mode */
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_A].rf_rbpi = TRANSCEIVERA_HSPI_READBACK;
rtlphy->phyreg_def[RF90_PATH_B].rf_rbpi = TRANSCEIVERB_HSPI_READBACK;
}
static bool _rtl92s_phy_config_bb(struct ieee80211_hw *hw, u8 configtype)
{
int i;
u32 *phy_reg_table;
u32 *agc_table;
u16 phy_reg_len, agc_len;
agc_len = AGCTAB_ARRAYLENGTH;
agc_table = rtl8192seagctab_array;
/* Default RF_type: 2T2R */
phy_reg_len = PHY_REG_2T2RARRAYLENGTH;
phy_reg_table = rtl8192sephy_reg_2t2rarray;
if (configtype == BASEBAND_CONFIG_PHY_REG) {
for (i = 0; i < phy_reg_len; i = i + 2) {
rtl_addr_delay(phy_reg_table[i]);
/* Add delay for ECS T20 & LG malow platform, */
udelay(1);
rtl92s_phy_set_bb_reg(hw, phy_reg_table[i], MASKDWORD,
phy_reg_table[i + 1]);
}
} else if (configtype == BASEBAND_CONFIG_AGC_TAB) {
for (i = 0; i < agc_len; i = i + 2) {
rtl92s_phy_set_bb_reg(hw, agc_table[i], MASKDWORD,
agc_table[i + 1]);
/* Add delay for ECS T20 & LG malow platform */
udelay(1);
}
}
return true;
}
static bool _rtl92s_phy_set_bb_to_diff_rf(struct ieee80211_hw *hw,
u8 configtype)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
u32 *phy_regarray2xtxr_table;
u16 phy_regarray2xtxr_len;
int i;
if (rtlphy->rf_type == RF_1T1R) {
phy_regarray2xtxr_table = rtl8192sephy_changeto_1t1rarray;
phy_regarray2xtxr_len = PHY_CHANGETO_1T1RARRAYLENGTH;
} else if (rtlphy->rf_type == RF_1T2R) {
phy_regarray2xtxr_table = rtl8192sephy_changeto_1t2rarray;
phy_regarray2xtxr_len = PHY_CHANGETO_1T2RARRAYLENGTH;
} else {
return false;
}
if (configtype == BASEBAND_CONFIG_PHY_REG) {
for (i = 0; i < phy_regarray2xtxr_len; i = i + 3) {
rtl_addr_delay(phy_regarray2xtxr_table[i]);
rtl92s_phy_set_bb_reg(hw, phy_regarray2xtxr_table[i],
phy_regarray2xtxr_table[i + 1],
phy_regarray2xtxr_table[i + 2]);
}
}
return true;
}
static bool _rtl92s_phy_config_bb_with_pg(struct ieee80211_hw *hw,
u8 configtype)
{
int i;
u32 *phy_table_pg;
u16 phy_pg_len;
phy_pg_len = PHY_REG_ARRAY_PGLENGTH;
phy_table_pg = rtl8192sephy_reg_array_pg;
if (configtype == BASEBAND_CONFIG_PHY_REG) {
for (i = 0; i < phy_pg_len; i = i + 3) {
rtl_addr_delay(phy_table_pg[i]);
_rtl92s_store_pwrindex_diffrate_offset(hw,
phy_table_pg[i],
phy_table_pg[i + 1],
phy_table_pg[i + 2]);
rtl92s_phy_set_bb_reg(hw, phy_table_pg[i],
phy_table_pg[i + 1],
phy_table_pg[i + 2]);
}
}
return true;
}
static bool _rtl92s_phy_bb_config_parafile(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
struct rtl_efuse *rtlefuse = rtl_efuse(rtl_priv(hw));
bool rtstatus = true;
/* 1. Read PHY_REG.TXT BB INIT!! */
/* We will separate as 1T1R/1T2R/1T2R_GREEN/2T2R */
if (rtlphy->rf_type == RF_1T2R || rtlphy->rf_type == RF_2T2R ||
rtlphy->rf_type == RF_1T1R || rtlphy->rf_type == RF_2T2R_GREEN) {
rtstatus = _rtl92s_phy_config_bb(hw, BASEBAND_CONFIG_PHY_REG);
if (rtlphy->rf_type != RF_2T2R &&
rtlphy->rf_type != RF_2T2R_GREEN)
/* so we should reconfig BB reg with the right
* PHY parameters. */
rtstatus = _rtl92s_phy_set_bb_to_diff_rf(hw,
BASEBAND_CONFIG_PHY_REG);
} else {
rtstatus = false;
}
if (!rtstatus) {
pr_err("Write BB Reg Fail!!\n");
