blob: 27a1c4c73074f7f359b4c3c2df7d32d6e331a63d [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
* cs42l42.c -- CS42L42 ALSA SoC audio driver
*
* Copyright 2016 Cirrus Logic, Inc.
*
* Author: James Schulman <james.schulman@cirrus.com>
* Author: Brian Austin <brian.austin@cirrus.com>
* Author: Michael White <michael.white@cirrus.com>
*/
#include <linux/module.h>
#include <linux/moduleparam.h>
#include <linux/version.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/regmap.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/acpi.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/property.h>
#include <linux/regulator/consumer.h>
#include <linux/gpio/consumer.h>
#include <linux/of_device.h>
#include <sound/core.h>
#include <sound/pcm.h>
#include <sound/pcm_params.h>
#include <sound/soc.h>
#include <sound/soc-dapm.h>
#include <sound/initval.h>
#include <sound/tlv.h>
#include <dt-bindings/sound/cs42l42.h>
#include "cs42l42.h"
#include "cirrus_legacy.h"
static const struct reg_default cs42l42_reg_defaults[] = {
{ CS42L42_FRZ_CTL, 0x00 },
{ CS42L42_SRC_CTL, 0x10 },
{ CS42L42_MCLK_CTL, 0x02 },
{ CS42L42_SFTRAMP_RATE, 0xA4 },
{ CS42L42_I2C_DEBOUNCE, 0x88 },
{ CS42L42_I2C_STRETCH, 0x03 },
{ CS42L42_I2C_TIMEOUT, 0xB7 },
{ CS42L42_PWR_CTL1, 0xFF },
{ CS42L42_PWR_CTL2, 0x84 },
{ CS42L42_PWR_CTL3, 0x20 },
{ CS42L42_RSENSE_CTL1, 0x40 },
{ CS42L42_RSENSE_CTL2, 0x00 },
{ CS42L42_OSC_SWITCH, 0x00 },
{ CS42L42_RSENSE_CTL3, 0x1B },
{ CS42L42_TSENSE_CTL, 0x1B },
{ CS42L42_TSRS_INT_DISABLE, 0x00 },
{ CS42L42_HSDET_CTL1, 0x77 },
{ CS42L42_HSDET_CTL2, 0x00 },
{ CS42L42_HS_SWITCH_CTL, 0xF3 },
{ CS42L42_HS_CLAMP_DISABLE, 0x00 },
{ CS42L42_MCLK_SRC_SEL, 0x00 },
{ CS42L42_SPDIF_CLK_CFG, 0x00 },
{ CS42L42_FSYNC_PW_LOWER, 0x00 },
{ CS42L42_FSYNC_PW_UPPER, 0x00 },
{ CS42L42_FSYNC_P_LOWER, 0xF9 },
{ CS42L42_FSYNC_P_UPPER, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_CLK_CFG, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_FRM_CFG, 0x10 },
{ CS42L42_FS_RATE_EN, 0x00 },
{ CS42L42_IN_ASRC_CLK, 0x00 },
{ CS42L42_OUT_ASRC_CLK, 0x00 },
{ CS42L42_PLL_DIV_CFG1, 0x00 },
{ CS42L42_ADC_OVFL_INT_MASK, 0x01 },
{ CS42L42_MIXER_INT_MASK, 0x0F },
{ CS42L42_SRC_INT_MASK, 0x0F },
{ CS42L42_ASP_RX_INT_MASK, 0x1F },
{ CS42L42_ASP_TX_INT_MASK, 0x0F },
{ CS42L42_CODEC_INT_MASK, 0x03 },
{ CS42L42_SRCPL_INT_MASK, 0x7F },
{ CS42L42_VPMON_INT_MASK, 0x01 },
{ CS42L42_PLL_LOCK_INT_MASK, 0x01 },
{ CS42L42_TSRS_PLUG_INT_MASK, 0x0F },
{ CS42L42_PLL_CTL1, 0x00 },
{ CS42L42_PLL_DIV_FRAC0, 0x00 },
{ CS42L42_PLL_DIV_FRAC1, 0x00 },
{ CS42L42_PLL_DIV_FRAC2, 0x00 },
{ CS42L42_PLL_DIV_INT, 0x40 },
{ CS42L42_PLL_CTL3, 0x10 },
{ CS42L42_PLL_CAL_RATIO, 0x80 },
{ CS42L42_PLL_CTL4, 0x03 },
{ CS42L42_LOAD_DET_EN, 0x00 },
{ CS42L42_HSBIAS_SC_AUTOCTL, 0x03 },
{ CS42L42_WAKE_CTL, 0xC0 },
{ CS42L42_ADC_DISABLE_MUTE, 0x00 },
{ CS42L42_TIPSENSE_CTL, 0x02 },
{ CS42L42_MISC_DET_CTL, 0x03 },
{ CS42L42_MIC_DET_CTL1, 0x1F },
{ CS42L42_MIC_DET_CTL2, 0x2F },
{ CS42L42_DET_INT1_MASK, 0xE0 },
{ CS42L42_DET_INT2_MASK, 0xFF },
{ CS42L42_HS_BIAS_CTL, 0xC2 },
{ CS42L42_ADC_CTL, 0x00 },
{ CS42L42_ADC_VOLUME, 0x00 },
{ CS42L42_ADC_WNF_HPF_CTL, 0x71 },
{ CS42L42_DAC_CTL1, 0x00 },
{ CS42L42_DAC_CTL2, 0x02 },
{ CS42L42_HP_CTL, 0x0D },
{ CS42L42_CLASSH_CTL, 0x07 },
{ CS42L42_MIXER_CHA_VOL, 0x3F },
{ CS42L42_MIXER_ADC_VOL, 0x3F },
{ CS42L42_MIXER_CHB_VOL, 0x3F },
{ CS42L42_EQ_COEF_IN0, 0x00 },
{ CS42L42_EQ_COEF_IN1, 0x00 },
{ CS42L42_EQ_COEF_IN2, 0x00 },
{ CS42L42_EQ_COEF_IN3, 0x00 },
{ CS42L42_EQ_COEF_RW, 0x00 },
{ CS42L42_EQ_COEF_OUT0, 0x00 },
{ CS42L42_EQ_COEF_OUT1, 0x00 },
{ CS42L42_EQ_COEF_OUT2, 0x00 },
{ CS42L42_EQ_COEF_OUT3, 0x00 },
{ CS42L42_EQ_INIT_STAT, 0x00 },
{ CS42L42_EQ_START_FILT, 0x00 },
{ CS42L42_EQ_MUTE_CTL, 0x00 },
{ CS42L42_SP_RX_CH_SEL, 0x04 },
{ CS42L42_SP_RX_ISOC_CTL, 0x04 },
{ CS42L42_SP_RX_FS, 0x8C },
{ CS42l42_SPDIF_CH_SEL, 0x0E },
{ CS42L42_SP_TX_ISOC_CTL, 0x04 },
{ CS42L42_SP_TX_FS, 0xCC },
{ CS42L42_SPDIF_SW_CTL1, 0x3F },
{ CS42L42_SRC_SDIN_FS, 0x40 },
{ CS42L42_SRC_SDOUT_FS, 0x40 },
{ CS42L42_SPDIF_CTL1, 0x01 },
{ CS42L42_SPDIF_CTL2, 0x00 },
{ CS42L42_SPDIF_CTL3, 0x00 },
{ CS42L42_SPDIF_CTL4, 0x42 },
{ CS42L42_ASP_TX_SZ_EN, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_TX_CH_EN, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_TX_CH_AP_RES, 0x0F },
{ CS42L42_ASP_TX_CH1_BIT_MSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_TX_CH1_BIT_LSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_TX_HIZ_DLY_CFG, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_TX_CH2_BIT_MSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_TX_CH2_BIT_LSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_EN, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH1_AP_RES, 0x03 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH1_BIT_MSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH1_BIT_LSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH2_AP_RES, 0x03 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH2_BIT_MSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH2_BIT_LSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH3_AP_RES, 0x03 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH3_BIT_MSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH3_BIT_LSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH4_AP_RES, 0x03 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH4_BIT_MSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH4_BIT_LSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI1_CH1_AP_RES, 0x03 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI1_CH1_BIT_MSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI1_CH1_BIT_LSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI1_CH2_AP_RES, 0x03 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI1_CH2_BIT_MSB, 0x00 },
{ CS42L42_ASP_RX_DAI1_CH2_BIT_LSB, 0x00 },
};
static bool cs42l42_readable_register(struct device *dev, unsigned int reg)
{
switch (reg) {
case CS42L42_PAGE_REGISTER:
case CS42L42_DEVID_AB:
case CS42L42_DEVID_CD:
case CS42L42_DEVID_E:
case CS42L42_FABID:
case CS42L42_REVID:
case CS42L42_FRZ_CTL:
case CS42L42_SRC_CTL:
case CS42L42_MCLK_STATUS:
case CS42L42_MCLK_CTL:
case CS42L42_SFTRAMP_RATE:
case CS42L42_I2C_DEBOUNCE:
case CS42L42_I2C_STRETCH:
case CS42L42_I2C_TIMEOUT:
case CS42L42_PWR_CTL1:
case CS42L42_PWR_CTL2:
case CS42L42_PWR_CTL3:
case CS42L42_RSENSE_CTL1:
case CS42L42_RSENSE_CTL2:
case CS42L42_OSC_SWITCH:
case CS42L42_OSC_SWITCH_STATUS:
case CS42L42_RSENSE_CTL3:
case CS42L42_TSENSE_CTL:
case CS42L42_TSRS_INT_DISABLE:
case CS42L42_TRSENSE_STATUS:
case CS42L42_HSDET_CTL1:
case CS42L42_HSDET_CTL2:
case CS42L42_HS_SWITCH_CTL:
case CS42L42_HS_DET_STATUS:
case CS42L42_HS_CLAMP_DISABLE:
case CS42L42_MCLK_SRC_SEL:
case CS42L42_SPDIF_CLK_CFG:
case CS42L42_FSYNC_PW_LOWER:
case CS42L42_FSYNC_PW_UPPER:
case CS42L42_FSYNC_P_LOWER:
case CS42L42_FSYNC_P_UPPER:
case CS42L42_ASP_CLK_CFG:
case CS42L42_ASP_FRM_CFG:
case CS42L42_FS_RATE_EN:
case CS42L42_IN_ASRC_CLK:
case CS42L42_OUT_ASRC_CLK:
case CS42L42_PLL_DIV_CFG1:
case CS42L42_ADC_OVFL_STATUS:
case CS42L42_MIXER_STATUS:
case CS42L42_SRC_STATUS:
case CS42L42_ASP_RX_STATUS:
case CS42L42_ASP_TX_STATUS:
case CS42L42_CODEC_STATUS:
case CS42L42_DET_INT_STATUS1:
case CS42L42_DET_INT_STATUS2:
case CS42L42_SRCPL_INT_STATUS:
case CS42L42_VPMON_STATUS:
case CS42L42_PLL_LOCK_STATUS:
case CS42L42_TSRS_PLUG_STATUS:
case CS42L42_ADC_OVFL_INT_MASK:
case CS42L42_MIXER_INT_MASK:
case CS42L42_SRC_INT_MASK:
case CS42L42_ASP_RX_INT_MASK:
case CS42L42_ASP_TX_INT_MASK:
case CS42L42_CODEC_INT_MASK:
case CS42L42_SRCPL_INT_MASK:
case CS42L42_VPMON_INT_MASK:
case CS42L42_PLL_LOCK_INT_MASK:
case CS42L42_TSRS_PLUG_INT_MASK:
case CS42L42_PLL_CTL1:
case CS42L42_PLL_DIV_FRAC0:
case CS42L42_PLL_DIV_FRAC1:
case CS42L42_PLL_DIV_FRAC2:
case CS42L42_PLL_DIV_INT:
case CS42L42_PLL_CTL3:
case CS42L42_PLL_CAL_RATIO:
case CS42L42_PLL_CTL4:
case CS42L42_LOAD_DET_RCSTAT:
case CS42L42_LOAD_DET_DONE:
case CS42L42_LOAD_DET_EN:
case CS42L42_HSBIAS_SC_AUTOCTL:
case CS42L42_WAKE_CTL:
case CS42L42_ADC_DISABLE_MUTE:
case CS42L42_TIPSENSE_CTL:
case CS42L42_MISC_DET_CTL:
case CS42L42_MIC_DET_CTL1:
case CS42L42_MIC_DET_CTL2:
case CS42L42_DET_STATUS1:
case CS42L42_DET_STATUS2:
case CS42L42_DET_INT1_MASK:
case CS42L42_DET_INT2_MASK:
case CS42L42_HS_BIAS_CTL:
case CS42L42_ADC_CTL:
case CS42L42_ADC_VOLUME:
case CS42L42_ADC_WNF_HPF_CTL:
case CS42L42_DAC_CTL1:
case CS42L42_DAC_CTL2:
case CS42L42_HP_CTL:
case CS42L42_CLASSH_CTL:
case CS42L42_MIXER_CHA_VOL:
case CS42L42_MIXER_ADC_VOL:
case CS42L42_MIXER_CHB_VOL:
case CS42L42_EQ_COEF_IN0:
