blob: 866767b70d65bbc0097c748d81c7b8e463c0966c [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
/*
* Microchip KSZ8795 series register access through SPI
*
* Copyright (C) 2017 Microchip Technology Inc.
* Tristram Ha <Tristram.Ha@microchip.com>
*/
#include <asm/unaligned.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/regmap.h>
#include <linux/spi/spi.h>
#include "ksz8.h"
#include "ksz_common.h"
#define KSZ8795_SPI_ADDR_SHIFT 12
#define KSZ8795_SPI_ADDR_ALIGN 3
#define KSZ8795_SPI_TURNAROUND_SHIFT 1
#define KSZ8863_SPI_ADDR_SHIFT 8
#define KSZ8863_SPI_ADDR_ALIGN 8
#define KSZ8863_SPI_TURNAROUND_SHIFT 0
KSZ_REGMAP_TABLE(ksz8795, 16, KSZ8795_SPI_ADDR_SHIFT,
KSZ8795_SPI_TURNAROUND_SHIFT, KSZ8795_SPI_ADDR_ALIGN);
KSZ_REGMAP_TABLE(ksz8863, 16, KSZ8863_SPI_ADDR_SHIFT,
KSZ8863_SPI_TURNAROUND_SHIFT, KSZ8863_SPI_ADDR_ALIGN);
static int ksz8795_spi_probe(struct spi_device *spi)
{
const struct regmap_config *regmap_config;
struct device *ddev = &spi->dev;
struct regmap_config rc;
struct ksz_device *dev;
struct ksz8 *ksz8;
int i, ret = 0;
ksz8 = devm_kzalloc(&spi->dev, sizeof(struct ksz8), GFP_KERNEL);
if (!ksz8)
return -ENOMEM;
ksz8->priv = spi;
dev = ksz_switch_alloc(&spi->dev, ksz8);
if (!dev)
return -ENOMEM;
regmap_config = device_get_match_data(ddev);
if (!regmap_config)
return -EINVAL;
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ksz8795_regmap_config); i++) {
rc = regmap_config[i];
rc.lock_arg = &dev->regmap_mutex;
dev->regmap[i] = devm_regmap_init_spi(spi, &rc);
if (IS_ERR(dev->regmap[i])) {
ret = PTR_ERR(dev->regmap[i]);
dev_err(&spi->dev,
"Failed to initialize regmap%i: %d\n",
regmap_config[i].val_bits, ret);
return ret;
}
}
if (spi->dev.platform_data)
dev->pdata = spi->dev.platform_data;
/* setup spi */
spi->mode = SPI_MODE_3;
ret = spi_setup(spi);
if (ret)
return ret;
ret = ksz8_switch_register(dev);
/* Main DSA driver may not be started yet. */
if (ret)
return ret;
spi_set_drvdata(spi, dev);
return 0;
}
static int ksz8795_spi_remove(struct spi_device *spi)
{
struct ksz_device *dev = spi_get_drvdata(spi);
if (dev)
ksz_switch_remove(dev);
spi_set_drvdata(spi, NULL);
return 0;
}
static void ksz8795_spi_shutdown(struct spi_device *spi)
{
struct ksz_device *dev = spi_get_drvdata(spi);
if (!dev)
return;
if (dev->dev_ops->shutdown)
dev->dev_ops->shutdown(dev);
dsa_switch_shutdown(dev->ds);
spi_set_drvdata(spi, NULL);
}
static const struct of_device_id ksz8795_dt_ids[] = {
{ .compatible = "microchip,ksz8765", .data = &ksz8795_regmap_config },
{ .compatible = "microchip,ksz8794", .data = &ksz8795_regmap_config },
{ .compatible = "microchip,ksz8795", .data = &ksz8795_regmap_config },
{ .compatible = "microchip,ksz8863", .data = &ksz8863_regmap_config },
{ .compatible = "microchip,ksz8873", .data = &ksz8863_regmap_config },
{},
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, ksz8795_dt_ids);
static struct spi_driver ksz8795_spi_driver = {
.driver = {
.name = "ksz8795-switch",
.owner = THIS_MODULE,
.of_match_table = of_match_ptr(ksz8795_dt_ids),
},
.probe = ksz8795_spi_probe,
.remove = ksz8795_spi_remove,
.shutdown = ksz8795_spi_shutdown,
};
module_spi_driver(ksz8795_spi_driver);
MODULE_AUTHOR("Tristram Ha <Tristram.Ha@microchip.com>");
MODULE_DESCRIPTION("Microchip KSZ8795 Series Switch SPI Driver");
MODULE_LICENSE("GPL");