blob: 8aed0db1331d11dc141a4dfbedf331c854514804 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
* Test that KVM_GET_MSR_INDEX_LIST and
* KVM_GET_MSR_FEATURE_INDEX_LIST work as intended
*
* Copyright (C) 2020, Red Hat, Inc.
*/
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include "test_util.h"
#include "kvm_util.h"
#include "processor.h"
static int kvm_num_index_msrs(int kvm_fd, int nmsrs)
{
struct kvm_msr_list *list;
int r;
list = malloc(sizeof(*list) + nmsrs * sizeof(list->indices[0]));
list->nmsrs = nmsrs;
r = ioctl(kvm_fd, KVM_GET_MSR_INDEX_LIST, list);
TEST_ASSERT(r == -1 && errno == E2BIG,
"Unexpected result from KVM_GET_MSR_INDEX_LIST probe, r: %i",
r);
r = list->nmsrs;
free(list);
return r;
}
static void test_get_msr_index(void)
{
int old_res, res, kvm_fd, r;
struct kvm_msr_list *list;
kvm_fd = open_kvm_dev_path_or_exit();
old_res = kvm_num_index_msrs(kvm_fd, 0);
TEST_ASSERT(old_res != 0, "Expecting nmsrs to be > 0");
if (old_res != 1) {
res = kvm_num_index_msrs(kvm_fd, 1);
TEST_ASSERT(res > 1, "Expecting nmsrs to be > 1");
TEST_ASSERT(res == old_res, "Expecting nmsrs to be identical");
}
list = malloc(sizeof(*list) + old_res * sizeof(list->indices[0]));
list->nmsrs = old_res;
r = ioctl(kvm_fd, KVM_GET_MSR_INDEX_LIST, list);
TEST_ASSERT(r == 0,
"Unexpected result from KVM_GET_MSR_FEATURE_INDEX_LIST, r: %i",
r);
TEST_ASSERT(list->nmsrs == old_res, "Expecting nmsrs to be identical");
free(list);
close(kvm_fd);
}
static int kvm_num_feature_msrs(int kvm_fd, int nmsrs)
{
struct kvm_msr_list *list;
int r;
list = malloc(sizeof(*list) + nmsrs * sizeof(list->indices[0]));
list->nmsrs = nmsrs;
r = ioctl(kvm_fd, KVM_GET_MSR_FEATURE_INDEX_LIST, list);
TEST_ASSERT(r == -1 && errno == E2BIG,
"Unexpected result from KVM_GET_MSR_FEATURE_INDEX_LIST probe, r: %i",
r);
r = list->nmsrs;
free(list);
return r;
}
struct kvm_msr_list *kvm_get_msr_feature_list(int kvm_fd, int nmsrs)
{
struct kvm_msr_list *list;
int r;
list = malloc(sizeof(*list) + nmsrs * sizeof(list->indices[0]));
list->nmsrs = nmsrs;
r = ioctl(kvm_fd, KVM_GET_MSR_FEATURE_INDEX_LIST, list);
TEST_ASSERT(r == 0,
"Unexpected result from KVM_GET_MSR_FEATURE_INDEX_LIST, r: %i",
r);
return list;
}
static void test_get_msr_feature(void)
{
int res, old_res, i, kvm_fd;
struct kvm_msr_list *feature_list;
kvm_fd = open_kvm_dev_path_or_exit();
old_res = kvm_num_feature_msrs(kvm_fd, 0);
TEST_ASSERT(old_res != 0, "Expecting nmsrs to be > 0");
if (old_res != 1) {
res = kvm_num_feature_msrs(kvm_fd, 1);
TEST_ASSERT(res > 1, "Expecting nmsrs to be > 1");
TEST_ASSERT(res == old_res, "Expecting nmsrs to be identical");
}
feature_list = kvm_get_msr_feature_list(kvm_fd, old_res);
TEST_ASSERT(old_res == feature_list->nmsrs,
"Unmatching number of msr indexes");
for (i = 0; i < feature_list->nmsrs; i++)
kvm_get_feature_msr(feature_list->indices[i]);
free(feature_list);
close(kvm_fd);
}
int main(int argc, char *argv[])
{
if (kvm_check_cap(KVM_CAP_GET_MSR_FEATURES))
test_get_msr_feature();
test_get_msr_index();
}