blob: 62d743988919663d62189e9de4d58c68ffb63fa3 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
/*
* Support for LG Electronics LGDT3304 and LGDT3305 - VSB/QAM
*
* Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Michael Krufky <mkrufky@linuxtv.org>
*
* LGDT3304 support by Jarod Wilson <jarod@redhat.com>
*/
#include <asm/div64.h>
#include <linux/dvb/frontend.h>
#include <linux/slab.h>
#include <media/dvb_math.h>
#include "lgdt3305.h"
static int debug;
module_param(debug, int, 0644);
MODULE_PARM_DESC(debug, "set debug level (info=1, reg=2 (or-able))");
#define DBG_INFO 1
#define DBG_REG 2
#define lg_printk(kern, fmt, arg...) \
printk(kern "%s: " fmt, __func__, ##arg)
#define lg_info(fmt, arg...) printk(KERN_INFO "lgdt3305: " fmt, ##arg)
#define lg_warn(fmt, arg...) lg_printk(KERN_WARNING, fmt, ##arg)
#define lg_err(fmt, arg...) lg_printk(KERN_ERR, fmt, ##arg)
#define lg_dbg(fmt, arg...) if (debug & DBG_INFO) \
lg_printk(KERN_DEBUG, fmt, ##arg)
#define lg_reg(fmt, arg...) if (debug & DBG_REG) \
lg_printk(KERN_DEBUG, fmt, ##arg)
#define lg_fail(ret) \
({ \
int __ret; \
__ret = (ret < 0); \
if (__ret) \
lg_err("error %d on line %d\n", ret, __LINE__); \
__ret; \
})
struct lgdt3305_state {
struct i2c_adapter *i2c_adap;
const struct lgdt3305_config *cfg;
struct dvb_frontend frontend;
enum fe_modulation current_modulation;
u32 current_frequency;
u32 snr;
};
/* ------------------------------------------------------------------------ */
/* FIXME: verify & document the LGDT3304 registers */
#define LGDT3305_GEN_CTRL_1 0x0000
#define LGDT3305_GEN_CTRL_2 0x0001
#define LGDT3305_GEN_CTRL_3 0x0002
#define LGDT3305_GEN_STATUS 0x0003
#define LGDT3305_GEN_CONTROL 0x0007
#define LGDT3305_GEN_CTRL_4 0x000a
#define LGDT3305_DGTL_AGC_REF_1 0x0012
#define LGDT3305_DGTL_AGC_REF_2 0x0013
#define LGDT3305_CR_CTR_FREQ_1 0x0106
#define LGDT3305_CR_CTR_FREQ_2 0x0107
#define LGDT3305_CR_CTR_FREQ_3 0x0108
#define LGDT3305_CR_CTR_FREQ_4 0x0109
#define LGDT3305_CR_MSE_1 0x011b
#define LGDT3305_CR_MSE_2 0x011c
#define LGDT3305_CR_LOCK_STATUS 0x011d
#define LGDT3305_CR_CTRL_7 0x0126
#define LGDT3305_AGC_POWER_REF_1 0x0300
#define LGDT3305_AGC_POWER_REF_2 0x0301
#define LGDT3305_AGC_DELAY_PT_1 0x0302
#define LGDT3305_AGC_DELAY_PT_2 0x0303
#define LGDT3305_RFAGC_LOOP_FLTR_BW_1 0x0306
#define LGDT3305_RFAGC_LOOP_FLTR_BW_2 0x0307
#define LGDT3305_IFBW_1 0x0308
#define LGDT3305_IFBW_2 0x0309
#define LGDT3305_AGC_CTRL_1 0x030c
#define LGDT3305_AGC_CTRL_4 0x0314
#define LGDT3305_EQ_MSE_1 0x0413
#define LGDT3305_EQ_MSE_2 0x0414
#define LGDT3305_EQ_MSE_3 0x0415
#define LGDT3305_PT_MSE_1 0x0417
#define LGDT3305_PT_MSE_2 0x0418
#define LGDT3305_PT_MSE_3 0x0419
#define LGDT3305_FEC_BLOCK_CTRL 0x0504
#define LGDT3305_FEC_LOCK_STATUS 0x050a
#define LGDT3305_FEC_PKT_ERR_1 0x050c
#define LGDT3305_FEC_PKT_ERR_2 0x050d
#define LGDT3305_TP_CTRL_1 0x050e
#define LGDT3305_BERT_PERIOD 0x0801
#define LGDT3305_BERT_ERROR_COUNT_1 0x080a
#define LGDT3305_BERT_ERROR_COUNT_2 0x080b
#define LGDT3305_BERT_ERROR_COUNT_3 0x080c
#define LGDT3305_BERT_ERROR_COUNT_4 0x080d
static int lgdt3305_write_reg(struct lgdt3305_state *state, u16 reg, u8 val)
{
int ret;
u8 buf[] = { reg >> 8, reg & 0xff, val };
struct i2c_msg msg = {
.addr = state->cfg->i2c_addr, .flags = 0,
.buf = buf, .len = 3,
};
lg_reg("reg: 0x%04x, val: 0x%02x\n", reg, val);
ret = i2c_transfer(state->i2c_adap, &msg, 1);
if (ret != 1) {
lg_err("error (addr %02x %02x <- %02x, err = %i)\n",
msg.buf[0], msg.buf[1], msg.buf[2], ret);
if (ret < 0)
return ret;
else
return -EREMOTEIO;
}
return 0;
}
static int lgdt3305_read_reg(struct lgdt3305_state *state, u16 reg, u8 *val)
