blob: 1ef5d6002a4aa9f805ca79ef34ce2040dd96305c [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 WITH Linux-syscall-note */
#ifndef _UAPI_MPLS_H
#define _UAPI_MPLS_H
#include <linux/types.h>
#include <asm/byteorder.h>
/* Reference: RFC 5462, RFC 3032
*
* 0 1 2 3
* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
* +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
* | Label | TC |S| TTL |
* +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
*
* Label: Label Value, 20 bits
* TC: Traffic Class field, 3 bits
* S: Bottom of Stack, 1 bit
* TTL: Time to Live, 8 bits
*/
struct mpls_label {
__be32 entry;
};
#define MPLS_LS_LABEL_MASK 0xFFFFF000
#define MPLS_LS_LABEL_SHIFT 12
#define MPLS_LS_TC_MASK 0x00000E00
#define MPLS_LS_TC_SHIFT 9
#define MPLS_LS_S_MASK 0x00000100
#define MPLS_LS_S_SHIFT 8
#define MPLS_LS_TTL_MASK 0x000000FF
#define MPLS_LS_TTL_SHIFT 0
/* Reserved labels */
#define MPLS_LABEL_IPV4NULL 0 /* RFC3032 */
#define MPLS_LABEL_RTALERT 1 /* RFC3032 */
#define MPLS_LABEL_IPV6NULL 2 /* RFC3032 */
#define MPLS_LABEL_IMPLNULL 3 /* RFC3032 */
#define MPLS_LABEL_ENTROPY 7 /* RFC6790 */
#define MPLS_LABEL_GAL 13 /* RFC5586 */
#define MPLS_LABEL_OAMALERT 14 /* RFC3429 */
#define MPLS_LABEL_EXTENSION 15 /* RFC7274 */
#define MPLS_LABEL_FIRST_UNRESERVED 16 /* RFC3032 */
/* These are embedded into IFLA_STATS_AF_SPEC:
* [IFLA_STATS_AF_SPEC]
* -> [AF_MPLS]
* -> [MPLS_STATS_xxx]
*
* Attributes:
* [MPLS_STATS_LINK] = {
* struct mpls_link_stats
* }
*/
enum {
MPLS_STATS_UNSPEC, /* also used as 64bit pad attribute */
MPLS_STATS_LINK,
__MPLS_STATS_MAX,
};
#define MPLS_STATS_MAX (__MPLS_STATS_MAX - 1)
struct mpls_link_stats {
__u64 rx_packets; /* total packets received */
__u64 tx_packets; /* total packets transmitted */
__u64 rx_bytes; /* total bytes received */
__u64 tx_bytes; /* total bytes transmitted */
__u64 rx_errors; /* bad packets received */
__u64 tx_errors; /* packet transmit problems */
__u64 rx_dropped; /* packet dropped on receive */
__u64 tx_dropped; /* packet dropped on transmit */
__u64 rx_noroute; /* no route for packet dest */
};
#endif /* _UAPI_MPLS_H */