blob: d1678aed9d9cb23649b21c564b30df4a345f8fc4 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 OR BSD-3-Clause
/* Copyright(c) 2018-2019 Realtek Corporation
*/
#include "main.h"
#include "mac.h"
#include "reg.h"
#include "fw.h"
#include "debug.h"
void rtw_set_channel_mac(struct rtw_dev *rtwdev, u8 channel, u8 bw,
u8 primary_ch_idx)
{
u8 txsc40 = 0, txsc20 = 0;
u32 value32;
u8 value8;
txsc20 = primary_ch_idx;
if (bw == RTW_CHANNEL_WIDTH_80) {
if (txsc20 == RTW_SC_20_UPPER || txsc20 == RTW_SC_20_UPMOST)
txsc40 = RTW_SC_40_UPPER;
else
txsc40 = RTW_SC_40_LOWER;
}
rtw_write8(rtwdev, REG_DATA_SC,
BIT_TXSC_20M(txsc20) | BIT_TXSC_40M(txsc40));
value32 = rtw_read32(rtwdev, REG_WMAC_TRXPTCL_CTL);
value32 &= ~BIT_RFMOD;
switch (bw) {
case RTW_CHANNEL_WIDTH_80:
value32 |= BIT_RFMOD_80M;
break;
case RTW_CHANNEL_WIDTH_40:
value32 |= BIT_RFMOD_40M;
break;
case RTW_CHANNEL_WIDTH_20:
default:
break;
}
rtw_write32(rtwdev, REG_WMAC_TRXPTCL_CTL, value32);
if (rtw_chip_wcpu_11n(rtwdev))
return;
value32 = rtw_read32(rtwdev, REG_AFE_CTRL1) & ~(BIT_MAC_CLK_SEL);
value32 |= (MAC_CLK_HW_DEF_80M << BIT_SHIFT_MAC_CLK_SEL);
rtw_write32(rtwdev, REG_AFE_CTRL1, value32);
rtw_write8(rtwdev, REG_USTIME_TSF, MAC_CLK_SPEED);
rtw_write8(rtwdev, REG_USTIME_EDCA, MAC_CLK_SPEED);
value8 = rtw_read8(rtwdev, REG_CCK_CHECK);
value8 = value8 & ~BIT_CHECK_CCK_EN;
if (IS_CH_5G_BAND(channel))
value8 |= BIT_CHECK_CCK_EN;
rtw_write8(rtwdev, REG_CCK_CHECK, value8);
}
EXPORT_SYMBOL(rtw_set_channel_mac);
static int rtw_mac_pre_system_cfg(struct rtw_dev *rtwdev)
{
u32 value32;
u8 value8;
rtw_write8(rtwdev, REG_RSV_CTRL, 0);
if (rtw_chip_wcpu_11n(rtwdev)) {
if (rtw_read32(rtwdev, REG_SYS_CFG1) & BIT_LDO)
rtw_write8(rtwdev, REG_LDO_SWR_CTRL, LDO_SEL);
else
rtw_write8(rtwdev, REG_LDO_SWR_CTRL, SPS_SEL);
return 0;
}
switch (rtw_hci_type(rtwdev)) {
case RTW_HCI_TYPE_PCIE:
rtw_write32_set(rtwdev, REG_HCI_OPT_CTRL, BIT_BT_DIG_CLK_EN);
break;
case RTW_HCI_TYPE_USB:
break;
default:
return -EINVAL;
}
/* config PIN Mux */
value32 = rtw_read32(rtwdev, REG_PAD_CTRL1);
value32 |= BIT_PAPE_WLBT_SEL | BIT_LNAON_WLBT_SEL;
rtw_write32(rtwdev, REG_PAD_CTRL1, value32);
value32 = rtw_read32(rtwdev, REG_LED_CFG);
value32 &= ~(BIT_PAPE_SEL_EN | BIT_LNAON_SEL_EN);
rtw_write32(rtwdev, REG_LED_CFG, value32);
value32 = rtw_read32(rtwdev, REG_GPIO_MUXCFG);
value32 |= BIT_WLRFE_4_5_EN;
rtw_write32(rtwdev, REG_GPIO_MUXCFG, value32);
/* disable BB/RF */
value8 = rtw_read8(rtwdev, REG_SYS_FUNC_EN);
value8 &= ~(BIT_FEN_BB_RSTB | BIT_FEN_BB_GLB_RST);
rtw_write8(rtwdev, REG_SYS_FUNC_EN, value8);
value8 = rtw_read8(rtwdev, REG_RF_CTRL);
value8 &= ~(BIT_RF_SDM_RSTB | BIT_RF_RSTB | BIT_RF_EN);
rtw_write8(rtwdev, REG_RF_CTRL, value8);
value32 = rtw_read32(rtwdev, REG_WLRF1);
value32 &= ~BIT_WLRF1_BBRF_EN;
rtw_write32(rtwdev, REG_WLRF1, value32);
return 0;
}
static bool do_pwr_poll_cmd(struct rtw_dev *rtwdev, u32 addr, u32 mask, u32 target)
{
u32 val;
target &= mask;
return read_poll_timeout_atomic(rtw_read8, val, (val & mask) == target,
50, 50 * RTW_PWR_POLLING_CNT, false,
rtwdev, addr) == 0;
}
static int rtw_pwr_cmd_polling(struct rtw_dev *rtwdev,
const struct rtw_pwr_seq_cmd *cmd)
{
u8 value;
u32 offset;
if (cmd->base == RTW_PWR_ADDR_SDIO)
offset = cmd->offset | SDIO_LOCAL_OFFSET;
else
offset = cmd->offset;
if (do_pwr_poll_cmd(rtwdev, offset, cmd->mask, cmd->value))
return 0;
if (rtw_hci_type(rtwdev) != RTW_HCI_TYPE_PCIE)
goto err;
/* if PCIE, toggle BIT_PFM_WOWL and try again */
value = rtw_read8(rtwdev, REG_SYS_PW_CTRL);
if (rtwdev->chip->id == RTW_CHIP_TYPE_8723D)
rtw_write8(rtwdev, REG_SYS_PW_CTRL, value & ~BIT_PFM_WOWL);
rtw_write8(rtwdev, REG_SYS_PW_CTRL, value | BIT_PFM_WOWL);
rtw_write8(rtwdev, REG_SYS_PW_CTRL, value & ~BIT_PFM_WOWL);
if (rtwdev->chip->id == RTW_CHIP_TYPE_8723D)
rtw_write8(rtwdev, REG_SYS_PW_CTRL, value | BIT_PFM_WOWL);
if (do_pwr_poll_cmd(rtwdev, offset, cmd->mask, cmd->value))
return 0;
err:
rtw_err(rtwdev, "failed to poll offset=0x%x mask=0x%x value=0x%x\n",
offset, cmd->mask, cmd->value);
return -EBUSY;
}
static int rtw_sub_pwr_seq_parser(struct rtw_dev *rtwdev, u8 intf_mask,
u8 cut_mask,
const struct rtw_pwr_seq_cmd *cmd)
{
const struct rtw_pwr_seq_cmd *cur_cmd;
u32 offset;
u8 value;
for (cur_cmd = cmd; cur_cmd->cmd != RTW_PWR_CMD_END; cur_cmd++) {
