blob: d0ebb21545038ef340ebce47d9bce922bd06cd4f [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
#ifndef __ASM_ARCH_MFP_PXA25X_H
#define __ASM_ARCH_MFP_PXA25X_H
#include "mfp-pxa2xx.h"
/* GPIO */
#define GPIO2_GPIO MFP_CFG_IN(GPIO2, AF0)
#define GPIO3_GPIO MFP_CFG_IN(GPIO3, AF0)
#define GPIO4_GPIO MFP_CFG_IN(GPIO4, AF0)
#define GPIO5_GPIO MFP_CFG_IN(GPIO5, AF0)
#define GPIO6_GPIO MFP_CFG_IN(GPIO6, AF0)
#define GPIO7_GPIO MFP_CFG_IN(GPIO7, AF0)
#define GPIO8_GPIO MFP_CFG_IN(GPIO8, AF0)
#define GPIO1_RST MFP_CFG_IN(GPIO1, AF1)
/* Crystal and Clock Signals */
#define GPIO10_RTCCLK MFP_CFG_OUT(GPIO10, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO70_RTCCLK MFP_CFG_OUT(GPIO70, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO7_48MHz MFP_CFG_OUT(GPIO7, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO11_3_6MHz MFP_CFG_OUT(GPIO11, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO71_3_6MHz MFP_CFG_OUT(GPIO71, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO12_32KHz MFP_CFG_OUT(GPIO12, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO72_32kHz MFP_CFG_OUT(GPIO72, AF1, DRIVE_LOW)
/* SDRAM and Static Memory I/O Signals */
#define GPIO15_nCS_1 MFP_CFG_OUT(GPIO15, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO78_nCS_2 MFP_CFG_OUT(GPIO78, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO79_nCS_3 MFP_CFG_OUT(GPIO79, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO80_nCS_4 MFP_CFG_OUT(GPIO80, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO33_nCS_5 MFP_CFG_OUT(GPIO33, AF2, DRIVE_HIGH)
/* Miscellaneous I/O and DMA Signals */
#define GPIO18_RDY MFP_CFG_IN(GPIO18, AF1)
#define GPIO20_DREQ_0 MFP_CFG_IN(GPIO20, AF1)
#define GPIO19_DREQ_1 MFP_CFG_IN(GPIO19, AF1)
/* Alternate Bus Master Mode I/O Signals */
#define GPIO13_MBGNT MFP_CFG_OUT(GPIO13, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO73_MBGNT MFP_CFG_OUT(GPIO73, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO14_MBREQ MFP_CFG_IN(GPIO14, AF1)
#define GPIO66_MBREQ MFP_CFG_IN(GPIO66, AF1)
/* PC CARD */
#define GPIO52_nPCE_1 MFP_CFG_OUT(GPIO52, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO53_nPCE_2 MFP_CFG_OUT(GPIO53, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO55_nPREG MFP_CFG_OUT(GPIO55, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO50_nPIOR MFP_CFG_OUT(GPIO50, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO51_nPIOW MFP_CFG_OUT(GPIO51, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO49_nPWE MFP_CFG_OUT(GPIO49, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO48_nPOE MFP_CFG_OUT(GPIO48, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO57_nIOIS16 MFP_CFG_IN(GPIO57, AF1)
#define GPIO56_nPWAIT MFP_CFG_IN(GPIO56, AF1)
#define GPIO54_nPSKTSEL MFP_CFG_OUT(GPIO54, AF2, DRIVE_HIGH)
/* FFUART */
#define GPIO34_FFUART_RXD MFP_CFG_IN(GPIO34, AF1)
#define GPIO35_FFUART_CTS MFP_CFG_IN(GPIO35, AF1)
#define GPIO36_FFUART_DCD MFP_CFG_IN(GPIO36, AF1)
#define GPIO37_FFUART_DSR MFP_CFG_IN(GPIO37, AF1)
#define GPIO38_FFUART_RI MFP_CFG_IN(GPIO38, AF1)
#define GPIO39_FFUART_TXD MFP_CFG_OUT(GPIO39, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO40_FFUART_DTR MFP_CFG_OUT(GPIO40, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO41_FFUART_RTS MFP_CFG_OUT(GPIO41, AF2, DRIVE_HIGH)
/* BTUART */
#define GPIO42_BTUART_RXD MFP_CFG_IN(GPIO42, AF1)
#define GPIO43_BTUART_TXD MFP_CFG_OUT(GPIO43, AF2, DRIVE_HIGH)
#define GPIO44_BTUART_CTS MFP_CFG_IN(GPIO44, AF1)
#define GPIO45_BTUART_RTS MFP_CFG_OUT(GPIO45, AF2, DRIVE_HIGH)
