blob: edc9367b1b95e5494bdca372bfb06bb8dc0e359e [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/* Marvell RVU Admin Function driver
*
* Copyright (C) 2018 Marvell.
*
*/
#ifndef RVU_STRUCT_H
#define RVU_STRUCT_H
/* RVU Block revision IDs */
#define RVU_BLK_RVUM_REVID 0x01
#define RVU_MULTI_BLK_VER 0x7ULL
/* RVU Block Address Enumeration */
enum rvu_block_addr_e {
BLKADDR_RVUM = 0x0ULL,
BLKADDR_LMT = 0x1ULL,
BLKADDR_MSIX = 0x2ULL,
BLKADDR_NPA = 0x3ULL,
BLKADDR_NIX0 = 0x4ULL,
BLKADDR_NIX1 = 0x5ULL,
BLKADDR_NPC = 0x6ULL,
BLKADDR_SSO = 0x7ULL,
BLKADDR_SSOW = 0x8ULL,
BLKADDR_TIM = 0x9ULL,
BLKADDR_CPT0 = 0xaULL,
BLKADDR_CPT1 = 0xbULL,
BLKADDR_NDC_NIX0_RX = 0xcULL,
BLKADDR_NDC_NIX0_TX = 0xdULL,
BLKADDR_NDC_NPA0 = 0xeULL,
BLKADDR_NDC_NIX1_RX = 0x10ULL,
BLKADDR_NDC_NIX1_TX = 0x11ULL,
BLKADDR_APR = 0x16ULL,
BLK_COUNT = 0x17ULL,
};
/* RVU Block Type Enumeration */
enum rvu_block_type_e {
BLKTYPE_RVUM = 0x0,
BLKTYPE_MSIX = 0x1,
BLKTYPE_LMT = 0x2,
BLKTYPE_NIX = 0x3,
BLKTYPE_NPA = 0x4,
BLKTYPE_NPC = 0x5,
BLKTYPE_SSO = 0x6,
BLKTYPE_SSOW = 0x7,
BLKTYPE_TIM = 0x8,
BLKTYPE_CPT = 0x9,
BLKTYPE_NDC = 0xa,
BLKTYPE_MAX = 0xa,
};
/* RVU Admin function Interrupt Vector Enumeration */
enum rvu_af_int_vec_e {
RVU_AF_INT_VEC_POISON = 0x0,
RVU_AF_INT_VEC_PFFLR = 0x1,
RVU_AF_INT_VEC_PFME = 0x2,
RVU_AF_INT_VEC_GEN = 0x3,
RVU_AF_INT_VEC_MBOX = 0x4,
RVU_AF_INT_VEC_CNT = 0x5,
};
/* CPT Admin function Interrupt Vector Enumeration */
enum cpt_af_int_vec_e {
CPT_AF_INT_VEC_FLT0 = 0x0,
CPT_AF_INT_VEC_FLT1 = 0x1,
CPT_AF_INT_VEC_RVU = 0x2,
CPT_AF_INT_VEC_RAS = 0x3,
CPT_AF_INT_VEC_CNT = 0x4,
};
enum cpt_10k_af_int_vec_e {
CPT_10K_AF_INT_VEC_FLT0 = 0x0,
CPT_10K_AF_INT_VEC_FLT1 = 0x1,
CPT_10K_AF_INT_VEC_FLT2 = 0x2,
CPT_10K_AF_INT_VEC_RVU = 0x3,
CPT_10K_AF_INT_VEC_RAS = 0x4,
CPT_10K_AF_INT_VEC_CNT = 0x5,
};
/* NPA Admin function Interrupt Vector Enumeration */
enum npa_af_int_vec_e {
NPA_AF_INT_VEC_RVU = 0x0,
NPA_AF_INT_VEC_GEN = 0x1,
NPA_AF_INT_VEC_AQ_DONE = 0x2,
NPA_AF_INT_VEC_AF_ERR = 0x3,
NPA_AF_INT_VEC_POISON = 0x4,
NPA_AF_INT_VEC_CNT = 0x5,
};
/* NIX Admin function Interrupt Vector Enumeration */
enum nix_af_int_vec_e {
NIX_AF_INT_VEC_RVU = 0x0,
NIX_AF_INT_VEC_GEN = 0x1,
NIX_AF_INT_VEC_AQ_DONE = 0x2,
