blob: 8ad8977cf1c21ca190b44c4fbeba790740a489fc [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
* Copyright (c) 2018 BayLibre, SAS.
* Author: Jerome Brunet <jbrunet@baylibre.com>
*/
#include <linux/module.h>
#include "clk-regmap.h"
static int clk_regmap_gate_endisable(struct clk_hw *hw, int enable)
{
struct clk_regmap *clk = to_clk_regmap(hw);
struct clk_regmap_gate_data *gate = clk_get_regmap_gate_data(clk);
int set = gate->flags & CLK_GATE_SET_TO_DISABLE ? 1 : 0;
set ^= enable;
return regmap_update_bits(clk->map, gate->offset, BIT(gate->bit_idx),
set ? BIT(gate->bit_idx) : 0);
}
static int clk_regmap_gate_enable(struct clk_hw *hw)
{
return clk_regmap_gate_endisable(hw, 1);
}
static void clk_regmap_gate_disable(struct clk_hw *hw)
{
clk_regmap_gate_endisable(hw, 0);
}
static int clk_regmap_gate_is_enabled(struct clk_hw *hw)
{
struct clk_regmap *clk = to_clk_regmap(hw);
struct clk_regmap_gate_data *gate = clk_get_regmap_gate_data(clk);
unsigned int val;
regmap_read(clk->map, gate->offset, &val);
if (gate->flags & CLK_GATE_SET_TO_DISABLE)
val ^= BIT(gate->bit_idx);
val &= BIT(gate->bit_idx);
return val ? 1 : 0;
}
const struct clk_ops clk_regmap_gate_ops = {
.enable = clk_regmap_gate_enable,
.disable = clk_regmap_gate_disable,
.is_enabled = clk_regmap_gate_is_enabled,
};
EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_regmap_gate_ops);
const struct clk_ops clk_regmap_gate_ro_ops = {
.is_enabled = clk_regmap_gate_is_enabled,
};
EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_regmap_gate_ro_ops);
static unsigned long clk_regmap_div_recalc_rate(struct clk_hw *hw,
unsigned long prate)
{
struct clk_regmap *clk = to_clk_regmap(hw);
struct clk_regmap_div_data *div = clk_get_regmap_div_data(clk);
unsigned int val;
int ret;
ret = regmap_read(clk->map, div->offset, &val);
if (ret)
/* Gives a hint that something is wrong */
return 0;
val >>= div->shift;
val &= clk_div_mask(div->width);
return divider_recalc_rate(hw, prate, val, div->table, div->flags,
div->width);
}
static int clk_regmap_div_determine_rate(struct clk_hw *hw,
struct clk_rate_request *req)
{
struct clk_regmap *clk = to_clk_regmap(hw);
struct clk_regmap_div_data *div = clk_get_regmap_div_data(clk);
unsigned int val;
int ret;
/* if read only, just return current value */
if (div->flags & CLK_DIVIDER_READ_ONLY) {
ret = regmap_read(clk->map, div->offset, &val);
if (ret)
return ret;
val >>= div->shift;
val &= clk_div_mask(div->width);
return divider_ro_determine_rate(hw, req, div->table,
div->width, div->flags, val);
}
return divider_determine_rate(hw, req, div->table, div->width,
div->flags);
}
static int clk_regmap_div_set_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
unsigned long parent_rate)
{
struct clk_regmap *clk = to_clk_regmap(hw);
struct clk_regmap_div_data *div = clk_get_regmap_div_data(clk);
unsigned int val;
int ret;
ret = divider_get_val(rate, parent_rate, div->table, div->width,
div->flags);
if (ret < 0)
return ret;
val = (unsigned int)ret << div->shift;
return regmap_update_bits(clk->map, div->offset,
clk_div_mask(div->width) << div->shift, val);
};
/* Would prefer clk_regmap_div_ro_ops but clashes with qcom */
const struct clk_ops clk_regmap_divider_ops = {
.recalc_rate = clk_regmap_div_recalc_rate,
.determine_rate = clk_regmap_div_determine_rate,
.set_rate = clk_regmap_div_set_rate,
};
EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_regmap_divider_ops);
const struct clk_ops clk_regmap_divider_ro_ops = {
.recalc_rate = clk_regmap_div_recalc_rate,
.determine_rate = clk_regmap_div_determine_rate,
};
EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_regmap_divider_ro_ops);
static u8 clk_regmap_mux_get_parent(struct clk_hw *hw)
{
struct clk_regmap *clk = to_clk_regmap(hw);
struct clk_regmap_mux_data *mux = clk_get_regmap_mux_data(clk);
unsigned int val;
int ret;
ret = regmap_read(clk->map, mux->offset, &val);
if (ret)
return ret;
val >>= mux->shift;
val &= mux->mask;
return clk_mux_val_to_index(hw, mux->table, mux->flags, val);
}
static int clk_regmap_mux_set_parent(struct clk_hw *hw, u8 index)
{
struct clk_regmap *clk = to_clk_regmap(hw);
struct clk_regmap_mux_data *mux = clk_get_regmap_mux_data(clk);
unsigned int val = clk_mux_index_to_val(mux->table, mux->flags, index);
return regmap_update_bits(clk->map, mux->offset,
mux->mask << mux->shift,
val << mux->shift);
}
static int clk_regmap_mux_determine_rate(struct clk_hw *hw,
struct clk_rate_request *req)
{
struct clk_regmap *clk = to_clk_regmap(hw);
struct clk_regmap_mux_data *mux = clk_get_regmap_mux_data(clk);
return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, mux->flags);
}
const struct clk_ops clk_regmap_mux_ops = {
.get_parent = clk_regmap_mux_get_parent,
.set_parent = clk_regmap_mux_set_parent,
.determine_rate = clk_regmap_mux_determine_rate,
};
EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_regmap_mux_ops);
const struct clk_ops clk_regmap_mux_ro_ops = {
.get_parent = clk_regmap_mux_get_parent,
};
EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_regmap_mux_ro_ops);
MODULE_DESCRIPTION("Amlogic regmap backed clock driver");
MODULE_AUTHOR("Jerome Brunet <jbrunet@baylibre.com>");
MODULE_LICENSE("GPL v2");