blob: 25fcf1467151b1fd8643353ef8dbb64082e2d9a5 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
* m68k beeper driver for Linux
*
* Copyright (c) 2002 Richard Zidlicky
* Copyright (c) 2002 Vojtech Pavlik
* Copyright (c) 1992 Orest Zborowski
*/
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/input.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <asm/machdep.h>
#include <asm/io.h>
MODULE_AUTHOR("Richard Zidlicky <rz@linux-m68k.org>");
MODULE_DESCRIPTION("m68k beeper driver");
MODULE_LICENSE("GPL");
static struct platform_device *m68kspkr_platform_device;
static int m68kspkr_event(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value)
{
unsigned int count = 0;
if (type != EV_SND)
return -1;
switch (code) {
case SND_BELL: if (value) value = 1000;
case SND_TONE: break;
default: return -1;
}
if (value > 20 && value < 32767)
count = 1193182 / value;
mach_beep(count, -1);
return 0;
}
static int m68kspkr_probe(struct platform_device *dev)
{
struct input_dev *input_dev;
int err;
input_dev = input_allocate_device();
if (!input_dev)
return -ENOMEM;
input_dev->name = "m68k beeper";
input_dev->phys = "m68k/generic";
input_dev->id.bustype = BUS_HOST;
input_dev->id.vendor = 0x001f;
input_dev->id.product = 0x0001;
input_dev->id.version = 0x0100;
input_dev->dev.parent = &dev->dev;
input_dev->evbit[0] = BIT_MASK(EV_SND);
input_dev->sndbit[0] = BIT_MASK(SND_BELL) | BIT_MASK(SND_TONE);
input_dev->event = m68kspkr_event;
err = input_register_device(input_dev);
if (err) {
input_free_device(input_dev);
return err;
}
platform_set_drvdata(dev, input_dev);
return 0;
}
static int m68kspkr_remove(struct platform_device *dev)
{
struct input_dev *input_dev = platform_get_drvdata(dev);
input_unregister_device(input_dev);
/* turn off the speaker */
m68kspkr_event(NULL, EV_SND, SND_BELL, 0);
return 0;
}
static void m68kspkr_shutdown(struct platform_device *dev)
{
/* turn off the speaker */
m68kspkr_event(NULL, EV_SND, SND_BELL, 0);
}
static struct platform_driver m68kspkr_platform_driver = {
.driver = {
.name = "m68kspkr",
},
.probe = m68kspkr_probe,
.remove = m68kspkr_remove,
.shutdown = m68kspkr_shutdown,
};
static int __init m68kspkr_init(void)
{
int err;
if (!mach_beep) {
printk(KERN_INFO "m68kspkr: no lowlevel beep support\n");
return -ENODEV;
}
err = platform_driver_register(&m68kspkr_platform_driver);
if (err)
return err;
m68kspkr_platform_device = platform_device_alloc("m68kspkr", -1);
if (!m68kspkr_platform_device) {
err = -ENOMEM;
goto err_unregister_driver;
}
err = platform_device_add(m68kspkr_platform_device);
if (err)
goto err_free_device;
return 0;
err_free_device:
platform_device_put(m68kspkr_platform_device);
err_unregister_driver:
platform_driver_unregister(&m68kspkr_platform_driver);
return err;
}
static void __exit m68kspkr_exit(void)
{
platform_device_unregister(m68kspkr_platform_device);
platform_driver_unregister(&m68kspkr_platform_driver);
}
module_init(m68kspkr_init);
module_exit(m68kspkr_exit);