{
int ret;
u8 reg_buf[] = { reg >> 8, reg & 0xff };
struct i2c_msg msg[] = {
{ .addr = state->cfg->i2c_addr,
.flags = 0, .buf = reg_buf, .len = 2 },
{ .addr = state->cfg->i2c_addr,
.flags = I2C_M_RD, .buf = val, .len = 1 },
};
lg_reg("reg: 0x%04x\n", reg);
ret = i2c_transfer(state->i2c_adap, msg, 2);
if (ret != 2) {
lg_err("error (addr %02x reg %04x error (ret == %i)\n",
state->cfg->i2c_addr, reg, ret);
if (ret < 0)
return ret;
else
return -EREMOTEIO;
}
return 0;
}
#define read_reg(state, reg) \
({ \
u8 __val; \
int ret = lgdt3305_read_reg(state, reg, &__val); \
if (lg_fail(ret)) \
__val = 0; \
__val; \
})
static int lgdt3305_set_reg_bit(struct lgdt3305_state *state,
u16 reg, int bit, int onoff)
{
u8 val;
int ret;
lg_reg("reg: 0x%04x, bit: %d, level: %d\n", reg, bit, onoff);
ret = lgdt3305_read_reg(state, reg, &val);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
val &= ~(1 << bit);
val |= (onoff & 1) << bit;
ret = lgdt3305_write_reg(state, reg, val);
fail:
return ret;
}
struct lgdt3305_reg {
u16 reg;
u8 val;
};
static int lgdt3305_write_regs(struct lgdt3305_state *state,
struct lgdt3305_reg *regs, int len)
{
int i, ret;
lg_reg("writing %d registers...\n", len);
for (i = 0; i < len - 1; i++) {
ret = lgdt3305_write_reg(state, regs[i].reg, regs[i].val);
if (lg_fail(ret))
return ret;
}
return 0;
}
/* ------------------------------------------------------------------------ */
static int lgdt3305_soft_reset(struct lgdt3305_state *state)
{
int ret;
lg_dbg("\n");
ret = lgdt3305_set_reg_bit(state, LGDT3305_GEN_CTRL_3, 0, 0);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
msleep(20);
ret = lgdt3305_set_reg_bit(state, LGDT3305_GEN_CTRL_3, 0, 1);
fail:
return ret;
}
static inline int lgdt3305_mpeg_mode(struct lgdt3305_state *state,
enum lgdt3305_mpeg_mode mode)
{
lg_dbg("(%d)\n", mode);
return lgdt3305_set_reg_bit(state, LGDT3305_TP_CTRL_1, 5, mode);
}
static int lgdt3305_mpeg_mode_polarity(struct lgdt3305_state *state)
{
u8 val;
int ret;
enum lgdt3305_tp_clock_edge edge = state->cfg->tpclk_edge;
enum lgdt3305_tp_clock_mode mode = state->cfg->tpclk_mode;
enum lgdt3305_tp_valid_polarity valid = state->cfg->tpvalid_polarity;
lg_dbg("edge = %d, valid = %d\n", edge, valid);
ret = lgdt3305_read_reg(state, LGDT3305_TP_CTRL_1, &val);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
val &= ~0x09;
if (edge)
val |= 0x08;
if (mode)
val |= 0x40;
if (valid)
val |= 0x01;
ret = lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_TP_CTRL_1, val);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
ret = lgdt3305_soft_reset(state);
fail:
return ret;
}
static int lgdt3305_set_modulation(struct lgdt3305_state *state,
struct dtv_frontend_properties *p)
{
u8 opermode;
int ret;
lg_dbg("\n");
ret = lgdt3305_read_reg(state, LGDT3305_GEN_CTRL_1, &opermode);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
opermode &= ~0x03;
switch (p->modulation) {
case VSB_8:
opermode |= 0x03;
break;
case QAM_64:
opermode |= 0x00;
break;
case QAM_256:
opermode |= 0x01;
break;
default:
return -EINVAL;
}
ret = lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_GEN_CTRL_1, opermode);
fail:
return ret;
}
static int lgdt3305_set_filter_extension(struct lgdt3305_state *state,
struct dtv_frontend_properties *p)
{
int val;
switch (p->modulation) {
case VSB_8:
val = 0;
break;
case QAM_64:
case QAM_256:
val = 1;
break;
default:
return -EINVAL;
}
lg_dbg("val = %d\n", val);
return lgdt3305_set_reg_bit(state, 0x043f, 2, val);
}
/* ------------------------------------------------------------------------ */
static int lgdt3305_passband_digital_agc(struct lgdt3305_state *state,