if (!(cur_cmd->intf_mask & intf_mask) ||
!(cur_cmd->cut_mask & cut_mask))
continue;
switch (cur_cmd->cmd) {
case RTW_PWR_CMD_WRITE:
offset = cur_cmd->offset;
if (cur_cmd->base == RTW_PWR_ADDR_SDIO)
offset |= SDIO_LOCAL_OFFSET;
value = rtw_read8(rtwdev, offset);
value &= ~cur_cmd->mask;
value |= (cur_cmd->value & cur_cmd->mask);
rtw_write8(rtwdev, offset, value);
break;
case RTW_PWR_CMD_POLLING:
if (rtw_pwr_cmd_polling(rtwdev, cur_cmd))
return -EBUSY;
break;
case RTW_PWR_CMD_DELAY:
if (cur_cmd->value == RTW_PWR_DELAY_US)
udelay(cur_cmd->offset);
else
mdelay(cur_cmd->offset);
break;
case RTW_PWR_CMD_READ:
break;
default:
return -EINVAL;
}
}
return 0;
}
static int rtw_pwr_seq_parser(struct rtw_dev *rtwdev,
const struct rtw_pwr_seq_cmd **cmd_seq)
{
u8 cut_mask;
u8 intf_mask;
u8 cut;
u32 idx = 0;
const struct rtw_pwr_seq_cmd *cmd;
int ret;
cut = rtwdev->hal.cut_version;
cut_mask = cut_version_to_mask(cut);
switch (rtw_hci_type(rtwdev)) {
case RTW_HCI_TYPE_PCIE:
intf_mask = BIT(2);
break;
case RTW_HCI_TYPE_USB:
intf_mask = BIT(1);
break;
default:
return -EINVAL;
}
do {
cmd = cmd_seq[idx];
if (!cmd)
break;
ret = rtw_sub_pwr_seq_parser(rtwdev, intf_mask, cut_mask, cmd);
if (ret)
return -EBUSY;
idx++;
} while (1);
return 0;
}
static int rtw_mac_power_switch(struct rtw_dev *rtwdev, bool pwr_on)
{
struct rtw_chip_info *chip = rtwdev->chip;
const struct rtw_pwr_seq_cmd **pwr_seq;
u8 rpwm;
bool cur_pwr;
if (rtw_chip_wcpu_11ac(rtwdev)) {
rpwm = rtw_read8(rtwdev, rtwdev->hci.rpwm_addr);
/* Check FW still exist or not */
if (rtw_read16(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL) == 0xC078) {
rpwm = (rpwm ^ BIT_RPWM_TOGGLE) & BIT_RPWM_TOGGLE;
rtw_write8(rtwdev, rtwdev->hci.rpwm_addr, rpwm);
}
}
if (rtw_read8(rtwdev, REG_CR) == 0xea)
cur_pwr = false;
else if (rtw_hci_type(rtwdev) == RTW_HCI_TYPE_USB &&
(rtw_read8(rtwdev, REG_SYS_STATUS1 + 1) & BIT(0)))
cur_pwr = false;
else
cur_pwr = true;
if (pwr_on == cur_pwr)
return -EALREADY;
pwr_seq = pwr_on ? chip->pwr_on_seq : chip->pwr_off_seq;
if (rtw_pwr_seq_parser(rtwdev, pwr_seq))
return -EINVAL;
return 0;
}
static int __rtw_mac_init_system_cfg(struct rtw_dev *rtwdev)
{
u8 sys_func_en = rtwdev->chip->sys_func_en;
u8 value8;
u32 value, tmp;
value = rtw_read32(rtwdev, REG_CPU_DMEM_CON);
value |= BIT_WL_PLATFORM_RST | BIT_DDMA_EN;
rtw_write32(rtwdev, REG_CPU_DMEM_CON, value);
rtw_write8_set(rtwdev, REG_SYS_FUNC_EN + 1, sys_func_en);
value8 = (rtw_read8(rtwdev, REG_CR_EXT + 3) & 0xF0) | 0x0C;
rtw_write8(rtwdev, REG_CR_EXT + 3, value8);
/* disable boot-from-flash for driver's DL FW */
tmp = rtw_read32(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL);
if (tmp & BIT_BOOT_FSPI_EN) {
rtw_write32(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, tmp & (~BIT_BOOT_FSPI_EN));
value = rtw_read32(rtwdev, REG_GPIO_MUXCFG) & (~BIT_FSPI_EN);
rtw_write32(rtwdev, REG_GPIO_MUXCFG, value);
}
return 0;
}
static int __rtw_mac_init_system_cfg_legacy(struct rtw_dev *rtwdev)
{
rtw_write8(rtwdev, REG_CR, 0xff);
mdelay(2);
rtw_write8(rtwdev, REG_HWSEQ_CTRL, 0x7f);
mdelay(2);
rtw_write8_set(rtwdev, REG_SYS_CLKR, BIT_WAKEPAD_EN);
rtw_write16_clr(rtwdev, REG_GPIO_MUXCFG, BIT_EN_SIC);
rtw_write16(rtwdev, REG_CR, 0x2ff);
return 0;
}
static int rtw_mac_init_system_cfg(struct rtw_dev *rtwdev)
{
if (rtw_chip_wcpu_11n(rtwdev))
return __rtw_mac_init_system_cfg_legacy(rtwdev);
return __rtw_mac_init_system_cfg(rtwdev);
}
int rtw_mac_power_on(struct rtw_dev *rtwdev)
{
int ret = 0;
ret = rtw_mac_pre_system_cfg(rtwdev);
if (ret)
goto err;
ret = rtw_mac_power_switch(rtwdev, true);
if (ret == -EALREADY) {
rtw_mac_power_switch(rtwdev, false);
ret = rtw_mac_power_switch(rtwdev, true);
if (ret)
goto err;
} else if (ret) {
goto err;
}
ret = rtw_mac_init_system_cfg(rtwdev);
if (ret)
goto err;
return 0;
err:
rtw_err(rtwdev, "mac power on failed");
return ret;
}
void rtw_mac_power_off(struct rtw_dev *rtwdev)
{
rtw_mac_power_switch(rtwdev, false);
}
static bool check_firmware_size(const u8 *data, u32 size)
{
const struct rtw_fw_hdr *fw_hdr = (const struct rtw_fw_hdr *)data;
u32 dmem_size;
u32 imem_size;
u32 emem_size;
u32 real_size;
dmem_size = le32_to_cpu(fw_hdr->dmem_size);
imem_size = le32_to_cpu(fw_hdr->imem_size);
emem_size = (fw_hdr->mem_usage & BIT(4)) ?