NIX_AF_INT_VEC_AF_ERR = 0x3,
NIX_AF_INT_VEC_POISON = 0x4,
NIX_AF_INT_VEC_CNT = 0x5,
};
/**
* RVU PF Interrupt Vector Enumeration
*/
enum rvu_pf_int_vec_e {
RVU_PF_INT_VEC_VFFLR0 = 0x0,
RVU_PF_INT_VEC_VFFLR1 = 0x1,
RVU_PF_INT_VEC_VFME0 = 0x2,
RVU_PF_INT_VEC_VFME1 = 0x3,
RVU_PF_INT_VEC_VFPF_MBOX0 = 0x4,
RVU_PF_INT_VEC_VFPF_MBOX1 = 0x5,
RVU_PF_INT_VEC_AFPF_MBOX = 0x6,
RVU_PF_INT_VEC_CNT = 0x7,
};
/* NPA admin queue completion enumeration */
enum npa_aq_comp {
NPA_AQ_COMP_NOTDONE = 0x0,
NPA_AQ_COMP_GOOD = 0x1,
NPA_AQ_COMP_SWERR = 0x2,
NPA_AQ_COMP_CTX_POISON = 0x3,
NPA_AQ_COMP_CTX_FAULT = 0x4,
NPA_AQ_COMP_LOCKERR = 0x5,
};
/* NPA admin queue context types */
enum npa_aq_ctype {
NPA_AQ_CTYPE_AURA = 0x0,
NPA_AQ_CTYPE_POOL = 0x1,
};
/* NPA admin queue instruction opcodes */
enum npa_aq_instop {
NPA_AQ_INSTOP_NOP = 0x0,
NPA_AQ_INSTOP_INIT = 0x1,
NPA_AQ_INSTOP_WRITE = 0x2,
NPA_AQ_INSTOP_READ = 0x3,
NPA_AQ_INSTOP_LOCK = 0x4,
NPA_AQ_INSTOP_UNLOCK = 0x5,
};
/* ALLOC/FREE input queues Enumeration from coprocessors */
enum npa_inpq {
NPA_INPQ_NIX0_RX = 0x0,
NPA_INPQ_NIX0_TX = 0x1,
NPA_INPQ_NIX1_RX = 0x2,
NPA_INPQ_NIX1_TX = 0x3,
NPA_INPQ_SSO = 0x4,
NPA_INPQ_TIM = 0x5,
NPA_INPQ_DPI = 0x6,
NPA_INPQ_AURA_OP = 0xe,
NPA_INPQ_INTERNAL_RSV = 0xf,
};
/* NPA admin queue instruction structure */
struct npa_aq_inst_s {
u64 op : 4; /* W0 */
u64 ctype : 4;
u64 lf : 9;
u64 reserved_17_23 : 7;
u64 cindex : 20;
u64 reserved_44_62 : 19;
u64 doneint : 1;
u64 res_addr; /* W1 */
};
/* NPA admin queue result structure */
struct npa_aq_res_s {
u64 op : 4; /* W0 */
u64 ctype : 4;
u64 compcode : 8;
u64 doneint : 1;
u64 reserved_17_63 : 47;
u64 reserved_64_127; /* W1 */
};
struct npa_aura_s {
u64 pool_addr; /* W0 */
u64 ena : 1; /* W1 */
u64 reserved_65 : 2;
u64 pool_caching : 1;
u64 pool_way_mask : 16;
u64 avg_con : 9;
u64 reserved_93 : 1;
u64 pool_drop_ena : 1;
u64 aura_drop_ena : 1;
u64 bp_ena : 2;
u64 reserved_98_103 : 6;
u64 aura_drop : 8;
u64 shift : 6;
u64 reserved_118_119 : 2;
u64 avg_level : 8;
u64 count : 36; /* W2 */
u64 reserved_164_167 : 4;
u64 nix0_bpid : 9;
u64 reserved_177_179 : 3;
u64 nix1_bpid : 9;
u64 reserved_189_191 : 3;
u64 limit : 36; /* W3 */
u64 reserved_228_231 : 4;
u64 bp : 8;
u64 reserved_241_243 : 3;