goto phy_bb8190_config_parafile_fail;
}
/* 2. If EEPROM or EFUSE autoload OK, We must config by
* PHY_REG_PG.txt */
if (rtlefuse->autoload_failflag == false) {
rtlphy->pwrgroup_cnt = 0;
rtstatus = _rtl92s_phy_config_bb_with_pg(hw,
BASEBAND_CONFIG_PHY_REG);
}
if (!rtstatus) {
pr_err("_rtl92s_phy_bb_config_parafile(): BB_PG Reg Fail!!\n");
goto phy_bb8190_config_parafile_fail;
}
/* 3. BB AGC table Initialization */
rtstatus = _rtl92s_phy_config_bb(hw, BASEBAND_CONFIG_AGC_TAB);
if (!rtstatus) {
pr_err("%s(): AGC Table Fail\n", __func__);
goto phy_bb8190_config_parafile_fail;
}
/* Check if the CCK HighPower is turned ON. */
/* This is used to calculate PWDB. */
rtlphy->cck_high_power = (bool)(rtl92s_phy_query_bb_reg(hw,
RFPGA0_XA_HSSIPARAMETER2, 0x200));
phy_bb8190_config_parafile_fail:
return rtstatus;
}
u8 rtl92s_phy_config_rf(struct ieee80211_hw *hw, enum radio_path rfpath)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
int i;
bool rtstatus = true;
u32 *radio_a_table;
u32 *radio_b_table;
u16 radio_a_tblen, radio_b_tblen;
radio_a_tblen = RADIOA_1T_ARRAYLENGTH;
radio_a_table = rtl8192seradioa_1t_array;
/* Using Green mode array table for RF_2T2R_GREEN */
if (rtlphy->rf_type == RF_2T2R_GREEN) {
radio_b_table = rtl8192seradiob_gm_array;
radio_b_tblen = RADIOB_GM_ARRAYLENGTH;
} else {
radio_b_table = rtl8192seradiob_array;
radio_b_tblen = RADIOB_ARRAYLENGTH;
}
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD, "Radio No %x\n", rfpath);
rtstatus = true;
switch (rfpath) {
case RF90_PATH_A:
for (i = 0; i < radio_a_tblen; i = i + 2) {
rtl_rfreg_delay(hw, rfpath, radio_a_table[i],
MASK20BITS, radio_a_table[i + 1]);
}
/* PA Bias current for inferiority IC */
_rtl92s_phy_config_rfpa_bias_current(hw, rfpath);
break;
case RF90_PATH_B:
for (i = 0; i < radio_b_tblen; i = i + 2) {
rtl_rfreg_delay(hw, rfpath, radio_b_table[i],
MASK20BITS, radio_b_table[i + 1]);
}
break;
case RF90_PATH_C:
;
break;
case RF90_PATH_D:
;
break;
default:
break;
}
return rtstatus;
}
bool rtl92s_phy_mac_config(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
u32 i;
u32 arraylength;
u32 *ptrarray;
arraylength = MAC_2T_ARRAYLENGTH;
ptrarray = rtl8192semac_2t_array;
for (i = 0; i < arraylength; i = i + 2)
rtl_write_byte(rtlpriv, ptrarray[i], (u8)ptrarray[i + 1]);
return true;
}
bool rtl92s_phy_bb_config(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
bool rtstatus;
u8 pathmap, index, rf_num = 0;
u8 path1, path2;
_rtl92s_phy_init_register_definition(hw);
/* Config BB and AGC */
rtstatus = _rtl92s_phy_bb_config_parafile(hw);
/* Check BB/RF confiuration setting. */
/* We only need to configure RF which is turned on. */
path1 = (u8)(rtl92s_phy_query_bb_reg(hw, RFPGA0_TXINFO, 0xf));
mdelay(10);
path2 = (u8)(rtl92s_phy_query_bb_reg(hw, ROFDM0_TRXPATHENABLE, 0xf));
pathmap = path1 | path2;
rtlphy->rf_pathmap = pathmap;
for (index = 0; index < 4; index++) {
if ((pathmap >> index) & 0x1)
rf_num++;
}
if ((rtlphy->rf_type == RF_1T1R && rf_num != 1) ||
(rtlphy->rf_type == RF_1T2R && rf_num != 2) ||
(rtlphy->rf_type == RF_2T2R && rf_num != 2) ||
(rtlphy->rf_type == RF_2T2R_GREEN && rf_num != 2)) {