le32_to_cpu(fw_hdr->emem_size) : 0;
dmem_size += FW_HDR_CHKSUM_SIZE;
imem_size += FW_HDR_CHKSUM_SIZE;
emem_size += emem_size ? FW_HDR_CHKSUM_SIZE : 0;
real_size = FW_HDR_SIZE + dmem_size + imem_size + emem_size;
if (real_size != size)
return false;
return true;
}
static void wlan_cpu_enable(struct rtw_dev *rtwdev, bool enable)
{
if (enable) {
/* cpu io interface enable */
rtw_write8_set(rtwdev, REG_RSV_CTRL + 1, BIT_WLMCU_IOIF);
/* cpu enable */
rtw_write8_set(rtwdev, REG_SYS_FUNC_EN + 1, BIT_FEN_CPUEN);
} else {
/* cpu io interface disable */
rtw_write8_clr(rtwdev, REG_SYS_FUNC_EN + 1, BIT_FEN_CPUEN);
/* cpu disable */
rtw_write8_clr(rtwdev, REG_RSV_CTRL + 1, BIT_WLMCU_IOIF);
}
}
#define DLFW_RESTORE_REG_NUM 6
static void download_firmware_reg_backup(struct rtw_dev *rtwdev,
struct rtw_backup_info *bckp)
{
u8 tmp;
u8 bckp_idx = 0;
/* set HIQ to hi priority */
bckp[bckp_idx].len = 1;
bckp[bckp_idx].reg = REG_TXDMA_PQ_MAP + 1;
bckp[bckp_idx].val = rtw_read8(rtwdev, REG_TXDMA_PQ_MAP + 1);
bckp_idx++;
tmp = RTW_DMA_MAPPING_HIGH << 6;
rtw_write8(rtwdev, REG_TXDMA_PQ_MAP + 1, tmp);
/* DLFW only use HIQ, map HIQ to hi priority */
bckp[bckp_idx].len = 1;
bckp[bckp_idx].reg = REG_CR;
bckp[bckp_idx].val = rtw_read8(rtwdev, REG_CR);
bckp_idx++;
bckp[bckp_idx].len = 4;
bckp[bckp_idx].reg = REG_H2CQ_CSR;
bckp[bckp_idx].val = BIT_H2CQ_FULL;
bckp_idx++;
tmp = BIT_HCI_TXDMA_EN | BIT_TXDMA_EN;
rtw_write8(rtwdev, REG_CR, tmp);
rtw_write32(rtwdev, REG_H2CQ_CSR, BIT_H2CQ_FULL);
/* Config hi priority queue and public priority queue page number */
bckp[bckp_idx].len = 2;
bckp[bckp_idx].reg = REG_FIFOPAGE_INFO_1;
bckp[bckp_idx].val = rtw_read16(rtwdev, REG_FIFOPAGE_INFO_1);
bckp_idx++;
bckp[bckp_idx].len = 4;
bckp[bckp_idx].reg = REG_RQPN_CTRL_2;
bckp[bckp_idx].val = rtw_read32(rtwdev, REG_RQPN_CTRL_2) | BIT_LD_RQPN;
bckp_idx++;
rtw_write16(rtwdev, REG_FIFOPAGE_INFO_1, 0x200);
rtw_write32(rtwdev, REG_RQPN_CTRL_2, bckp[bckp_idx - 1].val);
/* Disable beacon related functions */
tmp = rtw_read8(rtwdev, REG_BCN_CTRL);
bckp[bckp_idx].len = 1;
bckp[bckp_idx].reg = REG_BCN_CTRL;
bckp[bckp_idx].val = tmp;
bckp_idx++;
tmp = (u8)((tmp & (~BIT_EN_BCN_FUNCTION)) | BIT_DIS_TSF_UDT);
rtw_write8(rtwdev, REG_BCN_CTRL, tmp);
WARN(bckp_idx != DLFW_RESTORE_REG_NUM, "wrong backup number\n");
}
static void download_firmware_reset_platform(struct rtw_dev *rtwdev)
{
rtw_write8_clr(rtwdev, REG_CPU_DMEM_CON + 2, BIT_WL_PLATFORM_RST >> 16);
rtw_write8_clr(rtwdev, REG_SYS_CLK_CTRL + 1, BIT_CPU_CLK_EN >> 8);
rtw_write8_set(rtwdev, REG_CPU_DMEM_CON + 2, BIT_WL_PLATFORM_RST >> 16);
rtw_write8_set(rtwdev, REG_SYS_CLK_CTRL + 1, BIT_CPU_CLK_EN >> 8);
}
static void download_firmware_reg_restore(struct rtw_dev *rtwdev,
struct rtw_backup_info *bckp,
u8 bckp_num)
{
rtw_restore_reg(rtwdev, bckp, bckp_num);
}
#define TX_DESC_SIZE 48
static int send_firmware_pkt_rsvd_page(struct rtw_dev *rtwdev, u16 pg_addr,
const u8 *data, u32 size)
{
u8 *buf;
int ret;
buf = kmemdup(data, size, GFP_KERNEL);
if (!buf)
return -ENOMEM;
ret = rtw_fw_write_data_rsvd_page(rtwdev, pg_addr, buf, size);
kfree(buf);
return ret;
}
static int
send_firmware_pkt(struct rtw_dev *rtwdev, u16 pg_addr, const u8 *data, u32 size)
{
int ret;
if (rtw_hci_type(rtwdev) == RTW_HCI_TYPE_USB &&
!((size + TX_DESC_SIZE) & (512 - 1)))
size += 1;
ret = send_firmware_pkt_rsvd_page(rtwdev, pg_addr, data, size);
if (ret)
rtw_err(rtwdev, "failed to download rsvd page\n");