case CS42L42_EQ_COEF_IN1:
case CS42L42_EQ_COEF_IN2:
case CS42L42_EQ_COEF_IN3:
case CS42L42_EQ_COEF_RW:
case CS42L42_EQ_COEF_OUT0:
case CS42L42_EQ_COEF_OUT1:
case CS42L42_EQ_COEF_OUT2:
case CS42L42_EQ_COEF_OUT3:
case CS42L42_EQ_INIT_STAT:
case CS42L42_EQ_START_FILT:
case CS42L42_EQ_MUTE_CTL:
case CS42L42_SP_RX_CH_SEL:
case CS42L42_SP_RX_ISOC_CTL:
case CS42L42_SP_RX_FS:
case CS42l42_SPDIF_CH_SEL:
case CS42L42_SP_TX_ISOC_CTL:
case CS42L42_SP_TX_FS:
case CS42L42_SPDIF_SW_CTL1:
case CS42L42_SRC_SDIN_FS:
case CS42L42_SRC_SDOUT_FS:
case CS42L42_SPDIF_CTL1:
case CS42L42_SPDIF_CTL2:
case CS42L42_SPDIF_CTL3:
case CS42L42_SPDIF_CTL4:
case CS42L42_ASP_TX_SZ_EN:
case CS42L42_ASP_TX_CH_EN:
case CS42L42_ASP_TX_CH_AP_RES:
case CS42L42_ASP_TX_CH1_BIT_MSB:
case CS42L42_ASP_TX_CH1_BIT_LSB:
case CS42L42_ASP_TX_HIZ_DLY_CFG:
case CS42L42_ASP_TX_CH2_BIT_MSB:
case CS42L42_ASP_TX_CH2_BIT_LSB:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_EN:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH1_AP_RES:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH1_BIT_MSB:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH1_BIT_LSB:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH2_AP_RES:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH2_BIT_MSB:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH2_BIT_LSB:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH3_AP_RES:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH3_BIT_MSB:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH3_BIT_LSB:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH4_AP_RES:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH4_BIT_MSB:
case CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH4_BIT_LSB:
case CS42L42_ASP_RX_DAI1_CH1_AP_RES:
case CS42L42_ASP_RX_DAI1_CH1_BIT_MSB:
case CS42L42_ASP_RX_DAI1_CH1_BIT_LSB:
case CS42L42_ASP_RX_DAI1_CH2_AP_RES:
case CS42L42_ASP_RX_DAI1_CH2_BIT_MSB:
case CS42L42_ASP_RX_DAI1_CH2_BIT_LSB:
case CS42L42_SUB_REVID:
return true;
default:
return false;
}
}
static bool cs42l42_volatile_register(struct device *dev, unsigned int reg)
{
switch (reg) {
case CS42L42_DEVID_AB:
case CS42L42_DEVID_CD:
case CS42L42_DEVID_E:
case CS42L42_MCLK_STATUS:
case CS42L42_OSC_SWITCH_STATUS:
case CS42L42_TRSENSE_STATUS:
case CS42L42_HS_DET_STATUS:
case CS42L42_ADC_OVFL_STATUS:
case CS42L42_MIXER_STATUS:
case CS42L42_SRC_STATUS:
case CS42L42_ASP_RX_STATUS:
case CS42L42_ASP_TX_STATUS:
case CS42L42_CODEC_STATUS:
case CS42L42_DET_INT_STATUS1:
case CS42L42_DET_INT_STATUS2:
case CS42L42_SRCPL_INT_STATUS:
case CS42L42_VPMON_STATUS:
case CS42L42_PLL_LOCK_STATUS:
case CS42L42_TSRS_PLUG_STATUS:
case CS42L42_LOAD_DET_RCSTAT:
case CS42L42_LOAD_DET_DONE:
case CS42L42_DET_STATUS1:
case CS42L42_DET_STATUS2:
return true;
default:
return false;
}
}
static const struct regmap_range_cfg cs42l42_page_range = {
.name = "Pages",
.range_min = 0,
.range_max = CS42L42_MAX_REGISTER,
.selector_reg = CS42L42_PAGE_REGISTER,
.selector_mask = 0xff,
.selector_shift = 0,
.window_start = 0,
.window_len = 256,
};
static const struct regmap_config cs42l42_regmap = {
.reg_bits = 8,
.val_bits = 8,
.readable_reg = cs42l42_readable_register,
.volatile_reg = cs42l42_volatile_register,
.ranges = &cs42l42_page_range,
.num_ranges = 1,
.max_register = CS42L42_MAX_REGISTER,
.reg_defaults = cs42l42_reg_defaults,
.num_reg_defaults = ARRAY_SIZE(cs42l42_reg_defaults),
.cache_type = REGCACHE_RBTREE,
.use_single_read = true,
.use_single_write = true,
};
static DECLARE_TLV_DB_SCALE(adc_tlv, -9700, 100, true);
static DECLARE_TLV_DB_SCALE(mixer_tlv, -6300, 100, true);
static const char * const cs42l42_hpf_freq_text[] = {
"1.86Hz", "120Hz", "235Hz", "466Hz"
};
static SOC_ENUM_SINGLE_DECL(cs42l42_hpf_freq_enum, CS42L42_ADC_WNF_HPF_CTL,
CS42L42_ADC_HPF_CF_SHIFT,
cs42l42_hpf_freq_text);
static const char * const cs42l42_wnf3_freq_text[] = {
"160Hz", "180Hz", "200Hz", "220Hz",
"240Hz", "260Hz", "280Hz", "300Hz"
};
static SOC_ENUM_SINGLE_DECL(cs42l42_wnf3_freq_enum, CS42L42_ADC_WNF_HPF_CTL,
CS42L42_ADC_WNF_CF_SHIFT,
cs42l42_wnf3_freq_text);
static const struct snd_kcontrol_new cs42l42_snd_controls[] = {
/* ADC Volume and Filter Controls */
SOC_SINGLE("ADC Notch Switch", CS42L42_ADC_CTL,
CS42L42_ADC_NOTCH_DIS_SHIFT, true, true),
SOC_SINGLE("ADC Weak Force Switch", CS42L42_ADC_CTL,
CS42L42_ADC_FORCE_WEAK_VCM_SHIFT, true, false),
SOC_SINGLE("ADC Invert Switch", CS42L42_ADC_CTL,
CS42L42_ADC_INV_SHIFT, true, false),
SOC_SINGLE("ADC Boost Switch", CS42L42_ADC_CTL,
CS42L42_ADC_DIG_BOOST_SHIFT, true, false),
SOC_SINGLE_S8_TLV("ADC Volume", CS42L42_ADC_VOLUME, -97, 12, adc_tlv),
SOC_SINGLE("ADC WNF Switch", CS42L42_ADC_WNF_HPF_CTL,
CS42L42_ADC_WNF_EN_SHIFT, true, false),
SOC_SINGLE("ADC HPF Switch", CS42L42_ADC_WNF_HPF_CTL,
CS42L42_ADC_HPF_EN_SHIFT, true, false),
SOC_ENUM("HPF Corner Freq", cs42l42_hpf_freq_enum),
SOC_ENUM("WNF 3dB Freq", cs42l42_wnf3_freq_enum),
/* DAC Volume and Filter Controls */
SOC_SINGLE("DACA Invert Switch", CS42L42_DAC_CTL1,
CS42L42_DACA_INV_SHIFT, true, false),
SOC_SINGLE("DACB Invert Switch", CS42L42_DAC_CTL1,
CS42L42_DACB_INV_SHIFT, true, false),
SOC_SINGLE("DAC HPF Switch", CS42L42_DAC_CTL2,
CS42L42_DAC_HPF_EN_SHIFT, true, false),
SOC_DOUBLE_R_TLV("Mixer Volume", CS42L42_MIXER_CHA_VOL,
CS42L42_MIXER_CHB_VOL, CS42L42_MIXER_CH_VOL_SHIFT,
0x3f, 1, mixer_tlv)
};
static int cs42l42_hp_adc_ev(struct snd_soc_dapm_widget *w,
struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
{
struct snd_soc_component *component = snd_soc_dapm_to_component(w->dapm);
struct cs42l42_private *cs42l42 = snd_soc_component_get_drvdata(component);
switch (event) {
case SND_SOC_DAPM_PRE_PMU:
cs42l42->hp_adc_up_pending = true;
break;
case SND_SOC_DAPM_POST_PMU:
/* Only need one delay if HP and ADC are both powering-up */
if (cs42l42->hp_adc_up_pending) {
usleep_range(CS42L42_HP_ADC_EN_TIME_US,
CS42L42_HP_ADC_EN_TIME_US + 1000);
cs42l42->hp_adc_up_pending = false;
}
break;
default:
break;
}
return 0;
}
static const struct snd_soc_dapm_widget cs42l42_dapm_widgets[] = {
/* Playback Path */
SND_SOC_DAPM_OUTPUT("HP"),
SND_SOC_DAPM_DAC_E("DAC", NULL, CS42L42_PWR_CTL1, CS42L42_HP_PDN_SHIFT, 1,
cs42l42_hp_adc_ev, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU | SND_SOC_DAPM_POST_PMU),
SND_SOC_DAPM_MIXER("MIXER", CS42L42_PWR_CTL1, CS42L42_MIXER_PDN_SHIFT, 1, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_AIF_IN("SDIN1", NULL, 0, SND_SOC_NOPM, 0, 0),
SND_SOC_DAPM_AIF_IN("SDIN2", NULL, 1, SND_SOC_NOPM, 0, 0),
/* Playback Requirements */
SND_SOC_DAPM_SUPPLY("ASP DAI0", CS42L42_PWR_CTL1, CS42L42_ASP_DAI_PDN_SHIFT, 1, NULL, 0),
/* Capture Path */
SND_SOC_DAPM_INPUT("HS"),
SND_SOC_DAPM_ADC_E("ADC", NULL, CS42L42_PWR_CTL1, CS42L42_ADC_PDN_SHIFT, 1,
cs42l42_hp_adc_ev, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU | SND_SOC_DAPM_POST_PMU),
SND_SOC_DAPM_AIF_OUT("SDOUT1", NULL, 0, CS42L42_ASP_TX_CH_EN, CS42L42_ASP_TX0_CH1_SHIFT, 0),
SND_SOC_DAPM_AIF_OUT("SDOUT2", NULL, 1, CS42L42_ASP_TX_CH_EN, CS42L42_ASP_TX0_CH2_SHIFT, 0),
/* Capture Requirements */
SND_SOC_DAPM_SUPPLY("ASP DAO0", CS42L42_PWR_CTL1, CS42L42_ASP_DAO_PDN_SHIFT, 1, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_SUPPLY("ASP TX EN", CS42L42_ASP_TX_SZ_EN, CS42L42_ASP_TX_EN_SHIFT, 0, NULL, 0),
/* Playback/Capture Requirements */
SND_SOC_DAPM_SUPPLY("SCLK", CS42L42_ASP_CLK_CFG, CS42L42_ASP_SCLK_EN_SHIFT, 0, NULL, 0),
};
static const struct snd_soc_dapm_route cs42l42_audio_map[] = {
/* Playback Path */
{"HP", NULL, "DAC"},
{"DAC", NULL, "MIXER"},
{"MIXER", NULL, "SDIN1"},
{"MIXER", NULL, "SDIN2"},
{"SDIN1", NULL, "Playback"},
{"SDIN2", NULL, "Playback"},
/* Playback Requirements */
{"SDIN1", NULL, "ASP DAI0"},
{"SDIN2", NULL, "ASP DAI0"},
{"SDIN1", NULL, "SCLK"},
{"SDIN2", NULL, "SCLK"},
/* Capture Path */
{"ADC", NULL, "HS"},
{ "SDOUT1", NULL, "ADC" },
{ "SDOUT2", NULL, "ADC" },
{ "Capture", NULL, "SDOUT1" },
{ "Capture", NULL, "SDOUT2" },
/* Capture Requirements */
{ "SDOUT1", NULL, "ASP DAO0" },
{ "SDOUT2", NULL, "ASP DAO0" },
{ "SDOUT1", NULL, "SCLK" },
{ "SDOUT2", NULL, "SCLK" },
{ "SDOUT1", NULL, "ASP TX EN" },
{ "SDOUT2", NULL, "ASP TX EN" },
};
static int cs42l42_set_jack(struct snd_soc_component *component, struct snd_soc_jack *jk, void *d)
{
struct cs42l42_private *cs42l42 = snd_soc_component_get_drvdata(component);
cs42l42->jack = jk;
return 0;
}
static const struct snd_soc_component_driver soc_component_dev_cs42l42 = {
.set_jack = cs42l42_set_jack,
.dapm_widgets = cs42l42_dapm_widgets,
.num_dapm_widgets = ARRAY_SIZE(cs42l42_dapm_widgets),
.dapm_routes = cs42l42_audio_map,