struct dtv_frontend_properties *p)
{
u16 agc_ref;
switch (p->modulation) {
case VSB_8:
agc_ref = 0x32c4;
break;
case QAM_64:
agc_ref = 0x2a00;
break;
case QAM_256:
agc_ref = 0x2a80;
break;
default:
return -EINVAL;
}
lg_dbg("agc ref: 0x%04x\n", agc_ref);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_DGTL_AGC_REF_1, agc_ref >> 8);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_DGTL_AGC_REF_2, agc_ref & 0xff);
return 0;
}
static int lgdt3305_rfagc_loop(struct lgdt3305_state *state,
struct dtv_frontend_properties *p)
{
u16 ifbw, rfbw, agcdelay;
switch (p->modulation) {
case VSB_8:
agcdelay = 0x04c0;
rfbw = 0x8000;
ifbw = 0x8000;
break;
case QAM_64:
case QAM_256:
agcdelay = 0x046b;
rfbw = 0x8889;
/* FIXME: investigate optimal ifbw & rfbw values for the
* DT3304 and re-write this switch..case block */
if (state->cfg->demod_chip == LGDT3304)
ifbw = 0x6666;
else /* (state->cfg->demod_chip == LGDT3305) */
ifbw = 0x8888;
break;
default:
return -EINVAL;
}
if (state->cfg->rf_agc_loop) {
lg_dbg("agcdelay: 0x%04x, rfbw: 0x%04x\n", agcdelay, rfbw);
/* rf agc loop filter bandwidth */
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_AGC_DELAY_PT_1,
agcdelay >> 8);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_AGC_DELAY_PT_2,
agcdelay & 0xff);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_RFAGC_LOOP_FLTR_BW_1,
rfbw >> 8);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_RFAGC_LOOP_FLTR_BW_2,
rfbw & 0xff);
} else {
lg_dbg("ifbw: 0x%04x\n", ifbw);
/* if agc loop filter bandwidth */
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_IFBW_1, ifbw >> 8);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_IFBW_2, ifbw & 0xff);
}
return 0;
}
static int lgdt3305_agc_setup(struct lgdt3305_state *state,
struct dtv_frontend_properties *p)
{
int lockdten, acqen;
switch (p->modulation) {
case VSB_8:
lockdten = 0;
acqen = 0;
break;
case QAM_64:
case QAM_256:
lockdten = 1;
acqen = 1;
break;
default:
return -EINVAL;
}
lg_dbg("lockdten = %d, acqen = %d\n", lockdten, acqen);
/* control agc function */
switch (state->cfg->demod_chip) {
case LGDT3304:
lgdt3305_write_reg(state, 0x0314, 0xe1 | lockdten << 1);
lgdt3305_set_reg_bit(state, 0x030e, 2, acqen);
break;
case LGDT3305:
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_AGC_CTRL_4, 0xe1 | lockdten << 1);
lgdt3305_set_reg_bit(state, LGDT3305_AGC_CTRL_1, 2, acqen);
break;
default:
return -EINVAL;
}
return lgdt3305_rfagc_loop(state, p);
}
static int lgdt3305_set_agc_power_ref(struct lgdt3305_state *state,
struct dtv_frontend_properties *p)
{
u16 usref = 0;
switch (p->modulation) {
case VSB_8:
if (state->cfg->usref_8vsb)
usref = state->cfg->usref_8vsb;
break;
case QAM_64:
if (state->cfg->usref_qam64)
usref = state->cfg->usref_qam64;
break;
case QAM_256:
if (state->cfg->usref_qam256)
usref = state->cfg->usref_qam256;
break;
default:
return -EINVAL;
}
if (usref) {
lg_dbg("set manual mode: 0x%04x\n", usref);
lgdt3305_set_reg_bit(state, LGDT3305_AGC_CTRL_1, 3, 1);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_AGC_POWER_REF_1,
0xff & (usref >> 8));
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_AGC_POWER_REF_2,
0xff & (usref >> 0));
}
return 0;
}
/* ------------------------------------------------------------------------ */
static int lgdt3305_spectral_inversion(struct lgdt3305_state *state,
struct dtv_frontend_properties *p,
int inversion)
{
int ret;
lg_dbg("(%d)\n", inversion);
switch (p->modulation) {
case VSB_8:
ret = lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_CR_CTRL_7,
inversion ? 0xf9 : 0x79);
break;
case QAM_64:
case QAM_256:
ret = lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_FEC_BLOCK_CTRL,
