blob: 724a0ec9f35cc76b3cc5404ef6a3e1a060d5e756 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
* JSA1212 Ambient Light & Proximity Sensor Driver
*
* Copyright (c) 2014, Intel Corporation.
*
* JSA1212 I2C slave address: 0x44(ADDR tied to GND), 0x45(ADDR tied to VDD)
*
* TODO: Interrupt support, thresholds, range support.
*/
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/mutex.h>
#include <linux/acpi.h>
#include <linux/regmap.h>
#include <linux/iio/iio.h>
#include <linux/iio/sysfs.h>
/* JSA1212 reg address */
#define JSA1212_CONF_REG 0x01
#define JSA1212_INT_REG 0x02
#define JSA1212_PXS_LT_REG 0x03
#define JSA1212_PXS_HT_REG 0x04
#define JSA1212_ALS_TH1_REG 0x05
#define JSA1212_ALS_TH2_REG 0x06
#define JSA1212_ALS_TH3_REG 0x07
#define JSA1212_PXS_DATA_REG 0x08
#define JSA1212_ALS_DT1_REG 0x09
#define JSA1212_ALS_DT2_REG 0x0A
#define JSA1212_ALS_RNG_REG 0x0B
#define JSA1212_MAX_REG 0x0C
/* JSA1212 reg masks */
#define JSA1212_CONF_MASK 0xFF
#define JSA1212_INT_MASK 0xFF
#define JSA1212_PXS_LT_MASK 0xFF
#define JSA1212_PXS_HT_MASK 0xFF
#define JSA1212_ALS_TH1_MASK 0xFF
#define JSA1212_ALS_TH2_LT_MASK 0x0F
#define JSA1212_ALS_TH2_HT_MASK 0xF0
#define JSA1212_ALS_TH3_MASK 0xFF
#define JSA1212_PXS_DATA_MASK 0xFF
#define JSA1212_ALS_DATA_MASK 0x0FFF
#define JSA1212_ALS_DT1_MASK 0xFF
#define JSA1212_ALS_DT2_MASK 0x0F
#define JSA1212_ALS_RNG_MASK 0x07
/* JSA1212 CONF REG bits */
#define JSA1212_CONF_PXS_MASK 0x80
#define JSA1212_CONF_PXS_ENABLE 0x80
#define JSA1212_CONF_PXS_DISABLE 0x00
#define JSA1212_CONF_ALS_MASK 0x04
#define JSA1212_CONF_ALS_ENABLE 0x04
#define JSA1212_CONF_ALS_DISABLE 0x00
#define JSA1212_CONF_IRDR_MASK 0x08
/* Proxmity sensing IRDR current sink settings */
#define JSA1212_CONF_IRDR_200MA 0x08
#define JSA1212_CONF_IRDR_100MA 0x00
#define JSA1212_CONF_PXS_SLP_MASK 0x70
#define JSA1212_CONF_PXS_SLP_0MS 0x70
#define JSA1212_CONF_PXS_SLP_12MS 0x60
#define JSA1212_CONF_PXS_SLP_50MS 0x50
#define JSA1212_CONF_PXS_SLP_75MS 0x40
#define JSA1212_CONF_PXS_SLP_100MS 0x30
#define JSA1212_CONF_PXS_SLP_200MS 0x20
#define JSA1212_CONF_PXS_SLP_400MS 0x10
#define JSA1212_CONF_PXS_SLP_800MS 0x00
/* JSA1212 INT REG bits */
#define JSA1212_INT_CTRL_MASK 0x01
#define JSA1212_INT_CTRL_EITHER 0x00
#define JSA1212_INT_CTRL_BOTH 0x01
#define JSA1212_INT_ALS_PRST_MASK 0x06
#define JSA1212_INT_ALS_PRST_1CONV 0x00
#define JSA1212_INT_ALS_PRST_4CONV 0x02
#define JSA1212_INT_ALS_PRST_8CONV 0x04
#define JSA1212_INT_ALS_PRST_16CONV 0x06
#define JSA1212_INT_ALS_FLAG_MASK 0x08
#define JSA1212_INT_ALS_FLAG_CLR 0x00
#define JSA1212_INT_PXS_PRST_MASK 0x60
#define JSA1212_INT_PXS_PRST_1CONV 0x00
#define JSA1212_INT_PXS_PRST_4CONV 0x20
#define JSA1212_INT_PXS_PRST_8CONV 0x40
#define JSA1212_INT_PXS_PRST_16CONV 0x60
#define JSA1212_INT_PXS_FLAG_MASK 0x80
#define JSA1212_INT_PXS_FLAG_CLR 0x00
/* JSA1212 ALS RNG REG bits */
#define JSA1212_ALS_RNG_0_2048 0x00
#define JSA1212_ALS_RNG_0_1024 0x01
#define JSA1212_ALS_RNG_0_512 0x02
#define JSA1212_ALS_RNG_0_256 0x03
#define JSA1212_ALS_RNG_0_128 0x04
/* JSA1212 INT threshold range */
#define JSA1212_ALS_TH_MIN 0x0000
#define JSA1212_ALS_TH_MAX 0x0FFF
#define JSA1212_PXS_TH_MIN 0x00
#define JSA1212_PXS_TH_MAX 0xFF
#define JSA1212_ALS_DELAY_MS 200
#define JSA1212_PXS_DELAY_MS 100
#define JSA1212_DRIVER_NAME "jsa1212"
#define JSA1212_REGMAP_NAME "jsa1212_regmap"
enum jsa1212_op_mode {
JSA1212_OPMODE_ALS_EN,
JSA1212_OPMODE_PXS_EN,
};
struct jsa1212_data {
struct i2c_client *client;
