blob: e43a35576111b8611f556cc5295960bfc48133b8 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */
/*
* ALSA SoC CS42L73 codec driver
*
* Copyright 2011 Cirrus Logic, Inc.
*
* Author: Georgi Vlaev <joe@nucleusys.com>
* Brian Austin <brian.austin@cirrus.com>
*/
#ifndef __CS42L73_H__
#define __CS42L73_H__
/* I2C Registers */
/* I2C Address: 1001010[R/W] - 10010100 = 0x94(Write); 10010101 = 0x95(Read) */
#define CS42L73_CHIP_ID 0x4a
#define CS42L73_DEVID_AB 0x01 /* Device ID A & B [RO]. */
#define CS42L73_DEVID_CD 0x02 /* Device ID C & D [RO]. */
#define CS42L73_DEVID_E 0x03 /* Device ID E [RO]. */
#define CS42L73_REVID 0x05 /* Revision ID [RO]. */
#define CS42L73_PWRCTL1 0x06 /* Power Control 1. */
#define CS42L73_PWRCTL2 0x07 /* Power Control 2. */
#define CS42L73_PWRCTL3 0x08 /* Power Control 3. */
#define CS42L73_CPFCHC 0x09 /* Charge Pump Freq. Class H Ctl. */
#define CS42L73_OLMBMSDC 0x0A /* Output Load, MIC Bias, MIC2 SDT */
#define CS42L73_DMMCC 0x0B /* Digital MIC & Master Clock Ctl. */
#define CS42L73_XSPC 0x0C /* Auxiliary Serial Port (XSP) Ctl. */
#define CS42L73_XSPMMCC 0x0D /* XSP Master Mode Clocking Control. */
#define CS42L73_ASPC 0x0E /* Audio Serial Port (ASP) Control. */
#define CS42L73_ASPMMCC 0x0F /* ASP Master Mode Clocking Control. */
#define CS42L73_VSPC 0x10 /* Voice Serial Port (VSP) Control. */
#define CS42L73_VSPMMCC 0x11 /* VSP Master Mode Clocking Control. */
#define CS42L73_VXSPFS 0x12 /* VSP & XSP Sample Rate. */
#define CS42L73_MIOPC 0x13 /* Misc. Input & Output Path Control. */
#define CS42L73_ADCIPC 0x14 /* ADC/IP Control. */
#define CS42L73_MICAPREPGAAVOL 0x15 /* MIC 1 [A] PreAmp, PGAA Vol. */
#define CS42L73_MICBPREPGABVOL 0x16 /* MIC 2 [B] PreAmp, PGAB Vol. */
#define CS42L73_IPADVOL 0x17 /* Input Pat7h A Digital Volume. */
#define CS42L73_IPBDVOL 0x18 /* Input Path B Digital Volume. */
#define CS42L73_PBDC 0x19 /* Playback Digital Control. */
#define CS42L73_HLADVOL 0x1A /* HP/Line A Out Digital Vol. */
#define CS42L73_HLBDVOL 0x1B /* HP/Line B Out Digital Vol. */
#define CS42L73_SPKDVOL 0x1C /* Spkphone Out [A] Digital Vol. */
#define CS42L73_ESLDVOL 0x1D /* Ear/Spkphone LO [B] Digital */
#define CS42L73_HPAAVOL 0x1E /* HP A Analog Volume. */
#define CS42L73_HPBAVOL 0x1F /* HP B Analog Volume. */
#define CS42L73_LOAAVOL 0x20 /* Line Out A Analog Volume. */
#define CS42L73_LOBAVOL 0x21 /* Line Out B Analog Volume. */
#define CS42L73_STRINV 0x22 /* Stereo Input Path Adv. Vol. */
#define CS42L73_XSPINV 0x23 /* Auxiliary Port Input Advisory Vol. */
#define CS42L73_ASPINV 0x24 /* Audio Port Input Advisory Vol. */
#define CS42L73_VSPINV 0x25 /* Voice Port Input Advisory Vol. */
#define CS42L73_LIMARATEHL 0x26 /* Lmtr Attack Rate HP/Line. */
#define CS42L73_LIMRRATEHL 0x27 /* Lmtr Ctl, Rel.Rate HP/Line. */
#define CS42L73_LMAXHL 0x28 /* Lmtr Thresholds HP/Line. */
#define CS42L73_LIMARATESPK 0x29 /* Lmtr Attack Rate Spkphone [A]. */
#define CS42L73_LIMRRATESPK 0x2A /* Lmtr Ctl,Release Rate Spk. [A]. */
