blob: c3340f320a18c56dd602c4dc910bc922782c0a72 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/* Copyright(c) 2013 - 2018 Intel Corporation. */
#ifndef _I40E_DIAG_H_
#define _I40E_DIAG_H_
#include "i40e_type.h"
enum i40e_lb_mode {
I40E_LB_MODE_NONE = 0x0,
I40E_LB_MODE_PHY_LOCAL = I40E_AQ_LB_PHY_LOCAL,
I40E_LB_MODE_PHY_REMOTE = I40E_AQ_LB_PHY_REMOTE,
I40E_LB_MODE_MAC_LOCAL = I40E_AQ_LB_MAC_LOCAL,
};
struct i40e_diag_reg_test_info {
u32 offset; /* the base register */
u32 mask; /* bits that can be tested */
u32 elements; /* number of elements if array */
u32 stride; /* bytes between each element */
};
extern struct i40e_diag_reg_test_info i40e_reg_list[];
i40e_status i40e_diag_reg_test(struct i40e_hw *hw);
i40e_status i40e_diag_eeprom_test(struct i40e_hw *hw);
#endif /* _I40E_DIAG_H_ */