inversion ? 0xfd : 0xff);
break;
default:
ret = -EINVAL;
}
return ret;
}
static int lgdt3305_set_if(struct lgdt3305_state *state,
struct dtv_frontend_properties *p)
{
u16 if_freq_khz;
u8 nco1, nco2, nco3, nco4;
u64 nco;
switch (p->modulation) {
case VSB_8:
if_freq_khz = state->cfg->vsb_if_khz;
break;
case QAM_64:
case QAM_256:
if_freq_khz = state->cfg->qam_if_khz;
break;
default:
return -EINVAL;
}
nco = if_freq_khz / 10;
switch (p->modulation) {
case VSB_8:
nco <<= 24;
do_div(nco, 625);
break;
case QAM_64:
case QAM_256:
nco <<= 28;
do_div(nco, 625);
break;
default:
return -EINVAL;
}
nco1 = (nco >> 24) & 0x3f;
nco1 |= 0x40;
nco2 = (nco >> 16) & 0xff;
nco3 = (nco >> 8) & 0xff;
nco4 = nco & 0xff;
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_CR_CTR_FREQ_1, nco1);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_CR_CTR_FREQ_2, nco2);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_CR_CTR_FREQ_3, nco3);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_CR_CTR_FREQ_4, nco4);
lg_dbg("%d KHz -> [%02x%02x%02x%02x]\n",
if_freq_khz, nco1, nco2, nco3, nco4);
return 0;
}
/* ------------------------------------------------------------------------ */
static int lgdt3305_i2c_gate_ctrl(struct dvb_frontend *fe, int enable)
{
struct lgdt3305_state *state = fe->demodulator_priv;
if (state->cfg->deny_i2c_rptr)
return 0;
lg_dbg("(%d)\n", enable);
return lgdt3305_set_reg_bit(state, LGDT3305_GEN_CTRL_2, 5,
enable ? 0 : 1);
}
static int lgdt3305_sleep(struct dvb_frontend *fe)
{
struct lgdt3305_state *state = fe->demodulator_priv;
u8 gen_ctrl_3, gen_ctrl_4;
lg_dbg("\n");
gen_ctrl_3 = read_reg(state, LGDT3305_GEN_CTRL_3);
gen_ctrl_4 = read_reg(state, LGDT3305_GEN_CTRL_4);
/* hold in software reset while sleeping */
gen_ctrl_3 &= ~0x01;
/* tristate the IF-AGC pin */
gen_ctrl_3 |= 0x02;
/* tristate the RF-AGC pin */
gen_ctrl_3 |= 0x04;
/* disable vsb/qam module */
gen_ctrl_4 &= ~0x01;
/* disable adc module */
gen_ctrl_4 &= ~0x02;
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_GEN_CTRL_3, gen_ctrl_3);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_GEN_CTRL_4, gen_ctrl_4);
return 0;
}
static int lgdt3305_init(struct dvb_frontend *fe)
{
struct lgdt3305_state *state = fe->demodulator_priv;
int ret;
static struct lgdt3305_reg lgdt3304_init_data[] = {
{ .reg = LGDT3305_GEN_CTRL_1, .val = 0x03, },
{ .reg = 0x000d, .val = 0x02, },
{ .reg = 0x000e, .val = 0x02, },
{ .reg = LGDT3305_DGTL_AGC_REF_1, .val = 0x32, },
{ .reg = LGDT3305_DGTL_AGC_REF_2, .val = 0xc4, },
{ .reg = LGDT3305_CR_CTR_FREQ_1, .val = 0x00, },
{ .reg = LGDT3305_CR_CTR_FREQ_2, .val = 0x00, },
{ .reg = LGDT3305_CR_CTR_FREQ_3, .val = 0x00, },
{ .reg = LGDT3305_CR_CTR_FREQ_4, .val = 0x00, },
{ .reg = LGDT3305_CR_CTRL_7, .val = 0xf9, },
{ .reg = 0x0112, .val = 0x17, },
{ .reg = 0x0113, .val = 0x15, },
{ .reg = 0x0114, .val = 0x18, },
{ .reg = 0x0115, .val = 0xff, },
{ .reg = 0x0116, .val = 0x3c, },
{ .reg = 0x0214, .val = 0x67, },
{ .reg = 0x0424, .val = 0x8d, },
{ .reg = 0x0427, .val = 0x12, },
{ .reg = 0x0428, .val = 0x4f, },
{ .reg = LGDT3305_IFBW_1, .val = 0x80, },
{ .reg = LGDT3305_IFBW_2, .val = 0x00, },
{ .reg = 0x030a, .val = 0x08, },
{ .reg = 0x030b, .val = 0x9b, },
{ .reg = 0x030d, .val = 0x00, },
{ .reg = 0x030e, .val = 0x1c, },
{ .reg = 0x0314, .val = 0xe1, },
{ .reg = 0x000d, .val = 0x82, },
{ .reg = LGDT3305_TP_CTRL_1, .val = 0x5b, },
{ .reg = LGDT3305_TP_CTRL_1, .val = 0x5b, },
};
static struct lgdt3305_reg lgdt3305_init_data[] = {
{ .reg = LGDT3305_GEN_CTRL_1, .val = 0x03, },
{ .reg = LGDT3305_GEN_CTRL_2, .val = 0xb0, },
{ .reg = LGDT3305_GEN_CTRL_3, .val = 0x01, },
