blob: 44b1c1652131dd424b5107dfb6d83cd2e697a5aa [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
/*
* RDMA Transport Layer
*
* Copyright (c) 2014 - 2018 ProfitBricks GmbH. All rights reserved.
* Copyright (c) 2018 - 2019 1&1 IONOS Cloud GmbH. All rights reserved.
* Copyright (c) 2019 - 2020 1&1 IONOS SE. All rights reserved.
*/
#undef pr_fmt
#define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME " L" __stringify(__LINE__) ": " fmt
#include "rtrs-srv.h"
int rtrs_srv_reset_rdma_stats(struct rtrs_srv_stats *stats, bool enable)
{
if (enable) {
struct rtrs_srv_stats_rdma_stats *r = &stats->rdma_stats;
memset(r, 0, sizeof(*r));
return 0;
}
return -EINVAL;
}
ssize_t rtrs_srv_stats_rdma_to_str(struct rtrs_srv_stats *stats, char *page)
{
struct rtrs_srv_stats_rdma_stats *r = &stats->rdma_stats;
return sysfs_emit(page, "%lld %lld %lld %lldn %u\n",
(s64)atomic64_read(&r->dir[READ].cnt),
(s64)atomic64_read(&r->dir[READ].size_total),
(s64)atomic64_read(&r->dir[WRITE].cnt),
(s64)atomic64_read(&r->dir[WRITE].size_total), 0);
}