blob: 53c785b992f25aad75dae01f71cfaa9bc80333ee [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
/*
* RDMA Transport Layer
*
* Copyright (c) 2014 - 2018 ProfitBricks GmbH. All rights reserved.
* Copyright (c) 2018 - 2019 1&1 IONOS Cloud GmbH. All rights reserved.
* Copyright (c) 2019 - 2020 1&1 IONOS SE. All rights reserved.
*/
#ifndef RTRS_LOG_H
#define RTRS_LOG_H
#define rtrs_log(fn, obj, fmt, ...) \
fn("<%s>: " fmt, obj->sessname, ##__VA_ARGS__)
#define rtrs_err(obj, fmt, ...) \
rtrs_log(pr_err, obj, fmt, ##__VA_ARGS__)
#define rtrs_err_rl(obj, fmt, ...) \
rtrs_log(pr_err_ratelimited, obj, fmt, ##__VA_ARGS__)
#define rtrs_wrn(obj, fmt, ...) \
rtrs_log(pr_warn, obj, fmt, ##__VA_ARGS__)
#define rtrs_wrn_rl(obj, fmt, ...) \
rtrs_log(pr_warn_ratelimited, obj, fmt, ##__VA_ARGS__)
#define rtrs_info(obj, fmt, ...) \
rtrs_log(pr_info, obj, fmt, ##__VA_ARGS__)
#define rtrs_info_rl(obj, fmt, ...) \
rtrs_log(pr_info_ratelimited, obj, fmt, ##__VA_ARGS__)
#endif /* RTRS_LOG_H */