blob: 017c2f7d6287134dafd28f5266a1222a65382d38 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
* tifm_7xx1.c - TI FlashMedia driver
*
* Copyright (C) 2006 Alex Dubov <oakad@yahoo.com>
*/
#include <linux/tifm.h>
#include <linux/dma-mapping.h>
#include <linux/module.h>
#define DRIVER_NAME "tifm_7xx1"
#define DRIVER_VERSION "0.8"
#define TIFM_IRQ_ENABLE 0x80000000
#define TIFM_IRQ_SOCKMASK(x) (x)
#define TIFM_IRQ_CARDMASK(x) ((x) << 8)
#define TIFM_IRQ_FIFOMASK(x) ((x) << 16)
#define TIFM_IRQ_SETALL 0xffffffff
static void tifm_7xx1_dummy_eject(struct tifm_adapter *fm,
struct tifm_dev *sock)
{
}
static void tifm_7xx1_eject(struct tifm_adapter *fm, struct tifm_dev *sock)
{
unsigned long flags;
spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
fm->socket_change_set |= 1 << sock->socket_id;
tifm_queue_work(&fm->media_switcher);
spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
}
static irqreturn_t tifm_7xx1_isr(int irq, void *dev_id)
{
struct tifm_adapter *fm = dev_id;
struct tifm_dev *sock;
unsigned int irq_status, cnt;
spin_lock(&fm->lock);
irq_status = readl(fm->addr + FM_INTERRUPT_STATUS);
if (irq_status == 0 || irq_status == (~0)) {
spin_unlock(&fm->lock);
return IRQ_NONE;
}
if (irq_status & TIFM_IRQ_ENABLE) {
writel(TIFM_IRQ_ENABLE, fm->addr + FM_CLEAR_INTERRUPT_ENABLE);
for (cnt = 0; cnt < fm->num_sockets; cnt++) {
sock = fm->sockets[cnt];
if (sock) {
if ((irq_status >> cnt) & TIFM_IRQ_FIFOMASK(1))
sock->data_event(sock);
if ((irq_status >> cnt) & TIFM_IRQ_CARDMASK(1))
sock->card_event(sock);
}
}
fm->socket_change_set |= irq_status
& ((1 << fm->num_sockets) - 1);
}
writel(irq_status, fm->addr + FM_INTERRUPT_STATUS);
if (fm->finish_me)
complete_all(fm->finish_me);
else if (!fm->socket_change_set)
writel(TIFM_IRQ_ENABLE, fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
else
tifm_queue_work(&fm->media_switcher);
spin_unlock(&fm->lock);
return IRQ_HANDLED;
}
static unsigned char tifm_7xx1_toggle_sock_power(char __iomem *sock_addr)
{
unsigned int s_state;
int cnt;
writel(0x0e00, sock_addr + SOCK_CONTROL);
for (cnt = 16; cnt <= 256; cnt <<= 1) {
if (!(TIFM_SOCK_STATE_POWERED
& readl(sock_addr + SOCK_PRESENT_STATE)))
break;
msleep(cnt);
}
s_state = readl(sock_addr + SOCK_PRESENT_STATE);
if (!(TIFM_SOCK_STATE_OCCUPIED & s_state))
return 0;
writel(readl(sock_addr + SOCK_CONTROL) | TIFM_CTRL_LED,
sock_addr + SOCK_CONTROL);
/* xd needs some extra time before power on */
if (((readl(sock_addr + SOCK_PRESENT_STATE) >> 4) & 7)
== TIFM_TYPE_XD)
msleep(40);
writel((s_state & TIFM_CTRL_POWER_MASK) | 0x0c00,
sock_addr + SOCK_CONTROL);
/* wait for power to stabilize */
msleep(20);
for (cnt = 16; cnt <= 256; cnt <<= 1) {
if ((TIFM_SOCK_STATE_POWERED
& readl(sock_addr + SOCK_PRESENT_STATE)))
break;
msleep(cnt);
}
writel(readl(sock_addr + SOCK_CONTROL) & (~TIFM_CTRL_LED),
sock_addr + SOCK_CONTROL);
return (readl(sock_addr + SOCK_PRESENT_STATE) >> 4) & 7;
}
inline static void tifm_7xx1_sock_power_off(char __iomem *sock_addr)
{
writel((~TIFM_CTRL_POWER_MASK) & readl(sock_addr + SOCK_CONTROL),
sock_addr + SOCK_CONTROL);
}
inline static char __iomem *
tifm_7xx1_sock_addr(char __iomem *base_addr, unsigned int sock_num)
{
return base_addr + ((sock_num + 1) << 10);
}
static void tifm_7xx1_switch_media(struct work_struct *work)
{
struct tifm_adapter *fm = container_of(work, struct tifm_adapter,
media_switcher);
struct tifm_dev *sock;
char __iomem *sock_addr;
unsigned long flags;
unsigned char media_id;
unsigned int socket_change_set, cnt;
spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
