blob: e2237239d922a7c778148a160560340e97a95660 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
// Copyright (c) 2015-2019 Intel Corporation
#include <linux/acpi.h>
#include <sound/intel-nhlt.h>
struct nhlt_acpi_table *intel_nhlt_init(struct device *dev)
{
struct nhlt_acpi_table *nhlt;
acpi_status status;
status = acpi_get_table(ACPI_SIG_NHLT, 0,
(struct acpi_table_header **)&nhlt);
if (ACPI_FAILURE(status)) {
dev_warn(dev, "NHLT table not found\n");
return NULL;
}
return nhlt;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(intel_nhlt_init);
void intel_nhlt_free(struct nhlt_acpi_table *nhlt)
{
acpi_put_table((struct acpi_table_header *)nhlt);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(intel_nhlt_free);
int intel_nhlt_get_dmic_geo(struct device *dev, struct nhlt_acpi_table *nhlt)
{
struct nhlt_endpoint *epnt;
struct nhlt_dmic_array_config *cfg;
struct nhlt_vendor_dmic_array_config *cfg_vendor;
struct nhlt_fmt *fmt_configs;
unsigned int dmic_geo = 0;
u16 max_ch = 0;
u8 i, j;
if (!nhlt)
return 0;
if (nhlt->header.length <= sizeof(struct acpi_table_header)) {
dev_warn(dev, "Invalid DMIC description table\n");
return 0;
}
for (j = 0, epnt = nhlt->desc; j < nhlt->endpoint_count; j++,
epnt = (struct nhlt_endpoint *)((u8 *)epnt + epnt->length)) {
if (epnt->linktype != NHLT_LINK_DMIC)
continue;
cfg = (struct nhlt_dmic_array_config *)(epnt->config.caps);
fmt_configs = (struct nhlt_fmt *)(epnt->config.caps + epnt->config.size);
/* find max number of channels based on format_configuration */
if (fmt_configs->fmt_count) {
dev_dbg(dev, "%s: found %d format definitions\n",
__func__, fmt_configs->fmt_count);
for (i = 0; i < fmt_configs->fmt_count; i++) {
struct wav_fmt_ext *fmt_ext;
fmt_ext = &fmt_configs->fmt_config[i].fmt_ext;
if (fmt_ext->fmt.channels > max_ch)
max_ch = fmt_ext->fmt.channels;
}
dev_dbg(dev, "%s: max channels found %d\n", __func__, max_ch);
} else {
dev_dbg(dev, "%s: No format information found\n", __func__);
}
if (cfg->device_config.config_type != NHLT_CONFIG_TYPE_MIC_ARRAY) {
dmic_geo = max_ch;
} else {
switch (cfg->array_type) {
case NHLT_MIC_ARRAY_2CH_SMALL:
case NHLT_MIC_ARRAY_2CH_BIG:
dmic_geo = MIC_ARRAY_2CH;
break;
case NHLT_MIC_ARRAY_4CH_1ST_GEOM:
case NHLT_MIC_ARRAY_4CH_L_SHAPED:
case NHLT_MIC_ARRAY_4CH_2ND_GEOM:
dmic_geo = MIC_ARRAY_4CH;
break;
case NHLT_MIC_ARRAY_VENDOR_DEFINED:
cfg_vendor = (struct nhlt_vendor_dmic_array_config *)cfg;
dmic_geo = cfg_vendor->nb_mics;
break;
default:
dev_warn(dev, "%s: undefined DMIC array_type 0x%0x\n",
__func__, cfg->array_type);
}
if (dmic_geo > 0) {
dev_dbg(dev, "%s: Array with %d dmics\n", __func__, dmic_geo);
}
if (max_ch > dmic_geo) {
dev_dbg(dev, "%s: max channels %d exceed dmic number %d\n",
__func__, max_ch, dmic_geo);
}
}
}
dev_dbg(dev, "%s: dmic number %d max_ch %d\n",
__func__, dmic_geo, max_ch);
return dmic_geo;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(intel_nhlt_get_dmic_geo);