u64 fc_be : 1;
u64 fc_ena : 1;
u64 fc_up_crossing : 1;
u64 fc_stype : 2;
u64 fc_hyst_bits : 4;
u64 reserved_252_255 : 4;
u64 fc_addr; /* W4 */
u64 pool_drop : 8; /* W5 */
u64 update_time : 16;
u64 err_int : 8;
u64 err_int_ena : 8;
u64 thresh_int : 1;
u64 thresh_int_ena : 1;
u64 thresh_up : 1;
u64 reserved_363 : 1;
u64 thresh_qint_idx : 7;
u64 reserved_371 : 1;
u64 err_qint_idx : 7;
u64 reserved_379_383 : 5;
u64 thresh : 36; /* W6*/
u64 rsvd_423_420 : 4;
u64 fc_msh_dst : 11;
u64 reserved_435_447 : 13;
u64 reserved_448_511; /* W7 */
};
struct npa_pool_s {
u64 stack_base; /* W0 */
u64 ena : 1;
u64 nat_align : 1;
u64 reserved_66_67 : 2;
u64 stack_caching : 1;
u64 reserved_70_71 : 3;
u64 stack_way_mask : 16;
u64 buf_offset : 12;
u64 reserved_100_103 : 4;
u64 buf_size : 11;
u64 reserved_115_127 : 13;
u64 stack_max_pages : 32;
u64 stack_pages : 32;
u64 op_pc : 48;
u64 reserved_240_255 : 16;
u64 stack_offset : 4;
u64 reserved_260_263 : 4;
u64 shift : 6;
u64 reserved_270_271 : 2;
u64 avg_level : 8;
u64 avg_con : 9;
u64 fc_ena : 1;
u64 fc_stype : 2;
u64 fc_hyst_bits : 4;
u64 fc_up_crossing : 1;
u64 fc_be : 1;
u64 reserved_298_299 : 2;
u64 update_time : 16;
u64 reserved_316_319 : 4;
u64 fc_addr; /* W5 */
u64 ptr_start; /* W6 */
u64 ptr_end; /* W7 */
u64 reserved_512_535 : 24;
u64 err_int : 8;
u64 err_int_ena : 8;
u64 thresh_int : 1;
u64 thresh_int_ena : 1;
u64 thresh_up : 1;
u64 reserved_555 : 1;
u64 thresh_qint_idx : 7;
u64 reserved_563 : 1;
u64 err_qint_idx : 7;
u64 reserved_571_575 : 5;
u64 thresh : 36;
u64 rsvd_615_612 : 4;
u64 fc_msh_dst : 11;
u64 reserved_627_639 : 13;
u64 reserved_640_703; /* W10 */
u64 reserved_704_767; /* W11 */
u64 reserved_768_831; /* W12 */
u64 reserved_832_895; /* W13 */
u64 reserved_896_959; /* W14 */
u64 reserved_960_1023; /* W15 */
};
/* NIX admin queue completion status */
enum nix_aq_comp {
NIX_AQ_COMP_NOTDONE = 0x0,
NIX_AQ_COMP_GOOD = 0x1,
NIX_AQ_COMP_SWERR = 0x2,
NIX_AQ_COMP_CTX_POISON = 0x3,
NIX_AQ_COMP_CTX_FAULT = 0x4,
NIX_AQ_COMP_LOCKERR = 0x5,
NIX_AQ_COMP_SQB_ALLOC_FAIL = 0x6,
};
/* NIX admin queue context types */
enum nix_aq_ctype {
NIX_AQ_CTYPE_RQ = 0x0,
NIX_AQ_CTYPE_SQ = 0x1,
NIX_AQ_CTYPE_CQ = 0x2,
NIX_AQ_CTYPE_MCE = 0x3,
NIX_AQ_CTYPE_RSS = 0x4,