/* STUART */
#define GPIO46_STUART_RXD MFP_CFG_IN(GPIO46, AF2)
#define GPIO47_STUART_TXD MFP_CFG_OUT(GPIO47, AF1, DRIVE_HIGH)
/* HWUART */
#define GPIO42_HWUART_RXD MFP_CFG_IN(GPIO42, AF3)
#define GPIO43_HWUART_TXD MFP_CFG_OUT(GPIO43, AF3, DRIVE_HIGH)
#define GPIO44_HWUART_CTS MFP_CFG_IN(GPIO44, AF3)
#define GPIO45_HWUART_RTS MFP_CFG_OUT(GPIO45, AF3, DRIVE_HIGH)
#define GPIO48_HWUART_TXD MFP_CFG_OUT(GPIO48, AF1, DRIVE_HIGH)
#define GPIO49_HWUART_RXD MFP_CFG_IN(GPIO49, AF1)
#define GPIO50_HWUART_CTS MFP_CFG_IN(GPIO50, AF1)
#define GPIO51_HWUART_RTS MFP_CFG_OUT(GPIO51, AF1, DRIVE_HIGH)
/* FICP */
#define GPIO46_FICP_RXD MFP_CFG_IN(GPIO46, AF1)
#define GPIO47_FICP_TXD MFP_CFG_OUT(GPIO47, AF2, DRIVE_HIGH)
/* PWM 0/1 */
#define GPIO16_PWM0_OUT MFP_CFG_OUT(GPIO16, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO17_PWM1_OUT MFP_CFG_OUT(GPIO17, AF2, DRIVE_LOW)
/* AC97 */
#define GPIO28_AC97_BITCLK MFP_CFG_IN(GPIO28, AF1)
#define GPIO29_AC97_SDATA_IN_0 MFP_CFG_IN(GPIO29, AF1)
#define GPIO30_AC97_SDATA_OUT MFP_CFG_OUT(GPIO30, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO31_AC97_SYNC MFP_CFG_OUT(GPIO31, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO32_AC97_SDATA_IN_1 MFP_CFG_IN(GPIO32, AF1)
/* I2S */
#define GPIO28_I2S_BITCLK_IN MFP_CFG_IN(GPIO28, AF2)
#define GPIO28_I2S_BITCLK_OUT MFP_CFG_OUT(GPIO28, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO29_I2S_SDATA_IN MFP_CFG_IN(GPIO29, AF2)
#define GPIO30_I2S_SDATA_OUT MFP_CFG_OUT(GPIO30, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO31_I2S_SYNC MFP_CFG_OUT(GPIO31, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO32_I2S_SYSCLK MFP_CFG_OUT(GPIO32, AF1, DRIVE_LOW)
/* SSP 1 */
#define GPIO23_SSP1_SCLK MFP_CFG_OUT(GPIO23, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO24_SSP1_SFRM MFP_CFG_OUT(GPIO24, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO25_SSP1_TXD MFP_CFG_OUT(GPIO25, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO26_SSP1_RXD MFP_CFG_IN(GPIO26, AF1)
#define GPIO27_SSP1_EXTCLK MFP_CFG_IN(GPIO27, AF1)
/* SSP 2 - NSSP */
#define GPIO81_SSP2_CLK_OUT MFP_CFG_OUT(GPIO81, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO81_SSP2_CLK_IN MFP_CFG_IN(GPIO81, AF1)
#define GPIO82_SSP2_FRM_OUT MFP_CFG_OUT(GPIO82, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO82_SSP2_FRM_IN MFP_CFG_IN(GPIO82, AF1)
#define GPIO83_SSP2_TXD MFP_CFG_OUT(GPIO83, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO83_SSP2_RXD MFP_CFG_IN(GPIO83, AF2)
#define GPIO84_SSP2_TXD MFP_CFG_OUT(GPIO84, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO84_SSP2_RXD MFP_CFG_IN(GPIO84, AF2)
/* MMC */
#define GPIO6_MMC_CLK MFP_CFG_OUT(GPIO6, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO8_MMC_CS0 MFP_CFG_OUT(GPIO8, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO9_MMC_CS1 MFP_CFG_OUT(GPIO9, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO34_MMC_CS0 MFP_CFG_OUT(GPIO34, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO39_MMC_CS1 MFP_CFG_OUT(GPIO39, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO53_MMC_CLK MFP_CFG_OUT(GPIO53, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO54_MMC_CLK MFP_CFG_OUT(GPIO54, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO69_MMC_CLK MFP_CFG_OUT(GPIO69, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO67_MMC_CS0 MFP_CFG_OUT(GPIO67, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO68_MMC_CS1 MFP_CFG_OUT(GPIO68, AF1, DRIVE_LOW)
/* LCD */