pr_err("RF_Type(%x) does not match RF_Num(%x)!!\n",
rtlphy->rf_type, rf_num);
pr_err("path1 0x%x, path2 0x%x, pathmap 0x%x\n",
path1, path2, pathmap);
}
return rtstatus;
}
bool rtl92s_phy_rf_config(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
/* Initialize general global value */
if (rtlphy->rf_type == RF_1T1R)
rtlphy->num_total_rfpath = 1;
else
rtlphy->num_total_rfpath = 2;
/* Config BB and RF */
return rtl92s_phy_rf6052_config(hw);
}
void rtl92s_phy_get_hw_reg_originalvalue(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
/* read rx initial gain */
rtlphy->default_initialgain[0] = rtl_get_bbreg(hw,
ROFDM0_XAAGCCORE1, MASKBYTE0);
rtlphy->default_initialgain[1] = rtl_get_bbreg(hw,
ROFDM0_XBAGCCORE1, MASKBYTE0);
rtlphy->default_initialgain[2] = rtl_get_bbreg(hw,
ROFDM0_XCAGCCORE1, MASKBYTE0);
rtlphy->default_initialgain[3] = rtl_get_bbreg(hw,
ROFDM0_XDAGCCORE1, MASKBYTE0);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
"Default initial gain (c50=0x%x, c58=0x%x, c60=0x%x, c68=0x%x)\n",
rtlphy->default_initialgain[0],
rtlphy->default_initialgain[1],
rtlphy->default_initialgain[2],
rtlphy->default_initialgain[3]);
/* read framesync */
rtlphy->framesync = rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_RXDETECTOR3, MASKBYTE0);
rtlphy->framesync_c34 = rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_RXDETECTOR2,
MASKDWORD);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
"Default framesync (0x%x) = 0x%x\n",
ROFDM0_RXDETECTOR3, rtlphy->framesync);
}
static void _rtl92s_phy_get_txpower_index(struct ieee80211_hw *hw, u8 channel,
u8 *cckpowerlevel, u8 *ofdmpowerlevel)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
struct rtl_efuse *rtlefuse = rtl_efuse(rtl_priv(hw));
u8 index = (channel - 1);
/* 1. CCK */
/* RF-A */
cckpowerlevel[0] = rtlefuse->txpwrlevel_cck[0][index];
/* RF-B */
cckpowerlevel[1] = rtlefuse->txpwrlevel_cck[1][index];
/* 2. OFDM for 1T or 2T */
if (rtlphy->rf_type == RF_1T2R || rtlphy->rf_type == RF_1T1R) {
/* Read HT 40 OFDM TX power */
ofdmpowerlevel[0] = rtlefuse->txpwrlevel_ht40_1s[0][index];
ofdmpowerlevel[1] = rtlefuse->txpwrlevel_ht40_1s[1][index];
} else if (rtlphy->rf_type == RF_2T2R) {
/* Read HT 40 OFDM TX power */
ofdmpowerlevel[0] = rtlefuse->txpwrlevel_ht40_2s[0][index];
ofdmpowerlevel[1] = rtlefuse->txpwrlevel_ht40_2s[1][index];
} else {
ofdmpowerlevel[0] = 0;
ofdmpowerlevel[1] = 0;
}
}
static void _rtl92s_phy_ccxpower_indexcheck(struct ieee80211_hw *hw,
u8 channel, u8 *cckpowerlevel, u8 *ofdmpowerlevel)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
rtlphy->cur_cck_txpwridx = cckpowerlevel[0];
rtlphy->cur_ofdm24g_txpwridx = ofdmpowerlevel[0];
}
void rtl92s_phy_set_txpower(struct ieee80211_hw *hw, u8 channel)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_efuse *rtlefuse = rtl_efuse(rtl_priv(hw));
/* [0]:RF-A, [1]:RF-B */
u8 cckpowerlevel[2], ofdmpowerlevel[2];
if (!rtlefuse->txpwr_fromeprom)
return;
/* Mainly we use RF-A Tx Power to write the Tx Power registers,
* but the RF-B Tx Power must be calculated by the antenna diff.