NIX_AQ_CTYPE_DYNO = 0x5,
NIX_AQ_CTYPE_BANDPROF = 0x6,
};
/* NIX admin queue instruction opcodes */
enum nix_aq_instop {
NIX_AQ_INSTOP_NOP = 0x0,
NIX_AQ_INSTOP_INIT = 0x1,
NIX_AQ_INSTOP_WRITE = 0x2,
NIX_AQ_INSTOP_READ = 0x3,
NIX_AQ_INSTOP_LOCK = 0x4,
NIX_AQ_INSTOP_UNLOCK = 0x5,
};
/* NIX admin queue instruction structure */
struct nix_aq_inst_s {
u64 op : 4;
u64 ctype : 4;
u64 lf : 9;
u64 reserved_17_23 : 7;
u64 cindex : 20;
u64 reserved_44_62 : 19;
u64 doneint : 1;
u64 res_addr; /* W1 */
};
/* NIX admin queue result structure */
struct nix_aq_res_s {
u64 op : 4;
u64 ctype : 4;
u64 compcode : 8;
u64 doneint : 1;
u64 reserved_17_63 : 47;
u64 reserved_64_127; /* W1 */
};
/* NIX Completion queue context structure */
struct nix_cq_ctx_s {
u64 base;
u64 rsvd_64_67 : 4;
u64 bp_ena : 1;
u64 rsvd_69_71 : 3;
u64 bpid : 9;
u64 rsvd_81_83 : 3;
u64 qint_idx : 7;
u64 cq_err : 1;
u64 cint_idx : 7;
u64 avg_con : 9;
u64 wrptr : 20;
u64 tail : 20;
u64 head : 20;
u64 avg_level : 8;
u64 update_time : 16;
u64 bp : 8;
u64 drop : 8;
u64 drop_ena : 1;
u64 ena : 1;
u64 rsvd_210_211 : 2;
u64 substream : 20;
u64 caching : 1;
u64 rsvd_233_235 : 3;
u64 qsize : 4;
u64 cq_err_int : 8;
u64 cq_err_int_ena : 8;
};
/* CN10K NIX Receive queue context structure */
struct nix_cn10k_rq_ctx_s {
u64 ena : 1;
u64 sso_ena : 1;
u64 ipsech_ena : 1;
u64 ena_wqwd : 1;
u64 cq : 20;
u64 rsvd_36_24 : 13;
u64 lenerr_dis : 1;
u64 csum_il4_dis : 1;
u64 csum_ol4_dis : 1;
u64 len_il4_dis : 1;
u64 len_il3_dis : 1;
u64 len_ol4_dis : 1;
u64 len_ol3_dis : 1;
u64 wqe_aura : 20;
u64 spb_aura : 20;
u64 lpb_aura : 20;
u64 sso_grp : 10;
u64 sso_tt : 2;
u64 pb_caching : 2;
u64 wqe_caching : 1;
u64 xqe_drop_ena : 1;
u64 spb_drop_ena : 1;
u64 lpb_drop_ena : 1;
u64 pb_stashing : 1;
u64 ipsecd_drop_ena : 1;
u64 chi_ena : 1;
u64 rsvd_127_125 : 3;
u64 band_prof_id : 10; /* W2 */
u64 rsvd_138 : 1;
u64 policer_ena : 1;
u64 spb_sizem1 : 6;
u64 wqe_skip : 2;
u64 rsvd_150_148 : 3;
u64 spb_ena : 1;
u64 lpb_sizem1 : 12;
u64 first_skip : 7;
u64 rsvd_171 : 1;
u64 later_skip : 6;
u64 xqe_imm_size : 6;
u64 rsvd_189_184 : 6;
u64 xqe_imm_copy : 1;
u64 xqe_hdr_split : 1;
u64 xqe_drop : 8; /* W3 */
u64 xqe_pass : 8;
u64 wqe_pool_drop : 8;
u64 wqe_pool_pass : 8;
