blob: d953b6b0db774bff19b66cab747c152bce6e4386 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
* Regulators driver for Maxim max8925
*
* Copyright (C) 2009 Marvell International Ltd.
* Haojian Zhuang <haojian.zhuang@marvell.com>
*/
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/regulator/driver.h>
#include <linux/regulator/machine.h>
#include <linux/mfd/max8925.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/regulator/of_regulator.h>
#define SD1_DVM_VMIN 850000
#define SD1_DVM_VMAX 1000000
#define SD1_DVM_STEP 50000
#define SD1_DVM_SHIFT 5 /* SDCTL1 bit5 */
#define SD1_DVM_EN 6 /* SDV1 bit 6 */
/* bit definitions in LDO control registers */
#define LDO_SEQ_I2C 0x7 /* Power U/D by i2c */
#define LDO_SEQ_MASK 0x7 /* Power U/D sequence mask */
#define LDO_SEQ_SHIFT 2 /* Power U/D sequence offset */
#define LDO_I2C_EN 0x1 /* Enable by i2c */
#define LDO_I2C_EN_MASK 0x1 /* Enable mask by i2c */
#define LDO_I2C_EN_SHIFT 0 /* Enable offset by i2c */
struct max8925_regulator_info {
struct regulator_desc desc;
struct i2c_client *i2c;
int vol_reg;
int enable_reg;
};
static int max8925_set_voltage_sel(struct regulator_dev *rdev,
unsigned int selector)
{
struct max8925_regulator_info *info = rdev_get_drvdata(rdev);
unsigned char mask = rdev->desc->n_voltages - 1;
return max8925_set_bits(info->i2c, info->vol_reg, mask, selector);
}
static int max8925_get_voltage_sel(struct regulator_dev *rdev)
{
struct max8925_regulator_info *info = rdev_get_drvdata(rdev);
unsigned char data, mask;
int ret;
ret = max8925_reg_read(info->i2c, info->vol_reg);
if (ret < 0)
return ret;
mask = rdev->desc->n_voltages - 1;
data = ret & mask;
return data;
}
static int max8925_enable(struct regulator_dev *rdev)
{
struct max8925_regulator_info *info = rdev_get_drvdata(rdev);
return max8925_set_bits(info->i2c, info->enable_reg,
LDO_SEQ_MASK << LDO_SEQ_SHIFT |
LDO_I2C_EN_MASK << LDO_I2C_EN_SHIFT,
LDO_SEQ_I2C << LDO_SEQ_SHIFT |
LDO_I2C_EN << LDO_I2C_EN_SHIFT);
}
static int max8925_disable(struct regulator_dev *rdev)
{
struct max8925_regulator_info *info = rdev_get_drvdata(rdev);
return max8925_set_bits(info->i2c, info->enable_reg,
LDO_SEQ_MASK << LDO_SEQ_SHIFT |
LDO_I2C_EN_MASK << LDO_I2C_EN_SHIFT,
LDO_SEQ_I2C << LDO_SEQ_SHIFT);
}
static int max8925_is_enabled(struct regulator_dev *rdev)
{
struct max8925_regulator_info *info = rdev_get_drvdata(rdev);
int ldo_seq, ret;
ret = max8925_reg_read(info->i2c, info->enable_reg);
if (ret < 0)
return ret;
ldo_seq = (ret >> LDO_SEQ_SHIFT) & LDO_SEQ_MASK;
if (ldo_seq != LDO_SEQ_I2C)
return 1;
else
return ret & (LDO_I2C_EN_MASK << LDO_I2C_EN_SHIFT);
}
static int max8925_set_dvm_voltage(struct regulator_dev *rdev, int uV)
{
struct max8925_regulator_info *info = rdev_get_drvdata(rdev);
unsigned char data, mask;
if (uV < SD1_DVM_VMIN || uV > SD1_DVM_VMAX)
return -EINVAL;
data = DIV_ROUND_UP(uV - SD1_DVM_VMIN, SD1_DVM_STEP);
data <<= SD1_DVM_SHIFT;
mask = 3 << SD1_DVM_SHIFT;
return max8925_set_bits(info->i2c, info->enable_reg, mask, data);
}
static int max8925_set_dvm_enable(struct regulator_dev *rdev)
{
struct max8925_regulator_info *info = rdev_get_drvdata(rdev);
return max8925_set_bits(info->i2c, info->vol_reg, 1 << SD1_DVM_EN,
1 << SD1_DVM_EN);
}
static int max8925_set_dvm_disable(struct regulator_dev *rdev)
{
struct max8925_regulator_info *info = rdev_get_drvdata(rdev);
return max8925_set_bits(info->i2c, info->vol_reg, 1 << SD1_DVM_EN, 0);
}
static const struct regulator_ops max8925_regulator_sdv_ops = {
.map_voltage = regulator_map_voltage_linear,
.list_voltage = regulator_list_voltage_linear,
.set_voltage_sel = max8925_set_voltage_sel,
.get_voltage_sel = max8925_get_voltage_sel,
.enable = max8925_enable,
.disable = max8925_disable,
.is_enabled = max8925_is_enabled,
.set_suspend_voltage = max8925_set_dvm_voltage,
.set_suspend_enable = max8925_set_dvm_enable,
.set_suspend_disable = max8925_set_dvm_disable,
};
static const struct regulator_ops max8925_regulator_ldo_ops = {
.map_voltage = regulator_map_voltage_linear,
