blob: 8c2933264407b56d9b4b0fa34a17702b62017403 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
#ifndef _R819XU_PHY_H
#define _R819XU_PHY_H
/* Channel switch: The size of command tables for switch channel */
#define MAX_PRECMD_CNT 16
#define MAX_RFDEPENDCMD_CNT 16
#define MAX_POSTCMD_CNT 16
enum baseband_config_type {
BASEBAND_CONFIG_PHY_REG = 0, //Radio Path A
BASEBAND_CONFIG_AGC_TAB = 1, //Radio Path B
};
enum switch_chan_cmd_id {
CMD_ID_END,
CMD_ID_SET_TX_PWR_LEVEL,
CMD_ID_WRITE_PORT_ULONG,
CMD_ID_WRITE_PORT_USHORT,
CMD_ID_WRITE_PORT_UCHAR,
CMD_ID_RF_WRITE_REG,
};
/* -----------------------Define structure---------------------- */
/* 1. Switch channel related */
struct sw_chnl_cmd {
enum switch_chan_cmd_id cmd_id;
u32 para_1;
u32 para_2;
u32 ms_delay;
} __packed;
enum hw90_block_e {
HW90_BLOCK_MAC = 0,
HW90_BLOCK_PHY0 = 1,
HW90_BLOCK_PHY1 = 2,
HW90_BLOCK_RF = 3,
HW90_BLOCK_MAXIMUM = 4, /* Never use this */
};
enum rf90_radio_path_e {
RF90_PATH_A = 0, /* Radio Path A */
RF90_PATH_B = 1, /* Radio Path B */
RF90_PATH_C = 2, /* Radio Path C */
RF90_PATH_D = 3, /* Radio Path D */
RF90_PATH_MAX /* Max RF number 92 support */
};
u8 rtl8192_phy_CheckIsLegalRFPath(struct net_device *dev, u32 e_rfpath);
void rtl8192_setBBreg(struct net_device *dev, u32 reg_addr,
u32 bitmask, u32 data);
u32 rtl8192_QueryBBReg(struct net_device *dev, u32 reg_addr, u32 bitmask);
void rtl8192_phy_SetRFReg(struct net_device *dev,
enum rf90_radio_path_e e_rfpath,
u32 reg_addr, u32 bitmask, u32 data);
u32 rtl8192_phy_QueryRFReg(struct net_device *dev,
enum rf90_radio_path_e e_rfpath,
u32 reg_addr, u32 bitmask);
void rtl8192_phy_configmac(struct net_device *dev);
u8 rtl8192_phy_checkBBAndRF(struct net_device *dev,
enum hw90_block_e CheckBlock,
enum rf90_radio_path_e e_rfpath);
void rtl8192_BBConfig(struct net_device *dev);
void rtl8192_phy_getTxPower(struct net_device *dev);
void rtl8192_phy_setTxPower(struct net_device *dev, u8 channel);
void rtl8192_phy_RFConfig(struct net_device *dev);
void rtl8192_phy_updateInitGain(struct net_device *dev);
u8 rtl8192_phy_ConfigRFWithHeaderFile(struct net_device *dev,
enum rf90_radio_path_e e_rfpath);
u8 rtl8192_phy_SwChnl(struct net_device *dev, u8 channel);
void rtl8192_SetBWMode(struct net_device *dev,
enum ht_channel_width bandwidth,
enum ht_extension_chan_offset offset);
void rtl8192_SwChnl_WorkItem(struct net_device *dev);
void rtl8192_SetBWModeWorkItem(struct net_device *dev);
bool rtl8192_SetRFPowerState(struct net_device *dev,
RT_RF_POWER_STATE eRFPowerState);
void InitialGain819xUsb(struct net_device *dev, u8 Operation);
void InitialGainOperateWorkItemCallBack(struct work_struct *work);
#endif