u64 spb_aura_drop : 8;
u64 spb_aura_pass : 8;
u64 spb_pool_drop : 8;
u64 spb_pool_pass : 8;
u64 lpb_aura_drop : 8; /* W4 */
u64 lpb_aura_pass : 8;
u64 lpb_pool_drop : 8;
u64 lpb_pool_pass : 8;
u64 rsvd_291_288 : 4;
u64 rq_int : 8;
u64 rq_int_ena : 8;
u64 qint_idx : 7;
u64 rsvd_319_315 : 5;
u64 ltag : 24; /* W5 */
u64 good_utag : 8;
u64 bad_utag : 8;
u64 flow_tagw : 6;
u64 ipsec_vwqe : 1;
u64 vwqe_ena : 1;
u64 vwqe_wait : 8;
u64 max_vsize_exp : 4;
u64 vwqe_skip : 2;
u64 rsvd_383_382 : 2;
u64 octs : 48; /* W6 */
u64 rsvd_447_432 : 16;
u64 pkts : 48; /* W7 */
u64 rsvd_511_496 : 16;
u64 drop_octs : 48; /* W8 */
u64 rsvd_575_560 : 16;
u64 drop_pkts : 48; /* W9 */
u64 rsvd_639_624 : 16;
u64 re_pkts : 48; /* W10 */
u64 rsvd_703_688 : 16;
u64 rsvd_767_704; /* W11 */
u64 rsvd_831_768; /* W12 */
u64 rsvd_895_832; /* W13 */
u64 rsvd_959_896; /* W14 */
u64 rsvd_1023_960; /* W15 */
};
/* CN10K NIX Send queue context structure */
struct nix_cn10k_sq_ctx_s {
u64 ena : 1;
u64 qint_idx : 6;
u64 substream : 20;
u64 sdp_mcast : 1;
u64 cq : 20;
u64 sqe_way_mask : 16;
u64 smq : 10; /* W1 */
u64 cq_ena : 1;
u64 xoff : 1;
u64 sso_ena : 1;
u64 smq_rr_weight : 14;
u64 default_chan : 12;
u64 sqb_count : 16;
u64 rsvd_120_119 : 2;
u64 smq_rr_count_lb : 7;
u64 smq_rr_count_ub : 25; /* W2 */
u64 sqb_aura : 20;
u64 sq_int : 8;
u64 sq_int_ena : 8;
u64 sqe_stype : 2;
u64 rsvd_191 : 1;
u64 max_sqe_size : 2; /* W3 */
u64 cq_limit : 8;
u64 lmt_dis : 1;
u64 mnq_dis : 1;
u64 smq_next_sq : 20;
u64 smq_lso_segnum : 8;
u64 tail_offset : 6;
u64 smenq_offset : 6;
u64 head_offset : 6;
u64 smenq_next_sqb_vld : 1;
u64 smq_pend : 1;
u64 smq_next_sq_vld : 1;
u64 rsvd_255_253 : 3;
u64 next_sqb : 64; /* W4 */
u64 tail_sqb : 64; /* W5 */
u64 smenq_sqb : 64; /* W6 */
u64 smenq_next_sqb : 64; /* W7 */
u64 head_sqb : 64; /* W8 */
u64 rsvd_583_576 : 8; /* W9 */
u64 vfi_lso_total : 18;
u64 vfi_lso_sizem1 : 3;
u64 vfi_lso_sb : 8;
u64 vfi_lso_mps : 14;
u64 vfi_lso_vlan0_ins_ena : 1;
u64 vfi_lso_vlan1_ins_ena : 1;
u64 vfi_lso_vld : 1;
u64 rsvd_639_630 : 10;
u64 scm_lso_rem : 18; /* W10 */
u64 rsvd_703_658 : 46;
u64 octs : 48; /* W11 */
u64 rsvd_767_752 : 16;
u64 pkts : 48; /* W12 */
u64 rsvd_831_816 : 16;
u64 rsvd_895_832 : 64; /* W13 */
