blob: 2e627c2b6c512d0c80fcff720248244fbceae8f8 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
//
// Qualcomm PMIC VBUS output regulator driver
//
// Copyright (c) 2020, The Linux Foundation. All rights reserved.
#include <linux/module.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/of_device.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/regulator/driver.h>
#include <linux/regulator/of_regulator.h>
#include <linux/regmap.h>
#define CMD_OTG 0x40
#define OTG_EN BIT(0)
#define OTG_CURRENT_LIMIT_CFG 0x52
#define OTG_CURRENT_LIMIT_MASK GENMASK(2, 0)
#define OTG_CFG 0x53
#define OTG_EN_SRC_CFG BIT(1)
static const unsigned int curr_table[] = {
500000, 1000000, 1500000, 2000000, 2500000, 3000000,
};
static const struct regulator_ops qcom_usb_vbus_reg_ops = {
.enable = regulator_enable_regmap,
.disable = regulator_disable_regmap,
.is_enabled = regulator_is_enabled_regmap,
.get_current_limit = regulator_get_current_limit_regmap,
.set_current_limit = regulator_set_current_limit_regmap,
};
static struct regulator_desc qcom_usb_vbus_rdesc = {
.name = "usb_vbus",
.ops = &qcom_usb_vbus_reg_ops,
.owner = THIS_MODULE,
.type = REGULATOR_VOLTAGE,
.curr_table = curr_table,
.n_current_limits = ARRAY_SIZE(curr_table),
};
static int qcom_usb_vbus_regulator_probe(struct platform_device *pdev)
{
struct device *dev = &pdev->dev;
struct regulator_dev *rdev;
struct regmap *regmap;
struct regulator_config config = { };
struct regulator_init_data *init_data;
int ret;
u32 base;
ret = of_property_read_u32(dev->of_node, "reg", &base);
if (ret < 0) {
dev_err(dev, "no base address found\n");
return ret;
}
regmap = dev_get_regmap(dev->parent, NULL);
if (!regmap) {
dev_err(dev, "Failed to get regmap\n");
return -ENOENT;
}
init_data = of_get_regulator_init_data(dev, dev->of_node,
&qcom_usb_vbus_rdesc);
if (!init_data)
return -ENOMEM;
qcom_usb_vbus_rdesc.enable_reg = base + CMD_OTG;
qcom_usb_vbus_rdesc.enable_mask = OTG_EN;
qcom_usb_vbus_rdesc.csel_reg = base + OTG_CURRENT_LIMIT_CFG;
qcom_usb_vbus_rdesc.csel_mask = OTG_CURRENT_LIMIT_MASK;
config.dev = dev;
config.init_data = init_data;
config.of_node = dev->of_node;
config.regmap = regmap;
rdev = devm_regulator_register(dev, &qcom_usb_vbus_rdesc, &config);
if (IS_ERR(rdev)) {
ret = PTR_ERR(rdev);
dev_err(dev, "not able to register vbus reg %d\n", ret);
return ret;
}
/* Disable HW logic for VBUS enable */
regmap_update_bits(regmap, base + OTG_CFG, OTG_EN_SRC_CFG, 0);
return 0;
}
static const struct of_device_id qcom_usb_vbus_regulator_match[] = {
{ .compatible = "qcom,pm8150b-vbus-reg" },
{ }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, qcom_usb_vbus_regulator_match);
static struct platform_driver qcom_usb_vbus_regulator_driver = {
.driver = {
.name = "qcom-usb-vbus-regulator",
.of_match_table = qcom_usb_vbus_regulator_match,
},
.probe = qcom_usb_vbus_regulator_probe,
};
module_platform_driver(qcom_usb_vbus_regulator_driver);
MODULE_DESCRIPTION("Qualcomm USB vbus regulator driver");
MODULE_LICENSE("GPL v2");