.num_dapm_routes = ARRAY_SIZE(cs42l42_audio_map),
.controls = cs42l42_snd_controls,
.num_controls = ARRAY_SIZE(cs42l42_snd_controls),
.idle_bias_on = 1,
.endianness = 1,
.non_legacy_dai_naming = 1,
};
/* Switch to SCLK. Atomic delay after the write to allow the switch to complete. */
static const struct reg_sequence cs42l42_to_sclk_seq[] = {
{
.reg = CS42L42_OSC_SWITCH,
.def = CS42L42_SCLK_PRESENT_MASK,
.delay_us = CS42L42_CLOCK_SWITCH_DELAY_US,
},
};
/* Switch to OSC. Atomic delay after the write to allow the switch to complete. */
static const struct reg_sequence cs42l42_to_osc_seq[] = {
{
.reg = CS42L42_OSC_SWITCH,
.def = 0,
.delay_us = CS42L42_CLOCK_SWITCH_DELAY_US,
},
};
struct cs42l42_pll_params {
u32 sclk;
u8 mclk_src_sel;
u8 sclk_prediv;
u8 pll_div_int;
u32 pll_div_frac;
u8 pll_mode;
u8 pll_divout;
u32 mclk_int;
u8 pll_cal_ratio;
u8 n;
};
/*
* Common PLL Settings for given SCLK
* Table 4-5 from the Datasheet
*/
static const struct cs42l42_pll_params pll_ratio_table[] = {
{ 1411200, 1, 0x00, 0x80, 0x000000, 0x03, 0x10, 11289600, 128, 2},
{ 1536000, 1, 0x00, 0x7D, 0x000000, 0x03, 0x10, 12000000, 125, 2},
{ 2304000, 1, 0x00, 0x55, 0xC00000, 0x02, 0x10, 12288000, 85, 2},
{ 2400000, 1, 0x00, 0x50, 0x000000, 0x03, 0x10, 12000000, 80, 2},
{ 2822400, 1, 0x00, 0x40, 0x000000, 0x03, 0x10, 11289600, 128, 1},
{ 3000000, 1, 0x00, 0x40, 0x000000, 0x03, 0x10, 12000000, 128, 1},
{ 3072000, 1, 0x00, 0x3E, 0x800000, 0x03, 0x10, 12000000, 125, 1},
{ 4000000, 1, 0x00, 0x30, 0x800000, 0x03, 0x10, 12000000, 96, 1},
{ 4096000, 1, 0x00, 0x2E, 0xE00000, 0x03, 0x10, 12000000, 94, 1},
{ 5644800, 1, 0x01, 0x40, 0x000000, 0x03, 0x10, 11289600, 128, 1},
{ 6000000, 1, 0x01, 0x40, 0x000000, 0x03, 0x10, 12000000, 128, 1},
{ 6144000, 1, 0x01, 0x3E, 0x800000, 0x03, 0x10, 12000000, 125, 1},
{ 11289600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11289600, 0, 1},
{ 12000000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12000000, 0, 1},
{ 12288000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12288000, 0, 1},
{ 22579200, 1, 0x03, 0x40, 0x000000, 0x03, 0x10, 11289600, 128, 1},
{ 24000000, 1, 0x03, 0x40, 0x000000, 0x03, 0x10, 12000000, 128, 1},
{ 24576000, 1, 0x03, 0x40, 0x000000, 0x03, 0x10, 12288000, 128, 1}
};
static int cs42l42_pll_config(struct snd_soc_component *component)
{
struct cs42l42_private *cs42l42 = snd_soc_component_get_drvdata(component);
int i;
u32 clk;
u32 fsync;
if (!cs42l42->sclk)
clk = cs42l42->bclk;
else
clk = cs42l42->sclk;
/* Don't reconfigure if there is an audio stream running */
if (cs42l42->stream_use) {
if (pll_ratio_table[cs42l42->pll_config].sclk == clk)
return 0;
else
return -EBUSY;
}
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(pll_ratio_table); i++) {
if (pll_ratio_table[i].sclk == clk) {
cs42l42->pll_config = i;
/* Configure the internal sample rate */
snd_soc_component_update_bits(component, CS42L42_MCLK_CTL,
CS42L42_INTERNAL_FS_MASK,
((pll_ratio_table[i].mclk_int !=
12000000) &&
(pll_ratio_table[i].mclk_int !=
24000000)) <<
CS42L42_INTERNAL_FS_SHIFT);
/* Set up the LRCLK */
fsync = clk / cs42l42->srate;
if (((fsync * cs42l42->srate) != clk)
|| ((fsync % 2) != 0)) {
dev_err(component->dev,
"Unsupported sclk %d/sample rate %d\n",
clk,
cs42l42->srate);
return -EINVAL;
}
/* Set the LRCLK period */
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_FSYNC_P_LOWER,
CS42L42_FSYNC_PERIOD_MASK,
CS42L42_FRAC0_VAL(fsync - 1) <<
CS42L42_FSYNC_PERIOD_SHIFT);
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_FSYNC_P_UPPER,
CS42L42_FSYNC_PERIOD_MASK,
CS42L42_FRAC1_VAL(fsync - 1) <<
CS42L42_FSYNC_PERIOD_SHIFT);
/* Set the LRCLK to 50% duty cycle */
fsync = fsync / 2;
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_FSYNC_PW_LOWER,
CS42L42_FSYNC_PULSE_WIDTH_MASK,
CS42L42_FRAC0_VAL(fsync - 1) <<
CS42L42_FSYNC_PULSE_WIDTH_SHIFT);
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_FSYNC_PW_UPPER,
CS42L42_FSYNC_PULSE_WIDTH_MASK,
CS42L42_FRAC1_VAL(fsync - 1) <<
CS42L42_FSYNC_PULSE_WIDTH_SHIFT);
if (pll_ratio_table[i].mclk_src_sel == 0) {
/* Pass the clock straight through */
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_PLL_CTL1,
CS42L42_PLL_START_MASK, 0);
} else {
/* Configure PLL per table 4-5 */
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_PLL_DIV_CFG1,
CS42L42_SCLK_PREDIV_MASK,
pll_ratio_table[i].sclk_prediv
<< CS42L42_SCLK_PREDIV_SHIFT);
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_PLL_DIV_INT,
CS42L42_PLL_DIV_INT_MASK,
pll_ratio_table[i].pll_div_int
<< CS42L42_PLL_DIV_INT_SHIFT);
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_PLL_DIV_FRAC0,
CS42L42_PLL_DIV_FRAC_MASK,
CS42L42_FRAC0_VAL(
pll_ratio_table[i].pll_div_frac)
<< CS42L42_PLL_DIV_FRAC_SHIFT);
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_PLL_DIV_FRAC1,
CS42L42_PLL_DIV_FRAC_MASK,
CS42L42_FRAC1_VAL(
pll_ratio_table[i].pll_div_frac)
<< CS42L42_PLL_DIV_FRAC_SHIFT);
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_PLL_DIV_FRAC2,
CS42L42_PLL_DIV_FRAC_MASK,
CS42L42_FRAC2_VAL(
pll_ratio_table[i].pll_div_frac)
<< CS42L42_PLL_DIV_FRAC_SHIFT);
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_PLL_CTL4,
CS42L42_PLL_MODE_MASK,
pll_ratio_table[i].pll_mode
<< CS42L42_PLL_MODE_SHIFT);
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_PLL_CTL3,
CS42L42_PLL_DIVOUT_MASK,
(pll_ratio_table[i].pll_divout * pll_ratio_table[i].n)
<< CS42L42_PLL_DIVOUT_SHIFT);
if (pll_ratio_table[i].n != 1)
cs42l42->pll_divout = pll_ratio_table[i].pll_divout;
else
cs42l42->pll_divout = 0;
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_PLL_CAL_RATIO,
CS42L42_PLL_CAL_RATIO_MASK,
pll_ratio_table[i].pll_cal_ratio
<< CS42L42_PLL_CAL_RATIO_SHIFT);
}
return 0;
}
}
return -EINVAL;
}
static void cs42l42_src_config(struct snd_soc_component *component, unsigned int sample_rate)
{
struct cs42l42_private *cs42l42 = snd_soc_component_get_drvdata(component);
unsigned int fs;
/* Don't reconfigure if there is an audio stream running */
if (cs42l42->stream_use)
return;
/* SRC MCLK must be as close as possible to 125 * sample rate */
if (sample_rate <= 48000)
fs = CS42L42_CLK_IASRC_SEL_6;
else
fs = CS42L42_CLK_IASRC_SEL_12;
/* Set the sample rates (96k or lower) */
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_FS_RATE_EN,
CS42L42_FS_EN_MASK,
(CS42L42_FS_EN_IASRC_96K |
CS42L42_FS_EN_OASRC_96K) <<
CS42L42_FS_EN_SHIFT);
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_IN_ASRC_CLK,
CS42L42_CLK_IASRC_SEL_MASK,
fs << CS42L42_CLK_IASRC_SEL_SHIFT);
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_OUT_ASRC_CLK,
CS42L42_CLK_OASRC_SEL_MASK,
fs << CS42L42_CLK_OASRC_SEL_SHIFT);
}
static int cs42l42_set_dai_fmt(struct snd_soc_dai *codec_dai, unsigned int fmt)
{
struct snd_soc_component *component = codec_dai->component;
u32 asp_cfg_val = 0;
switch (fmt & SND_SOC_DAIFMT_MASTER_MASK) {
case SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFM:
asp_cfg_val |= CS42L42_ASP_MASTER_MODE <<
CS42L42_ASP_MODE_SHIFT;
break;
case SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS:
asp_cfg_val |= CS42L42_ASP_SLAVE_MODE <<
CS42L42_ASP_MODE_SHIFT;
break;
default:
return -EINVAL;
}
/* interface format */
switch (fmt & SND_SOC_DAIFMT_FORMAT_MASK) {
case SND_SOC_DAIFMT_I2S:
/*
* 5050 mode, frame starts on falling edge of LRCLK,
* frame delayed by 1.0 SCLKs
*/
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_ASP_FRM_CFG,
CS42L42_ASP_STP_MASK |
CS42L42_ASP_5050_MASK |
CS42L42_ASP_FSD_MASK,
CS42L42_ASP_5050_MASK |
(CS42L42_ASP_FSD_1_0 <<
CS42L42_ASP_FSD_SHIFT));
break;
default:
return -EINVAL;
}
/* Bitclock/frame inversion */
switch (fmt & SND_SOC_DAIFMT_INV_MASK) {
case SND_SOC_DAIFMT_NB_NF:
asp_cfg_val |= CS42L42_ASP_SCPOL_NOR << CS42L42_ASP_SCPOL_SHIFT;
break;
case SND_SOC_DAIFMT_NB_IF:
asp_cfg_val |= CS42L42_ASP_SCPOL_NOR << CS42L42_ASP_SCPOL_SHIFT;
asp_cfg_val |= CS42L42_ASP_LCPOL_INV << CS42L42_ASP_LCPOL_SHIFT;
break;
case SND_SOC_DAIFMT_IB_NF:
break;
case SND_SOC_DAIFMT_IB_IF:
asp_cfg_val |= CS42L42_ASP_LCPOL_INV << CS42L42_ASP_LCPOL_SHIFT;
break;
}
snd_soc_component_update_bits(component, CS42L42_ASP_CLK_CFG, CS42L42_ASP_MODE_MASK |
CS42L42_ASP_SCPOL_MASK |
CS42L42_ASP_LCPOL_MASK,
asp_cfg_val);
return 0;
}
static int cs42l42_dai_startup(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_soc_dai *dai)
{
struct snd_soc_component *component = dai->component;
struct cs42l42_private *cs42l42 = snd_soc_component_get_drvdata(component);
/*
* Sample rates < 44.1 kHz would produce an out-of-range SCLK with
* a standard I2S frame. If the machine driver sets SCLK it must be
* legal.