* So we have to rewrite Antenna gain offset register here.
* Please refer to BB register 0x80c
* 1. For CCK.
* 2. For OFDM 1T or 2T */
_rtl92s_phy_get_txpower_index(hw, channel, &cckpowerlevel[0],
&ofdmpowerlevel[0]);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_POWER, DBG_LOUD,
"Channel-%d, cckPowerLevel (A / B) = 0x%x / 0x%x, ofdmPowerLevel (A / B) = 0x%x / 0x%x\n",
channel, cckpowerlevel[0], cckpowerlevel[1],
ofdmpowerlevel[0], ofdmpowerlevel[1]);
_rtl92s_phy_ccxpower_indexcheck(hw, channel, &cckpowerlevel[0],
&ofdmpowerlevel[0]);
rtl92s_phy_rf6052_set_ccktxpower(hw, cckpowerlevel[0]);
rtl92s_phy_rf6052_set_ofdmtxpower(hw, &ofdmpowerlevel[0], channel);
}
void rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
u16 pollingcnt = 10000;
u32 tmpvalue;
/* Make sure that CMD IO has be accepted by FW. */
do {
udelay(10);
tmpvalue = rtl_read_dword(rtlpriv, WFM5);
if (tmpvalue == 0)
break;
} while (--pollingcnt);
if (pollingcnt == 0)
pr_err("Set FW Cmd fail!!\n");
}
static void _rtl92s_phy_set_fwcmd_io(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
struct rtl_phy *rtlphy = &(rtlpriv->phy);
u32 input, current_aid = 0;
if (is_hal_stop(rtlhal))
return;
if (hal_get_firmwareversion(rtlpriv) < 0x34)
goto skip;
/* We re-map RA related CMD IO to combinational ones */
/* if FW version is v.52 or later. */
switch (rtlhal->current_fwcmd_io) {
case FW_CMD_RA_REFRESH_N:
rtlhal->current_fwcmd_io = FW_CMD_RA_REFRESH_N_COMB;
break;
case FW_CMD_RA_REFRESH_BG:
rtlhal->current_fwcmd_io = FW_CMD_RA_REFRESH_BG_COMB;
break;
default:
break;
}
skip:
switch (rtlhal->current_fwcmd_io) {
case FW_CMD_RA_RESET:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_DMESG, "FW_CMD_RA_RESET\n");
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, FW_RA_RESET);
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
break;
case FW_CMD_RA_ACTIVE:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_DMESG, "FW_CMD_RA_ACTIVE\n");
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, FW_RA_ACTIVE);
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
break;
case FW_CMD_RA_REFRESH_N:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_DMESG, "FW_CMD_RA_REFRESH_N\n");
input = FW_RA_REFRESH;
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, input);
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, FW_RA_ENABLE_RSSI_MASK);
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
break;
case FW_CMD_RA_REFRESH_BG:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_DMESG,
"FW_CMD_RA_REFRESH_BG\n");
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, FW_RA_REFRESH);
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, FW_RA_DISABLE_RSSI_MASK);
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
break;
case FW_CMD_RA_REFRESH_N_COMB:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_DMESG,
"FW_CMD_RA_REFRESH_N_COMB\n");
input = FW_RA_IOT_N_COMB;
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, input);
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
break;
case FW_CMD_RA_REFRESH_BG_COMB:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_DMESG,
"FW_CMD_RA_REFRESH_BG_COMB\n");
input = FW_RA_IOT_BG_COMB;
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, input);
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
break;
case FW_CMD_IQK_ENABLE:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_DMESG, "FW_CMD_IQK_ENABLE\n");
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, FW_IQK_ENABLE);
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
