blob: 6f6b500b888140eca330360dc574280ce5d6742e [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
#ifndef B43_DEBUGFS_H_
#define B43_DEBUGFS_H_
struct b43_wldev;
struct b43_txstatus;
enum b43_dyndbg { /* Dynamic debugging features */
B43_DBG_XMITPOWER,
B43_DBG_DMAOVERFLOW,
B43_DBG_DMAVERBOSE,
B43_DBG_PWORK_FAST,
B43_DBG_PWORK_STOP,
B43_DBG_LO,
B43_DBG_FIRMWARE,
B43_DBG_KEYS,
B43_DBG_VERBOSESTATS,
__B43_NR_DYNDBG,
};
#ifdef CONFIG_B43_DEBUG
struct dentry;
#define B43_NR_LOGGED_TXSTATUS 100
struct b43_txstatus_log {
/* This structure is protected by wl->mutex */
struct b43_txstatus *log;
int end;
};
struct b43_dfs_file {
char *buffer;
size_t data_len;
};
struct b43_dfsentry {
struct b43_wldev *dev;
struct dentry *subdir;
struct b43_dfs_file file_shm16read;
struct b43_dfs_file file_shm16write;
struct b43_dfs_file file_shm32read;
struct b43_dfs_file file_shm32write;
struct b43_dfs_file file_mmio16read;
struct b43_dfs_file file_mmio16write;
struct b43_dfs_file file_mmio32read;
struct b43_dfs_file file_mmio32write;
struct b43_dfs_file file_txstat;
struct b43_dfs_file file_txpower_g;
struct b43_dfs_file file_restart;
struct b43_dfs_file file_loctls;
struct b43_txstatus_log txstatlog;
/* The cached address for the next mmio16read file read */
u16 mmio16read_next;
/* The cached address for the next mmio32read file read */
u16 mmio32read_next;
/* The cached address for the next shm16read file read */
u32 shm16read_routing_next;
u32 shm16read_addr_next;
/* The cached address for the next shm32read file read */
u32 shm32read_routing_next;
u32 shm32read_addr_next;
/* Enabled/Disabled list for the dynamic debugging features. */
bool dyn_debug[__B43_NR_DYNDBG];
};
bool b43_debug(struct b43_wldev *dev, enum b43_dyndbg feature);
void b43_debugfs_init(void);
void b43_debugfs_exit(void);
void b43_debugfs_add_device(struct b43_wldev *dev);
void b43_debugfs_remove_device(struct b43_wldev *dev);
void b43_debugfs_log_txstat(struct b43_wldev *dev,
const struct b43_txstatus *status);
#else /* CONFIG_B43_DEBUG */
static inline bool b43_debug(struct b43_wldev *dev, enum b43_dyndbg feature)
{
return false;
}
static inline void b43_debugfs_init(void)
{
}
static inline void b43_debugfs_exit(void)
{
}
static inline void b43_debugfs_add_device(struct b43_wldev *dev)
{
}
static inline void b43_debugfs_remove_device(struct b43_wldev *dev)
{
}
static inline void b43_debugfs_log_txstat(struct b43_wldev *dev,
const struct b43_txstatus *status)
{
}
#endif /* CONFIG_B43_DEBUG */
#endif /* B43_DEBUGFS_H_ */