*/
if (cs42l42->sclk)
return 0;
/* Machine driver has not set a SCLK, limit bottom end to 44.1 kHz */
return snd_pcm_hw_constraint_minmax(substream->runtime,
SNDRV_PCM_HW_PARAM_RATE,
44100, 96000);
}
static int cs42l42_pcm_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream,
struct snd_pcm_hw_params *params,
struct snd_soc_dai *dai)
{
struct snd_soc_component *component = dai->component;
struct cs42l42_private *cs42l42 = snd_soc_component_get_drvdata(component);
unsigned int channels = params_channels(params);
unsigned int width = (params_width(params) / 8) - 1;
unsigned int val = 0;
int ret;
cs42l42->srate = params_rate(params);
cs42l42->bclk = snd_soc_params_to_bclk(params);
/* I2S frame always has 2 channels even for mono audio */
if (channels == 1)
cs42l42->bclk *= 2;
/*
* Assume 24-bit samples are in 32-bit slots, to prevent SCLK being
* more than assumed (which would result in overclocking).
*/
if (params_width(params) == 24)
cs42l42->bclk = (cs42l42->bclk / 3) * 4;
switch (substream->stream) {
case SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE:
/* channel 2 on high LRCLK */
val = CS42L42_ASP_TX_CH2_AP_MASK |
(width << CS42L42_ASP_TX_CH2_RES_SHIFT) |
(width << CS42L42_ASP_TX_CH1_RES_SHIFT);
snd_soc_component_update_bits(component, CS42L42_ASP_TX_CH_AP_RES,
CS42L42_ASP_TX_CH1_AP_MASK | CS42L42_ASP_TX_CH2_AP_MASK |
CS42L42_ASP_TX_CH2_RES_MASK | CS42L42_ASP_TX_CH1_RES_MASK, val);
break;
case SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK:
val |= width << CS42L42_ASP_RX_CH_RES_SHIFT;
/* channel 1 on low LRCLK */
snd_soc_component_update_bits(component, CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH1_AP_RES,
CS42L42_ASP_RX_CH_AP_MASK |
CS42L42_ASP_RX_CH_RES_MASK, val);
/* Channel 2 on high LRCLK */
val |= CS42L42_ASP_RX_CH_AP_HI << CS42L42_ASP_RX_CH_AP_SHIFT;
snd_soc_component_update_bits(component, CS42L42_ASP_RX_DAI0_CH2_AP_RES,
CS42L42_ASP_RX_CH_AP_MASK |
CS42L42_ASP_RX_CH_RES_MASK, val);
/* Channel B comes from the last active channel */
snd_soc_component_update_bits(component, CS42L42_SP_RX_CH_SEL,
CS42L42_SP_RX_CHB_SEL_MASK,
(channels - 1) << CS42L42_SP_RX_CHB_SEL_SHIFT);
/* Both LRCLK slots must be enabled */
snd_soc_component_update_bits(component, CS42L42_ASP_RX_DAI0_EN,
CS42L42_ASP_RX0_CH_EN_MASK,
BIT(CS42L42_ASP_RX0_CH1_SHIFT) |
BIT(CS42L42_ASP_RX0_CH2_SHIFT));
break;
default:
break;
}
ret = cs42l42_pll_config(component);
if (ret)
return ret;
cs42l42_src_config(component, params_rate(params));
return 0;
}
static int cs42l42_set_sysclk(struct snd_soc_dai *dai,
int clk_id, unsigned int freq, int dir)
{
struct snd_soc_component *component = dai->component;
struct cs42l42_private *cs42l42 = snd_soc_component_get_drvdata(component);
int i;
if (freq == 0) {
cs42l42->sclk = 0;
return 0;
}
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(pll_ratio_table); i++) {
if (pll_ratio_table[i].sclk == freq) {
cs42l42->sclk = freq;
return 0;
}
}
dev_err(component->dev, "SCLK %u not supported\n", freq);
return -EINVAL;
}
static int cs42l42_mute_stream(struct snd_soc_dai *dai, int mute, int stream)
{
struct snd_soc_component *component = dai->component;
struct cs42l42_private *cs42l42 = snd_soc_component_get_drvdata(component);
unsigned int regval;
int ret;
if (mute) {
/* Mute the headphone */
if (stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
snd_soc_component_update_bits(component, CS42L42_HP_CTL,
CS42L42_HP_ANA_AMUTE_MASK |
CS42L42_HP_ANA_BMUTE_MASK,
CS42L42_HP_ANA_AMUTE_MASK |
CS42L42_HP_ANA_BMUTE_MASK);
cs42l42->stream_use &= ~(1 << stream);
if (!cs42l42->stream_use) {
/*
* Switch to the internal oscillator.
* SCLK must remain running until after this clock switch.
* Without a source of clock the I2C bus doesn't work.
*/
regmap_multi_reg_write(cs42l42->regmap, cs42l42_to_osc_seq,
ARRAY_SIZE(cs42l42_to_osc_seq));
/* Must disconnect PLL before stopping it */
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_MCLK_SRC_SEL,
CS42L42_MCLK_SRC_SEL_MASK,
0);
usleep_range(100, 200);
snd_soc_component_update_bits(component, CS42L42_PLL_CTL1,
CS42L42_PLL_START_MASK, 0);
}
} else {
if (!cs42l42->stream_use) {
/* SCLK must be running before codec unmute */
if (pll_ratio_table[cs42l42->pll_config].mclk_src_sel) {
snd_soc_component_update_bits(component, CS42L42_PLL_CTL1,
CS42L42_PLL_START_MASK, 1);
if (cs42l42->pll_divout) {
usleep_range(CS42L42_PLL_DIVOUT_TIME_US,
CS42L42_PLL_DIVOUT_TIME_US * 2);
snd_soc_component_update_bits(component, CS42L42_PLL_CTL3,
CS42L42_PLL_DIVOUT_MASK,
cs42l42->pll_divout <<
CS42L42_PLL_DIVOUT_SHIFT);
}
ret = regmap_read_poll_timeout(cs42l42->regmap,
CS42L42_PLL_LOCK_STATUS,
regval,
(regval & 1),
CS42L42_PLL_LOCK_POLL_US,
CS42L42_PLL_LOCK_TIMEOUT_US);
if (ret < 0)
dev_warn(component->dev, "PLL failed to lock: %d\n", ret);
/* PLL must be running to drive glitchless switch logic */
snd_soc_component_update_bits(component,
CS42L42_MCLK_SRC_SEL,
CS42L42_MCLK_SRC_SEL_MASK,
CS42L42_MCLK_SRC_SEL_MASK);
}
/* Mark SCLK as present, turn off internal oscillator */
regmap_multi_reg_write(cs42l42->regmap, cs42l42_to_sclk_seq,
ARRAY_SIZE(cs42l42_to_sclk_seq));
}
cs42l42->stream_use |= 1 << stream;
if (stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
/* Un-mute the headphone */
snd_soc_component_update_bits(component, CS42L42_HP_CTL,
CS42L42_HP_ANA_AMUTE_MASK |
CS42L42_HP_ANA_BMUTE_MASK,
0);
}
}
return 0;
}
#define CS42L42_FORMATS (SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE |\
SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE |\
SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE)
static const struct snd_soc_dai_ops cs42l42_ops = {
.startup = cs42l42_dai_startup,
.hw_params = cs42l42_pcm_hw_params,
.set_fmt = cs42l42_set_dai_fmt,
.set_sysclk = cs42l42_set_sysclk,
.mute_stream = cs42l42_mute_stream,
};
static struct snd_soc_dai_driver cs42l42_dai = {
.name = "cs42l42",
.playback = {
.stream_name = "Playback",
.channels_min = 1,
.channels_max = 2,
.rates = SNDRV_PCM_RATE_8000_96000,
.formats = CS42L42_FORMATS,
},
.capture = {
.stream_name = "Capture",
.channels_min = 1,
.channels_max = 2,
.rates = SNDRV_PCM_RATE_8000_96000,
.formats = CS42L42_FORMATS,
},
.symmetric_rate = 1,
.symmetric_sample_bits = 1,
.ops = &cs42l42_ops,
};
static void cs42l42_manual_hs_type_detect(struct cs42l42_private *cs42l42)
{
unsigned int hs_det_status;
unsigned int hs_det_comp1;
unsigned int hs_det_comp2;
unsigned int hs_det_sw;
/* Set hs detect to manual, active mode */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HSDET_CTL2,
CS42L42_HSDET_CTRL_MASK |
CS42L42_HSDET_SET_MASK |
CS42L42_HSBIAS_REF_MASK |
CS42L42_HSDET_AUTO_TIME_MASK,
(1 << CS42L42_HSDET_CTRL_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HSDET_SET_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HSBIAS_REF_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HSDET_AUTO_TIME_SHIFT));
/* Configure HS DET comparator reference levels. */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HSDET_CTL1,
CS42L42_HSDET_COMP1_LVL_MASK |
CS42L42_HSDET_COMP2_LVL_MASK,
(CS42L42_HSDET_COMP1_LVL_VAL << CS42L42_HSDET_COMP1_LVL_SHIFT) |
(CS42L42_HSDET_COMP2_LVL_VAL << CS42L42_HSDET_COMP2_LVL_SHIFT));
/* Open the SW_HSB_HS3 switch and close SW_HSB_HS4 for a Type 1 headset. */
regmap_write(cs42l42->regmap, CS42L42_HS_SWITCH_CTL, CS42L42_HSDET_SW_COMP1);
msleep(100);
regmap_read(cs42l42->regmap, CS42L42_HS_DET_STATUS, &hs_det_status);
hs_det_comp1 = (hs_det_status & CS42L42_HSDET_COMP1_OUT_MASK) >>
CS42L42_HSDET_COMP1_OUT_SHIFT;
hs_det_comp2 = (hs_det_status & CS42L42_HSDET_COMP2_OUT_MASK) >>
CS42L42_HSDET_COMP2_OUT_SHIFT;
/* Close the SW_HSB_HS3 switch for a Type 2 headset. */
regmap_write(cs42l42->regmap, CS42L42_HS_SWITCH_CTL, CS42L42_HSDET_SW_COMP2);
msleep(100);
regmap_read(cs42l42->regmap, CS42L42_HS_DET_STATUS, &hs_det_status);
hs_det_comp1 |= ((hs_det_status & CS42L42_HSDET_COMP1_OUT_MASK) >>
CS42L42_HSDET_COMP1_OUT_SHIFT) << 1;
hs_det_comp2 |= ((hs_det_status & CS42L42_HSDET_COMP2_OUT_MASK) >>
CS42L42_HSDET_COMP2_OUT_SHIFT) << 1;
/* Use Comparator 1 with 1.25V Threshold. */
switch (hs_det_comp1) {
case CS42L42_HSDET_COMP_TYPE1:
