blob: fe9b407dc2affb912909d0f9085f84dd8b6d74d8 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/* Copyright(c) 2009-2012 Realtek Corporation.*/
#include "../wifi.h"
#include "../pci.h"
#include "../ps.h"
#include "reg.h"
#include "def.h"
#include "phy.h"
#include "rf.h"
#include "dm.h"
#include "table.h"
#include "../rtl8723com/phy_common.h"
static void _rtl8723e_phy_fw_rf_serial_write(struct ieee80211_hw *hw,
enum radio_path rfpath, u32 offset,
u32 data);
static bool _rtl8723e_phy_bb8192c_config_parafile(struct ieee80211_hw *hw);
static bool _rtl8723e_phy_config_mac_with_headerfile(struct ieee80211_hw *hw);
static bool _rtl8723e_phy_config_bb_with_headerfile(struct ieee80211_hw *hw,
u8 configtype);
static bool _rtl8723e_phy_config_bb_with_pgheaderfile(struct ieee80211_hw *hw,
u8 configtype);
static bool _rtl8723e_phy_sw_chnl_step_by_step(struct ieee80211_hw *hw,
u8 channel, u8 *stage, u8 *step,
u32 *delay);
static u8 _rtl8723e_phy_dbm_to_txpwr_idx(struct ieee80211_hw *hw,
enum wireless_mode wirelessmode,
long power_indbm);
static void rtl8723e_phy_set_rf_on(struct ieee80211_hw *hw);
static void rtl8723e_phy_set_io(struct ieee80211_hw *hw);
u32 rtl8723e_phy_query_rf_reg(struct ieee80211_hw *hw,
enum radio_path rfpath,
u32 regaddr, u32 bitmask)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
u32 original_value = 0, readback_value, bitshift;
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
"regaddr(%#x), rfpath(%#x), bitmask(%#x)\n",
regaddr, rfpath, bitmask);
spin_lock(&rtlpriv->locks.rf_lock);
if (rtlphy->rf_mode != RF_OP_BY_FW) {
original_value = rtl8723_phy_rf_serial_read(hw,
rfpath, regaddr);
}
bitshift = rtl8723_phy_calculate_bit_shift(bitmask);
readback_value = (original_value & bitmask) >> bitshift;
spin_unlock(&rtlpriv->locks.rf_lock);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
"regaddr(%#x), rfpath(%#x), bitmask(%#x), original_value(%#x)\n",
regaddr, rfpath, bitmask, original_value);
return readback_value;
}
void rtl8723e_phy_set_rf_reg(struct ieee80211_hw *hw,
enum radio_path rfpath,
u32 regaddr, u32 bitmask, u32 data)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
u32 original_value = 0, bitshift;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
"regaddr(%#x), bitmask(%#x), data(%#x), rfpath(%#x)\n",
regaddr, bitmask, data, rfpath);
spin_lock(&rtlpriv->locks.rf_lock);
if (rtlphy->rf_mode != RF_OP_BY_FW) {
if (bitmask != RFREG_OFFSET_MASK) {
original_value = rtl8723_phy_rf_serial_read(hw,
rfpath,
regaddr);
bitshift = rtl8723_phy_calculate_bit_shift(bitmask);
data =
((original_value & (~bitmask)) |
(data << bitshift));
}
rtl8723_phy_rf_serial_write(hw, rfpath, regaddr, data);
} else {
if (bitmask != RFREG_OFFSET_MASK) {
bitshift = rtl8723_phy_calculate_bit_shift(bitmask);
data =
((original_value & (~bitmask)) |
(data << bitshift));
}
_rtl8723e_phy_fw_rf_serial_write(hw, rfpath, regaddr, data);
}
spin_unlock(&rtlpriv->locks.rf_lock);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
"regaddr(%#x), bitmask(%#x), data(%#x), rfpath(%#x)\n",
regaddr, bitmask, data, rfpath);
}
static void _rtl8723e_phy_fw_rf_serial_write(struct ieee80211_hw *hw,
enum radio_path rfpath, u32 offset,
u32 data)
{
WARN_ONCE(true, "rtl8723ae: _rtl8723e_phy_fw_rf_serial_write deprecated!\n");
}
static void _rtl8723e_phy_bb_config_1t(struct ieee80211_hw *hw)
{
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_TXINFO, 0x3, 0x2);
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA1_TXINFO, 0x300033, 0x200022);
rtl_set_bbreg(hw, RCCK0_AFESETTING, MASKBYTE3, 0x45);
rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_TRXPATHENABLE, MASKBYTE0, 0x23);
rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_AGCPARAMETER1, 0x30, 0x1);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe74, 0x0c000000, 0x2);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe78, 0x0c000000, 0x2);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe7c, 0x0c000000, 0x2);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe80, 0x0c000000, 0x2);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe88, 0x0c000000, 0x2);
}
bool rtl8723e_phy_mac_config(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
bool rtstatus = _rtl8723e_phy_config_mac_with_headerfile(hw);
rtl_write_byte(rtlpriv, 0x04CA, 0x0A);
return rtstatus;
}
bool rtl8723e_phy_bb_config(struct ieee80211_hw *hw)
{
bool rtstatus = true;
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
u8 tmpu1b;
u8 b_reg_hwparafile = 1;
rtl8723_phy_init_bb_rf_reg_def(hw);
/* 1. 0x28[1] = 1 */
tmpu1b = rtl_read_byte(rtlpriv, REG_AFE_PLL_CTRL);
udelay(2);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_AFE_PLL_CTRL, (tmpu1b|BIT(1)));
udelay(2);
/* 2. 0x29[7:0] = 0xFF */
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_AFE_PLL_CTRL+1, 0xff);
udelay(2);
/* 3. 0x02[1:0] = 2b'11 */
tmpu1b = rtl_read_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN,
(tmpu1b | FEN_BB_GLB_RSTN | FEN_BBRSTB));
/* 4. 0x25[6] = 0 */
tmpu1b = rtl_read_byte(rtlpriv, REG_AFE_XTAL_CTRL+1);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_AFE_XTAL_CTRL+1, (tmpu1b & (~BIT(6))));
/* 5. 0x24[20] = 0 //Advised by SD3 Alex Wang. 2011.02.09. */
tmpu1b = rtl_read_byte(rtlpriv, REG_AFE_XTAL_CTRL+2);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_AFE_XTAL_CTRL+2, (tmpu1b & (~BIT(4))));
/* 6. 0x1f[7:0] = 0x07 */
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_RF_CTRL, 0x07);
if (b_reg_hwparafile == 1)
rtstatus = _rtl8723e_phy_bb8192c_config_parafile(hw);
return rtstatus;
}
bool rtl8723e_phy_rf_config(struct ieee80211_hw *hw)
{
return rtl8723e_phy_rf6052_config(hw);
}
static bool _rtl8723e_phy_bb8192c_config_parafile(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
struct rtl_efuse *rtlefuse = rtl_efuse(rtl_priv(hw));
bool rtstatus;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE, "\n");
rtstatus = _rtl8723e_phy_config_bb_with_headerfile(hw,
