blob: eaa3bbc903d7eb3dac799302727db6586dd39dc4 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
/*
* Fitipower FC0011 tuner driver
*
* Copyright (C) 2012 Michael Buesch <m@bues.ch>
*
* Derived from FC0012 tuner driver:
* Copyright (C) 2012 Hans-Frieder Vogt <hfvogt@gmx.net>
*/
#include "fc0011.h"
/* Tuner registers */
enum {
FC11_REG_0,
FC11_REG_FA, /* FA */
FC11_REG_FP, /* FP */
FC11_REG_XINHI, /* XIN high 8 bit */
FC11_REG_XINLO, /* XIN low 8 bit */
FC11_REG_VCO, /* VCO */
FC11_REG_VCOSEL, /* VCO select */
FC11_REG_7, /* Unknown tuner reg 7 */
FC11_REG_8, /* Unknown tuner reg 8 */
FC11_REG_9,
FC11_REG_10, /* Unknown tuner reg 10 */
FC11_REG_11, /* Unknown tuner reg 11 */
FC11_REG_12,
FC11_REG_RCCAL, /* RC calibrate */
FC11_REG_VCOCAL, /* VCO calibrate */
FC11_REG_15,
FC11_REG_16, /* Unknown tuner reg 16 */
FC11_REG_17,
FC11_NR_REGS, /* Number of registers */
};
enum FC11_REG_VCOSEL_bits {
FC11_VCOSEL_2 = 0x08, /* VCO select 2 */
FC11_VCOSEL_1 = 0x10, /* VCO select 1 */
FC11_VCOSEL_CLKOUT = 0x20, /* Fix clock out */
FC11_VCOSEL_BW7M = 0x40, /* 7MHz bw */
FC11_VCOSEL_BW6M = 0x80, /* 6MHz bw */
};
enum FC11_REG_RCCAL_bits {
FC11_RCCAL_FORCE = 0x10, /* force */
};
enum FC11_REG_VCOCAL_bits {
FC11_VCOCAL_RUN = 0, /* VCO calibration run */
FC11_VCOCAL_VALUEMASK = 0x3F, /* VCO calibration value mask */
FC11_VCOCAL_OK = 0x40, /* VCO calibration Ok */
FC11_VCOCAL_RESET = 0x80, /* VCO calibration reset */
};
struct fc0011_priv {
struct i2c_adapter *i2c;
u8 addr;
u32 frequency;
u32 bandwidth;
};
static int fc0011_writereg(struct fc0011_priv *priv, u8 reg, u8 val)
{
u8 buf[2] = { reg, val };
struct i2c_msg msg = { .addr = priv->addr,
.flags = 0, .buf = buf, .len = 2 };
if (i2c_transfer(priv->i2c, &msg, 1) != 1) {
dev_err(&priv->i2c->dev,
"I2C write reg failed, reg: %02x, val: %02x\n",
reg, val);
return -EIO;
}
return 0;
}
static int fc0011_readreg(struct fc0011_priv *priv, u8 reg, u8 *val)
{
u8 dummy;
struct i2c_msg msg[2] = {
{ .addr = priv->addr,
.flags = 0, .buf = &reg, .len = 1 },
{ .addr = priv->addr,
.flags = I2C_M_RD, .buf = val ? : &dummy, .len = 1 },
};
if (i2c_transfer(priv->i2c, msg, 2) != 2) {
dev_err(&priv->i2c->dev,
"I2C read failed, reg: %02x\n", reg);
return -EIO;
}
return 0;
}
static void fc0011_release(struct dvb_frontend *fe)
{
kfree(fe->tuner_priv);
fe->tuner_priv = NULL;
}
static int fc0011_init(struct dvb_frontend *fe)
{
struct fc0011_priv *priv = fe->tuner_priv;
int err;
if (WARN_ON(!fe->callback))
return -EINVAL;
err = fe->callback(priv->i2c, DVB_FRONTEND_COMPONENT_TUNER,
FC0011_FE_CALLBACK_POWER, priv->addr);
if (err) {
dev_err(&priv->i2c->dev, "Power-on callback failed\n");
return err;
}
err = fe->callback(priv->i2c, DVB_FRONTEND_COMPONENT_TUNER,
FC0011_FE_CALLBACK_RESET, priv->addr);
if (err) {
dev_err(&priv->i2c->dev, "Reset callback failed\n");
return err;
}
return 0;
}
/* Initiate VCO calibration */
static int fc0011_vcocal_trigger(struct fc0011_priv *priv)