{ .reg = LGDT3305_GEN_CONTROL, .val = 0x6f, },
{ .reg = LGDT3305_GEN_CTRL_4, .val = 0x03, },
{ .reg = LGDT3305_DGTL_AGC_REF_1, .val = 0x32, },
{ .reg = LGDT3305_DGTL_AGC_REF_2, .val = 0xc4, },
{ .reg = LGDT3305_CR_CTR_FREQ_1, .val = 0x00, },
{ .reg = LGDT3305_CR_CTR_FREQ_2, .val = 0x00, },
{ .reg = LGDT3305_CR_CTR_FREQ_3, .val = 0x00, },
{ .reg = LGDT3305_CR_CTR_FREQ_4, .val = 0x00, },
{ .reg = LGDT3305_CR_CTRL_7, .val = 0x79, },
{ .reg = LGDT3305_AGC_POWER_REF_1, .val = 0x32, },
{ .reg = LGDT3305_AGC_POWER_REF_2, .val = 0xc4, },
{ .reg = LGDT3305_AGC_DELAY_PT_1, .val = 0x0d, },
{ .reg = LGDT3305_AGC_DELAY_PT_2, .val = 0x30, },
{ .reg = LGDT3305_RFAGC_LOOP_FLTR_BW_1, .val = 0x80, },
{ .reg = LGDT3305_RFAGC_LOOP_FLTR_BW_2, .val = 0x00, },
{ .reg = LGDT3305_IFBW_1, .val = 0x80, },
{ .reg = LGDT3305_IFBW_2, .val = 0x00, },
{ .reg = LGDT3305_AGC_CTRL_1, .val = 0x30, },
{ .reg = LGDT3305_AGC_CTRL_4, .val = 0x61, },
{ .reg = LGDT3305_FEC_BLOCK_CTRL, .val = 0xff, },
{ .reg = LGDT3305_TP_CTRL_1, .val = 0x1b, },
};
lg_dbg("\n");
switch (state->cfg->demod_chip) {
case LGDT3304:
ret = lgdt3305_write_regs(state, lgdt3304_init_data,
ARRAY_SIZE(lgdt3304_init_data));
break;
case LGDT3305:
ret = lgdt3305_write_regs(state, lgdt3305_init_data,
ARRAY_SIZE(lgdt3305_init_data));
break;
default:
ret = -EINVAL;
}
if (lg_fail(ret))
goto fail;
ret = lgdt3305_soft_reset(state);
fail:
return ret;
}
static int lgdt3304_set_parameters(struct dvb_frontend *fe)
{
struct dtv_frontend_properties *p = &fe->dtv_property_cache;
struct lgdt3305_state *state = fe->demodulator_priv;
int ret;
lg_dbg("(%d, %d)\n", p->frequency, p->modulation);
if (fe->ops.tuner_ops.set_params) {
ret = fe->ops.tuner_ops.set_params(fe);
if (fe->ops.i2c_gate_ctrl)
fe->ops.i2c_gate_ctrl(fe, 0);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
state->current_frequency = p->frequency;
}
ret = lgdt3305_set_modulation(state, p);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
ret = lgdt3305_passband_digital_agc(state, p);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
ret = lgdt3305_agc_setup(state, p);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
/* reg 0x030d is 3304-only... seen in vsb and qam usbsnoops... */
switch (p->modulation) {
case VSB_8:
lgdt3305_write_reg(state, 0x030d, 0x00);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_CR_CTR_FREQ_1, 0x4f);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_CR_CTR_FREQ_2, 0x0c);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_CR_CTR_FREQ_3, 0xac);
lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_CR_CTR_FREQ_4, 0xba);
break;
case QAM_64:
case QAM_256:
lgdt3305_write_reg(state, 0x030d, 0x14);
ret = lgdt3305_set_if(state, p);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
break;
default:
return -EINVAL;
}
ret = lgdt3305_spectral_inversion(state, p,
state->cfg->spectral_inversion
? 1 : 0);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
state->current_modulation = p->modulation;
ret = lgdt3305_mpeg_mode(state, state->cfg->mpeg_mode);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
/* lgdt3305_mpeg_mode_polarity calls lgdt3305_soft_reset */
ret = lgdt3305_mpeg_mode_polarity(state);
fail:
return ret;
}
static int lgdt3305_set_parameters(struct dvb_frontend *fe)
{
struct dtv_frontend_properties *p = &fe->dtv_property_cache;
struct lgdt3305_state *state = fe->demodulator_priv;
int ret;
lg_dbg("(%d, %d)\n", p->frequency, p->modulation);
if (fe->ops.tuner_ops.set_params) {
ret = fe->ops.tuner_ops.set_params(fe);
if (fe->ops.i2c_gate_ctrl)
fe->ops.i2c_gate_ctrl(fe, 0);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