BASEBAND_CONFIG_PHY_REG);
if (!rtstatus) {
pr_err("Write BB Reg Fail!!\n");
return false;
}
if (rtlphy->rf_type == RF_1T2R) {
_rtl8723e_phy_bb_config_1t(hw);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE, "Config to 1T!!\n");
}
if (rtlefuse->autoload_failflag == false) {
rtlphy->pwrgroup_cnt = 0;
rtstatus = _rtl8723e_phy_config_bb_with_pgheaderfile(hw,
BASEBAND_CONFIG_PHY_REG);
}
if (!rtstatus) {
pr_err("BB_PG Reg Fail!!\n");
return false;
}
rtstatus =
_rtl8723e_phy_config_bb_with_headerfile(hw, BASEBAND_CONFIG_AGC_TAB);
if (!rtstatus) {
pr_err("AGC Table Fail\n");
return false;
}
rtlphy->cck_high_power = (bool) (rtl_get_bbreg(hw,
RFPGA0_XA_HSSIPARAMETER2,
0x200));
return true;
}
static bool _rtl8723e_phy_config_mac_with_headerfile(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
u32 i;
u32 arraylength;
u32 *ptrarray;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE, "Read Rtl723MACPHY_Array\n");
arraylength = RTL8723E_MACARRAYLENGTH;
ptrarray = RTL8723EMAC_ARRAY;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"Img:RTL8192CEMAC_2T_ARRAY\n");
for (i = 0; i < arraylength; i = i + 2)
rtl_write_byte(rtlpriv, ptrarray[i], (u8) ptrarray[i + 1]);
return true;
}
static bool _rtl8723e_phy_config_bb_with_headerfile(struct ieee80211_hw *hw,
u8 configtype)
{
int i;
u32 *phy_regarray_table;
u32 *agctab_array_table;
u16 phy_reg_arraylen, agctab_arraylen;
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
agctab_arraylen = RTL8723E_AGCTAB_1TARRAYLENGTH;
agctab_array_table = RTL8723EAGCTAB_1TARRAY;
phy_reg_arraylen = RTL8723E_PHY_REG_1TARRAY_LENGTH;
phy_regarray_table = RTL8723EPHY_REG_1TARRAY;
if (configtype == BASEBAND_CONFIG_PHY_REG) {
for (i = 0; i < phy_reg_arraylen; i = i + 2) {
if (phy_regarray_table[i] == 0xfe)
mdelay(50);
else if (phy_regarray_table[i] == 0xfd)
mdelay(5);
else if (phy_regarray_table[i] == 0xfc)
mdelay(1);
else if (phy_regarray_table[i] == 0xfb)
udelay(50);
else if (phy_regarray_table[i] == 0xfa)
udelay(5);
else if (phy_regarray_table[i] == 0xf9)
udelay(1);
rtl_set_bbreg(hw, phy_regarray_table[i], MASKDWORD,
phy_regarray_table[i + 1]);
udelay(1);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"The phy_regarray_table[0] is %x Rtl819XPHY_REGArray[1] is %x\n",
phy_regarray_table[i],
phy_regarray_table[i + 1]);
}
} else if (configtype == BASEBAND_CONFIG_AGC_TAB) {
for (i = 0; i < agctab_arraylen; i = i + 2) {
rtl_set_bbreg(hw, agctab_array_table[i], MASKDWORD,
agctab_array_table[i + 1]);
udelay(1);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"The agctab_array_table[0] is %x Rtl819XPHY_REGArray[1] is %x\n",
agctab_array_table[i],
agctab_array_table[i + 1]);
}
}
return true;
}
static void store_pwrindex_diffrate_offset(struct ieee80211_hw *hw,
u32 regaddr, u32 bitmask,
u32 data)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
if (regaddr == RTXAGC_A_RATE18_06) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][0] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][0] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][0]);
}
if (regaddr == RTXAGC_A_RATE54_24) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][1] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][1] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->
pwrgroup_cnt][1]);
}
if (regaddr == RTXAGC_A_CCK1_MCS32) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][6] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][6] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][6]);
}
if (regaddr == RTXAGC_B_CCK11_A_CCK2_11 && bitmask == 0xffffff00) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][7] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][7] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][7]);
}
if (regaddr == RTXAGC_A_MCS03_MCS00) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][2] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][2] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][2]);
}
if (regaddr == RTXAGC_A_MCS07_MCS04) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][3] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][3] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][3]);
}
if (regaddr == RTXAGC_A_MCS11_MCS08) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][4] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][4] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][4]);
}
if (regaddr == RTXAGC_A_MCS15_MCS12) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][5] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][5] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][5]);
}
if (regaddr == RTXAGC_B_RATE18_06) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][8] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][8] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][8]);
}
if (regaddr == RTXAGC_B_RATE54_24) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][9] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][9] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][9]);
}
if (regaddr == RTXAGC_B_CCK1_55_MCS32) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][14] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][14] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][14]);
}
if (regaddr == RTXAGC_B_CCK11_A_CCK2_11 && bitmask == 0x000000ff) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][15] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][15] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][15]);
}
if (regaddr == RTXAGC_B_MCS03_MCS00) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][10] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][10] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][10]);
}
if (regaddr == RTXAGC_B_MCS07_MCS04) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][11] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][11] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][11]);
}