return ret;
}
static int
iddma_enable(struct rtw_dev *rtwdev, u32 src, u32 dst, u32 ctrl)
{
rtw_write32(rtwdev, REG_DDMA_CH0SA, src);
rtw_write32(rtwdev, REG_DDMA_CH0DA, dst);
rtw_write32(rtwdev, REG_DDMA_CH0CTRL, ctrl);
if (!check_hw_ready(rtwdev, REG_DDMA_CH0CTRL, BIT_DDMACH0_OWN, 0))
return -EBUSY;
return 0;
}
static int iddma_download_firmware(struct rtw_dev *rtwdev, u32 src, u32 dst,
u32 len, u8 first)
{
u32 ch0_ctrl = BIT_DDMACH0_CHKSUM_EN | BIT_DDMACH0_OWN;
if (!check_hw_ready(rtwdev, REG_DDMA_CH0CTRL, BIT_DDMACH0_OWN, 0))
return -EBUSY;
ch0_ctrl |= len & BIT_MASK_DDMACH0_DLEN;
if (!first)
ch0_ctrl |= BIT_DDMACH0_CHKSUM_CONT;
if (iddma_enable(rtwdev, src, dst, ch0_ctrl))
return -EBUSY;
return 0;
}
int rtw_ddma_to_fw_fifo(struct rtw_dev *rtwdev, u32 ocp_src, u32 size)
{
u32 ch0_ctrl = BIT_DDMACH0_OWN | BIT_DDMACH0_DDMA_MODE;
if (!check_hw_ready(rtwdev, REG_DDMA_CH0CTRL, BIT_DDMACH0_OWN, 0)) {
rtw_dbg(rtwdev, RTW_DBG_FW, "busy to start ddma\n");
return -EBUSY;
}
ch0_ctrl |= size & BIT_MASK_DDMACH0_DLEN;
if (iddma_enable(rtwdev, ocp_src, OCPBASE_RXBUF_FW_88XX, ch0_ctrl)) {
rtw_dbg(rtwdev, RTW_DBG_FW, "busy to complete ddma\n");
return -EBUSY;
}
return 0;
}
static bool
check_fw_checksum(struct rtw_dev *rtwdev, u32 addr)
{
u8 fw_ctrl;
fw_ctrl = rtw_read8(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL);
if (rtw_read32(rtwdev, REG_DDMA_CH0CTRL) & BIT_DDMACH0_CHKSUM_STS) {
if (addr < OCPBASE_DMEM_88XX) {
fw_ctrl |= BIT_IMEM_DW_OK;
fw_ctrl &= ~BIT_IMEM_CHKSUM_OK;
rtw_write8(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, fw_ctrl);
} else {
fw_ctrl |= BIT_DMEM_DW_OK;
fw_ctrl &= ~BIT_DMEM_CHKSUM_OK;
rtw_write8(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, fw_ctrl);
}
rtw_err(rtwdev, "invalid fw checksum\n");
return false;
}
if (addr < OCPBASE_DMEM_88XX) {
fw_ctrl |= (BIT_IMEM_DW_OK | BIT_IMEM_CHKSUM_OK);
rtw_write8(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, fw_ctrl);
} else {
fw_ctrl |= (BIT_DMEM_DW_OK | BIT_DMEM_CHKSUM_OK);
rtw_write8(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, fw_ctrl);
}
return true;
}
static int
download_firmware_to_mem(struct rtw_dev *rtwdev, const u8 *data,
u32 src, u32 dst, u32 size)
{
struct rtw_chip_info *chip = rtwdev->chip;
u32 desc_size = chip->tx_pkt_desc_sz;
u8 first_part;
u32 mem_offset;
u32 residue_size;
u32 pkt_size;
u32 max_size = 0x1000;
u32 val;
int ret;
mem_offset = 0;
first_part = 1;
residue_size = size;
val = rtw_read32(rtwdev, REG_DDMA_CH0CTRL);
val |= BIT_DDMACH0_RESET_CHKSUM_STS;
rtw_write32(rtwdev, REG_DDMA_CH0CTRL, val);
while (residue_size) {
if (residue_size >= max_size)
pkt_size = max_size;
else
pkt_size = residue_size;
ret = send_firmware_pkt(rtwdev, (u16)(src >> 7),
data + mem_offset, pkt_size);
if (ret)
return ret;
ret = iddma_download_firmware(rtwdev, OCPBASE_TXBUF_88XX +
src + desc_size,
dst + mem_offset, pkt_size,
first_part);
if (ret)
return ret;
first_part = 0;
mem_offset += pkt_size;
residue_size -= pkt_size;
}
if (!check_fw_checksum(rtwdev, dst))
return -EINVAL;
return 0;
}
static int
start_download_firmware(struct rtw_dev *rtwdev, const u8 *data, u32 size)
{
const struct rtw_fw_hdr *fw_hdr = (const struct rtw_fw_hdr *)data;
const u8 *cur_fw;
u16 val;
u32 imem_size;
u32 dmem_size;
u32 emem_size;
u32 addr;
int ret;
dmem_size = le32_to_cpu(fw_hdr->dmem_size);
imem_size = le32_to_cpu(fw_hdr->imem_size);
emem_size = (fw_hdr->mem_usage & BIT(4)) ?