u64 dropped_octs : 48;
u64 rsvd_959_944 : 16;
u64 dropped_pkts : 48;
u64 rsvd_1023_1008 : 16;
};
/* NIX Receive queue context structure */
struct nix_rq_ctx_s {
u64 ena : 1;
u64 sso_ena : 1;
u64 ipsech_ena : 1;
u64 ena_wqwd : 1;
u64 cq : 20;
u64 substream : 20;
u64 wqe_aura : 20;
u64 spb_aura : 20;
u64 lpb_aura : 20;
u64 sso_grp : 10;
u64 sso_tt : 2;
u64 pb_caching : 2;
u64 wqe_caching : 1;
u64 xqe_drop_ena : 1;
u64 spb_drop_ena : 1;
u64 lpb_drop_ena : 1;
u64 rsvd_127_122 : 6;
u64 rsvd_139_128 : 12; /* W2 */
u64 spb_sizem1 : 6;
u64 wqe_skip : 2;
u64 rsvd_150_148 : 3;
u64 spb_ena : 1;
u64 lpb_sizem1 : 12;
u64 first_skip : 7;
u64 rsvd_171 : 1;
u64 later_skip : 6;
u64 xqe_imm_size : 6;
u64 rsvd_189_184 : 6;
u64 xqe_imm_copy : 1;
u64 xqe_hdr_split : 1;
u64 xqe_drop : 8; /* W3*/
u64 xqe_pass : 8;
u64 wqe_pool_drop : 8;
u64 wqe_pool_pass : 8;
u64 spb_aura_drop : 8;
u64 spb_aura_pass : 8;
u64 spb_pool_drop : 8;
u64 spb_pool_pass : 8;
u64 lpb_aura_drop : 8; /* W4 */
u64 lpb_aura_pass : 8;
u64 lpb_pool_drop : 8;
u64 lpb_pool_pass : 8;
u64 rsvd_291_288 : 4;
u64 rq_int : 8;
u64 rq_int_ena : 8;
u64 qint_idx : 7;
u64 rsvd_319_315 : 5;
u64 ltag : 24; /* W5 */
u64 good_utag : 8;
u64 bad_utag : 8;
u64 flow_tagw : 6;
u64 rsvd_383_366 : 18;
u64 octs : 48; /* W6 */
u64 rsvd_447_432 : 16;
u64 pkts : 48; /* W7 */
u64 rsvd_511_496 : 16;
u64 drop_octs : 48; /* W8 */
u64 rsvd_575_560 : 16;
u64 drop_pkts : 48; /* W9 */
u64 rsvd_639_624 : 16;
u64 re_pkts : 48; /* W10 */
u64 rsvd_703_688 : 16;
u64 rsvd_767_704; /* W11 */
u64 rsvd_831_768; /* W12 */
u64 rsvd_895_832; /* W13 */
u64 rsvd_959_896; /* W14 */
u64 rsvd_1023_960; /* W15 */
};
/* NIX sqe sizes */
enum nix_maxsqesz {
NIX_MAXSQESZ_W16 = 0x0,
NIX_MAXSQESZ_W8 = 0x1,
};
/* NIX SQB caching type */
enum nix_stype {
NIX_STYPE_STF = 0x0,
NIX_STYPE_STT = 0x1,
NIX_STYPE_STP = 0x2,
};
/* NIX Send queue context structure */
struct nix_sq_ctx_s {
u64 ena : 1;
u64 qint_idx : 6;
u64 substream : 20;
u64 sdp_mcast : 1;
u64 cq : 20;
u64 sqe_way_mask : 16;
u64 smq : 9;
u64 cq_ena : 1;
u64 xoff : 1;
u64 sso_ena : 1;
u64 smq_rr_quantum : 24;
u64 default_chan : 12;
u64 sqb_count : 16;
u64 smq_rr_count : 25;
u64 sqb_aura : 20;
u64 sq_int : 8;
u64 sq_int_ena : 8;
u64 sqe_stype : 2;