if (regaddr == RTXAGC_B_MCS11_MCS08) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][12] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][12] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][12]);
}
if (regaddr == RTXAGC_B_MCS15_MCS12) {
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset[rtlphy->pwrgroup_cnt][13] =
data;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"MCSTxPowerLevelOriginalOffset[%d][13] = 0x%x\n",
rtlphy->pwrgroup_cnt,
rtlphy->mcs_txpwrlevel_origoffset
[rtlphy->pwrgroup_cnt][13]);
rtlphy->pwrgroup_cnt++;
}
}
static bool _rtl8723e_phy_config_bb_with_pgheaderfile(struct ieee80211_hw *hw,
u8 configtype)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
int i;
u32 *phy_regarray_table_pg;
u16 phy_regarray_pg_len;
phy_regarray_pg_len = RTL8723E_PHY_REG_ARRAY_PGLENGTH;
phy_regarray_table_pg = RTL8723EPHY_REG_ARRAY_PG;
if (configtype == BASEBAND_CONFIG_PHY_REG) {
for (i = 0; i < phy_regarray_pg_len; i = i + 3) {
if (phy_regarray_table_pg[i] == 0xfe)
mdelay(50);
else if (phy_regarray_table_pg[i] == 0xfd)
mdelay(5);
else if (phy_regarray_table_pg[i] == 0xfc)
mdelay(1);
else if (phy_regarray_table_pg[i] == 0xfb)
udelay(50);
else if (phy_regarray_table_pg[i] == 0xfa)
udelay(5);
else if (phy_regarray_table_pg[i] == 0xf9)
udelay(1);
store_pwrindex_diffrate_offset(hw,
phy_regarray_table_pg[i],
phy_regarray_table_pg[i + 1],
phy_regarray_table_pg[i + 2]);
}
} else {
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SEND, DBG_TRACE,
"configtype != BaseBand_Config_PHY_REG\n");
}
return true;
}
bool rtl8723e_phy_config_rf_with_headerfile(struct ieee80211_hw *hw,
enum radio_path rfpath)
{
int i;
u32 *radioa_array_table;
u16 radioa_arraylen;
radioa_arraylen = RTL8723ERADIOA_1TARRAYLENGTH;
radioa_array_table = RTL8723E_RADIOA_1TARRAY;
switch (rfpath) {
case RF90_PATH_A:
for (i = 0; i < radioa_arraylen; i = i + 2) {
if (radioa_array_table[i] == 0xfe) {
mdelay(50);
} else if (radioa_array_table[i] == 0xfd) {
mdelay(5);
} else if (radioa_array_table[i] == 0xfc) {
mdelay(1);
} else if (radioa_array_table[i] == 0xfb) {
udelay(50);
} else if (radioa_array_table[i] == 0xfa) {
udelay(5);
} else if (radioa_array_table[i] == 0xf9) {
udelay(1);
} else {
rtl_set_rfreg(hw, rfpath, radioa_array_table[i],
RFREG_OFFSET_MASK,
radioa_array_table[i + 1]);
udelay(1);
}
}
break;
case RF90_PATH_B:
case RF90_PATH_C:
case RF90_PATH_D:
break;
}
return true;
}
void rtl8723e_phy_get_hw_reg_originalvalue(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
rtlphy->default_initialgain[0] =
(u8) rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_XAAGCCORE1, MASKBYTE0);
rtlphy->default_initialgain[1] =
(u8) rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_XBAGCCORE1, MASKBYTE0);
rtlphy->default_initialgain[2] =
(u8) rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_XCAGCCORE1, MASKBYTE0);
rtlphy->default_initialgain[3] =
(u8) rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_XDAGCCORE1, MASKBYTE0);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"Default initial gain (c50=0x%x, c58=0x%x, c60=0x%x, c68=0x%x\n",
rtlphy->default_initialgain[0],
rtlphy->default_initialgain[1],
rtlphy->default_initialgain[2],
rtlphy->default_initialgain[3]);
rtlphy->framesync = (u8) rtl_get_bbreg(hw,
ROFDM0_RXDETECTOR3, MASKBYTE0);
rtlphy->framesync_c34 = rtl_get_bbreg(hw,
ROFDM0_RXDETECTOR2, MASKDWORD);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
"Default framesync (0x%x) = 0x%x\n",
ROFDM0_RXDETECTOR3, rtlphy->framesync);
}
void rtl8723e_phy_get_txpower_level(struct ieee80211_hw *hw, long *powerlevel)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
struct rtl_efuse *rtlefuse = rtl_efuse(rtl_priv(hw));
u8 txpwr_level;
long txpwr_dbm;
txpwr_level = rtlphy->cur_cck_txpwridx;
txpwr_dbm = rtl8723_phy_txpwr_idx_to_dbm(hw,
WIRELESS_MODE_B, txpwr_level);
txpwr_level = rtlphy->cur_ofdm24g_txpwridx +
rtlefuse->legacy_ht_txpowerdiff;
if (rtl8723_phy_txpwr_idx_to_dbm(hw,
WIRELESS_MODE_G,
txpwr_level) > txpwr_dbm)
txpwr_dbm =
rtl8723_phy_txpwr_idx_to_dbm(hw, WIRELESS_MODE_G,
txpwr_level);
txpwr_level = rtlphy->cur_ofdm24g_txpwridx;
if (rtl8723_phy_txpwr_idx_to_dbm(hw,
WIRELESS_MODE_N_24G,
txpwr_level) > txpwr_dbm)
txpwr_dbm =
rtl8723_phy_txpwr_idx_to_dbm(hw, WIRELESS_MODE_N_24G,
txpwr_level);
*powerlevel = txpwr_dbm;
}
static void _rtl8723e_get_txpower_index(struct ieee80211_hw *hw, u8 channel,
u8 *cckpowerlevel, u8 *ofdmpowerlevel)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
struct rtl_efuse *rtlefuse = rtl_efuse(rtl_priv(hw));
u8 index = (channel - 1);
cckpowerlevel[RF90_PATH_A] =
rtlefuse->txpwrlevel_cck[RF90_PATH_A][index];
cckpowerlevel[RF90_PATH_B] =
rtlefuse->txpwrlevel_cck[RF90_PATH_B][index];
if (get_rf_type(rtlphy) == RF_1T2R || get_rf_type(rtlphy) == RF_1T1R) {
ofdmpowerlevel[RF90_PATH_A] =
rtlefuse->txpwrlevel_ht40_1s[RF90_PATH_A][index];
ofdmpowerlevel[RF90_PATH_B] =
rtlefuse->txpwrlevel_ht40_1s[RF90_PATH_B][index];
} else if (get_rf_type(rtlphy) == RF_2T2R) {
ofdmpowerlevel[RF90_PATH_A] =
rtlefuse->txpwrlevel_ht40_2s[RF90_PATH_A][index];
ofdmpowerlevel[RF90_PATH_B] =
rtlefuse->txpwrlevel_ht40_2s[RF90_PATH_B][index];
}
}
static void _rtl8723e_ccxpower_index_check(struct ieee80211_hw *hw,
u8 channel, u8 *cckpowerlevel,
u8 *ofdmpowerlevel)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
rtlphy->cur_cck_txpwridx = cckpowerlevel[0];
rtlphy->cur_ofdm24g_txpwridx = ofdmpowerlevel[0];
}
void rtl8723e_phy_set_txpower_level(struct ieee80211_hw *hw, u8 channel)
{
struct rtl_efuse *rtlefuse = rtl_efuse(rtl_priv(hw));
u8 cckpowerlevel[2], ofdmpowerlevel[2];
if (!rtlefuse->txpwr_fromeprom)
return;
_rtl8723e_get_txpower_index(hw, channel,
&cckpowerlevel[0], &ofdmpowerlevel[0]);
_rtl8723e_ccxpower_index_check(hw,
channel, &cckpowerlevel[0],
&ofdmpowerlevel[0]);
rtl8723e_phy_rf6052_set_cck_txpower(hw, &cckpowerlevel[0]);
rtl8723e_phy_rf6052_set_ofdm_txpower(hw, &ofdmpowerlevel[0], channel);
}