break;
case FW_CMD_PAUSE_DM_BY_SCAN:
/* Lower initial gain */
rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_XAAGCCORE1, MASKBYTE0, 0x17);
rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_XBAGCCORE1, MASKBYTE0, 0x17);
/* CCA threshold */
rtl_set_bbreg(hw, RCCK0_CCA, MASKBYTE2, 0x40);
break;
case FW_CMD_RESUME_DM_BY_SCAN:
/* CCA threshold */
rtl_set_bbreg(hw, RCCK0_CCA, MASKBYTE2, 0xcd);
rtl92s_phy_set_txpower(hw, rtlphy->current_channel);
break;
case FW_CMD_HIGH_PWR_DISABLE:
if (rtlpriv->dm.dm_flag & HAL_DM_HIPWR_DISABLE)
break;
/* Lower initial gain */
rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_XAAGCCORE1, MASKBYTE0, 0x17);
rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_XBAGCCORE1, MASKBYTE0, 0x17);
/* CCA threshold */
rtl_set_bbreg(hw, RCCK0_CCA, MASKBYTE2, 0x40);
break;
case FW_CMD_HIGH_PWR_ENABLE:
if ((rtlpriv->dm.dm_flag & HAL_DM_HIPWR_DISABLE) ||
rtlpriv->dm.dynamic_txpower_enable)
break;
/* CCA threshold */
rtl_set_bbreg(hw, RCCK0_CCA, MASKBYTE2, 0xcd);
break;
case FW_CMD_LPS_ENTER:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_DMESG, "FW_CMD_LPS_ENTER\n");
current_aid = rtlpriv->mac80211.assoc_id;
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, (FW_LPS_ENTER |
((current_aid | 0xc000) << 8)));
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
/* FW set TXOP disable here, so disable EDCA
* turbo mode until driver leave LPS */
break;
case FW_CMD_LPS_LEAVE:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_DMESG, "FW_CMD_LPS_LEAVE\n");
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, FW_LPS_LEAVE);
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
break;
case FW_CMD_ADD_A2_ENTRY:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_DMESG, "FW_CMD_ADD_A2_ENTRY\n");
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, FW_ADD_A2_ENTRY);
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
break;
case FW_CMD_CTRL_DM_BY_DRIVER:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_LOUD,
"FW_CMD_CTRL_DM_BY_DRIVER\n");
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, FW_CTRL_DM_BY_DRIVER);
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
break;
default:
break;
}
rtl92s_phy_chk_fwcmd_iodone(hw);
/* Clear FW CMD operation flag. */
rtlhal->set_fwcmd_inprogress = false;
}
bool rtl92s_phy_set_fw_cmd(struct ieee80211_hw *hw, enum fwcmd_iotype fw_cmdio)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct dig_t *digtable = &rtlpriv->dm_digtable;
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
struct rtl_efuse *rtlefuse = rtl_efuse(rtl_priv(hw));
u32 fw_param = FW_CMD_IO_PARA_QUERY(rtlpriv);
u16 fw_cmdmap = FW_CMD_IO_QUERY(rtlpriv);
bool postprocessing = false;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_LOUD,
"Set FW Cmd(%#x), set_fwcmd_inprogress(%d)\n",
fw_cmdio, rtlhal->set_fwcmd_inprogress);
do {
/* We re-map to combined FW CMD ones if firmware version */
/* is v.53 or later. */
if (hal_get_firmwareversion(rtlpriv) >= 0x35) {
switch (fw_cmdio) {
case FW_CMD_RA_REFRESH_N:
fw_cmdio = FW_CMD_RA_REFRESH_N_COMB;
break;
case FW_CMD_RA_REFRESH_BG:
fw_cmdio = FW_CMD_RA_REFRESH_BG_COMB;
break;
default:
break;
}
} else {
if ((fw_cmdio == FW_CMD_IQK_ENABLE) ||
(fw_cmdio == FW_CMD_RA_REFRESH_N) ||
(fw_cmdio == FW_CMD_RA_REFRESH_BG)) {
postprocessing = true;
break;
}
}
/* If firmware version is v.62 or later,
* use FW_CMD_IO_SET for FW_CMD_CTRL_DM_BY_DRIVER */
if (hal_get_firmwareversion(rtlpriv) >= 0x3E) {