u64 rsvd_191 : 1;
u64 max_sqe_size : 2;
u64 cq_limit : 8;
u64 lmt_dis : 1;
u64 mnq_dis : 1;
u64 smq_next_sq : 20;
u64 smq_lso_segnum : 8;
u64 tail_offset : 6;
u64 smenq_offset : 6;
u64 head_offset : 6;
u64 smenq_next_sqb_vld : 1;
u64 smq_pend : 1;
u64 smq_next_sq_vld : 1;
u64 rsvd_255_253 : 3;
u64 next_sqb : 64;/* W4 */
u64 tail_sqb : 64;/* W5 */
u64 smenq_sqb : 64;/* W6 */
u64 smenq_next_sqb : 64;/* W7 */
u64 head_sqb : 64;/* W8 */
u64 rsvd_583_576 : 8;
u64 vfi_lso_total : 18;
u64 vfi_lso_sizem1 : 3;
u64 vfi_lso_sb : 8;
u64 vfi_lso_mps : 14;
u64 vfi_lso_vlan0_ins_ena : 1;
u64 vfi_lso_vlan1_ins_ena : 1;
u64 vfi_lso_vld : 1;
u64 rsvd_639_630 : 10;
u64 scm_lso_rem : 18;
u64 rsvd_703_658 : 46;
u64 octs : 48;
u64 rsvd_767_752 : 16;
u64 pkts : 48;
u64 rsvd_831_816 : 16;
u64 rsvd_895_832 : 64;/* W13 */
u64 dropped_octs : 48;
u64 rsvd_959_944 : 16;
u64 dropped_pkts : 48;
u64 rsvd_1023_1008 : 16;
};
/* NIX Receive side scaling entry structure*/
struct nix_rsse_s {
uint32_t rq : 20;
uint32_t reserved_20_31 : 12;
};
/* NIX receive multicast/mirror entry structure */
struct nix_rx_mce_s {
uint64_t op : 2;
uint64_t rsvd_2 : 1;
uint64_t eol : 1;
uint64_t index : 20;
uint64_t rsvd_31_24 : 8;
uint64_t pf_func : 16;
uint64_t next : 16;
};
enum nix_band_prof_layers {
BAND_PROF_LEAF_LAYER = 0,
BAND_PROF_INVAL_LAYER = 1,
BAND_PROF_MID_LAYER = 2,
BAND_PROF_TOP_LAYER = 3,
BAND_PROF_NUM_LAYERS = 4,
};
enum NIX_RX_BAND_PROF_ACTIONRESULT_E {
NIX_RX_BAND_PROF_ACTIONRESULT_PASS = 0x0,
NIX_RX_BAND_PROF_ACTIONRESULT_DROP = 0x1,
NIX_RX_BAND_PROF_ACTIONRESULT_RED = 0x2,
};
enum nix_band_prof_pc_mode {
NIX_RX_PC_MODE_VLAN = 0,
NIX_RX_PC_MODE_DSCP = 1,
NIX_RX_PC_MODE_GEN = 2,
NIX_RX_PC_MODE_RSVD = 3,
};
/* NIX ingress policer bandwidth profile structure */
struct nix_bandprof_s {
uint64_t pc_mode : 2; /* W0 */
uint64_t icolor : 2;
uint64_t tnl_ena : 1;
uint64_t reserved_5_7 : 3;
uint64_t peir_exponent : 5;
uint64_t reserved_13_15 : 3;
uint64_t pebs_exponent : 5;
uint64_t reserved_21_23 : 3;
uint64_t cir_exponent : 5;
uint64_t reserved_29_31 : 3;
uint64_t cbs_exponent : 5;
uint64_t reserved_37_39 : 3;
uint64_t peir_mantissa : 8;
uint64_t pebs_mantissa : 8;
uint64_t cir_mantissa : 8;
uint64_t cbs_mantissa : 8; /* W1 */