socket_change_set = fm->socket_change_set;
fm->socket_change_set = 0;
dev_dbg(fm->dev.parent, "checking media set %x\n",
socket_change_set);
if (!socket_change_set) {
spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
return;
}
for (cnt = 0; cnt < fm->num_sockets; cnt++) {
if (!(socket_change_set & (1 << cnt)))
continue;
sock = fm->sockets[cnt];
if (sock) {
printk(KERN_INFO
"%s : demand removing card from socket %u:%u\n",
dev_name(&fm->dev), fm->id, cnt);
fm->sockets[cnt] = NULL;
sock_addr = sock->addr;
spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
device_unregister(&sock->dev);
spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
tifm_7xx1_sock_power_off(sock_addr);
writel(0x0e00, sock_addr + SOCK_CONTROL);
}
spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
media_id = tifm_7xx1_toggle_sock_power(
tifm_7xx1_sock_addr(fm->addr, cnt));
// tifm_alloc_device will check if media_id is valid
sock = tifm_alloc_device(fm, cnt, media_id);
if (sock) {
sock->addr = tifm_7xx1_sock_addr(fm->addr, cnt);
if (!device_register(&sock->dev)) {
spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
if (!fm->sockets[cnt]) {
fm->sockets[cnt] = sock;
sock = NULL;
}
spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
}
if (sock)
tifm_free_device(&sock->dev);
}
spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
}
writel(TIFM_IRQ_FIFOMASK(socket_change_set)
| TIFM_IRQ_CARDMASK(socket_change_set),
fm->addr + FM_CLEAR_INTERRUPT_ENABLE);
writel(TIFM_IRQ_FIFOMASK(socket_change_set)
| TIFM_IRQ_CARDMASK(socket_change_set),
fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
writel(TIFM_IRQ_ENABLE, fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
}
static int __maybe_unused tifm_7xx1_suspend(struct device *dev_d)
{
struct pci_dev *dev = to_pci_dev(dev_d);
struct tifm_adapter *fm = pci_get_drvdata(dev);
int cnt;
dev_dbg(&dev->dev, "suspending host\n");
for (cnt = 0; cnt < fm->num_sockets; cnt++) {
if (fm->sockets[cnt])
tifm_7xx1_sock_power_off(fm->sockets[cnt]->addr);
}
device_wakeup_disable(dev_d);
return 0;
}
static int __maybe_unused tifm_7xx1_resume(struct device *dev_d)
{
struct pci_dev *dev = to_pci_dev(dev_d);
struct tifm_adapter *fm = pci_get_drvdata(dev);
int rc;
unsigned long timeout;
unsigned int good_sockets = 0, bad_sockets = 0;
unsigned long flags;
/* Maximum number of entries is 4 */
unsigned char new_ids[4];
DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(finish_resume);
if (WARN_ON(fm->num_sockets > ARRAY_SIZE(new_ids)))
return -ENXIO;
pci_set_master(dev);
dev_dbg(&dev->dev, "resuming host\n");
for (rc = 0; rc < fm->num_sockets; rc++)
new_ids[rc] = tifm_7xx1_toggle_sock_power(
tifm_7xx1_sock_addr(fm->addr, rc));
spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
for (rc = 0; rc < fm->num_sockets; rc++) {
if (fm->sockets[rc]) {
if (fm->sockets[rc]->type == new_ids[rc])
good_sockets |= 1 << rc;
else
bad_sockets |= 1 << rc;
}
}
writel(TIFM_IRQ_ENABLE | TIFM_IRQ_SOCKMASK((1 << fm->num_sockets) - 1),
fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
dev_dbg(&dev->dev, "change sets on resume: good %x, bad %x\n",
good_sockets, bad_sockets);
fm->socket_change_set = 0;
if (good_sockets) {
fm->finish_me = &finish_resume;
spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
timeout = wait_for_completion_timeout(&finish_resume, HZ);
dev_dbg(&dev->dev, "wait returned %lu\n", timeout);
writel(TIFM_IRQ_FIFOMASK(good_sockets)
| TIFM_IRQ_CARDMASK(good_sockets),
fm->addr + FM_CLEAR_INTERRUPT_ENABLE);