le32_to_cpu(fw_hdr->emem_size) : 0;
dmem_size += FW_HDR_CHKSUM_SIZE;
imem_size += FW_HDR_CHKSUM_SIZE;
emem_size += emem_size ? FW_HDR_CHKSUM_SIZE : 0;
val = (u16)(rtw_read16(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL) & 0x3800);
val |= BIT_MCUFWDL_EN;
rtw_write16(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, val);
cur_fw = data + FW_HDR_SIZE;
addr = le32_to_cpu(fw_hdr->dmem_addr);
addr &= ~BIT(31);
ret = download_firmware_to_mem(rtwdev, cur_fw, 0, addr, dmem_size);
if (ret)
return ret;
cur_fw = data + FW_HDR_SIZE + dmem_size;
addr = le32_to_cpu(fw_hdr->imem_addr);
addr &= ~BIT(31);
ret = download_firmware_to_mem(rtwdev, cur_fw, 0, addr, imem_size);
if (ret)
return ret;
if (emem_size) {
cur_fw = data + FW_HDR_SIZE + dmem_size + imem_size;
addr = le32_to_cpu(fw_hdr->emem_addr);
addr &= ~BIT(31);
ret = download_firmware_to_mem(rtwdev, cur_fw, 0, addr,
emem_size);
if (ret)
return ret;
}
return 0;
}
static int download_firmware_validate(struct rtw_dev *rtwdev)
{
u32 fw_key;
if (!check_hw_ready(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, FW_READY_MASK, FW_READY)) {
fw_key = rtw_read32(rtwdev, REG_FW_DBG7) & FW_KEY_MASK;
if (fw_key == ILLEGAL_KEY_GROUP)
rtw_err(rtwdev, "invalid fw key\n");
return -EINVAL;
}
return 0;
}
static void download_firmware_end_flow(struct rtw_dev *rtwdev)
{
u16 fw_ctrl;
rtw_write32(rtwdev, REG_TXDMA_STATUS, BTI_PAGE_OVF);
/* Check IMEM & DMEM checksum is OK or not */
fw_ctrl = rtw_read16(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL);
if ((fw_ctrl & BIT_CHECK_SUM_OK) != BIT_CHECK_SUM_OK)
return;
fw_ctrl = (fw_ctrl | BIT_FW_DW_RDY) & ~BIT_MCUFWDL_EN;
rtw_write16(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, fw_ctrl);
}
static int __rtw_download_firmware(struct rtw_dev *rtwdev,
struct rtw_fw_state *fw)
{
struct rtw_backup_info bckp[DLFW_RESTORE_REG_NUM];
const u8 *data = fw->firmware->data;
u32 size = fw->firmware->size;
u32 ltecoex_bckp;
int ret;
if (!check_firmware_size(data, size))
return -EINVAL;
if (!ltecoex_read_reg(rtwdev, 0x38, &ltecoex_bckp))
return -EBUSY;
wlan_cpu_enable(rtwdev, false);
download_firmware_reg_backup(rtwdev, bckp);
download_firmware_reset_platform(rtwdev);
ret = start_download_firmware(rtwdev, data, size);
if (ret)
goto dlfw_fail;
download_firmware_reg_restore(rtwdev, bckp, DLFW_RESTORE_REG_NUM);
download_firmware_end_flow(rtwdev);
wlan_cpu_enable(rtwdev, true);
if (!ltecoex_reg_write(rtwdev, 0x38, ltecoex_bckp))
return -EBUSY;
ret = download_firmware_validate(rtwdev);
if (ret)
goto dlfw_fail;
/* reset desc and index */
rtw_hci_setup(rtwdev);
rtwdev->h2c.last_box_num = 0;
rtwdev->h2c.seq = 0;
set_bit(RTW_FLAG_FW_RUNNING, rtwdev->flags);
return 0;
dlfw_fail:
/* Disable FWDL_EN */
rtw_write8_clr(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, BIT_MCUFWDL_EN);
rtw_write8_set(rtwdev, REG_SYS_FUNC_EN + 1, BIT_FEN_CPUEN);
return ret;
}
static void en_download_firmware_legacy(struct rtw_dev *rtwdev, bool en)
{
int try;
if (en) {
wlan_cpu_enable(rtwdev, false);
wlan_cpu_enable(rtwdev, true);
rtw_write8_set(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, BIT_MCUFWDL_EN);
for (try = 0; try < 10; try++) {
if (rtw_read8(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL) & BIT_MCUFWDL_EN)
goto fwdl_ready;
rtw_write8_set(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, BIT_MCUFWDL_EN);
msleep(20);
}
rtw_err(rtwdev, "failed to check fw download ready\n");
fwdl_ready:
rtw_write32_clr(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, BIT_ROM_DLEN);
} else {
rtw_write8_clr(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, BIT_MCUFWDL_EN);
}
}
static void
write_firmware_page(struct rtw_dev *rtwdev, u32 page, const u8 *data, u32 size)
{
u32 val32;
u32 block_nr;
u32 remain_size;
u32 write_addr = FW_START_ADDR_LEGACY;
const __le32 *ptr = (const __le32 *)data;
u32 block;
__le32 remain_data = 0;
block_nr = size >> DLFW_BLK_SIZE_SHIFT_LEGACY;
remain_size = size & (DLFW_BLK_SIZE_LEGACY - 1);
val32 = rtw_read32(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL);
val32 &= ~BIT_ROM_PGE;
val32 |= (page << BIT_SHIFT_ROM_PGE) & BIT_ROM_PGE;
rtw_write32(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, val32);