#define GPIO58_LCD_LDD_0 MFP_CFG_OUT(GPIO58, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO59_LCD_LDD_1 MFP_CFG_OUT(GPIO59, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO60_LCD_LDD_2 MFP_CFG_OUT(GPIO60, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO61_LCD_LDD_3 MFP_CFG_OUT(GPIO61, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO62_LCD_LDD_4 MFP_CFG_OUT(GPIO62, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO63_LCD_LDD_5 MFP_CFG_OUT(GPIO63, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO64_LCD_LDD_6 MFP_CFG_OUT(GPIO64, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO65_LCD_LDD_7 MFP_CFG_OUT(GPIO65, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO66_LCD_LDD_8 MFP_CFG_OUT(GPIO66, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO67_LCD_LDD_9 MFP_CFG_OUT(GPIO67, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO68_LCD_LDD_10 MFP_CFG_OUT(GPIO68, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO69_LCD_LDD_11 MFP_CFG_OUT(GPIO69, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO70_LCD_LDD_12 MFP_CFG_OUT(GPIO70, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO71_LCD_LDD_13 MFP_CFG_OUT(GPIO71, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO72_LCD_LDD_14 MFP_CFG_OUT(GPIO72, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO73_LCD_LDD_15 MFP_CFG_OUT(GPIO73, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO74_LCD_FCLK MFP_CFG_OUT(GPIO74, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO75_LCD_LCLK MFP_CFG_OUT(GPIO75, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO76_LCD_PCLK MFP_CFG_OUT(GPIO76, AF2, DRIVE_LOW)
#define GPIO77_LCD_BIAS MFP_CFG_OUT(GPIO77, AF2, DRIVE_LOW)
#ifdef CONFIG_CPU_PXA26x
/* GPIO */
#define GPIO85_GPIO MFP_CFG_IN(GPIO85, AF0)
#define GPIO86_GPIO MFP_CFG_IN(GPIO86, AF1)
#define GPIO87_GPIO MFP_CFG_IN(GPIO87, AF1)
#define GPIO88_GPIO MFP_CFG_IN(GPIO88, AF1)
#define GPIO89_GPIO MFP_CFG_IN(GPIO89, AF1)
/* SDRAM */
#define GPIO86_nSDCS2 MFP_CFG_OUT(GPIO86, AF0, DRIVE_HIGH)
#define GPIO87_nSDCS3 MFP_CFG_OUT(GPIO87, AF0, DRIVE_HIGH)
#define GPIO88_RDnWR MFP_CFG_OUT(GPIO88, AF0, DRIVE_HIGH)
/* USB */
#define GPIO9_USB_RCV MFP_CFG_IN(GPIO9, AF1)
#define GPIO32_USB_VP MFP_CFG_IN(GPIO32, AF2)
#define GPIO34_USB_VM MFP_CFG_IN(GPIO34, AF2)
#define GPIO39_USB_VPO MFP_CFG_OUT(GPIO39, AF3, DRIVE_LOW)
#define GPIO56_USB_VMO MFP_CFG_OUT(GPIO56, AF1, DRIVE_LOW)
#define GPIO57_USB_nOE MFP_CFG_OUT(GPIO57, AF1, DRIVE_HIGH)
/* ASSP */
#define GPIO28_ASSP_BITCLK_IN MFP_CFG_IN(GPIO28, AF3)
#define GPIO28_ASSP_BITCLK_OUT MFP_CFG_OUT(GPIO28, AF3, DRIVE_LOW)
#define GPIO29_ASSP_RXD MFP_CFG_IN(GPIO29, AF3)
#define GPIO30_ASSP_TXD MFP_CFG_OUT(GPIO30, AF3, DRIVE_LOW)
#define GPIO31_ASSP_SFRM_IN MFP_CFG_IN(GPIO31, AF1)
#define GPIO31_ASSP_SFRM_OUT MFP_CFG_OUT(GPIO31, AF3, DRIVE_LOW)
/* AC97 */
#define GPIO89_AC97_nRESET MFP_CFG_OUT(GPIO89, AF0, DRIVE_HIGH)
#endif /* CONFIG_CPU_PXA26x */
/* commonly used pin configurations */
#define GPIOxx_LCD_16BPP \
GPIO58_LCD_LDD_0, \
GPIO59_LCD_LDD_1, \
GPIO60_LCD_LDD_2, \
GPIO61_LCD_LDD_3, \
GPIO62_LCD_LDD_4, \
GPIO63_LCD_LDD_5, \
GPIO64_LCD_LDD_6, \
GPIO65_LCD_LDD_7, \
GPIO66_LCD_LDD_8, \
GPIO67_LCD_LDD_9, \
GPIO68_LCD_LDD_10, \
GPIO69_LCD_LDD_11, \
GPIO70_LCD_LDD_12, \
GPIO71_LCD_LDD_13, \
GPIO72_LCD_LDD_14, \
GPIO73_LCD_LDD_15
#define GPIOxx_LCD_DSTN_16BPP \
GPIOxx_LCD_16BPP, \
GPIO74_LCD_FCLK, \
GPIO75_LCD_LCLK, \
GPIO76_LCD_PCLK
#define GPIOxx_LCD_TFT_16BPP \
GPIOxx_LCD_16BPP, \
GPIO74_LCD_FCLK, \
GPIO75_LCD_LCLK, \
GPIO76_LCD_PCLK, \
GPIO77_LCD_BIAS
#endif /* __ASM_ARCH_MFP_PXA25X_H */