#define CS42L73_LMAXSPK 0x2B /* Lmtr Thresholds Spkphone [A]. */
#define CS42L73_LIMARATEESL 0x2C /* Lmtr Attack Rate */
#define CS42L73_LIMRRATEESL 0x2D /* Lmtr Ctl,Release Rate */
#define CS42L73_LMAXESL 0x2E /* Lmtr Thresholds */
#define CS42L73_ALCARATE 0x2F /* ALC Enable, Attack Rate AB. */
#define CS42L73_ALCRRATE 0x30 /* ALC Release Rate AB. */
#define CS42L73_ALCMINMAX 0x31 /* ALC Thresholds AB. */
#define CS42L73_NGCAB 0x32 /* Noise Gate Ctl AB. */
#define CS42L73_ALCNGMC 0x33 /* ALC & Noise Gate Misc Ctl. */
#define CS42L73_MIXERCTL 0x34 /* Mixer Control. */
#define CS42L73_HLAIPAA 0x35 /* HP/LO Left Mixer: L. */
#define CS42L73_HLBIPBA 0x36 /* HP/LO Right Mixer: R. */
#define CS42L73_HLAXSPAA 0x37 /* HP/LO Left Mixer: XSP L */
#define CS42L73_HLBXSPBA 0x38 /* HP/LO Right Mixer: XSP R */
#define CS42L73_HLAASPAA 0x39 /* HP/LO Left Mixer: ASP L */
#define CS42L73_HLBASPBA 0x3A /* HP/LO Right Mixer: ASP R */
#define CS42L73_HLAVSPMA 0x3B /* HP/LO Left Mixer: VSP. */
#define CS42L73_HLBVSPMA 0x3C /* HP/LO Right Mixer: VSP */
#define CS42L73_XSPAIPAA 0x3D /* XSP Left Mixer: Left */
#define CS42L73_XSPBIPBA 0x3E /* XSP Rt. Mixer: Right */
#define CS42L73_XSPAXSPAA 0x3F /* XSP Left Mixer: XSP L */
#define CS42L73_XSPBXSPBA 0x40 /* XSP Rt. Mixer: XSP R */
#define CS42L73_XSPAASPAA 0x41 /* XSP Left Mixer: ASP L */
#define CS42L73_XSPAASPBA 0x42 /* XSP Rt. Mixer: ASP R */
#define CS42L73_XSPAVSPMA 0x43 /* XSP Left Mixer: VSP */
#define CS42L73_XSPBVSPMA 0x44 /* XSP Rt. Mixer: VSP */
#define CS42L73_ASPAIPAA 0x45 /* ASP Left Mixer: Left */
#define CS42L73_ASPBIPBA 0x46 /* ASP Rt. Mixer: Right */
#define CS42L73_ASPAXSPAA 0x47 /* ASP Left Mixer: XSP L */
#define CS42L73_ASPBXSPBA 0x48 /* ASP Rt. Mixer: XSP R */
#define CS42L73_ASPAASPAA 0x49 /* ASP Left Mixer: ASP L */
#define CS42L73_ASPBASPBA 0x4A /* ASP Rt. Mixer: ASP R */
#define CS42L73_ASPAVSPMA 0x4B /* ASP Left Mixer: VSP */
#define CS42L73_ASPBVSPMA 0x4C /* ASP Rt. Mixer: VSP */
#define CS42L73_VSPAIPAA 0x4D /* VSP Left Mixer: Left */
#define CS42L73_VSPBIPBA 0x4E /* VSP Rt. Mixer: Right */
#define CS42L73_VSPAXSPAA 0x4F /* VSP Left Mixer: XSP L */
#define CS42L73_VSPBXSPBA 0x50 /* VSP Rt. Mixer: XSP R */
#define CS42L73_VSPAASPAA 0x51 /* VSP Left Mixer: ASP Left */
#define CS42L73_VSPBASPBA 0x52 /* VSP Rt. Mixer: ASP Right */
#define CS42L73_VSPAVSPMA 0x53 /* VSP Left Mixer: VSP */
#define CS42L73_VSPBVSPMA 0x54 /* VSP Rt. Mixer: VSP */
#define CS42L73_MMIXCTL 0x55 /* Mono Mixer Controls. */
#define CS42L73_SPKMIPMA 0x56 /* SPK Mono Mixer: In. Path */
#define CS42L73_SPKMXSPA 0x57 /* SPK Mono Mixer: XSP Mono/L/R Att. */
#define CS42L73_SPKMASPA 0x58 /* SPK Mono Mixer: ASP Mono/L/R Att. */
#define CS42L73_SPKMVSPMA 0x59 /* SPK Mono Mixer: VSP Mono Atten. */
#define CS42L73_ESLMIPMA 0x5A /* Ear/SpLO Mono Mixer: */
#define CS42L73_ESLMXSPA 0x5B /* Ear/SpLO Mono Mixer: XSP */
#define CS42L73_ESLMASPA 0x5C /* Ear/SpLO Mono Mixer: ASP */
#define CS42L73_ESLMVSPMA 0x5D /* Ear/SpLO Mono Mixer: VSP */