uint64_t lmode : 1;
uint64_t l_sellect : 3;
uint64_t rdiv : 4;
uint64_t adjust_exponent : 5;
uint64_t reserved_85_86 : 2;
uint64_t adjust_mantissa : 9;
uint64_t gc_action : 2;
uint64_t yc_action : 2;
uint64_t rc_action : 2;
uint64_t meter_algo : 2;
uint64_t band_prof_id : 7;
uint64_t reserved_111_118 : 8;
uint64_t hl_en : 1;
uint64_t reserved_120_127 : 8;
uint64_t ts : 48; /* W2 */
uint64_t reserved_176_191 : 16;
uint64_t pe_accum : 32; /* W3 */
uint64_t c_accum : 32;
uint64_t green_pkt_pass : 48; /* W4 */
uint64_t reserved_304_319 : 16;
uint64_t yellow_pkt_pass : 48; /* W5 */
uint64_t reserved_368_383 : 16;
uint64_t red_pkt_pass : 48; /* W6 */
uint64_t reserved_432_447 : 16;
uint64_t green_octs_pass : 48; /* W7 */
uint64_t reserved_496_511 : 16;
uint64_t yellow_octs_pass : 48; /* W8 */
uint64_t reserved_560_575 : 16;
uint64_t red_octs_pass : 48; /* W9 */
uint64_t reserved_624_639 : 16;
uint64_t green_pkt_drop : 48; /* W10 */
uint64_t reserved_688_703 : 16;
uint64_t yellow_pkt_drop : 48; /* W11 */
uint64_t reserved_752_767 : 16;
uint64_t red_pkt_drop : 48; /* W12 */
uint64_t reserved_816_831 : 16;
uint64_t green_octs_drop : 48; /* W13 */
uint64_t reserved_880_895 : 16;
uint64_t yellow_octs_drop : 48; /* W14 */
uint64_t reserved_944_959 : 16;
uint64_t red_octs_drop : 48; /* W15 */
uint64_t reserved_1008_1023 : 16;
};
enum nix_lsoalg {
NIX_LSOALG_NOP,
NIX_LSOALG_ADD_SEGNUM,
NIX_LSOALG_ADD_PAYLEN,
NIX_LSOALG_ADD_OFFSET,
NIX_LSOALG_TCP_FLAGS,
};
enum nix_txlayer {
NIX_TXLAYER_OL3,
NIX_TXLAYER_OL4,
NIX_TXLAYER_IL3,
NIX_TXLAYER_IL4,
};
struct nix_lso_format {
u64 offset : 8;
u64 layer : 2;
u64 rsvd_10_11 : 2;
u64 sizem1 : 2;
u64 rsvd_14_15 : 2;
u64 alg : 3;
u64 rsvd_19_63 : 45;
};
struct nix_rx_flowkey_alg {
u64 key_offset :6;
u64 ln_mask :1;
u64 fn_mask :1;
u64 hdr_offset :8;
u64 bytesm1 :5;
u64 lid :3;
u64 reserved_24_24 :1;
u64 ena :1;
u64 sel_chan :1;
u64 ltype_mask :4;
u64 ltype_match :4;
u64 reserved_35_63 :29;
};
/* NIX VTAG size */
enum nix_vtag_size {
VTAGSIZE_T4 = 0x0,
VTAGSIZE_T8 = 0x1,
};
enum nix_tx_vtag_op {
NOP = 0x0,
VTAG_INSERT = 0x1,
VTAG_REPLACE = 0x2,
};
/* NIX RX VTAG actions */
#define VTAG_STRIP BIT_ULL(4)
#define VTAG_CAPTURE BIT_ULL(5)
#endif /* RVU_STRUCT_H */