cs42l42->hs_type = CS42L42_PLUG_CTIA;
hs_det_sw = CS42L42_HSDET_SW_TYPE1;
break;
case CS42L42_HSDET_COMP_TYPE2:
cs42l42->hs_type = CS42L42_PLUG_OMTP;
hs_det_sw = CS42L42_HSDET_SW_TYPE2;
break;
default:
/* Fallback to Comparator 2 with 1.75V Threshold. */
switch (hs_det_comp2) {
case CS42L42_HSDET_COMP_TYPE1:
cs42l42->hs_type = CS42L42_PLUG_CTIA;
hs_det_sw = CS42L42_HSDET_SW_TYPE1;
break;
case CS42L42_HSDET_COMP_TYPE2:
cs42l42->hs_type = CS42L42_PLUG_OMTP;
hs_det_sw = CS42L42_HSDET_SW_TYPE2;
break;
case CS42L42_HSDET_COMP_TYPE3:
cs42l42->hs_type = CS42L42_PLUG_HEADPHONE;
hs_det_sw = CS42L42_HSDET_SW_TYPE3;
break;
default:
cs42l42->hs_type = CS42L42_PLUG_INVALID;
hs_det_sw = CS42L42_HSDET_SW_TYPE4;
break;
}
}
/* Set Switches */
regmap_write(cs42l42->regmap, CS42L42_HS_SWITCH_CTL, hs_det_sw);
/* Set HSDET mode to Manual—Disabled */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HSDET_CTL2,
CS42L42_HSDET_CTRL_MASK |
CS42L42_HSDET_SET_MASK |
CS42L42_HSBIAS_REF_MASK |
CS42L42_HSDET_AUTO_TIME_MASK,
(0 << CS42L42_HSDET_CTRL_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HSDET_SET_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HSBIAS_REF_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HSDET_AUTO_TIME_SHIFT));
/* Configure HS DET comparator reference levels. */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HSDET_CTL1,
CS42L42_HSDET_COMP1_LVL_MASK |
CS42L42_HSDET_COMP2_LVL_MASK,
(CS42L42_HSDET_COMP1_LVL_DEFAULT << CS42L42_HSDET_COMP1_LVL_SHIFT) |
(CS42L42_HSDET_COMP2_LVL_DEFAULT << CS42L42_HSDET_COMP2_LVL_SHIFT));
}
static void cs42l42_process_hs_type_detect(struct cs42l42_private *cs42l42)
{
unsigned int hs_det_status;
unsigned int int_status;
/* Read and save the hs detection result */
regmap_read(cs42l42->regmap, CS42L42_HS_DET_STATUS, &hs_det_status);
/* Mask the auto detect interrupt */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_CODEC_INT_MASK,
CS42L42_PDN_DONE_MASK |
CS42L42_HSDET_AUTO_DONE_MASK,
(1 << CS42L42_PDN_DONE_SHIFT) |
(1 << CS42L42_HSDET_AUTO_DONE_SHIFT));
cs42l42->hs_type = (hs_det_status & CS42L42_HSDET_TYPE_MASK) >>
CS42L42_HSDET_TYPE_SHIFT;
/* Set hs detect to automatic, disabled mode */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HSDET_CTL2,
CS42L42_HSDET_CTRL_MASK |
CS42L42_HSDET_SET_MASK |
CS42L42_HSBIAS_REF_MASK |
CS42L42_HSDET_AUTO_TIME_MASK,
(2 << CS42L42_HSDET_CTRL_SHIFT) |
(2 << CS42L42_HSDET_SET_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HSBIAS_REF_SHIFT) |
(3 << CS42L42_HSDET_AUTO_TIME_SHIFT));
/* Run Manual detection if auto detect has not found a headset.
* We Re-Run with Manual Detection if the original detection was invalid or headphones,
* to ensure that a headset mic is detected in all cases.
*/
if (cs42l42->hs_type == CS42L42_PLUG_INVALID ||
cs42l42->hs_type == CS42L42_PLUG_HEADPHONE) {
dev_dbg(cs42l42->dev, "Running Manual Detection Fallback\n");
cs42l42_manual_hs_type_detect(cs42l42);
}
/* Set up button detection */
if ((cs42l42->hs_type == CS42L42_PLUG_CTIA) ||
(cs42l42->hs_type == CS42L42_PLUG_OMTP)) {
/* Set auto HS bias settings to default */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HSBIAS_SC_AUTOCTL,
CS42L42_HSBIAS_SENSE_EN_MASK |
CS42L42_AUTO_HSBIAS_HIZ_MASK |
CS42L42_TIP_SENSE_EN_MASK |
CS42L42_HSBIAS_SENSE_TRIP_MASK,
(0 << CS42L42_HSBIAS_SENSE_EN_SHIFT) |
(0 << CS42L42_AUTO_HSBIAS_HIZ_SHIFT) |
(0 << CS42L42_TIP_SENSE_EN_SHIFT) |
(3 << CS42L42_HSBIAS_SENSE_TRIP_SHIFT));
/* Set up hs detect level sensitivity */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_MIC_DET_CTL1,
CS42L42_LATCH_TO_VP_MASK |
CS42L42_EVENT_STAT_SEL_MASK |
CS42L42_HS_DET_LEVEL_MASK,
(1 << CS42L42_LATCH_TO_VP_SHIFT) |
(0 << CS42L42_EVENT_STAT_SEL_SHIFT) |
(cs42l42->bias_thresholds[0] <<
CS42L42_HS_DET_LEVEL_SHIFT));
/* Set auto HS bias settings to default */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HSBIAS_SC_AUTOCTL,
CS42L42_HSBIAS_SENSE_EN_MASK |
CS42L42_AUTO_HSBIAS_HIZ_MASK |
CS42L42_TIP_SENSE_EN_MASK |
CS42L42_HSBIAS_SENSE_TRIP_MASK,
(cs42l42->hs_bias_sense_en << CS42L42_HSBIAS_SENSE_EN_SHIFT) |
(1 << CS42L42_AUTO_HSBIAS_HIZ_SHIFT) |
(0 << CS42L42_TIP_SENSE_EN_SHIFT) |
(3 << CS42L42_HSBIAS_SENSE_TRIP_SHIFT));
/* Turn on level detect circuitry */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_MISC_DET_CTL,
CS42L42_DETECT_MODE_MASK |
CS42L42_HSBIAS_CTL_MASK |
CS42L42_PDN_MIC_LVL_DET_MASK,
(0 << CS42L42_DETECT_MODE_SHIFT) |
(3 << CS42L42_HSBIAS_CTL_SHIFT) |
(0 << CS42L42_PDN_MIC_LVL_DET_SHIFT));
msleep(cs42l42->btn_det_init_dbnce);
/* Clear any button interrupts before unmasking them */
regmap_read(cs42l42->regmap, CS42L42_DET_INT_STATUS2,
&int_status);
/* Unmask button detect interrupts */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_DET_INT2_MASK,
CS42L42_M_DETECT_TF_MASK |
CS42L42_M_DETECT_FT_MASK |
CS42L42_M_HSBIAS_HIZ_MASK |
CS42L42_M_SHORT_RLS_MASK |
CS42L42_M_SHORT_DET_MASK,
(0 << CS42L42_M_DETECT_TF_SHIFT) |
(0 << CS42L42_M_DETECT_FT_SHIFT) |
(0 << CS42L42_M_HSBIAS_HIZ_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_SHORT_RLS_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_SHORT_DET_SHIFT));
} else {
/* Make sure button detect and HS bias circuits are off */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_MISC_DET_CTL,
CS42L42_DETECT_MODE_MASK |
CS42L42_HSBIAS_CTL_MASK |
CS42L42_PDN_MIC_LVL_DET_MASK,
(0 << CS42L42_DETECT_MODE_SHIFT) |
(1 << CS42L42_HSBIAS_CTL_SHIFT) |
(1 << CS42L42_PDN_MIC_LVL_DET_SHIFT));
}
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_DAC_CTL2,
CS42L42_HPOUT_PULLDOWN_MASK |
CS42L42_HPOUT_LOAD_MASK |
CS42L42_HPOUT_CLAMP_MASK |
CS42L42_DAC_HPF_EN_MASK |
CS42L42_DAC_MON_EN_MASK,
(0 << CS42L42_HPOUT_PULLDOWN_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HPOUT_LOAD_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HPOUT_CLAMP_SHIFT) |
(1 << CS42L42_DAC_HPF_EN_SHIFT) |
(0 << CS42L42_DAC_MON_EN_SHIFT));
/* Unmask tip sense interrupts */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_TSRS_PLUG_INT_MASK,
CS42L42_RS_PLUG_MASK |
CS42L42_RS_UNPLUG_MASK |
CS42L42_TS_PLUG_MASK |
CS42L42_TS_UNPLUG_MASK,
(1 << CS42L42_RS_PLUG_SHIFT) |
(1 << CS42L42_RS_UNPLUG_SHIFT) |
(0 << CS42L42_TS_PLUG_SHIFT) |
(0 << CS42L42_TS_UNPLUG_SHIFT));
}
static void cs42l42_init_hs_type_detect(struct cs42l42_private *cs42l42)
{
/* Mask tip sense interrupts */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_TSRS_PLUG_INT_MASK,
CS42L42_RS_PLUG_MASK |
CS42L42_RS_UNPLUG_MASK |
CS42L42_TS_PLUG_MASK |
CS42L42_TS_UNPLUG_MASK,
(1 << CS42L42_RS_PLUG_SHIFT) |
(1 << CS42L42_RS_UNPLUG_SHIFT) |
(1 << CS42L42_TS_PLUG_SHIFT) |
(1 << CS42L42_TS_UNPLUG_SHIFT));
/* Make sure button detect and HS bias circuits are off */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_MISC_DET_CTL,
CS42L42_DETECT_MODE_MASK |
CS42L42_HSBIAS_CTL_MASK |
CS42L42_PDN_MIC_LVL_DET_MASK,
(0 << CS42L42_DETECT_MODE_SHIFT) |
(1 << CS42L42_HSBIAS_CTL_SHIFT) |
(1 << CS42L42_PDN_MIC_LVL_DET_SHIFT));
/* Set auto HS bias settings to default */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HSBIAS_SC_AUTOCTL,
CS42L42_HSBIAS_SENSE_EN_MASK |
CS42L42_AUTO_HSBIAS_HIZ_MASK |
CS42L42_TIP_SENSE_EN_MASK |
CS42L42_HSBIAS_SENSE_TRIP_MASK,
(0 << CS42L42_HSBIAS_SENSE_EN_SHIFT) |
(0 << CS42L42_AUTO_HSBIAS_HIZ_SHIFT) |
(0 << CS42L42_TIP_SENSE_EN_SHIFT) |
(3 << CS42L42_HSBIAS_SENSE_TRIP_SHIFT));
/* Set hs detect to manual, disabled mode */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HSDET_CTL2,
CS42L42_HSDET_CTRL_MASK |
CS42L42_HSDET_SET_MASK |
CS42L42_HSBIAS_REF_MASK |
CS42L42_HSDET_AUTO_TIME_MASK,
(0 << CS42L42_HSDET_CTRL_SHIFT) |
(2 << CS42L42_HSDET_SET_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HSBIAS_REF_SHIFT) |
(3 << CS42L42_HSDET_AUTO_TIME_SHIFT));
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_DAC_CTL2,
CS42L42_HPOUT_PULLDOWN_MASK |
CS42L42_HPOUT_LOAD_MASK |
CS42L42_HPOUT_CLAMP_MASK |
CS42L42_DAC_HPF_EN_MASK |
CS42L42_DAC_MON_EN_MASK,
(8 << CS42L42_HPOUT_PULLDOWN_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HPOUT_LOAD_SHIFT) |
(1 << CS42L42_HPOUT_CLAMP_SHIFT) |
(1 << CS42L42_DAC_HPF_EN_SHIFT) |