{
int err;
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_VCOCAL, FC11_VCOCAL_RESET);
if (err)
return err;
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_VCOCAL, FC11_VCOCAL_RUN);
if (err)
return err;
return 0;
}
/* Read VCO calibration value */
static int fc0011_vcocal_read(struct fc0011_priv *priv, u8 *value)
{
int err;
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_VCOCAL, FC11_VCOCAL_RUN);
if (err)
return err;
usleep_range(10000, 20000);
err = fc0011_readreg(priv, FC11_REG_VCOCAL, value);
if (err)
return err;
return 0;
}
static int fc0011_set_params(struct dvb_frontend *fe)
{
struct dtv_frontend_properties *p = &fe->dtv_property_cache;
struct fc0011_priv *priv = fe->tuner_priv;
int err;
unsigned int i, vco_retries;
u32 freq = p->frequency / 1000;
u32 bandwidth = p->bandwidth_hz / 1000;
u32 fvco, xin, frac, xdiv, xdivr;
u8 fa, fp, vco_sel, vco_cal;
u8 regs[FC11_NR_REGS] = { };
regs[FC11_REG_7] = 0x0F;
regs[FC11_REG_8] = 0x3E;
regs[FC11_REG_10] = 0xB8;
regs[FC11_REG_11] = 0x80;
regs[FC11_REG_RCCAL] = 0x04;
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_7, regs[FC11_REG_7]);
err |= fc0011_writereg(priv, FC11_REG_8, regs[FC11_REG_8]);
err |= fc0011_writereg(priv, FC11_REG_10, regs[FC11_REG_10]);
err |= fc0011_writereg(priv, FC11_REG_11, regs[FC11_REG_11]);
err |= fc0011_writereg(priv, FC11_REG_RCCAL, regs[FC11_REG_RCCAL]);
if (err)
return -EIO;
/* Set VCO freq and VCO div */
if (freq < 54000) {
fvco = freq * 64;
regs[FC11_REG_VCO] = 0x82;
} else if (freq < 108000) {
fvco = freq * 32;
regs[FC11_REG_VCO] = 0x42;
} else if (freq < 216000) {
fvco = freq * 16;
regs[FC11_REG_VCO] = 0x22;
} else if (freq < 432000) {
fvco = freq * 8;
regs[FC11_REG_VCO] = 0x12;
} else {
fvco = freq * 4;
regs[FC11_REG_VCO] = 0x0A;
}
/* Calc XIN. The PLL reference frequency is 18 MHz. */
xdiv = fvco / 18000;
WARN_ON(xdiv > 0xFF);
frac = fvco - xdiv * 18000;
frac = (frac << 15) / 18000;
if (frac >= 16384)
frac += 32786;
if (!frac)
xin = 0;
else
xin = clamp_t(u32, frac, 512, 65024);
regs[FC11_REG_XINHI] = xin >> 8;
regs[FC11_REG_XINLO] = xin;
/* Calc FP and FA */
xdivr = xdiv;
if (fvco - xdiv * 18000 >= 9000)
xdivr += 1; /* round */
fp = xdivr / 8;
fa = xdivr - fp * 8;
if (fa < 2) {
fp -= 1;
fa += 8;
}
if (fp > 0x1F) {
fp = 0x1F;
fa = 0xF;
}
if (fa >= fp) {
dev_warn(&priv->i2c->dev,
"fa %02X >= fp %02X, but trying to continue\n",
(unsigned int)(u8)fa, (unsigned int)(u8)fp);
}
regs[FC11_REG_FA] = fa;
regs[FC11_REG_FP] = fp;
/* Select bandwidth */
switch (bandwidth) {
case 8000:
break;
case 7000:
regs[FC11_REG_VCOSEL] |= FC11_VCOSEL_BW7M;
break;
default:
dev_warn(&priv->i2c->dev, "Unsupported bandwidth %u kHz. Using 6000 kHz.\n",
bandwidth);
bandwidth = 6000;
fallthrough;
case 6000:
regs[FC11_REG_VCOSEL] |= FC11_VCOSEL_BW6M;
break;
}
/* Pre VCO select */
if (fvco < 2320000) {
vco_sel = 0;
regs[FC11_REG_VCOSEL] &= ~(FC11_VCOSEL_1 | FC11_VCOSEL_2);
} else if (fvco < 3080000) {