for (block = 0; block < block_nr; block++) {
rtw_write32(rtwdev, write_addr, le32_to_cpu(*ptr));
write_addr += DLFW_BLK_SIZE_LEGACY;
ptr++;
}
if (remain_size) {
memcpy(&remain_data, ptr, remain_size);
rtw_write32(rtwdev, write_addr, le32_to_cpu(remain_data));
}
}
static int
download_firmware_legacy(struct rtw_dev *rtwdev, const u8 *data, u32 size)
{
u32 page;
u32 total_page;
u32 last_page_size;
data += sizeof(struct rtw_fw_hdr_legacy);
size -= sizeof(struct rtw_fw_hdr_legacy);
total_page = size >> DLFW_PAGE_SIZE_SHIFT_LEGACY;
last_page_size = size & (DLFW_PAGE_SIZE_LEGACY - 1);
rtw_write8_set(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, BIT_FWDL_CHK_RPT);
for (page = 0; page < total_page; page++) {
write_firmware_page(rtwdev, page, data, DLFW_PAGE_SIZE_LEGACY);
data += DLFW_PAGE_SIZE_LEGACY;
}
if (last_page_size)
write_firmware_page(rtwdev, page, data, last_page_size);
if (!check_hw_ready(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, BIT_FWDL_CHK_RPT, 1)) {
rtw_err(rtwdev, "failed to check download firmware report\n");
return -EINVAL;
}
return 0;
}
static int download_firmware_validate_legacy(struct rtw_dev *rtwdev)
{
u32 val32;
int try;
val32 = rtw_read32(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL);
val32 |= BIT_MCUFWDL_RDY;
val32 &= ~BIT_WINTINI_RDY;
rtw_write32(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL, val32);
wlan_cpu_enable(rtwdev, false);
wlan_cpu_enable(rtwdev, true);
for (try = 0; try < 10; try++) {
val32 = rtw_read32(rtwdev, REG_MCUFW_CTRL);
if ((val32 & FW_READY_LEGACY) == FW_READY_LEGACY)
return 0;
msleep(20);
}
rtw_err(rtwdev, "failed to validate firmware\n");
return -EINVAL;
}
static int __rtw_download_firmware_legacy(struct rtw_dev *rtwdev,
struct rtw_fw_state *fw)
{
int ret = 0;
en_download_firmware_legacy(rtwdev, true);
ret = download_firmware_legacy(rtwdev, fw->firmware->data, fw->firmware->size);
en_download_firmware_legacy(rtwdev, false);
if (ret)
goto out;
ret = download_firmware_validate_legacy(rtwdev);
if (ret)
goto out;
/* reset desc and index */
rtw_hci_setup(rtwdev);
rtwdev->h2c.last_box_num = 0;
rtwdev->h2c.seq = 0;
set_bit(RTW_FLAG_FW_RUNNING, rtwdev->flags);
out:
return ret;
}
int rtw_download_firmware(struct rtw_dev *rtwdev, struct rtw_fw_state *fw)
{
if (rtw_chip_wcpu_11n(rtwdev))
return __rtw_download_firmware_legacy(rtwdev, fw);
return __rtw_download_firmware(rtwdev, fw);
}
static u32 get_priority_queues(struct rtw_dev *rtwdev, u32 queues)
{
const struct rtw_rqpn *rqpn = rtwdev->fifo.rqpn;
u32 prio_queues = 0;
if (queues & BIT(IEEE80211_AC_VO))
prio_queues |= BIT(rqpn->dma_map_vo);
if (queues & BIT(IEEE80211_AC_VI))
prio_queues |= BIT(rqpn->dma_map_vi);
if (queues & BIT(IEEE80211_AC_BE))
prio_queues |= BIT(rqpn->dma_map_be);
if (queues & BIT(IEEE80211_AC_BK))
prio_queues |= BIT(rqpn->dma_map_bk);
return prio_queues;
}
static void __rtw_mac_flush_prio_queue(struct rtw_dev *rtwdev,
u32 prio_queue, bool drop)
{
struct rtw_chip_info *chip = rtwdev->chip;
const struct rtw_prioq_addr *addr;
bool wsize;
u16 avail_page, rsvd_page;
int i;
if (prio_queue >= RTW_DMA_MAPPING_MAX)
return;
addr = &chip->prioq_addrs->prio[prio_queue];
wsize = chip->prioq_addrs->wsize;
/* check if all of the reserved pages are available for 100 msecs */
for (i = 0; i < 5; i++) {
rsvd_page = wsize ? rtw_read16(rtwdev, addr->rsvd) :
rtw_read8(rtwdev, addr->rsvd);
avail_page = wsize ? rtw_read16(rtwdev, addr->avail) :
rtw_read8(rtwdev, addr->avail);
if (rsvd_page == avail_page)
return;
msleep(20);
}
/* priority queue is still not empty, throw a warning,
*
* Note that if we want to flush the tx queue when having a lot of
* traffic (ex, 100Mbps up), some of the packets could be dropped.
* And it requires like ~2secs to flush the full priority queue.
*/
if (!drop)
rtw_warn(rtwdev, "timed out to flush queue %d\n", prio_queue);
}
static void rtw_mac_flush_prio_queues(struct rtw_dev *rtwdev,
u32 prio_queues, bool drop)
{
u32 q;
for (q = 0; q < RTW_DMA_MAPPING_MAX; q++)
if (prio_queues & BIT(q))
__rtw_mac_flush_prio_queue(rtwdev, q, drop);
}
void rtw_mac_flush_queues(struct rtw_dev *rtwdev, u32 queues, bool drop)
{