bool rtl8723e_phy_update_txpower_dbm(struct ieee80211_hw *hw, long power_indbm)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
struct rtl_efuse *rtlefuse = rtl_efuse(rtl_priv(hw));
u8 idx;
u8 rf_path;
u8 ccktxpwridx = _rtl8723e_phy_dbm_to_txpwr_idx(hw,
WIRELESS_MODE_B,
power_indbm);
u8 ofdmtxpwridx = _rtl8723e_phy_dbm_to_txpwr_idx(hw,
WIRELESS_MODE_N_24G,
power_indbm);
if (ofdmtxpwridx - rtlefuse->legacy_ht_txpowerdiff > 0)
ofdmtxpwridx -= rtlefuse->legacy_ht_txpowerdiff;
else
ofdmtxpwridx = 0;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_TXAGC, DBG_TRACE,
"%lx dBm, ccktxpwridx = %d, ofdmtxpwridx = %d\n",
power_indbm, ccktxpwridx, ofdmtxpwridx);
for (idx = 0; idx < 14; idx++) {
for (rf_path = 0; rf_path < 2; rf_path++) {
rtlefuse->txpwrlevel_cck[rf_path][idx] = ccktxpwridx;
rtlefuse->txpwrlevel_ht40_1s[rf_path][idx] =
ofdmtxpwridx;
rtlefuse->txpwrlevel_ht40_2s[rf_path][idx] =
ofdmtxpwridx;
}
}
rtl8723e_phy_set_txpower_level(hw, rtlphy->current_channel);
return true;
}
static u8 _rtl8723e_phy_dbm_to_txpwr_idx(struct ieee80211_hw *hw,
enum wireless_mode wirelessmode,
long power_indbm)
{
u8 txpwridx;
long offset;
switch (wirelessmode) {
case WIRELESS_MODE_B:
offset = -7;
break;
case WIRELESS_MODE_G:
case WIRELESS_MODE_N_24G:
offset = -8;
break;
default:
offset = -8;
break;
}
if ((power_indbm - offset) > 0)
txpwridx = (u8)((power_indbm - offset) * 2);
else
txpwridx = 0;
if (txpwridx > MAX_TXPWR_IDX_NMODE_92S)
txpwridx = MAX_TXPWR_IDX_NMODE_92S;
return txpwridx;
}
void rtl8723e_phy_scan_operation_backup(struct ieee80211_hw *hw, u8 operation)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
enum io_type iotype;
if (!is_hal_stop(rtlhal)) {
switch (operation) {
case SCAN_OPT_BACKUP_BAND0:
iotype = IO_CMD_PAUSE_BAND0_DM_BY_SCAN;
rtlpriv->cfg->ops->set_hw_reg(hw,
HW_VAR_IO_CMD,
(u8 *)&iotype);
break;
case SCAN_OPT_RESTORE:
iotype = IO_CMD_RESUME_DM_BY_SCAN;
rtlpriv->cfg->ops->set_hw_reg(hw,
HW_VAR_IO_CMD,
(u8 *)&iotype);
break;
default:
pr_err("Unknown Scan Backup operation.\n");
break;
}
}
}
void rtl8723e_phy_set_bw_mode_callback(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
struct rtl_mac *mac = rtl_mac(rtl_priv(hw));
u8 reg_bw_opmode;
u8 reg_prsr_rsc;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SCAN, DBG_TRACE,
"Switch to %s bandwidth\n",
rtlphy->current_chan_bw == HT_CHANNEL_WIDTH_20 ?
"20MHz" : "40MHz");
if (is_hal_stop(rtlhal)) {
rtlphy->set_bwmode_inprogress = false;
return;
}
reg_bw_opmode = rtl_read_byte(rtlpriv, REG_BWOPMODE);
reg_prsr_rsc = rtl_read_byte(rtlpriv, REG_RRSR + 2);
switch (rtlphy->current_chan_bw) {
case HT_CHANNEL_WIDTH_20:
reg_bw_opmode |= BW_OPMODE_20MHZ;
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_BWOPMODE, reg_bw_opmode);
break;
case HT_CHANNEL_WIDTH_20_40:
reg_bw_opmode &= ~BW_OPMODE_20MHZ;
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_BWOPMODE, reg_bw_opmode);
reg_prsr_rsc =
(reg_prsr_rsc & 0x90) | (mac->cur_40_prime_sc << 5);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_RRSR + 2, reg_prsr_rsc);
break;
default:
pr_err("unknown bandwidth: %#X\n",
rtlphy->current_chan_bw);
break;
}
switch (rtlphy->current_chan_bw) {
case HT_CHANNEL_WIDTH_20:
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_RFMOD, BRFMOD, 0x0);
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA1_RFMOD, BRFMOD, 0x0);
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_ANALOGPARAMETER2, BIT(10), 1);
break;
case HT_CHANNEL_WIDTH_20_40:
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_RFMOD, BRFMOD, 0x1);
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA1_RFMOD, BRFMOD, 0x1);
rtl_set_bbreg(hw, RCCK0_SYSTEM, BCCK_SIDEBAND,
(mac->cur_40_prime_sc >> 1));
rtl_set_bbreg(hw, ROFDM1_LSTF, 0xC00, mac->cur_40_prime_sc);
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_ANALOGPARAMETER2, BIT(10), 0);
rtl_set_bbreg(hw, 0x818, (BIT(26) | BIT(27)),
(mac->cur_40_prime_sc ==
HAL_PRIME_CHNL_OFFSET_LOWER) ? 2 : 1);
break;
default:
pr_err("unknown bandwidth: %#X\n",
rtlphy->current_chan_bw);
break;
}
rtl8723e_phy_rf6052_set_bandwidth(hw, rtlphy->current_chan_bw);
rtlphy->set_bwmode_inprogress = false;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SCAN, DBG_TRACE, "\n");
}
void rtl8723e_phy_set_bw_mode(struct ieee80211_hw *hw,
enum nl80211_channel_type ch_type)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
u8 tmp_bw = rtlphy->current_chan_bw;
if (rtlphy->set_bwmode_inprogress)
return;
rtlphy->set_bwmode_inprogress = true;
if ((!is_hal_stop(rtlhal)) && !(RT_CANNOT_IO(hw))) {
rtl8723e_phy_set_bw_mode_callback(hw);
} else {
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_WARNING,
"false driver sleep or unload\n");
rtlphy->set_bwmode_inprogress = false;
rtlphy->current_chan_bw = tmp_bw;
}
}
void rtl8723e_phy_sw_chnl_callback(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
u32 delay;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SCAN, DBG_TRACE,
"switch to channel%d\n", rtlphy->current_channel);
if (is_hal_stop(rtlhal))
return;
do {
if (!rtlphy->sw_chnl_inprogress)
break;
if (!_rtl8723e_phy_sw_chnl_step_by_step
(hw, rtlphy->current_channel, &rtlphy->sw_chnl_stage,
&rtlphy->sw_chnl_step, &delay)) {
if (delay > 0)
mdelay(delay);
else
continue;
} else {
rtlphy->sw_chnl_inprogress = false;
}
break;
} while (true);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SCAN, DBG_TRACE, "\n");
}
u8 rtl8723e_phy_sw_chnl(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
if (rtlphy->sw_chnl_inprogress)
return 0;
if (rtlphy->set_bwmode_inprogress)
return 0;
WARN_ONCE((rtlphy->current_channel > 14),
"rtl8723ae: WIRELESS_MODE_G but channel>14");
rtlphy->sw_chnl_inprogress = true;
rtlphy->sw_chnl_stage = 0;
rtlphy->sw_chnl_step = 0;
if (!(is_hal_stop(rtlhal)) && !(RT_CANNOT_IO(hw))) {
rtl8723e_phy_sw_chnl_callback(hw);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CHAN, DBG_LOUD,
"sw_chnl_inprogress false schedule workitem\n");
rtlphy->sw_chnl_inprogress = false;