vco_sel = 1;
regs[FC11_REG_VCOSEL] &= ~(FC11_VCOSEL_1 | FC11_VCOSEL_2);
regs[FC11_REG_VCOSEL] |= FC11_VCOSEL_1;
} else {
vco_sel = 2;
regs[FC11_REG_VCOSEL] &= ~(FC11_VCOSEL_1 | FC11_VCOSEL_2);
regs[FC11_REG_VCOSEL] |= FC11_VCOSEL_2;
}
/* Fix for low freqs */
if (freq < 45000) {
regs[FC11_REG_FA] = 0x6;
regs[FC11_REG_FP] = 0x11;
}
/* Clock out fix */
regs[FC11_REG_VCOSEL] |= FC11_VCOSEL_CLKOUT;
/* Write the cached registers */
for (i = FC11_REG_FA; i <= FC11_REG_VCOSEL; i++) {
err = fc0011_writereg(priv, i, regs[i]);
if (err)
return err;
}
/* VCO calibration */
err = fc0011_vcocal_trigger(priv);
if (err)
return err;
err = fc0011_vcocal_read(priv, &vco_cal);
if (err)
return err;
vco_retries = 0;
while (!(vco_cal & FC11_VCOCAL_OK) && vco_retries < 3) {
/* Reset the tuner and try again */
err = fe->callback(priv->i2c, DVB_FRONTEND_COMPONENT_TUNER,
FC0011_FE_CALLBACK_RESET, priv->addr);
if (err) {
dev_err(&priv->i2c->dev, "Failed to reset tuner\n");
return err;
}
/* Reinit tuner config */
err = 0;
for (i = FC11_REG_FA; i <= FC11_REG_VCOSEL; i++)
err |= fc0011_writereg(priv, i, regs[i]);
err |= fc0011_writereg(priv, FC11_REG_7, regs[FC11_REG_7]);
err |= fc0011_writereg(priv, FC11_REG_8, regs[FC11_REG_8]);
err |= fc0011_writereg(priv, FC11_REG_10, regs[FC11_REG_10]);
err |= fc0011_writereg(priv, FC11_REG_11, regs[FC11_REG_11]);
err |= fc0011_writereg(priv, FC11_REG_RCCAL, regs[FC11_REG_RCCAL]);
if (err)
return -EIO;
/* VCO calibration */
err = fc0011_vcocal_trigger(priv);
if (err)
return err;
err = fc0011_vcocal_read(priv, &vco_cal);
if (err)
return err;
vco_retries++;
}
if (!(vco_cal & FC11_VCOCAL_OK)) {
dev_err(&priv->i2c->dev,
"Failed to read VCO calibration value (got %02X)\n",
(unsigned int)vco_cal);
return -EIO;
}
vco_cal &= FC11_VCOCAL_VALUEMASK;
switch (vco_sel) {
default:
WARN_ON(1);
return -EINVAL;
case 0:
if (vco_cal < 8) {
regs[FC11_REG_VCOSEL] &= ~(FC11_VCOSEL_1 | FC11_VCOSEL_2);
regs[FC11_REG_VCOSEL] |= FC11_VCOSEL_1;
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_VCOSEL,
regs[FC11_REG_VCOSEL]);
if (err)
return err;
err = fc0011_vcocal_trigger(priv);
if (err)
return err;
} else {
regs[FC11_REG_VCOSEL] &= ~(FC11_VCOSEL_1 | FC11_VCOSEL_2);
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_VCOSEL,
regs[FC11_REG_VCOSEL]);
if (err)
return err;
}
break;
case 1:
if (vco_cal < 5) {
regs[FC11_REG_VCOSEL] &= ~(FC11_VCOSEL_1 | FC11_VCOSEL_2);
regs[FC11_REG_VCOSEL] |= FC11_VCOSEL_2;
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_VCOSEL,
regs[FC11_REG_VCOSEL]);
if (err)
return err;
err = fc0011_vcocal_trigger(priv);
if (err)
return err;
} else if (vco_cal <= 48) {
regs[FC11_REG_VCOSEL] &= ~(FC11_VCOSEL_1 | FC11_VCOSEL_2);
regs[FC11_REG_VCOSEL] |= FC11_VCOSEL_1;
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_VCOSEL,
regs[FC11_REG_VCOSEL]);
if (err)
return err;
} else {
regs[FC11_REG_VCOSEL] &= ~(FC11_VCOSEL_1 | FC11_VCOSEL_2);