(1 << CS42L42_DAC_MON_EN_SHIFT));
/* Power up HS bias to 2.7V */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_MISC_DET_CTL,
CS42L42_DETECT_MODE_MASK |
CS42L42_HSBIAS_CTL_MASK |
CS42L42_PDN_MIC_LVL_DET_MASK,
(0 << CS42L42_DETECT_MODE_SHIFT) |
(3 << CS42L42_HSBIAS_CTL_SHIFT) |
(1 << CS42L42_PDN_MIC_LVL_DET_SHIFT));
/* Wait for HS bias to ramp up */
msleep(cs42l42->hs_bias_ramp_time);
/* Unmask auto detect interrupt */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_CODEC_INT_MASK,
CS42L42_PDN_DONE_MASK |
CS42L42_HSDET_AUTO_DONE_MASK,
(1 << CS42L42_PDN_DONE_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HSDET_AUTO_DONE_SHIFT));
/* Set hs detect to automatic, enabled mode */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HSDET_CTL2,
CS42L42_HSDET_CTRL_MASK |
CS42L42_HSDET_SET_MASK |
CS42L42_HSBIAS_REF_MASK |
CS42L42_HSDET_AUTO_TIME_MASK,
(3 << CS42L42_HSDET_CTRL_SHIFT) |
(2 << CS42L42_HSDET_SET_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HSBIAS_REF_SHIFT) |
(3 << CS42L42_HSDET_AUTO_TIME_SHIFT));
}
static void cs42l42_cancel_hs_type_detect(struct cs42l42_private *cs42l42)
{
/* Mask button detect interrupts */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_DET_INT2_MASK,
CS42L42_M_DETECT_TF_MASK |
CS42L42_M_DETECT_FT_MASK |
CS42L42_M_HSBIAS_HIZ_MASK |
CS42L42_M_SHORT_RLS_MASK |
CS42L42_M_SHORT_DET_MASK,
(1 << CS42L42_M_DETECT_TF_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_DETECT_FT_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_HSBIAS_HIZ_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_SHORT_RLS_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_SHORT_DET_SHIFT));
/* Ground HS bias */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_MISC_DET_CTL,
CS42L42_DETECT_MODE_MASK |
CS42L42_HSBIAS_CTL_MASK |
CS42L42_PDN_MIC_LVL_DET_MASK,
(0 << CS42L42_DETECT_MODE_SHIFT) |
(1 << CS42L42_HSBIAS_CTL_SHIFT) |
(1 << CS42L42_PDN_MIC_LVL_DET_SHIFT));
/* Set auto HS bias settings to default */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HSBIAS_SC_AUTOCTL,
CS42L42_HSBIAS_SENSE_EN_MASK |
CS42L42_AUTO_HSBIAS_HIZ_MASK |
CS42L42_TIP_SENSE_EN_MASK |
CS42L42_HSBIAS_SENSE_TRIP_MASK,
(0 << CS42L42_HSBIAS_SENSE_EN_SHIFT) |
(0 << CS42L42_AUTO_HSBIAS_HIZ_SHIFT) |
(0 << CS42L42_TIP_SENSE_EN_SHIFT) |
(3 << CS42L42_HSBIAS_SENSE_TRIP_SHIFT));
/* Set hs detect to manual, disabled mode */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HSDET_CTL2,
CS42L42_HSDET_CTRL_MASK |
CS42L42_HSDET_SET_MASK |
CS42L42_HSBIAS_REF_MASK |
CS42L42_HSDET_AUTO_TIME_MASK,
(0 << CS42L42_HSDET_CTRL_SHIFT) |
(2 << CS42L42_HSDET_SET_SHIFT) |
(0 << CS42L42_HSBIAS_REF_SHIFT) |
(3 << CS42L42_HSDET_AUTO_TIME_SHIFT));
}
static int cs42l42_handle_button_press(struct cs42l42_private *cs42l42)
{
int bias_level;
unsigned int detect_status;
/* Mask button detect interrupts */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_DET_INT2_MASK,
CS42L42_M_DETECT_TF_MASK |
CS42L42_M_DETECT_FT_MASK |
CS42L42_M_HSBIAS_HIZ_MASK |
CS42L42_M_SHORT_RLS_MASK |
CS42L42_M_SHORT_DET_MASK,
(1 << CS42L42_M_DETECT_TF_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_DETECT_FT_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_HSBIAS_HIZ_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_SHORT_RLS_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_SHORT_DET_SHIFT));
usleep_range(cs42l42->btn_det_event_dbnce * 1000,
cs42l42->btn_det_event_dbnce * 2000);
/* Test all 4 level detect biases */
bias_level = 1;
do {
/* Adjust button detect level sensitivity */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_MIC_DET_CTL1,
CS42L42_LATCH_TO_VP_MASK |
CS42L42_EVENT_STAT_SEL_MASK |
CS42L42_HS_DET_LEVEL_MASK,
(1 << CS42L42_LATCH_TO_VP_SHIFT) |
(0 << CS42L42_EVENT_STAT_SEL_SHIFT) |
(cs42l42->bias_thresholds[bias_level] <<
CS42L42_HS_DET_LEVEL_SHIFT));
regmap_read(cs42l42->regmap, CS42L42_DET_STATUS2,
&detect_status);
} while ((detect_status & CS42L42_HS_TRUE_MASK) &&
(++bias_level < CS42L42_NUM_BIASES));
switch (bias_level) {
case 1: /* Function C button press */
bias_level = SND_JACK_BTN_2;
dev_dbg(cs42l42->dev, "Function C button press\n");
break;
case 2: /* Function B button press */
bias_level = SND_JACK_BTN_1;
dev_dbg(cs42l42->dev, "Function B button press\n");
break;
case 3: /* Function D button press */
bias_level = SND_JACK_BTN_3;
dev_dbg(cs42l42->dev, "Function D button press\n");
break;
case 4: /* Function A button press */
bias_level = SND_JACK_BTN_0;
dev_dbg(cs42l42->dev, "Function A button press\n");
break;
default:
bias_level = 0;
break;
}
/* Set button detect level sensitivity back to default */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_MIC_DET_CTL1,
CS42L42_LATCH_TO_VP_MASK |
CS42L42_EVENT_STAT_SEL_MASK |
CS42L42_HS_DET_LEVEL_MASK,
(1 << CS42L42_LATCH_TO_VP_SHIFT) |
(0 << CS42L42_EVENT_STAT_SEL_SHIFT) |
(cs42l42->bias_thresholds[0] << CS42L42_HS_DET_LEVEL_SHIFT));
/* Clear any button interrupts before unmasking them */
regmap_read(cs42l42->regmap, CS42L42_DET_INT_STATUS2,
&detect_status);
/* Unmask button detect interrupts */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_DET_INT2_MASK,
CS42L42_M_DETECT_TF_MASK |
CS42L42_M_DETECT_FT_MASK |
CS42L42_M_HSBIAS_HIZ_MASK |
CS42L42_M_SHORT_RLS_MASK |
CS42L42_M_SHORT_DET_MASK,
(0 << CS42L42_M_DETECT_TF_SHIFT) |
(0 << CS42L42_M_DETECT_FT_SHIFT) |
(0 << CS42L42_M_HSBIAS_HIZ_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_SHORT_RLS_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_SHORT_DET_SHIFT));
return bias_level;
}
struct cs42l42_irq_params {
u16 status_addr;
u16 mask_addr;
u8 mask;
};
static const struct cs42l42_irq_params irq_params_table[] = {
{CS42L42_ADC_OVFL_STATUS, CS42L42_ADC_OVFL_INT_MASK,
CS42L42_ADC_OVFL_VAL_MASK},
{CS42L42_MIXER_STATUS, CS42L42_MIXER_INT_MASK,
CS42L42_MIXER_VAL_MASK},
{CS42L42_SRC_STATUS, CS42L42_SRC_INT_MASK,
CS42L42_SRC_VAL_MASK},
{CS42L42_ASP_RX_STATUS, CS42L42_ASP_RX_INT_MASK,
CS42L42_ASP_RX_VAL_MASK},
{CS42L42_ASP_TX_STATUS, CS42L42_ASP_TX_INT_MASK,
CS42L42_ASP_TX_VAL_MASK},
{CS42L42_CODEC_STATUS, CS42L42_CODEC_INT_MASK,
CS42L42_CODEC_VAL_MASK},
{CS42L42_DET_INT_STATUS1, CS42L42_DET_INT1_MASK,
CS42L42_DET_INT_VAL1_MASK},
{CS42L42_DET_INT_STATUS2, CS42L42_DET_INT2_MASK,
CS42L42_DET_INT_VAL2_MASK},
{CS42L42_SRCPL_INT_STATUS, CS42L42_SRCPL_INT_MASK,
CS42L42_SRCPL_VAL_MASK},
{CS42L42_VPMON_STATUS, CS42L42_VPMON_INT_MASK,
CS42L42_VPMON_VAL_MASK},
{CS42L42_PLL_LOCK_STATUS, CS42L42_PLL_LOCK_INT_MASK,
CS42L42_PLL_LOCK_VAL_MASK},
{CS42L42_TSRS_PLUG_STATUS, CS42L42_TSRS_PLUG_INT_MASK,
CS42L42_TSRS_PLUG_VAL_MASK}
};
static irqreturn_t cs42l42_irq_thread(int irq, void *data)
{
struct cs42l42_private *cs42l42 = (struct cs42l42_private *)data;
unsigned int stickies[12];
unsigned int masks[12];
unsigned int current_plug_status;
unsigned int current_button_status;
unsigned int i;
int report = 0;
/* Read sticky registers to clear interurpt */
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(stickies); i++) {
regmap_read(cs42l42->regmap, irq_params_table[i].status_addr,
&(stickies[i]));
regmap_read(cs42l42->regmap, irq_params_table[i].mask_addr,
&(masks[i]));
stickies[i] = stickies[i] & (~masks[i]) &
irq_params_table[i].mask;
}
/* Read tip sense status before handling type detect */
current_plug_status = (stickies[11] &
(CS42L42_TS_PLUG_MASK | CS42L42_TS_UNPLUG_MASK)) >>
CS42L42_TS_PLUG_SHIFT;
/* Read button sense status */
current_button_status = stickies[7] &
(CS42L42_M_DETECT_TF_MASK |
CS42L42_M_DETECT_FT_MASK |
CS42L42_M_HSBIAS_HIZ_MASK);
/* Check auto-detect status */
if ((~masks[5]) & irq_params_table[5].mask) {
if (stickies[5] & CS42L42_HSDET_AUTO_DONE_MASK) {
cs42l42_process_hs_type_detect(cs42l42);
switch (cs42l42->hs_type) {
case CS42L42_PLUG_CTIA:
case CS42L42_PLUG_OMTP:
snd_soc_jack_report(cs42l42->jack, SND_JACK_HEADSET,
SND_JACK_HEADSET);
break;
case CS42L42_PLUG_HEADPHONE:
snd_soc_jack_report(cs42l42->jack, SND_JACK_HEADPHONE,
SND_JACK_HEADPHONE);
break;
default:
break;
}
dev_dbg(cs42l42->dev, "Auto detect done (%d)\n", cs42l42->hs_type);
}
}
/* Check tip sense status */
if ((~masks[11]) & irq_params_table[11].mask) {
switch (current_plug_status) {