u32 prio_queues = 0;
/* If all of the hardware queues are requested to flush,
* or the priority queues are not mapped yet,
* flush all of the priority queues
*/
if (queues == BIT(rtwdev->hw->queues) - 1 || !rtwdev->fifo.rqpn)
prio_queues = BIT(RTW_DMA_MAPPING_MAX) - 1;
else
prio_queues = get_priority_queues(rtwdev, queues);
rtw_mac_flush_prio_queues(rtwdev, prio_queues, drop);
}
static int txdma_queue_mapping(struct rtw_dev *rtwdev)
{
struct rtw_chip_info *chip = rtwdev->chip;
const struct rtw_rqpn *rqpn = NULL;
u16 txdma_pq_map = 0;
switch (rtw_hci_type(rtwdev)) {
case RTW_HCI_TYPE_PCIE:
rqpn = &chip->rqpn_table[1];
break;
case RTW_HCI_TYPE_USB:
if (rtwdev->hci.bulkout_num == 2)
rqpn = &chip->rqpn_table[2];
else if (rtwdev->hci.bulkout_num == 3)
rqpn = &chip->rqpn_table[3];
else if (rtwdev->hci.bulkout_num == 4)
rqpn = &chip->rqpn_table[4];
else
return -EINVAL;
break;
default:
return -EINVAL;
}
rtwdev->fifo.rqpn = rqpn;
txdma_pq_map |= BIT_TXDMA_HIQ_MAP(rqpn->dma_map_hi);
txdma_pq_map |= BIT_TXDMA_MGQ_MAP(rqpn->dma_map_mg);
txdma_pq_map |= BIT_TXDMA_BKQ_MAP(rqpn->dma_map_bk);
txdma_pq_map |= BIT_TXDMA_BEQ_MAP(rqpn->dma_map_be);
txdma_pq_map |= BIT_TXDMA_VIQ_MAP(rqpn->dma_map_vi);
txdma_pq_map |= BIT_TXDMA_VOQ_MAP(rqpn->dma_map_vo);
rtw_write16(rtwdev, REG_TXDMA_PQ_MAP, txdma_pq_map);
rtw_write8(rtwdev, REG_CR, 0);
rtw_write8(rtwdev, REG_CR, MAC_TRX_ENABLE);
if (rtw_chip_wcpu_11ac(rtwdev))
rtw_write32(rtwdev, REG_H2CQ_CSR, BIT_H2CQ_FULL);
return 0;
}
static int set_trx_fifo_info(struct rtw_dev *rtwdev)
{
struct rtw_fifo_conf *fifo = &rtwdev->fifo;
struct rtw_chip_info *chip = rtwdev->chip;
u16 cur_pg_addr;
u8 csi_buf_pg_num = chip->csi_buf_pg_num;
/* config rsvd page num */
fifo->rsvd_drv_pg_num = 8;
fifo->txff_pg_num = chip->txff_size >> 7;
if (rtw_chip_wcpu_11n(rtwdev))
fifo->rsvd_pg_num = fifo->rsvd_drv_pg_num;
else
fifo->rsvd_pg_num = fifo->rsvd_drv_pg_num +
RSVD_PG_H2C_EXTRAINFO_NUM +
RSVD_PG_H2C_STATICINFO_NUM +
RSVD_PG_H2CQ_NUM +
RSVD_PG_CPU_INSTRUCTION_NUM +
RSVD_PG_FW_TXBUF_NUM +
csi_buf_pg_num;
if (fifo->rsvd_pg_num > fifo->txff_pg_num)
return -ENOMEM;
fifo->acq_pg_num = fifo->txff_pg_num - fifo->rsvd_pg_num;
fifo->rsvd_boundary = fifo->txff_pg_num - fifo->rsvd_pg_num;
cur_pg_addr = fifo->txff_pg_num;
if (rtw_chip_wcpu_11ac(rtwdev)) {
cur_pg_addr -= csi_buf_pg_num;
fifo->rsvd_csibuf_addr = cur_pg_addr;
cur_pg_addr -= RSVD_PG_FW_TXBUF_NUM;
fifo->rsvd_fw_txbuf_addr = cur_pg_addr;
cur_pg_addr -= RSVD_PG_CPU_INSTRUCTION_NUM;
fifo->rsvd_cpu_instr_addr = cur_pg_addr;
cur_pg_addr -= RSVD_PG_H2CQ_NUM;
fifo->rsvd_h2cq_addr = cur_pg_addr;
cur_pg_addr -= RSVD_PG_H2C_STATICINFO_NUM;
fifo->rsvd_h2c_sta_info_addr = cur_pg_addr;
cur_pg_addr -= RSVD_PG_H2C_EXTRAINFO_NUM;
fifo->rsvd_h2c_info_addr = cur_pg_addr;
}
cur_pg_addr -= fifo->rsvd_drv_pg_num;
fifo->rsvd_drv_addr = cur_pg_addr;
if (fifo->rsvd_boundary != fifo->rsvd_drv_addr) {
rtw_err(rtwdev, "wrong rsvd driver address\n");
return -EINVAL;
}
return 0;
}
static int __priority_queue_cfg(struct rtw_dev *rtwdev,
const struct rtw_page_table *pg_tbl,
u16 pubq_num)
{
struct rtw_fifo_conf *fifo = &rtwdev->fifo;
struct rtw_chip_info *chip = rtwdev->chip;
rtw_write16(rtwdev, REG_FIFOPAGE_INFO_1, pg_tbl->hq_num);
rtw_write16(rtwdev, REG_FIFOPAGE_INFO_2, pg_tbl->lq_num);
rtw_write16(rtwdev, REG_FIFOPAGE_INFO_3, pg_tbl->nq_num);
rtw_write16(rtwdev, REG_FIFOPAGE_INFO_4, pg_tbl->exq_num);
rtw_write16(rtwdev, REG_FIFOPAGE_INFO_5, pubq_num);
rtw_write32_set(rtwdev, REG_RQPN_CTRL_2, BIT_LD_RQPN);
rtw_write16(rtwdev, REG_FIFOPAGE_CTRL_2, fifo->rsvd_boundary);
rtw_write8_set(rtwdev, REG_FWHW_TXQ_CTRL + 2, BIT_EN_WR_FREE_TAIL >> 16);
rtw_write16(rtwdev, REG_BCNQ_BDNY_V1, fifo->rsvd_boundary);
rtw_write16(rtwdev, REG_FIFOPAGE_CTRL_2 + 2, fifo->rsvd_boundary);
rtw_write16(rtwdev, REG_BCNQ1_BDNY_V1, fifo->rsvd_boundary);
rtw_write32(rtwdev, REG_RXFF_BNDY, chip->rxff_size - C2H_PKT_BUF - 1);
rtw_write8_set(rtwdev, REG_AUTO_LLT_V1, BIT_AUTO_INIT_LLT_V1);
if (!check_hw_ready(rtwdev, REG_AUTO_LLT_V1, BIT_AUTO_INIT_LLT_V1, 0))
return -EBUSY;
rtw_write8(rtwdev, REG_CR + 3, 0);
return 0;
}
static int __priority_queue_cfg_legacy(struct rtw_dev *rtwdev,