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_VCOSEL,
regs[FC11_REG_VCOSEL]);
if (err)
return err;
err = fc0011_vcocal_trigger(priv);
if (err)
return err;
}
break;
case 2:
if (vco_cal > 53) {
regs[FC11_REG_VCOSEL] &= ~(FC11_VCOSEL_1 | FC11_VCOSEL_2);
regs[FC11_REG_VCOSEL] |= FC11_VCOSEL_1;
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_VCOSEL,
regs[FC11_REG_VCOSEL]);
if (err)
return err;
err = fc0011_vcocal_trigger(priv);
if (err)
return err;
} else {
regs[FC11_REG_VCOSEL] &= ~(FC11_VCOSEL_1 | FC11_VCOSEL_2);
regs[FC11_REG_VCOSEL] |= FC11_VCOSEL_2;
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_VCOSEL,
regs[FC11_REG_VCOSEL]);
if (err)
return err;
}
break;
}
err = fc0011_vcocal_read(priv, NULL);
if (err)
return err;
usleep_range(10000, 50000);
err = fc0011_readreg(priv, FC11_REG_RCCAL, &regs[FC11_REG_RCCAL]);
if (err)
return err;
regs[FC11_REG_RCCAL] |= FC11_RCCAL_FORCE;
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_RCCAL, regs[FC11_REG_RCCAL]);
if (err)
return err;
regs[FC11_REG_16] = 0xB;
err = fc0011_writereg(priv, FC11_REG_16, regs[FC11_REG_16]);
if (err)
return err;
dev_dbg(&priv->i2c->dev, "Tuned to fa=%02X fp=%02X xin=%02X%02X vco=%02X vcosel=%02X vcocal=%02X(%u) bw=%u\n",
(unsigned int)regs[FC11_REG_FA],
(unsigned int)regs[FC11_REG_FP],
(unsigned int)regs[FC11_REG_XINHI],
(unsigned int)regs[FC11_REG_XINLO],
(unsigned int)regs[FC11_REG_VCO],
(unsigned int)regs[FC11_REG_VCOSEL],
(unsigned int)vco_cal, vco_retries,
(unsigned int)bandwidth);
priv->frequency = p->frequency;
priv->bandwidth = p->bandwidth_hz;
return 0;
}
static int fc0011_get_frequency(struct dvb_frontend *fe, u32 *frequency)
{
struct fc0011_priv *priv = fe->tuner_priv;
*frequency = priv->frequency;
return 0;
}
static int fc0011_get_if_frequency(struct dvb_frontend *fe, u32 *frequency)
{
*frequency = 0;
return 0;
}
static int fc0011_get_bandwidth(struct dvb_frontend *fe, u32 *bandwidth)
{
struct fc0011_priv *priv = fe->tuner_priv;
*bandwidth = priv->bandwidth;
return 0;
}
static const struct dvb_tuner_ops fc0011_tuner_ops = {
.info = {
.name = "Fitipower FC0011",
.frequency_min_hz = 45 * MHz,
.frequency_max_hz = 1000 * MHz,
},
.release = fc0011_release,
.init = fc0011_init,
.set_params = fc0011_set_params,
.get_frequency = fc0011_get_frequency,
.get_if_frequency = fc0011_get_if_frequency,
.get_bandwidth = fc0011_get_bandwidth,
};
struct dvb_frontend *fc0011_attach(struct dvb_frontend *fe,
struct i2c_adapter *i2c,
const struct fc0011_config *config)
{
struct fc0011_priv *priv;
priv = kzalloc(sizeof(struct fc0011_priv), GFP_KERNEL);
if (!priv)
return NULL;
priv->i2c = i2c;
priv->addr = config->i2c_address;
fe->tuner_priv = priv;
fe->ops.tuner_ops = fc0011_tuner_ops;
dev_info(&priv->i2c->dev, "Fitipower FC0011 tuner attached\n");
return fe;
}
EXPORT_SYMBOL(fc0011_attach);
MODULE_DESCRIPTION("Fitipower FC0011 silicon tuner driver");
MODULE_AUTHOR("Michael Buesch <m@bues.ch>");
MODULE_LICENSE("GPL");