struct mutex lock;
u8 als_rng_idx;
bool als_en; /* ALS enable status */
bool pxs_en; /* proximity enable status */
struct regmap *regmap;
};
/* ALS range idx to val mapping */
static const int jsa1212_als_range_val[] = {2048, 1024, 512, 256, 128,
128, 128, 128};
/* Enables or disables ALS function based on status */
static int jsa1212_als_enable(struct jsa1212_data *data, u8 status)
{
int ret;
ret = regmap_update_bits(data->regmap, JSA1212_CONF_REG,
JSA1212_CONF_ALS_MASK,
status);
if (ret < 0)
return ret;
data->als_en = !!status;
return 0;
}
/* Enables or disables PXS function based on status */
static int jsa1212_pxs_enable(struct jsa1212_data *data, u8 status)
{
int ret;
ret = regmap_update_bits(data->regmap, JSA1212_CONF_REG,
JSA1212_CONF_PXS_MASK,
status);
if (ret < 0)
return ret;
data->pxs_en = !!status;
return 0;
}
static int jsa1212_read_als_data(struct jsa1212_data *data,
unsigned int *val)
{
int ret;
__le16 als_data;
ret = jsa1212_als_enable(data, JSA1212_CONF_ALS_ENABLE);
if (ret < 0)
return ret;
/* Delay for data output */
msleep(JSA1212_ALS_DELAY_MS);
/* Read 12 bit data */
ret = regmap_bulk_read(data->regmap, JSA1212_ALS_DT1_REG, &als_data, 2);
if (ret < 0) {
dev_err(&data->client->dev, "als data read err\n");
goto als_data_read_err;
}
*val = le16_to_cpu(als_data);
als_data_read_err:
return jsa1212_als_enable(data, JSA1212_CONF_ALS_DISABLE);
}
static int jsa1212_read_pxs_data(struct jsa1212_data *data,
unsigned int *val)
{
int ret;
unsigned int pxs_data;
ret = jsa1212_pxs_enable(data, JSA1212_CONF_PXS_ENABLE);
if (ret < 0)
return ret;
/* Delay for data output */
msleep(JSA1212_PXS_DELAY_MS);
/* Read out all data */
ret = regmap_read(data->regmap, JSA1212_PXS_DATA_REG, &pxs_data);
if (ret < 0) {
dev_err(&data->client->dev, "pxs data read err\n");
goto pxs_data_read_err;
}
*val = pxs_data & JSA1212_PXS_DATA_MASK;
pxs_data_read_err:
return jsa1212_pxs_enable(data, JSA1212_CONF_PXS_DISABLE);
}
static int jsa1212_read_raw(struct iio_dev *indio_dev,
struct iio_chan_spec const *chan,
int *val, int *val2, long mask)
{
int ret;
struct jsa1212_data *data = iio_priv(indio_dev);
switch (mask) {
case IIO_CHAN_INFO_RAW:
mutex_lock(&data->lock);
switch (chan->type) {
case IIO_LIGHT:
ret = jsa1212_read_als_data(data, val);
break;
case IIO_PROXIMITY:
ret = jsa1212_read_pxs_data(data, val);
break;
default:
ret = -EINVAL;
break;
}
mutex_unlock(&data->lock);
return ret < 0 ? ret : IIO_VAL_INT;
case IIO_CHAN_INFO_SCALE:
switch (chan->type) {
case IIO_LIGHT:
*val = jsa1212_als_range_val[data->als_rng_idx];
*val2 = BIT(12); /* Max 12 bit value */
return IIO_VAL_FRACTIONAL;
default:
break;
}
break;
default:
break;
}
return -EINVAL;
}
static const struct iio_chan_spec jsa1212_channels[] = {
{
.type = IIO_LIGHT,
.info_mask_separate = BIT(IIO_CHAN_INFO_RAW) |
BIT(IIO_CHAN_INFO_SCALE),
},
{
.type = IIO_PROXIMITY,
.info_mask_separate = BIT(IIO_CHAN_INFO_RAW),
}
};
static const struct iio_info jsa1212_info = {
.read_raw = &jsa1212_read_raw,
};
static int jsa1212_chip_init(struct jsa1212_data *data)
{
int ret;
ret = regmap_write(data->regmap, JSA1212_CONF_REG,
(JSA1212_CONF_PXS_SLP_50MS |
JSA1212_CONF_IRDR_200MA));
if (ret < 0)
return ret;
ret = regmap_write(data->regmap, JSA1212_INT_REG,
JSA1212_INT_ALS_PRST_4CONV);
if (ret < 0)
return ret;
data->als_rng_idx = JSA1212_ALS_RNG_0_2048;
return 0;
}
static bool jsa1212_is_volatile_reg(struct device *dev, unsigned int reg)
{
switch (reg) {
case JSA1212_PXS_DATA_REG:
case JSA1212_ALS_DT1_REG:
case JSA1212_ALS_DT2_REG:
case JSA1212_INT_REG:
return true;
default:
return false;
}
}
static const struct regmap_config jsa1212_regmap_config = {
.name = JSA1212_REGMAP_NAME,
.reg_bits = 8,
.val_bits = 8,
.max_register = JSA1212_MAX_REG,
.cache_type = REGCACHE_RBTREE,
.volatile_reg = jsa1212_is_volatile_reg,
};
static int jsa1212_probe(struct i2c_client *client,
const struct i2c_device_id *id)
{
struct jsa1212_data *data;
struct iio_dev *indio_dev;
struct regmap *regmap;
int ret;
indio_dev = devm_iio_device_alloc(&client->dev, sizeof(*data));
if (!indio_dev)
return -ENOMEM;
regmap = devm_regmap_init_i2c(client, &jsa1212_regmap_config);
if (IS_ERR(regmap)) {
dev_err(&client->dev, "Regmap initialization failed.\n");
return PTR_ERR(regmap);
}
data = iio_priv(indio_dev);
i2c_set_clientdata(client, indio_dev);
data->client = client;
data->regmap = regmap;
mutex_init(&data->lock);
ret = jsa1212_chip_init(data);
if (ret < 0)
return ret;
indio_dev->channels = jsa1212_channels;
indio_dev->num_channels = ARRAY_SIZE(jsa1212_channels);
indio_dev->name = JSA1212_DRIVER_NAME;
indio_dev->modes = INDIO_DIRECT_MODE;
indio_dev->info = &jsa1212_info;
ret = iio_device_register(indio_dev);
if (ret < 0)
dev_err(&client->dev, "%s: register device failed\n", __func__);
return ret;
}
/* power off the device */
static int jsa1212_power_off(struct jsa1212_data *data)
{
int ret;
mutex_lock(&data->lock);
ret = regmap_update_bits(data->regmap, JSA1212_CONF_REG,
JSA1212_CONF_ALS_MASK |
JSA1212_CONF_PXS_MASK,
JSA1212_CONF_ALS_DISABLE |
JSA1212_CONF_PXS_DISABLE);
if (ret < 0)
dev_err(&data->client->dev, "power off cmd failed\n");
mutex_unlock(&data->lock);
return ret;
}
static int jsa1212_remove(struct i2c_client *client)
{
struct iio_dev *indio_dev = i2c_get_clientdata(client);
struct jsa1212_data *data = iio_priv(indio_dev);
iio_device_unregister(indio_dev);
return jsa1212_power_off(data);
}
#ifdef CONFIG_PM_SLEEP
static int jsa1212_suspend(struct device *dev)
{
struct jsa1212_data *data;
data = iio_priv(i2c_get_clientdata(to_i2c_client(dev)));
return jsa1212_power_off(data);
}
static int jsa1212_resume(struct device *dev)
{
int ret = 0;
struct jsa1212_data *data;
data = iio_priv(i2c_get_clientdata(to_i2c_client(dev)));
mutex_lock(&data->lock);
if (data->als_en) {
ret = jsa1212_als_enable(data, JSA1212_CONF_ALS_ENABLE);
if (ret < 0) {
dev_err(dev, "als resume failed\n");
goto unlock_and_ret;
}
}
if (data->pxs_en) {
ret = jsa1212_pxs_enable(data, JSA1212_CONF_PXS_ENABLE);
if (ret < 0)
dev_err(dev, "pxs resume failed\n");
}
unlock_and_ret:
mutex_unlock(&data->lock);
return ret;
}
static SIMPLE_DEV_PM_OPS(jsa1212_pm_ops, jsa1212_suspend, jsa1212_resume);
#define JSA1212_PM_OPS (&jsa1212_pm_ops)
#else
#define JSA1212_PM_OPS NULL
#endif
static const struct acpi_device_id jsa1212_acpi_match[] = {
{"JSA1212", 0},
{ },
};
MODULE_DEVICE_TABLE(acpi, jsa1212_acpi_match);
static const struct i2c_device_id jsa1212_id[] = {
{ JSA1212_DRIVER_NAME, 0 },
{ }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, jsa1212_id);
static struct i2c_driver jsa1212_driver = {
.driver = {
.name = JSA1212_DRIVER_NAME,
.pm = JSA1212_PM_OPS,
.acpi_match_table = ACPI_PTR(jsa1212_acpi_match),
},
.probe = jsa1212_probe,
.remove = jsa1212_remove,
.id_table = jsa1212_id,
};
module_i2c_driver(jsa1212_driver);
MODULE_AUTHOR("Sathya Kuppuswamy <sathyanarayanan.kuppuswamy@linux.intel.com>");
MODULE_DESCRIPTION("JSA1212 proximity/ambient light sensor driver");
MODULE_LICENSE("GPL v2");