} else {
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CHAN, DBG_LOUD,
"sw_chnl_inprogress false driver sleep or unload\n");
rtlphy->sw_chnl_inprogress = false;
}
return 1;
}
static void _rtl8723e_phy_sw_rf_seting(struct ieee80211_hw *hw, u8 channel)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
if (IS_81XXC_VENDOR_UMC_B_CUT(rtlhal->version)) {
if (channel == 6 && rtlphy->current_chan_bw ==
HT_CHANNEL_WIDTH_20)
rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_RX_G1,
MASKDWORD, 0x00255);
else{
u32 backuprf0x1a = (u32)rtl_get_rfreg(hw,
RF90_PATH_A, RF_RX_G1,
RFREG_OFFSET_MASK);
rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_RX_G1,
MASKDWORD, backuprf0x1a);
}
}
}
static bool _rtl8723e_phy_sw_chnl_step_by_step(struct ieee80211_hw *hw,
u8 channel, u8 *stage, u8 *step,
u32 *delay)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
struct swchnlcmd precommoncmd[MAX_PRECMD_CNT];
u32 precommoncmdcnt;
struct swchnlcmd postcommoncmd[MAX_POSTCMD_CNT];
u32 postcommoncmdcnt;
struct swchnlcmd rfdependcmd[MAX_RFDEPENDCMD_CNT];
u32 rfdependcmdcnt;
struct swchnlcmd *currentcmd = NULL;
u8 rfpath;
u8 num_total_rfpath = rtlphy->num_total_rfpath;
precommoncmdcnt = 0;
rtl8723_phy_set_sw_chnl_cmdarray(precommoncmd, precommoncmdcnt++,
MAX_PRECMD_CNT,
CMDID_SET_TXPOWEROWER_LEVEL, 0, 0, 0);
rtl8723_phy_set_sw_chnl_cmdarray(precommoncmd, precommoncmdcnt++,
MAX_PRECMD_CNT, CMDID_END, 0, 0, 0);
postcommoncmdcnt = 0;
rtl8723_phy_set_sw_chnl_cmdarray(postcommoncmd, postcommoncmdcnt++,
MAX_POSTCMD_CNT, CMDID_END, 0, 0, 0);
rfdependcmdcnt = 0;
WARN_ONCE((channel < 1 || channel > 14),
"rtl8723ae: illegal channel for Zebra: %d\n", channel);
rtl8723_phy_set_sw_chnl_cmdarray(rfdependcmd, rfdependcmdcnt++,
MAX_RFDEPENDCMD_CNT, CMDID_RF_WRITEREG,
RF_CHNLBW, channel, 10);
rtl8723_phy_set_sw_chnl_cmdarray(rfdependcmd, rfdependcmdcnt++,
MAX_RFDEPENDCMD_CNT, CMDID_END, 0, 0,
0);
do {
switch (*stage) {
case 0:
currentcmd = &precommoncmd[*step];
break;
case 1:
currentcmd = &rfdependcmd[*step];
break;
case 2:
currentcmd = &postcommoncmd[*step];
break;
default:
pr_err("Invalid 'stage' = %d, Check it!\n",
*stage);
return true;
}
if (currentcmd->cmdid == CMDID_END) {
if ((*stage) == 2) {
return true;
} else {
(*stage)++;
(*step) = 0;
continue;
}
}
switch (currentcmd->cmdid) {
case CMDID_SET_TXPOWEROWER_LEVEL:
rtl8723e_phy_set_txpower_level(hw, channel);
break;
case CMDID_WRITEPORT_ULONG:
rtl_write_dword(rtlpriv, currentcmd->para1,
currentcmd->para2);
break;
case CMDID_WRITEPORT_USHORT:
rtl_write_word(rtlpriv, currentcmd->para1,
(u16) currentcmd->para2);
break;
case CMDID_WRITEPORT_UCHAR:
rtl_write_byte(rtlpriv, currentcmd->para1,
(u8) currentcmd->para2);
break;
case CMDID_RF_WRITEREG:
for (rfpath = 0; rfpath < num_total_rfpath; rfpath++) {
rtlphy->rfreg_chnlval[rfpath] =
((rtlphy->rfreg_chnlval[rfpath] &
0xfffffc00) | currentcmd->para2);
rtl_set_rfreg(hw, (enum radio_path)rfpath,
currentcmd->para1,
RFREG_OFFSET_MASK,
rtlphy->rfreg_chnlval[rfpath]);
}
_rtl8723e_phy_sw_rf_seting(hw, channel);
break;
default:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_LOUD,
"switch case %#x not processed\n",
currentcmd->cmdid);
break;
}
break;
} while (true);
(*delay) = currentcmd->msdelay;
(*step)++;
return false;
}
static u8 _rtl8723e_phy_path_a_iqk(struct ieee80211_hw *hw, bool config_pathb)
{
u32 reg_eac, reg_e94, reg_e9c, reg_ea4;
u8 result = 0x00;
rtl_set_bbreg(hw, 0xe30, MASKDWORD, 0x10008c1f);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe34, MASKDWORD, 0x10008c1f);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe38, MASKDWORD, 0x82140102);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe3c, MASKDWORD,
config_pathb ? 0x28160202 : 0x28160502);
if (config_pathb) {
rtl_set_bbreg(hw, 0xe50, MASKDWORD, 0x10008c22);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe54, MASKDWORD, 0x10008c22);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe58, MASKDWORD, 0x82140102);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe5c, MASKDWORD, 0x28160202);
}
rtl_set_bbreg(hw, 0xe4c, MASKDWORD, 0x001028d1);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe48, MASKDWORD, 0xf9000000);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe48, MASKDWORD, 0xf8000000);
mdelay(IQK_DELAY_TIME);
reg_eac = rtl_get_bbreg(hw, 0xeac, MASKDWORD);
reg_e94 = rtl_get_bbreg(hw, 0xe94, MASKDWORD);
reg_e9c = rtl_get_bbreg(hw, 0xe9c, MASKDWORD);
reg_ea4 = rtl_get_bbreg(hw, 0xea4, MASKDWORD);
if (!(reg_eac & BIT(28)) &&
(((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) != 0x142) &&
(((reg_e9c & 0x03FF0000) >> 16) != 0x42))
result |= 0x01;
else
return result;
if (!(reg_eac & BIT(27)) &&
(((reg_ea4 & 0x03FF0000) >> 16) != 0x132) &&
(((reg_eac & 0x03FF0000) >> 16) != 0x36))
result |= 0x02;
return result;
}
static u8 _rtl8723e_phy_path_b_iqk(struct ieee80211_hw *hw)
{
u32 reg_eac, reg_eb4, reg_ebc, reg_ec4, reg_ecc;
u8 result = 0x00;
rtl_set_bbreg(hw, 0xe60, MASKDWORD, 0x00000002);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe60, MASKDWORD, 0x00000000);
mdelay(IQK_DELAY_TIME);
reg_eac = rtl_get_bbreg(hw, 0xeac, MASKDWORD);
reg_eb4 = rtl_get_bbreg(hw, 0xeb4, MASKDWORD);
reg_ebc = rtl_get_bbreg(hw, 0xebc, MASKDWORD);
reg_ec4 = rtl_get_bbreg(hw, 0xec4, MASKDWORD);
reg_ecc = rtl_get_bbreg(hw, 0xecc, MASKDWORD);
if (!(reg_eac & BIT(31)) &&
(((reg_eb4 & 0x03FF0000) >> 16) != 0x142) &&
(((reg_ebc & 0x03FF0000) >> 16) != 0x42))
result |= 0x01;
else
return result;
if (!(reg_eac & BIT(30)) &&
(((reg_ec4 & 0x03FF0000) >> 16) != 0x132) &&
(((reg_ecc & 0x03FF0000) >> 16) != 0x36))
result |= 0x02;
return result;
}
static bool _rtl8723e_phy_simularity_compare(struct ieee80211_hw *hw,
long result[][8], u8 c1, u8 c2)
{
u32 i, j, diff, simularity_bitmap, bound;
u8 final_candidate[2] = { 0xFF, 0xFF };
bool bresult = true;
bound = 4;
simularity_bitmap = 0;
for (i = 0; i < bound; i++) {
diff = (result[c1][i] > result[c2][i]) ?