state->current_frequency = p->frequency;
}
ret = lgdt3305_set_modulation(state, p);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
ret = lgdt3305_passband_digital_agc(state, p);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
ret = lgdt3305_set_agc_power_ref(state, p);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
ret = lgdt3305_agc_setup(state, p);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
/* low if */
ret = lgdt3305_write_reg(state, LGDT3305_GEN_CONTROL, 0x2f);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
ret = lgdt3305_set_reg_bit(state, LGDT3305_CR_CTR_FREQ_1, 6, 1);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
ret = lgdt3305_set_if(state, p);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
ret = lgdt3305_spectral_inversion(state, p,
state->cfg->spectral_inversion
? 1 : 0);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
ret = lgdt3305_set_filter_extension(state, p);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
state->current_modulation = p->modulation;
ret = lgdt3305_mpeg_mode(state, state->cfg->mpeg_mode);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
/* lgdt3305_mpeg_mode_polarity calls lgdt3305_soft_reset */
ret = lgdt3305_mpeg_mode_polarity(state);
fail:
return ret;
}
static int lgdt3305_get_frontend(struct dvb_frontend *fe,
struct dtv_frontend_properties *p)
{
struct lgdt3305_state *state = fe->demodulator_priv;
lg_dbg("\n");
p->modulation = state->current_modulation;
p->frequency = state->current_frequency;
return 0;
}
/* ------------------------------------------------------------------------ */
static int lgdt3305_read_cr_lock_status(struct lgdt3305_state *state,
int *locked)
{
u8 val;
int ret;
char *cr_lock_state = "";
*locked = 0;
ret = lgdt3305_read_reg(state, LGDT3305_CR_LOCK_STATUS, &val);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
switch (state->current_modulation) {
case QAM_256:
case QAM_64:
if (val & (1 << 1))
*locked = 1;
switch (val & 0x07) {
case 0:
cr_lock_state = "QAM UNLOCK";
break;
case 4:
cr_lock_state = "QAM 1stLock";
break;
case 6:
cr_lock_state = "QAM 2ndLock";
break;
case 7:
cr_lock_state = "QAM FinalLock";
break;
default:
cr_lock_state = "CLOCKQAM-INVALID!";
break;
}
break;
case VSB_8:
if (val & (1 << 7)) {
*locked = 1;
cr_lock_state = "CLOCKVSB";
}
break;
default:
ret = -EINVAL;
}
lg_dbg("(%d) %s\n", *locked, cr_lock_state);
fail:
return ret;
}
static int lgdt3305_read_fec_lock_status(struct lgdt3305_state *state,
int *locked)
{
u8 val;
int ret, mpeg_lock, fec_lock, viterbi_lock;
*locked = 0;
switch (state->current_modulation) {
case QAM_256:
case QAM_64:
ret = lgdt3305_read_reg(state,
LGDT3305_FEC_LOCK_STATUS, &val);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
mpeg_lock = (val & (1 << 0)) ? 1 : 0;
fec_lock = (val & (1 << 2)) ? 1 : 0;
viterbi_lock = (val & (1 << 3)) ? 1 : 0;
*locked = mpeg_lock && fec_lock && viterbi_lock;
lg_dbg("(%d) %s%s%s\n", *locked,
mpeg_lock ? "mpeg lock " : "",
fec_lock ? "fec lock " : "",
viterbi_lock ? "viterbi lock" : "");
break;
case VSB_8:
default:
ret = -EINVAL;
}
fail:
return ret;
}
static int lgdt3305_read_status(struct dvb_frontend *fe, enum fe_status *status)
{
struct lgdt3305_state *state = fe->demodulator_priv;
u8 val;
int ret, signal, inlock, nofecerr, snrgood,
cr_lock, fec_lock, sync_lock;
*status = 0;
ret = lgdt3305_read_reg(state, LGDT3305_GEN_STATUS, &val);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
signal = (val & (1 << 4)) ? 1 : 0;
inlock = (val & (1 << 3)) ? 0 : 1;
sync_lock = (val & (1 << 2)) ? 1 : 0;
nofecerr = (val & (1 << 1)) ? 1 : 0;
snrgood = (val & (1 << 0)) ? 1 : 0;
lg_dbg("%s%s%s%s%s\n",