.list_voltage = regulator_list_voltage_linear,
.set_voltage_sel = max8925_set_voltage_sel,
.get_voltage_sel = max8925_get_voltage_sel,
.enable = max8925_enable,
.disable = max8925_disable,
.is_enabled = max8925_is_enabled,
};
#define MAX8925_SDV(_id, min, max, step) \
{ \
.desc = { \
.name = "SDV" #_id, \
.of_match = of_match_ptr("SDV" #_id), \
.regulators_node = of_match_ptr("regulators"), \
.ops = &max8925_regulator_sdv_ops, \
.type = REGULATOR_VOLTAGE, \
.id = MAX8925_ID_SD##_id, \
.owner = THIS_MODULE, \
.n_voltages = 64, \
.min_uV = min * 1000, \
.uV_step = step * 1000, \
}, \
.vol_reg = MAX8925_SDV##_id, \
.enable_reg = MAX8925_SDCTL##_id, \
}
#define MAX8925_LDO(_id, min, max, step) \
{ \
.desc = { \
.name = "LDO" #_id, \
.of_match = of_match_ptr("LDO" #_id), \
.regulators_node = of_match_ptr("regulators"), \
.ops = &max8925_regulator_ldo_ops, \
.type = REGULATOR_VOLTAGE, \
.id = MAX8925_ID_LDO##_id, \
.owner = THIS_MODULE, \
.n_voltages = 64, \
.min_uV = min * 1000, \
.uV_step = step * 1000, \
}, \
.vol_reg = MAX8925_LDOVOUT##_id, \
.enable_reg = MAX8925_LDOCTL##_id, \
}
static struct max8925_regulator_info max8925_regulator_info[] = {
MAX8925_SDV(1, 637.5, 1425, 12.5),
MAX8925_SDV(2, 650, 2225, 25),
MAX8925_SDV(3, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(1, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(2, 650, 2250, 25),
MAX8925_LDO(3, 650, 2250, 25),
MAX8925_LDO(4, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(5, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(6, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(7, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(8, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(9, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(10, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(11, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(12, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(13, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(14, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(15, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(16, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(17, 650, 2250, 25),
MAX8925_LDO(18, 650, 2250, 25),
MAX8925_LDO(19, 750, 3900, 50),
MAX8925_LDO(20, 750, 3900, 50),
};
static int max8925_regulator_probe(struct platform_device *pdev)
{
struct max8925_chip *chip = dev_get_drvdata(pdev->dev.parent);
struct regulator_init_data *pdata = dev_get_platdata(&pdev->dev);
struct regulator_config config = { };
struct max8925_regulator_info *ri;
struct resource *res;
struct regulator_dev *rdev;
int i;
res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_REG, 0);
if (!res) {
dev_err(&pdev->dev, "No REG resource!\n");
return -EINVAL;
}
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(max8925_regulator_info); i++) {
ri = &max8925_regulator_info[i];
if (ri->vol_reg == res->start)
break;
}
if (i == ARRAY_SIZE(max8925_regulator_info)) {
dev_err(&pdev->dev, "Failed to find regulator %llu\n",
(unsigned long long)res->start);
return -EINVAL;
}
ri->i2c = chip->i2c;
config.dev = chip->dev;
config.driver_data = ri;
if (pdata)
config.init_data = pdata;
rdev = devm_regulator_register(&pdev->dev, &ri->desc, &config);
if (IS_ERR(rdev)) {
dev_err(&pdev->dev, "failed to register regulator %s\n",
ri->desc.name);
return PTR_ERR(rdev);
}
platform_set_drvdata(pdev, rdev);
return 0;
}
static struct platform_driver max8925_regulator_driver = {
.driver = {
.name = "max8925-regulator",
},
.probe = max8925_regulator_probe,
};
static int __init max8925_regulator_init(void)
{
return platform_driver_register(&max8925_regulator_driver);
}
subsys_initcall(max8925_regulator_init);
static void __exit max8925_regulator_exit(void)
{
platform_driver_unregister(&max8925_regulator_driver);
}
module_exit(max8925_regulator_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Haojian Zhuang <haojian.zhuang@marvell.com>");
MODULE_DESCRIPTION("Regulator Driver for Maxim 8925 PMIC");
MODULE_ALIAS("platform:max8925-regulator");