(result[c1][i] - result[c2][i]) :
(result[c2][i] - result[c1][i]);
if (diff > MAX_TOLERANCE) {
if ((i == 2 || i == 6) && !simularity_bitmap) {
if (result[c1][i] + result[c1][i + 1] == 0)
final_candidate[(i / 4)] = c2;
else if (result[c2][i] + result[c2][i + 1] == 0)
final_candidate[(i / 4)] = c1;
else
simularity_bitmap = simularity_bitmap |
(1 << i);
} else
simularity_bitmap =
simularity_bitmap | (1 << i);
}
}
if (simularity_bitmap == 0) {
for (i = 0; i < (bound / 4); i++) {
if (final_candidate[i] != 0xFF) {
for (j = i * 4; j < (i + 1) * 4 - 2; j++)
result[3][j] =
result[final_candidate[i]][j];
bresult = false;
}
}
return bresult;
} else if (!(simularity_bitmap & 0x0F)) {
for (i = 0; i < 4; i++)
result[3][i] = result[c1][i];
return false;
} else {
return false;
}
}
static void _rtl8723e_phy_iq_calibrate(struct ieee80211_hw *hw,
long result[][8], u8 t, bool is2t)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
u32 i;
u8 patha_ok, pathb_ok;
u32 adda_reg[IQK_ADDA_REG_NUM] = {
0x85c, 0xe6c, 0xe70, 0xe74,
0xe78, 0xe7c, 0xe80, 0xe84,
0xe88, 0xe8c, 0xed0, 0xed4,
0xed8, 0xedc, 0xee0, 0xeec
};
u32 iqk_mac_reg[IQK_MAC_REG_NUM] = {
0x522, 0x550, 0x551, 0x040
};
const u32 retrycount = 2;
if (t == 0) {
rtl_get_bbreg(hw, 0x800, MASKDWORD);
rtl8723_save_adda_registers(hw, adda_reg,
rtlphy->adda_backup, 16);
rtl8723_phy_save_mac_registers(hw, iqk_mac_reg,
rtlphy->iqk_mac_backup);
}
rtl8723_phy_path_adda_on(hw, adda_reg, true, is2t);
if (t == 0) {
rtlphy->rfpi_enable = (u8) rtl_get_bbreg(hw,
RFPGA0_XA_HSSIPARAMETER1,
BIT(8));
}
if (!rtlphy->rfpi_enable)
rtl8723_phy_pi_mode_switch(hw, true);
if (t == 0) {
rtlphy->reg_c04 = rtl_get_bbreg(hw, 0xc04, MASKDWORD);
rtlphy->reg_c08 = rtl_get_bbreg(hw, 0xc08, MASKDWORD);
rtlphy->reg_874 = rtl_get_bbreg(hw, 0x874, MASKDWORD);
}
rtl_set_bbreg(hw, 0xc04, MASKDWORD, 0x03a05600);
rtl_set_bbreg(hw, 0xc08, MASKDWORD, 0x000800e4);
rtl_set_bbreg(hw, 0x874, MASKDWORD, 0x22204000);
if (is2t) {
rtl_set_bbreg(hw, 0x840, MASKDWORD, 0x00010000);
rtl_set_bbreg(hw, 0x844, MASKDWORD, 0x00010000);
}
rtl8723_phy_mac_setting_calibration(hw, iqk_mac_reg,
rtlphy->iqk_mac_backup);
rtl_set_bbreg(hw, 0xb68, MASKDWORD, 0x00080000);
if (is2t)
rtl_set_bbreg(hw, 0xb6c, MASKDWORD, 0x00080000);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe28, MASKDWORD, 0x80800000);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe40, MASKDWORD, 0x01007c00);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe44, MASKDWORD, 0x01004800);
for (i = 0; i < retrycount; i++) {
patha_ok = _rtl8723e_phy_path_a_iqk(hw, is2t);
if (patha_ok == 0x03) {
result[t][0] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xe94, MASKDWORD) &
0x3FF0000) >> 16;
result[t][1] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xe9c, MASKDWORD) &
0x3FF0000) >> 16;
result[t][2] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xea4, MASKDWORD) &
0x3FF0000) >> 16;
result[t][3] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xeac, MASKDWORD) &
0x3FF0000) >> 16;
break;
} else if (i == (retrycount - 1) && patha_ok == 0x01)
result[t][0] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xe94,
MASKDWORD) & 0x3FF0000) >>
16;
result[t][1] =
(rtl_get_bbreg(hw, 0xe9c, MASKDWORD) & 0x3FF0000) >> 16;
}
if (is2t) {
rtl8723_phy_path_a_standby(hw);
rtl8723_phy_path_adda_on(hw, adda_reg, false, is2t);
for (i = 0; i < retrycount; i++) {
pathb_ok = _rtl8723e_phy_path_b_iqk(hw);
if (pathb_ok == 0x03) {
result[t][4] = (rtl_get_bbreg(hw,
0xeb4,
MASKDWORD) &
0x3FF0000) >> 16;
result[t][5] =
(rtl_get_bbreg(hw, 0xebc, MASKDWORD) &
0x3FF0000) >> 16;
result[t][6] =
(rtl_get_bbreg(hw, 0xec4, MASKDWORD) &
0x3FF0000) >> 16;
result[t][7] =
(rtl_get_bbreg(hw, 0xecc, MASKDWORD) &
0x3FF0000) >> 16;
break;
} else if (i == (retrycount - 1) && pathb_ok == 0x01) {
result[t][4] = (rtl_get_bbreg(hw,
0xeb4,
MASKDWORD) &
0x3FF0000) >> 16;
}
result[t][5] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xebc, MASKDWORD) &
0x3FF0000) >> 16;
}
}
rtl_set_bbreg(hw, 0xc04, MASKDWORD, rtlphy->reg_c04);
rtl_set_bbreg(hw, 0x874, MASKDWORD, rtlphy->reg_874);
rtl_set_bbreg(hw, 0xc08, MASKDWORD, rtlphy->reg_c08);
rtl_set_bbreg(hw, 0xe28, MASKDWORD, 0);
rtl_set_bbreg(hw, 0x840, MASKDWORD, 0x00032ed3);
if (is2t)
rtl_set_bbreg(hw, 0x844, MASKDWORD, 0x00032ed3);
if (t != 0) {
if (!rtlphy->rfpi_enable)
rtl8723_phy_pi_mode_switch(hw, false);
rtl8723_phy_reload_adda_registers(hw, adda_reg,
rtlphy->adda_backup, 16);
rtl8723_phy_reload_mac_registers(hw, iqk_mac_reg,
rtlphy->iqk_mac_backup);
}
}
static void _rtl8723e_phy_lc_calibrate(struct ieee80211_hw *hw, bool is2t)
{
u8 tmpreg;
u32 rf_a_mode = 0, rf_b_mode = 0, lc_cal;
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
tmpreg = rtl_read_byte(rtlpriv, 0xd03);
if ((tmpreg & 0x70) != 0)
rtl_write_byte(rtlpriv, 0xd03, tmpreg & 0x8F);
else
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_TXPAUSE, 0xFF);
if ((tmpreg & 0x70) != 0) {
rf_a_mode = rtl_get_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x00, MASK12BITS);
if (is2t)
rf_b_mode = rtl_get_rfreg(hw, RF90_PATH_B, 0x00,
MASK12BITS);
rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x00, MASK12BITS,
(rf_a_mode & 0x8FFFF) | 0x10000);
if (is2t)
rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_B, 0x00, MASK12BITS,
