Merge tag 'spi-fix-v5.16-rc4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/spi

Pull spi fix from Mark Brown:
 "Just one trivial update adding a device ID to the DT bindings"

* tag 'spi-fix-v5.16-rc4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/spi:
 spi: spi-rockchip: Add rk3568-spi compatible
diff --git a/Documentation/devicetree/bindings/spi/spi-rockchip.yaml b/Documentation/devicetree/bindings/spi/spi-rockchip.yaml
index 7f987e7..52a78a2 100644
--- a/Documentation/devicetree/bindings/spi/spi-rockchip.yaml
+++ b/Documentation/devicetree/bindings/spi/spi-rockchip.yaml
@@ -33,6 +33,7 @@
        - rockchip,rk3328-spi
        - rockchip,rk3368-spi
        - rockchip,rk3399-spi
+       - rockchip,rk3568-spi
        - rockchip,rv1126-spi
      - const: rockchip,rk3066-spi