if (fw_cmdio == FW_CMD_CTRL_DM_BY_DRIVER)
fw_cmdio = FW_CMD_CTRL_DM_BY_DRIVER_NEW;
}
/* We shall revise all FW Cmd IO into Reg0x364
* DM map table in the future. */
switch (fw_cmdio) {
case FW_CMD_RA_INIT:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_LOUD, "RA init!!\n");
fw_cmdmap |= FW_RA_INIT_CTL;
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
/* Clear control flag to sync with FW. */
FW_CMD_IO_CLR(rtlpriv, FW_RA_INIT_CTL);
break;
case FW_CMD_DIG_DISABLE:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_LOUD,
"Set DIG disable!!\n");
fw_cmdmap &= ~FW_DIG_ENABLE_CTL;
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
break;
case FW_CMD_DIG_ENABLE:
case FW_CMD_DIG_RESUME:
if (!(rtlpriv->dm.dm_flag & HAL_DM_DIG_DISABLE)) {
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_LOUD,
"Set DIG enable or resume!!\n");
fw_cmdmap |= (FW_DIG_ENABLE_CTL | FW_SS_CTL);
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
}
break;
case FW_CMD_DIG_HALT:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_LOUD,
"Set DIG halt!!\n");
fw_cmdmap &= ~(FW_DIG_ENABLE_CTL | FW_SS_CTL);
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
break;
case FW_CMD_TXPWR_TRACK_THERMAL: {
u8 thermalval = 0;
fw_cmdmap |= FW_PWR_TRK_CTL;
/* Clear FW parameter in terms of thermal parts. */
fw_param &= FW_PWR_TRK_PARAM_CLR;
thermalval = rtlpriv->dm.thermalvalue;
fw_param |= ((thermalval << 24) |
(rtlefuse->thermalmeter[0] << 16));
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_LOUD,
"Set TxPwr tracking!! FwCmdMap(%#x), FwParam(%#x)\n",
fw_cmdmap, fw_param);
FW_CMD_PARA_SET(rtlpriv, fw_param);
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
/* Clear control flag to sync with FW. */
FW_CMD_IO_CLR(rtlpriv, FW_PWR_TRK_CTL);
}
break;
/* The following FW CMDs are only compatible to
* v.53 or later. */
case FW_CMD_RA_REFRESH_N_COMB:
fw_cmdmap |= FW_RA_N_CTL;
/* Clear RA BG mode control. */
fw_cmdmap &= ~(FW_RA_BG_CTL | FW_RA_INIT_CTL);
/* Clear FW parameter in terms of RA parts. */
fw_param &= FW_RA_PARAM_CLR;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_LOUD,
"[FW CMD] [New Version] Set RA/IOT Comb in n mode!! FwCmdMap(%#x), FwParam(%#x)\n",
fw_cmdmap, fw_param);
FW_CMD_PARA_SET(rtlpriv, fw_param);
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
/* Clear control flag to sync with FW. */
FW_CMD_IO_CLR(rtlpriv, FW_RA_N_CTL);
break;
case FW_CMD_RA_REFRESH_BG_COMB:
fw_cmdmap |= FW_RA_BG_CTL;
/* Clear RA n-mode control. */
fw_cmdmap &= ~(FW_RA_N_CTL | FW_RA_INIT_CTL);
/* Clear FW parameter in terms of RA parts. */
fw_param &= FW_RA_PARAM_CLR;
FW_CMD_PARA_SET(rtlpriv, fw_param);
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
/* Clear control flag to sync with FW. */
FW_CMD_IO_CLR(rtlpriv, FW_RA_BG_CTL);
break;
case FW_CMD_IQK_ENABLE:
fw_cmdmap |= FW_IQK_CTL;
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
/* Clear control flag to sync with FW. */
FW_CMD_IO_CLR(rtlpriv, FW_IQK_CTL);
break;
/* The following FW CMD is compatible to v.62 or later. */
case FW_CMD_CTRL_DM_BY_DRIVER_NEW:
fw_cmdmap |= FW_DRIVER_CTRL_DM_CTL;
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
break;
/* The followed FW Cmds needs post-processing later. */
case FW_CMD_RESUME_DM_BY_SCAN:
fw_cmdmap |= (FW_DIG_ENABLE_CTL |
FW_HIGH_PWR_ENABLE_CTL |
FW_SS_CTL);
if (rtlpriv->dm.dm_flag & HAL_DM_DIG_DISABLE ||
!digtable->dig_enable_flag)
fw_cmdmap &= ~FW_DIG_ENABLE_CTL;
if ((rtlpriv->dm.dm_flag & HAL_DM_HIPWR_DISABLE) ||
rtlpriv->dm.dynamic_txpower_enable)