writel(TIFM_IRQ_FIFOMASK(good_sockets)
| TIFM_IRQ_CARDMASK(good_sockets),
fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
fm->finish_me = NULL;
fm->socket_change_set ^= good_sockets & fm->socket_change_set;
}
fm->socket_change_set |= bad_sockets;
if (fm->socket_change_set)
tifm_queue_work(&fm->media_switcher);
spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
writel(TIFM_IRQ_ENABLE,
fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
return 0;
}
static int tifm_7xx1_dummy_has_ms_pif(struct tifm_adapter *fm,
struct tifm_dev *sock)
{
return 0;
}
static int tifm_7xx1_has_ms_pif(struct tifm_adapter *fm, struct tifm_dev *sock)
{
if (((fm->num_sockets == 4) && (sock->socket_id == 2))
|| ((fm->num_sockets == 2) && (sock->socket_id == 0)))
return 1;
return 0;
}
static int tifm_7xx1_probe(struct pci_dev *dev,
const struct pci_device_id *dev_id)
{
struct tifm_adapter *fm;
int pci_dev_busy = 0;
int rc;
rc = dma_set_mask(&dev->dev, DMA_BIT_MASK(32));
if (rc)
return rc;
rc = pci_enable_device(dev);
if (rc)
return rc;
pci_set_master(dev);
rc = pci_request_regions(dev, DRIVER_NAME);
if (rc) {
pci_dev_busy = 1;
goto err_out;
}
pci_intx(dev, 1);
fm = tifm_alloc_adapter(dev->device == PCI_DEVICE_ID_TI_XX21_XX11_FM
? 4 : 2, &dev->dev);
if (!fm) {
rc = -ENOMEM;
goto err_out_int;
}
INIT_WORK(&fm->media_switcher, tifm_7xx1_switch_media);
fm->eject = tifm_7xx1_eject;
fm->has_ms_pif = tifm_7xx1_has_ms_pif;
pci_set_drvdata(dev, fm);
fm->addr = pci_ioremap_bar(dev, 0);
if (!fm->addr) {
rc = -ENODEV;
goto err_out_free;
}
rc = request_irq(dev->irq, tifm_7xx1_isr, IRQF_SHARED, DRIVER_NAME, fm);
if (rc)
goto err_out_unmap;
rc = tifm_add_adapter(fm);
if (rc)
goto err_out_irq;
writel(TIFM_IRQ_ENABLE | TIFM_IRQ_SOCKMASK((1 << fm->num_sockets) - 1),
fm->addr + FM_CLEAR_INTERRUPT_ENABLE);
writel(TIFM_IRQ_ENABLE | TIFM_IRQ_SOCKMASK((1 << fm->num_sockets) - 1),
fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
return 0;
err_out_irq:
free_irq(dev->irq, fm);
err_out_unmap:
iounmap(fm->addr);
err_out_free:
tifm_free_adapter(fm);
err_out_int:
pci_intx(dev, 0);
pci_release_regions(dev);
err_out:
if (!pci_dev_busy)
pci_disable_device(dev);
return rc;
}
static void tifm_7xx1_remove(struct pci_dev *dev)
{
struct tifm_adapter *fm = pci_get_drvdata(dev);
int cnt;
fm->eject = tifm_7xx1_dummy_eject;
fm->has_ms_pif = tifm_7xx1_dummy_has_ms_pif;
writel(TIFM_IRQ_SETALL, fm->addr + FM_CLEAR_INTERRUPT_ENABLE);
free_irq(dev->irq, fm);
tifm_remove_adapter(fm);
for (cnt = 0; cnt < fm->num_sockets; cnt++)
tifm_7xx1_sock_power_off(tifm_7xx1_sock_addr(fm->addr, cnt));
iounmap(fm->addr);
pci_intx(dev, 0);
pci_release_regions(dev);
pci_disable_device(dev);
tifm_free_adapter(fm);
}
static const struct pci_device_id tifm_7xx1_pci_tbl[] = {
{ PCI_VENDOR_ID_TI, PCI_DEVICE_ID_TI_XX21_XX11_FM, PCI_ANY_ID,
PCI_ANY_ID, 0, 0, 0 }, /* xx21 - the one I have */
{ PCI_VENDOR_ID_TI, PCI_DEVICE_ID_TI_XX12_FM, PCI_ANY_ID,
PCI_ANY_ID, 0, 0, 0 },
{ PCI_VENDOR_ID_TI, PCI_DEVICE_ID_TI_XX20_FM, PCI_ANY_ID,
PCI_ANY_ID, 0, 0, 0 },
{ }
};
static SIMPLE_DEV_PM_OPS(tifm_7xx1_pm_ops, tifm_7xx1_suspend, tifm_7xx1_resume);
static struct pci_driver tifm_7xx1_driver = {
.name = DRIVER_NAME,
.id_table = tifm_7xx1_pci_tbl,
.probe = tifm_7xx1_probe,
.remove = tifm_7xx1_remove,
.driver.pm = &tifm_7xx1_pm_ops,
};
module_pci_driver(tifm_7xx1_driver);
MODULE_AUTHOR("Alex Dubov");
MODULE_DESCRIPTION("TI FlashMedia host driver");
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DEVICE_TABLE(pci, tifm_7xx1_pci_tbl);
MODULE_VERSION(DRIVER_VERSION);