blob: 8d5a5dab955a85c5ef7042d887def12cda1de439 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
* Copyright (c) 2019 BayLibre, SAS.
* Author: Jerome Brunet <jbrunet@baylibre.com>
*/
#include <linux/clk-provider.h>
#include <linux/of_device.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/mfd/syscon.h>
#include <linux/regmap.h>
#include <linux/module.h>
#include "clk-regmap.h"
#include "meson-eeclk.h"
int meson_eeclkc_probe(struct platform_device *pdev)
{
const struct meson_eeclkc_data *data;
struct device *dev = &pdev->dev;
struct regmap *map;
int ret, i;
data = of_device_get_match_data(dev);
if (!data)
return -EINVAL;
/* Get the hhi system controller node */
map = syscon_node_to_regmap(of_get_parent(dev->of_node));
if (IS_ERR(map)) {
dev_err(dev,
"failed to get HHI regmap\n");
return PTR_ERR(map);
}
if (data->init_count)
regmap_multi_reg_write(map, data->init_regs, data->init_count);
/* Populate regmap for the regmap backed clocks */
for (i = 0; i < data->regmap_clk_num; i++)
data->regmap_clks[i]->map = map;
for (i = 0; i < data->hw_onecell_data->num; i++) {
/* array might be sparse */
if (!data->hw_onecell_data->hws[i])
continue;
ret = devm_clk_hw_register(dev, data->hw_onecell_data->hws[i]);
if (ret) {
dev_err(dev, "Clock registration failed\n");
return ret;
}
}
return devm_of_clk_add_hw_provider(dev, of_clk_hw_onecell_get,
data->hw_onecell_data);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(meson_eeclkc_probe);
MODULE_LICENSE("GPL v2");