blob: 0bff783d1b61a8336b921166644253a7a3fe53aa [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
#
# Makefile for the fpga framework and fpga manager drivers.
#
# Core FPGA Manager Framework
obj-$(CONFIG_FPGA) += fpga-mgr.o
# FPGA Manager Drivers
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_ALTERA_CVP) += altera-cvp.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_ALTERA_PS_SPI) += altera-ps-spi.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_ICE40_SPI) += ice40-spi.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_MACHXO2_SPI) += machxo2-spi.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_SOCFPGA) += socfpga.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_SOCFPGA_A10) += socfpga-a10.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_STRATIX10_SOC) += stratix10-soc.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_TS73XX) += ts73xx-fpga.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_XILINX_SPI) += xilinx-spi.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_ZYNQ_FPGA) += zynq-fpga.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_ZYNQMP_FPGA) += zynqmp-fpga.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_VERSAL_FPGA) += versal-fpga.o
obj-$(CONFIG_ALTERA_PR_IP_CORE) += altera-pr-ip-core.o
obj-$(CONFIG_ALTERA_PR_IP_CORE_PLAT) += altera-pr-ip-core-plat.o
# FPGA Bridge Drivers
obj-$(CONFIG_FPGA_BRIDGE) += fpga-bridge.o
obj-$(CONFIG_SOCFPGA_FPGA_BRIDGE) += altera-hps2fpga.o altera-fpga2sdram.o
obj-$(CONFIG_ALTERA_FREEZE_BRIDGE) += altera-freeze-bridge.o
obj-$(CONFIG_XILINX_PR_DECOUPLER) += xilinx-pr-decoupler.o
# High Level Interfaces
obj-$(CONFIG_FPGA_REGION) += fpga-region.o
obj-$(CONFIG_OF_FPGA_REGION) += of-fpga-region.o
# FPGA Device Feature List Support
obj-$(CONFIG_FPGA_DFL) += dfl.o
obj-$(CONFIG_FPGA_DFL_FME) += dfl-fme.o
obj-$(CONFIG_FPGA_DFL_FME_MGR) += dfl-fme-mgr.o
obj-$(CONFIG_FPGA_DFL_FME_BRIDGE) += dfl-fme-br.o
obj-$(CONFIG_FPGA_DFL_FME_REGION) += dfl-fme-region.o
obj-$(CONFIG_FPGA_DFL_AFU) += dfl-afu.o
dfl-fme-objs := dfl-fme-main.o dfl-fme-pr.o dfl-fme-error.o
dfl-fme-objs += dfl-fme-perf.o
dfl-afu-objs := dfl-afu-main.o dfl-afu-region.o dfl-afu-dma-region.o
dfl-afu-objs += dfl-afu-error.o
obj-$(CONFIG_FPGA_DFL_NIOS_INTEL_PAC_N3000) += dfl-n3000-nios.o
# Drivers for FPGAs which implement DFL
obj-$(CONFIG_FPGA_DFL_PCI) += dfl-pci.o