blob: 7f7b2326caf53f3afc3197832310d07d54934135 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
#ifndef __KVM_X86_VMX_POSTED_INTR_H
#define __KVM_X86_VMX_POSTED_INTR_H
#define POSTED_INTR_ON 0
#define POSTED_INTR_SN 1
/* Posted-Interrupt Descriptor */
struct pi_desc {
u32 pir[8]; /* Posted interrupt requested */
union {
struct {
/* bit 256 - Outstanding Notification */
u16 on : 1,
/* bit 257 - Suppress Notification */
sn : 1,
/* bit 271:258 - Reserved */
rsvd_1 : 14;
/* bit 279:272 - Notification Vector */
u8 nv;
/* bit 287:280 - Reserved */
u8 rsvd_2;
/* bit 319:288 - Notification Destination */
u32 ndst;
};
u64 control;
};
u32 rsvd[6];
} __aligned(64);
static inline bool pi_test_and_set_on(struct pi_desc *pi_desc)
{
return test_and_set_bit(POSTED_INTR_ON,
(unsigned long *)&pi_desc->control);
}
static inline bool pi_test_and_clear_on(struct pi_desc *pi_desc)
{
return test_and_clear_bit(POSTED_INTR_ON,
(unsigned long *)&pi_desc->control);
}
static inline int pi_test_and_set_pir(int vector, struct pi_desc *pi_desc)
{
return test_and_set_bit(vector, (unsigned long *)pi_desc->pir);
}
static inline bool pi_is_pir_empty(struct pi_desc *pi_desc)
{
return bitmap_empty((unsigned long *)pi_desc->pir, NR_VECTORS);
}
static inline void pi_set_sn(struct pi_desc *pi_desc)
{
set_bit(POSTED_INTR_SN,
(unsigned long *)&pi_desc->control);
}
static inline void pi_set_on(struct pi_desc *pi_desc)
{
set_bit(POSTED_INTR_ON,
(unsigned long *)&pi_desc->control);
}
static inline void pi_clear_on(struct pi_desc *pi_desc)
{
clear_bit(POSTED_INTR_ON,
(unsigned long *)&pi_desc->control);
}
static inline void pi_clear_sn(struct pi_desc *pi_desc)
{
clear_bit(POSTED_INTR_SN,
(unsigned long *)&pi_desc->control);
}
static inline int pi_test_on(struct pi_desc *pi_desc)
{
return test_bit(POSTED_INTR_ON,
(unsigned long *)&pi_desc->control);
}
static inline int pi_test_sn(struct pi_desc *pi_desc)
{
return test_bit(POSTED_INTR_SN,
(unsigned long *)&pi_desc->control);
}
void vmx_vcpu_pi_load(struct kvm_vcpu *vcpu, int cpu);
void vmx_vcpu_pi_put(struct kvm_vcpu *vcpu);
int pi_pre_block(struct kvm_vcpu *vcpu);
void pi_post_block(struct kvm_vcpu *vcpu);
void pi_wakeup_handler(void);
void __init pi_init_cpu(int cpu);
bool pi_has_pending_interrupt(struct kvm_vcpu *vcpu);
int pi_update_irte(struct kvm *kvm, unsigned int host_irq, uint32_t guest_irq,
bool set);
void vmx_pi_start_assignment(struct kvm *kvm);
#endif /* __KVM_X86_VMX_POSTED_INTR_H */