(rf_b_mode & 0x8FFFF) | 0x10000);
}
lc_cal = rtl_get_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x18, MASK12BITS);
rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x18, MASK12BITS, lc_cal | 0x08000);
mdelay(100);
if ((tmpreg & 0x70) != 0) {
rtl_write_byte(rtlpriv, 0xd03, tmpreg);
rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x00, MASK12BITS, rf_a_mode);
if (is2t)
rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_B, 0x00, MASK12BITS,
rf_b_mode);
} else {
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_TXPAUSE, 0x00);
}
}
static void _rtl8723e_phy_set_rfpath_switch(struct ieee80211_hw *hw,
bool bmain, bool is2t)
{
struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
if (is_hal_stop(rtlhal)) {
rtl_set_bbreg(hw, REG_LEDCFG0, BIT(23), 0x01);
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_XAB_RFPARAMETER, BIT(13), 0x01);
}
if (is2t) {
if (bmain)
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_XB_RFINTERFACEOE,
BIT(5) | BIT(6), 0x1);
else
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_XB_RFINTERFACEOE,
BIT(5) | BIT(6), 0x2);
} else {
if (bmain)
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_XA_RFINTERFACEOE, 0x300, 0x2);
else
rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_XA_RFINTERFACEOE, 0x300, 0x1);
}
}
#undef IQK_ADDA_REG_NUM
#undef IQK_DELAY_TIME
void rtl8723e_phy_iq_calibrate(struct ieee80211_hw *hw, bool b_recovery)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
long result[4][8];
u8 i, final_candidate;
bool b_patha_ok;
long reg_e94, reg_e9c, reg_ea4, reg_eb4, reg_ebc,
reg_tmp = 0;
bool is12simular, is13simular, is23simular;
u32 iqk_bb_reg[10] = {
ROFDM0_XARXIQIMBALANCE,
ROFDM0_XBRXIQIMBALANCE,
ROFDM0_ECCATHRESHOLD,
ROFDM0_AGCRSSITABLE,
ROFDM0_XATXIQIMBALANCE,
ROFDM0_XBTXIQIMBALANCE,
ROFDM0_XCTXIQIMBALANCE,
ROFDM0_XCTXAFE,
ROFDM0_XDTXAFE,
ROFDM0_RXIQEXTANTA
};
if (b_recovery) {
rtl8723_phy_reload_adda_registers(hw,
iqk_bb_reg,
rtlphy->iqk_bb_backup, 10);
return;
}
for (i = 0; i < 8; i++) {
result[0][i] = 0;
result[1][i] = 0;
result[2][i] = 0;
result[3][i] = 0;
}
final_candidate = 0xff;
b_patha_ok = false;
is12simular = false;
is23simular = false;
is13simular = false;
for (i = 0; i < 3; i++) {
_rtl8723e_phy_iq_calibrate(hw, result, i, false);
if (i == 1) {
is12simular =
_rtl8723e_phy_simularity_compare(hw, result, 0, 1);
if (is12simular) {
final_candidate = 0;
break;
}
}
if (i == 2) {
is13simular =
_rtl8723e_phy_simularity_compare(hw, result, 0, 2);
if (is13simular) {
final_candidate = 0;
break;
}
is23simular =
_rtl8723e_phy_simularity_compare(hw, result, 1, 2);
if (is23simular)
final_candidate = 1;
else {
for (i = 0; i < 8; i++)
reg_tmp += result[3][i];
if (reg_tmp != 0)
final_candidate = 3;
else
final_candidate = 0xFF;
}
}
}
for (i = 0; i < 4; i++) {
reg_e94 = result[i][0];
reg_e9c = result[i][1];
reg_ea4 = result[i][2];
reg_eb4 = result[i][4];
reg_ebc = result[i][5];
}
if (final_candidate != 0xff) {
rtlphy->reg_e94 = reg_e94 = result[final_candidate][0];
rtlphy->reg_e9c = reg_e9c = result[final_candidate][1];
reg_ea4 = result[final_candidate][2];
rtlphy->reg_eb4 = reg_eb4 = result[final_candidate][4];
rtlphy->reg_ebc = reg_ebc = result[final_candidate][5];
b_patha_ok = true;
} else {
rtlphy->reg_e94 = rtlphy->reg_eb4 = 0x100;
rtlphy->reg_e9c = rtlphy->reg_ebc = 0x0;
}
if (reg_e94 != 0)
rtl8723_phy_path_a_fill_iqk_matrix(hw, b_patha_ok, result,
final_candidate,
(reg_ea4 == 0));
rtl8723_save_adda_registers(hw, iqk_bb_reg,
rtlphy->iqk_bb_backup, 10);
}
void rtl8723e_phy_lc_calibrate(struct ieee80211_hw *hw)
{
_rtl8723e_phy_lc_calibrate(hw, false);
}
void rtl8723e_phy_set_rfpath_switch(struct ieee80211_hw *hw, bool bmain)
{
_rtl8723e_phy_set_rfpath_switch(hw, bmain, false);
}
bool rtl8723e_phy_set_io_cmd(struct ieee80211_hw *hw, enum io_type iotype)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
bool postprocessing = false;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_TRACE,
"-->IO Cmd(%#x), set_io_inprogress(%d)\n",
iotype, rtlphy->set_io_inprogress);
do {
switch (iotype) {
case IO_CMD_RESUME_DM_BY_SCAN:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_TRACE,
"[IO CMD] Resume DM after scan.\n");
postprocessing = true;
break;
case IO_CMD_PAUSE_BAND0_DM_BY_SCAN:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_TRACE,
"[IO CMD] Pause DM before scan.\n");
postprocessing = true;
break;
default:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_LOUD,
"switch case %#x not processed\n", iotype);
break;
}
} while (false);
if (postprocessing && !rtlphy->set_io_inprogress) {
rtlphy->set_io_inprogress = true;
rtlphy->current_io_type = iotype;
} else {
return false;
}
rtl8723e_phy_set_io(hw);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_TRACE, "IO Type(%#x)\n", iotype);
return true;
}
static void rtl8723e_phy_set_io(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
struct dig_t *dm_digtable = &rtlpriv->dm_digtable;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_TRACE,
"--->Cmd(%#x), set_io_inprogress(%d)\n",
rtlphy->current_io_type, rtlphy->set_io_inprogress);
switch (rtlphy->current_io_type) {
case IO_CMD_RESUME_DM_BY_SCAN:
dm_digtable->cur_igvalue = rtlphy->initgain_backup.xaagccore1;
rtl8723e_dm_write_dig(hw);