fw_cmdmap &= ~FW_HIGH_PWR_ENABLE_CTL;
if ((digtable->dig_ext_port_stage ==
DIG_EXT_PORT_STAGE_0) ||
(digtable->dig_ext_port_stage ==
DIG_EXT_PORT_STAGE_1))
fw_cmdmap &= ~FW_DIG_ENABLE_CTL;
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
postprocessing = true;
break;
case FW_CMD_PAUSE_DM_BY_SCAN:
fw_cmdmap &= ~(FW_DIG_ENABLE_CTL |
FW_HIGH_PWR_ENABLE_CTL |
FW_SS_CTL);
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
postprocessing = true;
break;
case FW_CMD_HIGH_PWR_DISABLE:
fw_cmdmap &= ~FW_HIGH_PWR_ENABLE_CTL;
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
postprocessing = true;
break;
case FW_CMD_HIGH_PWR_ENABLE:
if (!(rtlpriv->dm.dm_flag & HAL_DM_HIPWR_DISABLE) &&
!rtlpriv->dm.dynamic_txpower_enable) {
fw_cmdmap |= (FW_HIGH_PWR_ENABLE_CTL |
FW_SS_CTL);
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
postprocessing = true;
}
break;
case FW_CMD_DIG_MODE_FA:
fw_cmdmap |= FW_FA_CTL;
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
break;
case FW_CMD_DIG_MODE_SS:
fw_cmdmap &= ~FW_FA_CTL;
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
break;
case FW_CMD_PAPE_CONTROL:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_LOUD,
"[FW CMD] Set PAPE Control\n");
fw_cmdmap &= ~FW_PAPE_CTL_BY_SW_HW;
FW_CMD_IO_SET(rtlpriv, fw_cmdmap);
break;
default:
/* Pass to original FW CMD processing callback
* routine. */
postprocessing = true;
break;
}
} while (false);
/* We shall post processing these FW CMD if
* variable postprocessing is set.
*/
if (postprocessing && !rtlhal->set_fwcmd_inprogress) {
rtlhal->set_fwcmd_inprogress = true;
/* Update current FW Cmd for callback use. */
rtlhal->current_fwcmd_io = fw_cmdio;
} else {
return false;
}
_rtl92s_phy_set_fwcmd_io(hw);
return true;
}
static void _rtl92s_phy_check_ephy_switchready(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
u32 delay = 100;
u8 regu1;
regu1 = rtl_read_byte(rtlpriv, 0x554);
while ((regu1 & BIT(5)) && (delay > 0)) {
regu1 = rtl_read_byte(rtlpriv, 0x554);
delay--;
/* We delay only 50us to prevent
* being scheduled out. */
udelay(50);
}
}
void rtl92s_phy_switch_ephy_parameter(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_ps_ctl *ppsc = rtl_psc(rtl_priv(hw));
/* The way to be capable to switch clock request
* when the PG setting does not support clock request.
* This is the backdoor solution to switch clock
* request before ASPM or D3. */
rtl_write_dword(rtlpriv, 0x540, 0x73c11);
rtl_write_dword(rtlpriv, 0x548, 0x2407c);
/* Switch EPHY parameter!!!! */
rtl_write_word(rtlpriv, 0x550, 0x1000);
rtl_write_byte(rtlpriv, 0x554, 0x20);
_rtl92s_phy_check_ephy_switchready(hw);
rtl_write_word(rtlpriv, 0x550, 0xa0eb);
rtl_write_byte(rtlpriv, 0x554, 0x3e);
_rtl92s_phy_check_ephy_switchready(hw);
rtl_write_word(rtlpriv, 0x550, 0xff80);
rtl_write_byte(rtlpriv, 0x554, 0x39);
_rtl92s_phy_check_ephy_switchready(hw);
/* Delay L1 enter time */
if (ppsc->support_aspm && !ppsc->support_backdoor)
rtl_write_byte(rtlpriv, 0x560, 0x40);
else
rtl_write_byte(rtlpriv, 0x560, 0x00);
}
void rtl92s_phy_set_beacon_hwreg(struct ieee80211_hw *hw, u16 beaconinterval)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
u32 new_bcn_num = 0;
if (hal_get_firmwareversion(rtlpriv) >= 0x33) {
/* Fw v.51 and later. */
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM5, 0xF1000000 |
(beaconinterval << 8));
} else {
new_bcn_num = beaconinterval * 32 - 64;
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM3 + 4, new_bcn_num);
rtl_write_dword(rtlpriv, WFM3, 0xB026007C);
}
}