signal ? "SIGNALEXIST " : "",
inlock ? "INLOCK " : "",
sync_lock ? "SYNCLOCK " : "",
nofecerr ? "NOFECERR " : "",
snrgood ? "SNRGOOD " : "");
ret = lgdt3305_read_cr_lock_status(state, &cr_lock);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
if (signal)
*status |= FE_HAS_SIGNAL;
if (cr_lock)
*status |= FE_HAS_CARRIER;
if (nofecerr)
*status |= FE_HAS_VITERBI;
if (sync_lock)
*status |= FE_HAS_SYNC;
switch (state->current_modulation) {
case QAM_256:
case QAM_64:
/* signal bit is unreliable on the DT3304 in QAM mode */
if (((LGDT3304 == state->cfg->demod_chip)) && (cr_lock))
*status |= FE_HAS_SIGNAL;
ret = lgdt3305_read_fec_lock_status(state, &fec_lock);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
if (fec_lock)
*status |= FE_HAS_LOCK;
break;
case VSB_8:
if (inlock)
*status |= FE_HAS_LOCK;
break;
default:
ret = -EINVAL;
}
fail:
return ret;
}
/* ------------------------------------------------------------------------ */
/* borrowed from lgdt330x.c */
static u32 calculate_snr(u32 mse, u32 c)
{
if (mse == 0) /* no signal */
return 0;
mse = intlog10(mse);
if (mse > c) {
/* Negative SNR, which is possible, but realisticly the
demod will lose lock before the signal gets this bad. The
API only allows for unsigned values, so just return 0 */
return 0;
}
return 10*(c - mse);
}
static int lgdt3305_read_snr(struct dvb_frontend *fe, u16 *snr)
{
struct lgdt3305_state *state = fe->demodulator_priv;
u32 noise; /* noise value */
u32 c; /* per-modulation SNR calculation constant */
switch (state->current_modulation) {
case VSB_8:
#ifdef USE_PTMSE
/* Use Phase Tracker Mean-Square Error Register */
/* SNR for ranges from -13.11 to +44.08 */
noise = ((read_reg(state, LGDT3305_PT_MSE_1) & 0x07) << 16) |
(read_reg(state, LGDT3305_PT_MSE_2) << 8) |
(read_reg(state, LGDT3305_PT_MSE_3) & 0xff);
c = 73957994; /* log10(25*32^2)*2^24 */
#else
/* Use Equalizer Mean-Square Error Register */
/* SNR for ranges from -16.12 to +44.08 */
noise = ((read_reg(state, LGDT3305_EQ_MSE_1) & 0x0f) << 16) |
(read_reg(state, LGDT3305_EQ_MSE_2) << 8) |
(read_reg(state, LGDT3305_EQ_MSE_3) & 0xff);
c = 73957994; /* log10(25*32^2)*2^24 */
#endif
break;
case QAM_64:
case QAM_256:
noise = (read_reg(state, LGDT3305_CR_MSE_1) << 8) |
(read_reg(state, LGDT3305_CR_MSE_2) & 0xff);
c = (state->current_modulation == QAM_64) ?
97939837 : 98026066;
/* log10(688128)*2^24 and log10(696320)*2^24 */
break;
default:
return -EINVAL;
}
state->snr = calculate_snr(noise, c);
/* report SNR in dB * 10 */
*snr = (state->snr / ((1 << 24) / 10));
lg_dbg("noise = 0x%08x, snr = %d.%02d dB\n", noise,
state->snr >> 24, (((state->snr >> 8) & 0xffff) * 100) >> 16);
return 0;
}
static int lgdt3305_read_signal_strength(struct dvb_frontend *fe,
u16 *strength)
{
/* borrowed from lgdt330x.c
*
* Calculate strength from SNR up to 35dB
* Even though the SNR can go higher than 35dB,
* there is some comfort factor in having a range of
* strong signals that can show at 100%
*/
struct lgdt3305_state *state = fe->demodulator_priv;
u16 snr;
int ret;
*strength = 0;
ret = fe->ops.read_snr(fe, &snr);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
/* Rather than use the 8.8 value snr, use state->snr which is 8.24 */
/* scale the range 0 - 35*2^24 into 0 - 65535 */
if (state->snr >= 8960 * 0x10000)
*strength = 0xffff;
else
*strength = state->snr / 8960;
fail:
return ret;
}
/* ------------------------------------------------------------------------ */
static int lgdt3305_read_ber(struct dvb_frontend *fe, u32 *ber)
{
*ber = 0;
return 0;
}
static int lgdt3305_read_ucblocks(struct dvb_frontend *fe, u32 *ucblocks)
{
struct lgdt3305_state *state = fe->demodulator_priv;