rtl8723e_phy_set_txpower_level(hw, rtlphy->current_channel);
break;
case IO_CMD_PAUSE_BAND0_DM_BY_SCAN:
rtlphy->initgain_backup.xaagccore1 = dm_digtable->cur_igvalue;
dm_digtable->cur_igvalue = 0x17;
rtl8723e_dm_write_dig(hw);
break;
default:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_LOUD,
"switch case %#x not processed\n",
rtlphy->current_io_type);
break;
}
rtlphy->set_io_inprogress = false;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_TRACE,
"(%#x)\n", rtlphy->current_io_type);
}
static void rtl8723e_phy_set_rf_on(struct ieee80211_hw *hw)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SPS0_CTRL, 0x2b);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN, 0xE3);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_APSD_CTRL, 0x00);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN, 0xE2);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN, 0xE3);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_TXPAUSE, 0x00);
}
static void _rtl8723e_phy_set_rf_sleep(struct ieee80211_hw *hw)
{
u32 u4b_tmp;
u8 delay = 5;
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_TXPAUSE, 0xFF);
rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x00, RFREG_OFFSET_MASK, 0x00);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_APSD_CTRL, 0x40);
u4b_tmp = rtl_get_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0, RFREG_OFFSET_MASK);
while (u4b_tmp != 0 && delay > 0) {
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_APSD_CTRL, 0x0);
rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x00, RFREG_OFFSET_MASK, 0x00);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_APSD_CTRL, 0x40);
u4b_tmp = rtl_get_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0, RFREG_OFFSET_MASK);
delay--;
}
if (delay == 0) {
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_APSD_CTRL, 0x00);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN, 0xE2);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN, 0xE3);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_TXPAUSE, 0x00);
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_POWER, DBG_TRACE,
"Switch RF timeout !!!.\n");
return;
}
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN, 0xE2);
rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SPS0_CTRL, 0x22);
}
static bool _rtl8723e_phy_set_rf_power_state(struct ieee80211_hw *hw,
enum rf_pwrstate rfpwr_state)
{
struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
struct rtl_pci_priv *pcipriv = rtl_pcipriv(hw);
struct rtl_mac *mac = rtl_mac(rtl_priv(hw));
struct rtl_ps_ctl *ppsc = rtl_psc(rtl_priv(hw));
bool bresult = true;
u8 i, queue_id;
struct rtl8192_tx_ring *ring = NULL;
switch (rfpwr_state) {
case ERFON:
if ((ppsc->rfpwr_state == ERFOFF) &&
RT_IN_PS_LEVEL(ppsc, RT_RF_OFF_LEVL_HALT_NIC)) {
bool rtstatus;
u32 initializecount = 0;
do {
initializecount++;
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_DMESG,
"IPS Set eRf nic enable\n");
rtstatus = rtl_ps_enable_nic(hw);
} while (!rtstatus && (initializecount < 10));
RT_CLEAR_PS_LEVEL(ppsc,
RT_RF_OFF_LEVL_HALT_NIC);
} else {
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_DMESG,
"Set ERFON slept:%d ms\n",
jiffies_to_msecs(jiffies -
ppsc->last_sleep_jiffies));
ppsc->last_awake_jiffies = jiffies;
rtl8723e_phy_set_rf_on(hw);
}
if (mac->link_state == MAC80211_LINKED) {
rtlpriv->cfg->ops->led_control(hw,
LED_CTL_LINK);
} else {
rtlpriv->cfg->ops->led_control(hw,
LED_CTL_NO_LINK);
}
break;
case ERFOFF:
if (ppsc->reg_rfps_level & RT_RF_OFF_LEVL_HALT_NIC) {
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_DMESG,
"IPS Set eRf nic disable\n");
rtl_ps_disable_nic(hw);
RT_SET_PS_LEVEL(ppsc, RT_RF_OFF_LEVL_HALT_NIC);
} else {
if (ppsc->rfoff_reason == RF_CHANGE_BY_IPS) {
rtlpriv->cfg->ops->led_control(hw,
LED_CTL_NO_LINK);
} else {
rtlpriv->cfg->ops->led_control(hw,
LED_CTL_POWER_OFF);
}
}
break;
case ERFSLEEP:
if (ppsc->rfpwr_state == ERFOFF)
break;
for (queue_id = 0, i = 0;
queue_id < RTL_PCI_MAX_TX_QUEUE_COUNT;) {
ring = &pcipriv->dev.tx_ring[queue_id];
if (queue_id == BEACON_QUEUE ||
skb_queue_len(&ring->queue) == 0) {
queue_id++;
continue;
} else {
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_WARNING,
"eRf Off/Sleep: %d times TcbBusyQueue[%d] =%d before doze!\n",
(i + 1), queue_id,
skb_queue_len(&ring->queue));
udelay(10);
i++;
}
if (i >= MAX_DOZE_WAITING_TIMES_9x) {
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_WARNING,
"ERFSLEEP: %d times TcbBusyQueue[%d] = %d !\n",
MAX_DOZE_WAITING_TIMES_9x,
queue_id,
skb_queue_len(&ring->queue));
break;
}
}
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_DMESG,
"Set ERFSLEEP awaked:%d ms\n",
jiffies_to_msecs(jiffies -
ppsc->last_awake_jiffies));
ppsc->last_sleep_jiffies = jiffies;
_rtl8723e_phy_set_rf_sleep(hw);
break;
default:
rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_LOUD,
"switch case %#x not processed\n", rfpwr_state);
bresult = false;
break;
}
if (bresult)
ppsc->rfpwr_state = rfpwr_state;
return bresult;
}
bool rtl8723e_phy_set_rf_power_state(struct ieee80211_hw *hw,
enum rf_pwrstate rfpwr_state)
{
struct rtl_ps_ctl *ppsc = rtl_psc(rtl_priv(hw));
bool bresult = false;
if (rfpwr_state == ppsc->rfpwr_state)
return bresult;
bresult = _rtl8723e_phy_set_rf_power_state(hw, rfpwr_state);
return bresult;
}