const struct rtw_page_table *pg_tbl,
u16 pubq_num)
{
struct rtw_fifo_conf *fifo = &rtwdev->fifo;
struct rtw_chip_info *chip = rtwdev->chip;
u32 val32;
val32 = BIT_RQPN_NE(pg_tbl->nq_num, pg_tbl->exq_num);
rtw_write32(rtwdev, REG_RQPN_NPQ, val32);
val32 = BIT_RQPN_HLP(pg_tbl->hq_num, pg_tbl->lq_num, pubq_num);
rtw_write32(rtwdev, REG_RQPN, val32);
rtw_write8(rtwdev, REG_TRXFF_BNDY, fifo->rsvd_boundary);
rtw_write16(rtwdev, REG_TRXFF_BNDY + 2, chip->rxff_size - REPORT_BUF - 1);
rtw_write8(rtwdev, REG_DWBCN0_CTRL + 1, fifo->rsvd_boundary);
rtw_write8(rtwdev, REG_BCNQ_BDNY, fifo->rsvd_boundary);
rtw_write8(rtwdev, REG_MGQ_BDNY, fifo->rsvd_boundary);
rtw_write8(rtwdev, REG_WMAC_LBK_BF_HD, fifo->rsvd_boundary);
rtw_write32_set(rtwdev, REG_AUTO_LLT, BIT_AUTO_INIT_LLT);
if (!check_hw_ready(rtwdev, REG_AUTO_LLT, BIT_AUTO_INIT_LLT, 0))
return -EBUSY;
return 0;
}
static int priority_queue_cfg(struct rtw_dev *rtwdev)
{
struct rtw_fifo_conf *fifo = &rtwdev->fifo;
struct rtw_chip_info *chip = rtwdev->chip;
const struct rtw_page_table *pg_tbl = NULL;
u16 pubq_num;
int ret;
ret = set_trx_fifo_info(rtwdev);
if (ret)
return ret;
switch (rtw_hci_type(rtwdev)) {
case RTW_HCI_TYPE_PCIE:
pg_tbl = &chip->page_table[1];
break;
case RTW_HCI_TYPE_USB:
if (rtwdev->hci.bulkout_num == 2)
pg_tbl = &chip->page_table[2];
else if (rtwdev->hci.bulkout_num == 3)
pg_tbl = &chip->page_table[3];
else if (rtwdev->hci.bulkout_num == 4)
pg_tbl = &chip->page_table[4];
else
return -EINVAL;
break;
default:
return -EINVAL;
}
pubq_num = fifo->acq_pg_num - pg_tbl->hq_num - pg_tbl->lq_num -
pg_tbl->nq_num - pg_tbl->exq_num - pg_tbl->gapq_num;
if (rtw_chip_wcpu_11n(rtwdev))
return __priority_queue_cfg_legacy(rtwdev, pg_tbl, pubq_num);
else
return __priority_queue_cfg(rtwdev, pg_tbl, pubq_num);
}
static int init_h2c(struct rtw_dev *rtwdev)
{
struct rtw_fifo_conf *fifo = &rtwdev->fifo;
u8 value8;
u32 value32;
u32 h2cq_addr;
u32 h2cq_size;
u32 h2cq_free;
u32 wp, rp;
if (rtw_chip_wcpu_11n(rtwdev))
return 0;
h2cq_addr = fifo->rsvd_h2cq_addr << TX_PAGE_SIZE_SHIFT;
h2cq_size = RSVD_PG_H2CQ_NUM << TX_PAGE_SIZE_SHIFT;
value32 = rtw_read32(rtwdev, REG_H2C_HEAD);
value32 = (value32 & 0xFFFC0000) | h2cq_addr;
rtw_write32(rtwdev, REG_H2C_HEAD, value32);
value32 = rtw_read32(rtwdev, REG_H2C_READ_ADDR);
value32 = (value32 & 0xFFFC0000) | h2cq_addr;
rtw_write32(rtwdev, REG_H2C_READ_ADDR, value32);
value32 = rtw_read32(rtwdev, REG_H2C_TAIL);
value32 &= 0xFFFC0000;
value32 |= (h2cq_addr + h2cq_size);
rtw_write32(rtwdev, REG_H2C_TAIL, value32);
value8 = rtw_read8(rtwdev, REG_H2C_INFO);
value8 = (u8)((value8 & 0xFC) | 0x01);
rtw_write8(rtwdev, REG_H2C_INFO, value8);
value8 = rtw_read8(rtwdev, REG_H2C_INFO);
value8 = (u8)((value8 & 0xFB) | 0x04);
rtw_write8(rtwdev, REG_H2C_INFO, value8);
value8 = rtw_read8(rtwdev, REG_TXDMA_OFFSET_CHK + 1);
value8 = (u8)((value8 & 0x7f) | 0x80);
rtw_write8(rtwdev, REG_TXDMA_OFFSET_CHK + 1, value8);
wp = rtw_read32(rtwdev, REG_H2C_PKT_WRITEADDR) & 0x3FFFF;
rp = rtw_read32(rtwdev, REG_H2C_PKT_READADDR) & 0x3FFFF;
h2cq_free = wp >= rp ? h2cq_size - (wp - rp) : rp - wp;
if (h2cq_size != h2cq_free) {
rtw_err(rtwdev, "H2C queue mismatch\n");
return -EINVAL;
}
return 0;
}
static int rtw_init_trx_cfg(struct rtw_dev *rtwdev)
{
int ret;
ret = txdma_queue_mapping(rtwdev);
if (ret)
return ret;
ret = priority_queue_cfg(rtwdev);
if (ret)
return ret;
ret = init_h2c(rtwdev);
if (ret)
return ret;
return 0;
}
static int rtw_drv_info_cfg(struct rtw_dev *rtwdev)
{
u8 value8;
rtw_write8(rtwdev, REG_RX_DRVINFO_SZ, PHY_STATUS_SIZE);
if (rtw_chip_wcpu_11ac(rtwdev)) {
value8 = rtw_read8(rtwdev, REG_TRXFF_BNDY + 1);
value8 &= 0xF0;
/* For rxdesc len = 0 issue */
value8 |= 0xF;
rtw_write8(rtwdev, REG_TRXFF_BNDY + 1, value8);
}
rtw_write32_set(rtwdev, REG_RCR, BIT_APP_PHYSTS);
rtw_write32_clr(rtwdev, REG_WMAC_OPTION_FUNCTION + 4, BIT(8) | BIT(9));
return 0;
}
int rtw_mac_init(struct rtw_dev *rtwdev)
{
struct rtw_chip_info *chip = rtwdev->chip;
int ret;
ret = rtw_init_trx_cfg(rtwdev);
if (ret)
return ret;
ret = chip->ops->mac_init(rtwdev);
if (ret)
return ret;
ret = rtw_drv_info_cfg(rtwdev);
if (ret)
return ret;
rtw_hci_interface_cfg(rtwdev);
return 0;
}