#define CS42L73_IM1 0x5E /* Interrupt Mask 1. */
#define CS42L73_IM2 0x5F /* Interrupt Mask 2. */
#define CS42L73_IS1 0x60 /* Interrupt Status 1 [RO]. */
#define CS42L73_IS2 0x61 /* Interrupt Status 2 [RO]. */
#define CS42L73_MAX_REGISTER 0x61 /* Total Registers */
/* Bitfield Definitions */
/* CS42L73_PWRCTL1 */
#define CS42L73_PDN_ADCB (1 << 7)
#define CS42L73_PDN_DMICB (1 << 6)
#define CS42L73_PDN_ADCA (1 << 5)
#define CS42L73_PDN_DMICA (1 << 4)
#define CS42L73_PDN_LDO (1 << 2)
#define CS42L73_DISCHG_FILT (1 << 1)
#define CS42L73_PDN (1 << 0)
/* CS42L73_PWRCTL2 */
#define CS42L73_PDN_MIC2_BIAS (1 << 7)
#define CS42L73_PDN_MIC1_BIAS (1 << 6)
#define CS42L73_PDN_VSP (1 << 4)
#define CS42L73_PDN_ASP_SDOUT (1 << 3)
#define CS42L73_PDN_ASP_SDIN (1 << 2)
#define CS42L73_PDN_XSP_SDOUT (1 << 1)
#define CS42L73_PDN_XSP_SDIN (1 << 0)
/* CS42L73_PWRCTL3 */
#define CS42L73_PDN_THMS (1 << 5)
#define CS42L73_PDN_SPKLO (1 << 4)
#define CS42L73_PDN_EAR (1 << 3)
#define CS42L73_PDN_SPK (1 << 2)
#define CS42L73_PDN_LO (1 << 1)
#define CS42L73_PDN_HP (1 << 0)
/* Thermal Overload Detect. Requires interrupt ... */
#define CS42L73_THMOVLD_150C 0
#define CS42L73_THMOVLD_132C 1
#define CS42L73_THMOVLD_115C 2
#define CS42L73_THMOVLD_098C 3
#define CS42L73_CHARGEPUMP_MASK (0xF0)
/* CS42L73_ASPC, CS42L73_XSPC, CS42L73_VSPC */
#define CS42L73_SP_3ST (1 << 7)
#define CS42L73_SPDIF_I2S (0 << 6)
#define CS42L73_SPDIF_PCM (1 << 6)
#define CS42L73_PCM_MODE0 (0 << 4)
#define CS42L73_PCM_MODE1 (1 << 4)
#define CS42L73_PCM_MODE2 (2 << 4)
#define CS42L73_PCM_MODE_MASK (3 << 4)
#define CS42L73_PCM_BIT_ORDER (1 << 3)
#define CS42L73_MCK_SCLK_64FS (0 << 0)
#define CS42L73_MCK_SCLK_MCLK (2 << 0)
#define CS42L73_MCK_SCLK_PREMCLK (3 << 0)
/* CS42L73_xSPMMCC */
#define CS42L73_MS_MASTER (1 << 7)
/* CS42L73_DMMCC */
#define CS42L73_MCLKDIS (1 << 0)
#define CS42L73_MCLKSEL_MCLK2 (1 << 4)
#define CS42L73_MCLKSEL_MCLK1 (0 << 4)
/* CS42L73 MCLK derived from MCLK1 or MCLK2 */
#define CS42L73_CLKID_MCLK1 0
#define CS42L73_CLKID_MCLK2 1
#define CS42L73_MCLKXDIV 0
#define CS42L73_MMCCDIV 1
#define CS42L73_XSP 0
#define CS42L73_ASP 1
#define CS42L73_VSP 2
/* IS1, IM1 */
#define CS42L73_MIC2_SDET (1 << 6)
#define CS42L73_THMOVLD (1 << 4)
#define CS42L73_DIGMIXOVFL (1 << 3)
#define CS42L73_IPBOVFL (1 << 1)
#define CS42L73_IPAOVFL (1 << 0)
/* Analog Softramp */
#define CS42L73_ANLGOSFT (1 << 0)
/* HP A/B Analog Mute */
#define CS42L73_HPA_MUTE (1 << 7)
/* LO A/B Analog Mute */
#define CS42L73_LOA_MUTE (1 << 7)
/* Digital Mute */
#define CS42L73_HLAD_MUTE (1 << 0)
#define CS42L73_HLBD_MUTE (1 << 1)
#define CS42L73_SPKD_MUTE (1 << 2)
#define CS42L73_ESLD_MUTE (1 << 3)
/* Misc defines for codec */
#define CS42L73_DEVID 0x00042A73
#define CS42L73_MCLKX_MIN 5644800
#define CS42L73_MCLKX_MAX 38400000
#define CS42L73_SPC(id) (CS42L73_XSPC + (id << 1))
#define CS42L73_MMCC(id) (CS42L73_XSPMMCC + (id << 1))
#define CS42L73_SPFS(id) ((id == CS42L73_ASP) ? CS42L73_ASPC : CS42L73_VXSPFS)
#endif /* __CS42L73_H__ */