*ucblocks =
(read_reg(state, LGDT3305_FEC_PKT_ERR_1) << 8) |
(read_reg(state, LGDT3305_FEC_PKT_ERR_2) & 0xff);
return 0;
}
static int lgdt3305_get_tune_settings(struct dvb_frontend *fe,
struct dvb_frontend_tune_settings
*fe_tune_settings)
{
fe_tune_settings->min_delay_ms = 500;
lg_dbg("\n");
return 0;
}
static void lgdt3305_release(struct dvb_frontend *fe)
{
struct lgdt3305_state *state = fe->demodulator_priv;
lg_dbg("\n");
kfree(state);
}
static const struct dvb_frontend_ops lgdt3304_ops;
static const struct dvb_frontend_ops lgdt3305_ops;
struct dvb_frontend *lgdt3305_attach(const struct lgdt3305_config *config,
struct i2c_adapter *i2c_adap)
{
struct lgdt3305_state *state = NULL;
int ret;
u8 val;
lg_dbg("(%d-%04x)\n",
i2c_adap ? i2c_adapter_id(i2c_adap) : 0,
config ? config->i2c_addr : 0);
state = kzalloc(sizeof(struct lgdt3305_state), GFP_KERNEL);
if (state == NULL)
goto fail;
state->cfg = config;
state->i2c_adap = i2c_adap;
switch (config->demod_chip) {
case LGDT3304:
memcpy(&state->frontend.ops, &lgdt3304_ops,
sizeof(struct dvb_frontend_ops));
break;
case LGDT3305:
memcpy(&state->frontend.ops, &lgdt3305_ops,
sizeof(struct dvb_frontend_ops));
break;
default:
goto fail;
}
state->frontend.demodulator_priv = state;
/* verify that we're talking to a lg dt3304/5 */
ret = lgdt3305_read_reg(state, LGDT3305_GEN_CTRL_2, &val);
if ((lg_fail(ret)) | (val == 0))
goto fail;
ret = lgdt3305_write_reg(state, 0x0808, 0x80);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
ret = lgdt3305_read_reg(state, 0x0808, &val);
if ((lg_fail(ret)) | (val != 0x80))
goto fail;
ret = lgdt3305_write_reg(state, 0x0808, 0x00);
if (lg_fail(ret))
goto fail;
state->current_frequency = -1;
state->current_modulation = -1;
return &state->frontend;
fail:
lg_warn("unable to detect %s hardware\n",
config->demod_chip ? "LGDT3304" : "LGDT3305");
kfree(state);
return NULL;
}
EXPORT_SYMBOL(lgdt3305_attach);
static const struct dvb_frontend_ops lgdt3304_ops = {
.delsys = { SYS_ATSC, SYS_DVBC_ANNEX_B },
.info = {
.name = "LG Electronics LGDT3304 VSB/QAM Frontend",
.frequency_min_hz = 54 * MHz,
.frequency_max_hz = 858 * MHz,
.frequency_stepsize_hz = 62500,
.caps = FE_CAN_QAM_64 | FE_CAN_QAM_256 | FE_CAN_8VSB
},
.i2c_gate_ctrl = lgdt3305_i2c_gate_ctrl,
.init = lgdt3305_init,
.sleep = lgdt3305_sleep,
.set_frontend = lgdt3304_set_parameters,
.get_frontend = lgdt3305_get_frontend,
.get_tune_settings = lgdt3305_get_tune_settings,
.read_status = lgdt3305_read_status,
.read_ber = lgdt3305_read_ber,
.read_signal_strength = lgdt3305_read_signal_strength,
.read_snr = lgdt3305_read_snr,
.read_ucblocks = lgdt3305_read_ucblocks,
.release = lgdt3305_release,
};
static const struct dvb_frontend_ops lgdt3305_ops = {
.delsys = { SYS_ATSC, SYS_DVBC_ANNEX_B },
.info = {
.name = "LG Electronics LGDT3305 VSB/QAM Frontend",
.frequency_min_hz = 54 * MHz,
.frequency_max_hz = 858 * MHz,
.frequency_stepsize_hz = 62500,
.caps = FE_CAN_QAM_64 | FE_CAN_QAM_256 | FE_CAN_8VSB
},
.i2c_gate_ctrl = lgdt3305_i2c_gate_ctrl,
.init = lgdt3305_init,
.sleep = lgdt3305_sleep,
.set_frontend = lgdt3305_set_parameters,
.get_frontend = lgdt3305_get_frontend,
.get_tune_settings = lgdt3305_get_tune_settings,
.read_status = lgdt3305_read_status,
.read_ber = lgdt3305_read_ber,
.read_signal_strength = lgdt3305_read_signal_strength,
.read_snr = lgdt3305_read_snr,
.read_ucblocks = lgdt3305_read_ucblocks,
.release = lgdt3305_release,
};
MODULE_DESCRIPTION("LG Electronics LGDT3304/5 ATSC/QAM-B Demodulator Driver");
MODULE_AUTHOR("Michael Krufky <mkrufky@linuxtv.org>");
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_VERSION("0.2");