case CS42L42_TS_PLUG:
if (cs42l42->plug_state != CS42L42_TS_PLUG) {
cs42l42->plug_state = CS42L42_TS_PLUG;
cs42l42_init_hs_type_detect(cs42l42);
}
break;
case CS42L42_TS_UNPLUG:
if (cs42l42->plug_state != CS42L42_TS_UNPLUG) {
cs42l42->plug_state = CS42L42_TS_UNPLUG;
cs42l42_cancel_hs_type_detect(cs42l42);
switch (cs42l42->hs_type) {
case CS42L42_PLUG_CTIA:
case CS42L42_PLUG_OMTP:
snd_soc_jack_report(cs42l42->jack, 0, SND_JACK_HEADSET);
break;
case CS42L42_PLUG_HEADPHONE:
snd_soc_jack_report(cs42l42->jack, 0, SND_JACK_HEADPHONE);
break;
default:
break;
}
snd_soc_jack_report(cs42l42->jack, 0,
SND_JACK_BTN_0 | SND_JACK_BTN_1 |
SND_JACK_BTN_2 | SND_JACK_BTN_3);
dev_dbg(cs42l42->dev, "Unplug event\n");
}
break;
default:
if (cs42l42->plug_state != CS42L42_TS_TRANS)
cs42l42->plug_state = CS42L42_TS_TRANS;
}
}
/* Check button detect status */
if (cs42l42->plug_state == CS42L42_TS_PLUG && ((~masks[7]) & irq_params_table[7].mask)) {
if (!(current_button_status &
CS42L42_M_HSBIAS_HIZ_MASK)) {
if (current_button_status & CS42L42_M_DETECT_TF_MASK) {
dev_dbg(cs42l42->dev, "Button released\n");
report = 0;
} else if (current_button_status & CS42L42_M_DETECT_FT_MASK) {
report = cs42l42_handle_button_press(cs42l42);
}
snd_soc_jack_report(cs42l42->jack, report, SND_JACK_BTN_0 | SND_JACK_BTN_1 |
SND_JACK_BTN_2 | SND_JACK_BTN_3);
}
}
return IRQ_HANDLED;
}
static void cs42l42_set_interrupt_masks(struct cs42l42_private *cs42l42)
{
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_ADC_OVFL_INT_MASK,
CS42L42_ADC_OVFL_MASK,
(1 << CS42L42_ADC_OVFL_SHIFT));
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_MIXER_INT_MASK,
CS42L42_MIX_CHB_OVFL_MASK |
CS42L42_MIX_CHA_OVFL_MASK |
CS42L42_EQ_OVFL_MASK |
CS42L42_EQ_BIQUAD_OVFL_MASK,
(1 << CS42L42_MIX_CHB_OVFL_SHIFT) |
(1 << CS42L42_MIX_CHA_OVFL_SHIFT) |
(1 << CS42L42_EQ_OVFL_SHIFT) |
(1 << CS42L42_EQ_BIQUAD_OVFL_SHIFT));
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_SRC_INT_MASK,
CS42L42_SRC_ILK_MASK |
CS42L42_SRC_OLK_MASK |
CS42L42_SRC_IUNLK_MASK |
CS42L42_SRC_OUNLK_MASK,
(1 << CS42L42_SRC_ILK_SHIFT) |
(1 << CS42L42_SRC_OLK_SHIFT) |
(1 << CS42L42_SRC_IUNLK_SHIFT) |
(1 << CS42L42_SRC_OUNLK_SHIFT));
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_ASP_RX_INT_MASK,
CS42L42_ASPRX_NOLRCK_MASK |
CS42L42_ASPRX_EARLY_MASK |
CS42L42_ASPRX_LATE_MASK |
CS42L42_ASPRX_ERROR_MASK |
CS42L42_ASPRX_OVLD_MASK,
(1 << CS42L42_ASPRX_NOLRCK_SHIFT) |
(1 << CS42L42_ASPRX_EARLY_SHIFT) |
(1 << CS42L42_ASPRX_LATE_SHIFT) |
(1 << CS42L42_ASPRX_ERROR_SHIFT) |
(1 << CS42L42_ASPRX_OVLD_SHIFT));
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_ASP_TX_INT_MASK,
CS42L42_ASPTX_NOLRCK_MASK |
CS42L42_ASPTX_EARLY_MASK |
CS42L42_ASPTX_LATE_MASK |
CS42L42_ASPTX_SMERROR_MASK,
(1 << CS42L42_ASPTX_NOLRCK_SHIFT) |
(1 << CS42L42_ASPTX_EARLY_SHIFT) |
(1 << CS42L42_ASPTX_LATE_SHIFT) |
(1 << CS42L42_ASPTX_SMERROR_SHIFT));
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_CODEC_INT_MASK,
CS42L42_PDN_DONE_MASK |
CS42L42_HSDET_AUTO_DONE_MASK,
(1 << CS42L42_PDN_DONE_SHIFT) |
(1 << CS42L42_HSDET_AUTO_DONE_SHIFT));
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_SRCPL_INT_MASK,
CS42L42_SRCPL_ADC_LK_MASK |
CS42L42_SRCPL_DAC_LK_MASK |
CS42L42_SRCPL_ADC_UNLK_MASK |
CS42L42_SRCPL_DAC_UNLK_MASK,
(1 << CS42L42_SRCPL_ADC_LK_SHIFT) |
(1 << CS42L42_SRCPL_DAC_LK_SHIFT) |
(1 << CS42L42_SRCPL_ADC_UNLK_SHIFT) |
(1 << CS42L42_SRCPL_DAC_UNLK_SHIFT));
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_DET_INT1_MASK,
CS42L42_TIP_SENSE_UNPLUG_MASK |
CS42L42_TIP_SENSE_PLUG_MASK |
CS42L42_HSBIAS_SENSE_MASK,
(1 << CS42L42_TIP_SENSE_UNPLUG_SHIFT) |
(1 << CS42L42_TIP_SENSE_PLUG_SHIFT) |
(1 << CS42L42_HSBIAS_SENSE_SHIFT));
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_DET_INT2_MASK,
CS42L42_M_DETECT_TF_MASK |
CS42L42_M_DETECT_FT_MASK |
CS42L42_M_HSBIAS_HIZ_MASK |
CS42L42_M_SHORT_RLS_MASK |
CS42L42_M_SHORT_DET_MASK,
(1 << CS42L42_M_DETECT_TF_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_DETECT_FT_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_HSBIAS_HIZ_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_SHORT_RLS_SHIFT) |
(1 << CS42L42_M_SHORT_DET_SHIFT));
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_VPMON_INT_MASK,
CS42L42_VPMON_MASK,
(1 << CS42L42_VPMON_SHIFT));
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_PLL_LOCK_INT_MASK,
CS42L42_PLL_LOCK_MASK,
(1 << CS42L42_PLL_LOCK_SHIFT));
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_TSRS_PLUG_INT_MASK,
CS42L42_RS_PLUG_MASK |
CS42L42_RS_UNPLUG_MASK |
CS42L42_TS_PLUG_MASK |
CS42L42_TS_UNPLUG_MASK,
(1 << CS42L42_RS_PLUG_SHIFT) |
(1 << CS42L42_RS_UNPLUG_SHIFT) |
(0 << CS42L42_TS_PLUG_SHIFT) |
(0 << CS42L42_TS_UNPLUG_SHIFT));
}
static void cs42l42_setup_hs_type_detect(struct cs42l42_private *cs42l42)
{
unsigned int reg;
cs42l42->hs_type = CS42L42_PLUG_INVALID;
/* Latch analog controls to VP power domain */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_MIC_DET_CTL1,
CS42L42_LATCH_TO_VP_MASK |
CS42L42_EVENT_STAT_SEL_MASK |
CS42L42_HS_DET_LEVEL_MASK,
(1 << CS42L42_LATCH_TO_VP_SHIFT) |
(0 << CS42L42_EVENT_STAT_SEL_SHIFT) |
(cs42l42->bias_thresholds[0] <<
CS42L42_HS_DET_LEVEL_SHIFT));
/* Remove ground noise-suppression clamps */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap,
CS42L42_HS_CLAMP_DISABLE,
CS42L42_HS_CLAMP_DISABLE_MASK,
(1 << CS42L42_HS_CLAMP_DISABLE_SHIFT));
/* Enable the tip sense circuit */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_TSENSE_CTL,
CS42L42_TS_INV_MASK, CS42L42_TS_INV_MASK);
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_TIPSENSE_CTL,
CS42L42_TIP_SENSE_CTRL_MASK |
CS42L42_TIP_SENSE_INV_MASK |
CS42L42_TIP_SENSE_DEBOUNCE_MASK,
(3 << CS42L42_TIP_SENSE_CTRL_SHIFT) |
(!cs42l42->ts_inv << CS42L42_TIP_SENSE_INV_SHIFT) |
(2 << CS42L42_TIP_SENSE_DEBOUNCE_SHIFT));
/* Save the initial status of the tip sense */
regmap_read(cs42l42->regmap,
CS42L42_TSRS_PLUG_STATUS,
&reg);
cs42l42->plug_state = (((char) reg) &
(CS42L42_TS_PLUG_MASK | CS42L42_TS_UNPLUG_MASK)) >>
CS42L42_TS_PLUG_SHIFT;
}
static const unsigned int threshold_defaults[] = {
CS42L42_HS_DET_LEVEL_15,
CS42L42_HS_DET_LEVEL_8,
CS42L42_HS_DET_LEVEL_4,
CS42L42_HS_DET_LEVEL_1
};
static int cs42l42_handle_device_data(struct device *dev,
struct cs42l42_private *cs42l42)
{
unsigned int val;
u32 thresholds[CS42L42_NUM_BIASES];
int ret;
int i;
ret = device_property_read_u32(dev, "cirrus,ts-inv", &val);
if (!ret) {
switch (val) {
case CS42L42_TS_INV_EN:
case CS42L42_TS_INV_DIS:
cs42l42->ts_inv = val;
break;
default:
dev_err(dev,
"Wrong cirrus,ts-inv DT value %d\n",
val);
cs42l42->ts_inv = CS42L42_TS_INV_DIS;
}
} else {
cs42l42->ts_inv = CS42L42_TS_INV_DIS;
}
ret = device_property_read_u32(dev, "cirrus,ts-dbnc-rise", &val);
if (!ret) {
switch (val) {
case CS42L42_TS_DBNCE_0:
case CS42L42_TS_DBNCE_125:
case CS42L42_TS_DBNCE_250:
case CS42L42_TS_DBNCE_500:
case CS42L42_TS_DBNCE_750:
case CS42L42_TS_DBNCE_1000:
case CS42L42_TS_DBNCE_1250:
case CS42L42_TS_DBNCE_1500:
cs42l42->ts_dbnc_rise = val;
break;
default:
dev_err(dev,
"Wrong cirrus,ts-dbnc-rise DT value %d\n",
val);
cs42l42->ts_dbnc_rise = CS42L42_TS_DBNCE_1000;
}
} else {
cs42l42->ts_dbnc_rise = CS42L42_TS_DBNCE_1000;
}
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_TSENSE_CTL,
CS42L42_TS_RISE_DBNCE_TIME_MASK,
(cs42l42->ts_dbnc_rise <<
CS42L42_TS_RISE_DBNCE_TIME_SHIFT));
ret = device_property_read_u32(dev, "cirrus,ts-dbnc-fall", &val);
if (!ret) {
switch (val) {
case CS42L42_TS_DBNCE_0:
case CS42L42_TS_DBNCE_125:
case CS42L42_TS_DBNCE_250:
case CS42L42_TS_DBNCE_500:
case CS42L42_TS_DBNCE_750:
case CS42L42_TS_DBNCE_1000:
case CS42L42_TS_DBNCE_1250:
case CS42L42_TS_DBNCE_1500:
cs42l42->ts_dbnc_fall = val;
break;
default:
dev_err(dev,
"Wrong cirrus,ts-dbnc-fall DT value %d\n",
val);
cs42l42->ts_dbnc_fall = CS42L42_TS_DBNCE_0;
}
} else {
cs42l42->ts_dbnc_fall = CS42L42_TS_DBNCE_0;
}
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_TSENSE_CTL,
CS42L42_TS_FALL_DBNCE_TIME_MASK,
(cs42l42->ts_dbnc_fall <<
CS42L42_TS_FALL_DBNCE_TIME_SHIFT));
ret = device_property_read_u32(dev, "cirrus,btn-det-init-dbnce", &val);
if (!ret) {
if (val <= CS42L42_BTN_DET_INIT_DBNCE_MAX)
cs42l42->btn_det_init_dbnce = val;
else {
dev_err(dev,
"Wrong cirrus,btn-det-init-dbnce DT value %d\n",
val);
cs42l42->btn_det_init_dbnce =
CS42L42_BTN_DET_INIT_DBNCE_DEFAULT;
}
} else {
cs42l42->btn_det_init_dbnce =
CS42L42_BTN_DET_INIT_DBNCE_DEFAULT;
}
ret = device_property_read_u32(dev, "cirrus,btn-det-event-dbnce", &val);
if (!ret) {
if (val <= CS42L42_BTN_DET_EVENT_DBNCE_MAX)
cs42l42->btn_det_event_dbnce = val;
else {
dev_err(dev,
"Wrong cirrus,btn-det-event-dbnce DT value %d\n", val);
cs42l42->btn_det_event_dbnce =
CS42L42_BTN_DET_EVENT_DBNCE_DEFAULT;
}
} else {
cs42l42->btn_det_event_dbnce =
CS42L42_BTN_DET_EVENT_DBNCE_DEFAULT;
}
ret = device_property_read_u32_array(dev, "cirrus,bias-lvls",
thresholds, ARRAY_SIZE(thresholds));
if (!ret) {
for (i = 0; i < CS42L42_NUM_BIASES; i++) {
if (thresholds[i] <= CS42L42_HS_DET_LEVEL_MAX)
cs42l42->bias_thresholds[i] = thresholds[i];
else {
dev_err(dev,
"Wrong cirrus,bias-lvls[%d] DT value %d\n", i,
thresholds[i]);
cs42l42->bias_thresholds[i] = threshold_defaults[i];
}
}
} else {
for (i = 0; i < CS42L42_NUM_BIASES; i++)
cs42l42->bias_thresholds[i] = threshold_defaults[i];
}
ret = device_property_read_u32(dev, "cirrus,hs-bias-ramp-rate", &val);
if (!ret) {
switch (val) {
case CS42L42_HSBIAS_RAMP_FAST_RISE_SLOW_FALL:
cs42l42->hs_bias_ramp_rate = val;
cs42l42->hs_bias_ramp_time = CS42L42_HSBIAS_RAMP_TIME0;
break;
case CS42L42_HSBIAS_RAMP_FAST:
cs42l42->hs_bias_ramp_rate = val;
cs42l42->hs_bias_ramp_time = CS42L42_HSBIAS_RAMP_TIME1;
break;
case CS42L42_HSBIAS_RAMP_SLOW:
cs42l42->hs_bias_ramp_rate = val;
cs42l42->hs_bias_ramp_time = CS42L42_HSBIAS_RAMP_TIME2;
break;
case CS42L42_HSBIAS_RAMP_SLOWEST:
cs42l42->hs_bias_ramp_rate = val;
cs42l42->hs_bias_ramp_time = CS42L42_HSBIAS_RAMP_TIME3;
break;
default:
dev_err(dev,
"Wrong cirrus,hs-bias-ramp-rate DT value %d\n",
val);
cs42l42->hs_bias_ramp_rate = CS42L42_HSBIAS_RAMP_SLOW;
cs42l42->hs_bias_ramp_time = CS42L42_HSBIAS_RAMP_TIME2;
}
} else {
cs42l42->hs_bias_ramp_rate = CS42L42_HSBIAS_RAMP_SLOW;
cs42l42->hs_bias_ramp_time = CS42L42_HSBIAS_RAMP_TIME2;
}
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_HS_BIAS_CTL,
CS42L42_HSBIAS_RAMP_MASK,
(cs42l42->hs_bias_ramp_rate <<
CS42L42_HSBIAS_RAMP_SHIFT));
if (device_property_read_bool(dev, "cirrus,hs-bias-sense-disable"))
cs42l42->hs_bias_sense_en = 0;
else
cs42l42->hs_bias_sense_en = 1;
return 0;
}
static int cs42l42_i2c_probe(struct i2c_client *i2c_client,
const struct i2c_device_id *id)
{
struct cs42l42_private *cs42l42;
int ret, i, devid;
unsigned int reg;
cs42l42 = devm_kzalloc(&i2c_client->dev, sizeof(struct cs42l42_private),
GFP_KERNEL);
if (!cs42l42)
return -ENOMEM;
cs42l42->dev = &i2c_client->dev;
i2c_set_clientdata(i2c_client, cs42l42);
cs42l42->regmap = devm_regmap_init_i2c(i2c_client, &cs42l42_regmap);
if (IS_ERR(cs42l42->regmap)) {
ret = PTR_ERR(cs42l42->regmap);
dev_err(&i2c_client->dev, "regmap_init() failed: %d\n", ret);
return ret;
}
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(cs42l42->supplies); i++)
cs42l42->supplies[i].supply = cs42l42_supply_names[i];
ret = devm_regulator_bulk_get(&i2c_client->dev,
ARRAY_SIZE(cs42l42->supplies),
cs42l42->supplies);
if (ret != 0) {
dev_err(&i2c_client->dev,
"Failed to request supplies: %d\n", ret);
return ret;
}
ret = regulator_bulk_enable(ARRAY_SIZE(cs42l42->supplies),
cs42l42->supplies);
if (ret != 0) {
dev_err(&i2c_client->dev,
"Failed to enable supplies: %d\n", ret);
return ret;
}
/* Reset the Device */
cs42l42->reset_gpio = devm_gpiod_get_optional(&i2c_client->dev,
"reset", GPIOD_OUT_LOW);
if (IS_ERR(cs42l42->reset_gpio)) {
ret = PTR_ERR(cs42l42->reset_gpio);
goto err_disable_noreset;
}
if (cs42l42->reset_gpio) {
dev_dbg(&i2c_client->dev, "Found reset GPIO\n");
gpiod_set_value_cansleep(cs42l42->reset_gpio, 1);
}
usleep_range(CS42L42_BOOT_TIME_US, CS42L42_BOOT_TIME_US * 2);
/* Request IRQ if one was specified */
if (i2c_client->irq) {
ret = request_threaded_irq(i2c_client->irq,
NULL, cs42l42_irq_thread,
IRQF_ONESHOT | IRQF_TRIGGER_LOW,
"cs42l42", cs42l42);
if (ret == -EPROBE_DEFER) {
goto err_disable_noirq;
} else if (ret != 0) {
dev_err(&i2c_client->dev,
"Failed to request IRQ: %d\n", ret);
goto err_disable_noirq;
}
}
/* initialize codec */
devid = cirrus_read_device_id(cs42l42->regmap, CS42L42_DEVID_AB);
if (devid < 0) {
ret = devid;
dev_err(&i2c_client->dev, "Failed to read device ID: %d\n", ret);
goto err_disable;
}
if (devid != CS42L42_CHIP_ID) {
ret = -ENODEV;
dev_err(&i2c_client->dev,
"CS42L42 Device ID (%X). Expected %X\n",
devid, CS42L42_CHIP_ID);
goto err_disable;
}
ret = regmap_read(cs42l42->regmap, CS42L42_REVID, &reg);
if (ret < 0) {
dev_err(&i2c_client->dev, "Get Revision ID failed\n");
goto err_shutdown;
}
dev_info(&i2c_client->dev,
"Cirrus Logic CS42L42, Revision: %02X\n", reg & 0xFF);
/* Power up the codec */
regmap_update_bits(cs42l42->regmap, CS42L42_PWR_CTL1,
CS42L42_ASP_DAO_PDN_MASK |
CS42L42_ASP_DAI_PDN_MASK |
CS42L42_MIXER_PDN_MASK |
CS42L42_EQ_PDN_MASK |
CS42L42_HP_PDN_MASK |
CS42L42_ADC_PDN_MASK |
CS42L42_PDN_ALL_MASK,
(1 << CS42L42_ASP_DAO_PDN_SHIFT) |
(1 << CS42L42_ASP_DAI_PDN_SHIFT) |
(1 << CS42L42_MIXER_PDN_SHIFT) |
(1 << CS42L42_EQ_PDN_SHIFT) |
(1 << CS42L42_HP_PDN_SHIFT) |
(1 << CS42L42_ADC_PDN_SHIFT) |
(0 << CS42L42_PDN_ALL_SHIFT));
ret = cs42l42_handle_device_data(&i2c_client->dev, cs42l42);
if (ret != 0)
goto err_shutdown;
/* Setup headset detection */
cs42l42_setup_hs_type_detect(cs42l42);
/* Mask/Unmask Interrupts */
cs42l42_set_interrupt_masks(cs42l42);
/* Register codec for machine driver */
ret = devm_snd_soc_register_component(&i2c_client->dev,
&soc_component_dev_cs42l42, &cs42l42_dai, 1);
if (ret < 0)
goto err_shutdown;
return 0;
err_shutdown:
regmap_write(cs42l42->regmap, CS42L42_CODEC_INT_MASK, 0xff);
regmap_write(cs42l42->regmap, CS42L42_TSRS_PLUG_INT_MASK, 0xff);
regmap_write(cs42l42->regmap, CS42L42_PWR_CTL1, 0xff);
err_disable:
if (i2c_client->irq)
free_irq(i2c_client->irq, cs42l42);
err_disable_noirq:
gpiod_set_value_cansleep(cs42l42->reset_gpio, 0);
err_disable_noreset:
regulator_bulk_disable(ARRAY_SIZE(cs42l42->supplies),
cs42l42->supplies);
return ret;
}
static int cs42l42_i2c_remove(struct i2c_client *i2c_client)
{
struct cs42l42_private *cs42l42 = i2c_get_clientdata(i2c_client);
if (i2c_client->irq)
free_irq(i2c_client->irq, cs42l42);
/*
* The driver might not have control of reset and power supplies,
* so ensure that the chip internals are powered down.
*/
regmap_write(cs42l42->regmap, CS42L42_CODEC_INT_MASK, 0xff);
regmap_write(cs42l42->regmap, CS42L42_TSRS_PLUG_INT_MASK, 0xff);
regmap_write(cs42l42->regmap, CS42L42_PWR_CTL1, 0xff);
gpiod_set_value_cansleep(cs42l42->reset_gpio, 0);
regulator_bulk_disable(ARRAY_SIZE(cs42l42->supplies), cs42l42->supplies);
return 0;
}
#ifdef CONFIG_OF
static const struct of_device_id cs42l42_of_match[] = {
{ .compatible = "cirrus,cs42l42", },
{}
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, cs42l42_of_match);
#endif
#ifdef CONFIG_ACPI
static const struct acpi_device_id cs42l42_acpi_match[] = {
{"10134242", 0,},
{}
};
MODULE_DEVICE_TABLE(acpi, cs42l42_acpi_match);
#endif
static const struct i2c_device_id cs42l42_id[] = {
{"cs42l42", 0},
{}
};
MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, cs42l42_id);
static struct i2c_driver cs42l42_i2c_driver = {
.driver = {
.name = "cs42l42",
.of_match_table = of_match_ptr(cs42l42_of_match),
.acpi_match_table = ACPI_PTR(cs42l42_acpi_match),
},
.id_table = cs42l42_id,
.probe = cs42l42_i2c_probe,
.remove = cs42l42_i2c_remove,
};
module_i2c_driver(cs42l42_i2c_driver);
MODULE_DESCRIPTION("ASoC CS42L42 driver");
MODULE_AUTHOR("James Schulman, Cirrus Logic Inc, <james.schulman@cirrus.com>");
MODULE_AUTHOR("Brian Austin, Cirrus Logic Inc, <brian.austin@cirrus.com>");
MODULE_AUTHOR("Michael White, Cirrus Logic Inc, <michael.white@cirrus.com>");
MODULE_AUTHOR("Lucas Tanure <tanureal@opensource.cirrus.com>");
MODULE_AUTHOR("Richard Fitzgerald <rf@opensource.cirrus.com>");
MODULE_AUTHOR("Vitaly Rodionov <vitalyr@opensource.cirrus.com>");
MODULE_LICENSE("GPL");