blob: d51bfe912db5b64b26a24662787269bef23d5b22 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
* SGI IOC3 PS/2 controller driver for linux
*
* Copyright (C) 2019 Thomas Bogendoerfer <tbogendoerfer@suse.de>
*
* Based on code Copyright (C) 2005 Stanislaw Skowronek <skylark@unaligned.org>
* Copyright (C) 2009 Johannes Dickgreber <tanzy@gmx.de>
*/
#include <linux/delay.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/serio.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <asm/sn/ioc3.h>
struct ioc3kbd_data {
struct ioc3_serioregs __iomem *regs;
struct serio *kbd, *aux;
bool kbd_exists, aux_exists;
int irq;
};
static int ioc3kbd_wait(struct ioc3_serioregs __iomem *regs, u32 mask)
{
unsigned long timeout = 0;
while ((readl(&regs->km_csr) & mask) && (timeout < 250)) {
udelay(50);
timeout++;
}
return (timeout >= 250) ? -ETIMEDOUT : 0;
}
static int ioc3kbd_write(struct serio *dev, u8 val)
{
struct ioc3kbd_data *d = dev->port_data;
int ret;
ret = ioc3kbd_wait(d->regs, KM_CSR_K_WRT_PEND);
if (ret)
return ret;
writel(val, &d->regs->k_wd);
return 0;
}
static int ioc3kbd_start(struct serio *dev)
{
struct ioc3kbd_data *d = dev->port_data;
d->kbd_exists = true;
return 0;
}
static void ioc3kbd_stop(struct serio *dev)
{
struct ioc3kbd_data *d = dev->port_data;
d->kbd_exists = false;
}
static int ioc3aux_write(struct serio *dev, u8 val)
{
struct ioc3kbd_data *d = dev->port_data;
int ret;
ret = ioc3kbd_wait(d->regs, KM_CSR_M_WRT_PEND);
if (ret)
return ret;
writel(val, &d->regs->m_wd);
return 0;
}
static int ioc3aux_start(struct serio *dev)
{
struct ioc3kbd_data *d = dev->port_data;
d->aux_exists = true;
return 0;
}
static void ioc3aux_stop(struct serio *dev)
{
struct ioc3kbd_data *d = dev->port_data;
d->aux_exists = false;
}
static void ioc3kbd_process_data(struct serio *dev, u32 data)
{
if (data & KM_RD_VALID_0)
serio_interrupt(dev, (data >> KM_RD_DATA_0_SHIFT) & 0xff, 0);
if (data & KM_RD_VALID_1)
serio_interrupt(dev, (data >> KM_RD_DATA_1_SHIFT) & 0xff, 0);
if (data & KM_RD_VALID_2)
serio_interrupt(dev, (data >> KM_RD_DATA_2_SHIFT) & 0xff, 0);
}
static irqreturn_t ioc3kbd_intr(int itq, void *dev_id)
{
struct ioc3kbd_data *d = dev_id;
u32 data_k, data_m;
data_k = readl(&d->regs->k_rd);
if (d->kbd_exists)
ioc3kbd_process_data(d->kbd, data_k);
data_m = readl(&d->regs->m_rd);
if (d->aux_exists)
ioc3kbd_process_data(d->aux, data_m);
return IRQ_HANDLED;
}
static int ioc3kbd_probe(struct platform_device *pdev)
{
struct ioc3_serioregs __iomem *regs;
struct device *dev = &pdev->dev;
struct ioc3kbd_data *d;
struct serio *sk, *sa;
int irq, ret;
regs = devm_platform_ioremap_resource(pdev, 0);
if (IS_ERR(regs))
return PTR_ERR(regs);
irq = platform_get_irq(pdev, 0);
if (irq < 0)
return -ENXIO;
d = devm_kzalloc(dev, sizeof(*d), GFP_KERNEL);
if (!d)
return -ENOMEM;
sk = kzalloc(sizeof(*sk), GFP_KERNEL);
if (!sk)
return -ENOMEM;
sa = kzalloc(sizeof(*sa), GFP_KERNEL);
if (!sa) {
kfree(sk);
return -ENOMEM;
}
sk->id.type = SERIO_8042;
sk->write = ioc3kbd_write;
sk->start = ioc3kbd_start;
sk->stop = ioc3kbd_stop;
snprintf(sk->name, sizeof(sk->name), "IOC3 keyboard %d", pdev->id);
snprintf(sk->phys, sizeof(sk->phys), "ioc3/serio%dkbd", pdev->id);
sk->port_data = d;
sk->dev.parent = dev;
sa->id.type = SERIO_8042;
sa->write = ioc3aux_write;
sa->start = ioc3aux_start;
sa->stop = ioc3aux_stop;
snprintf(sa->name, sizeof(sa->name), "IOC3 auxiliary %d", pdev->id);
snprintf(sa->phys, sizeof(sa->phys), "ioc3/serio%daux", pdev->id);
sa->port_data = d;
sa->dev.parent = dev;
d->regs = regs;
d->kbd = sk;
d->aux = sa;
d->irq = irq;
platform_set_drvdata(pdev, d);
serio_register_port(d->kbd);
serio_register_port(d->aux);
ret = request_irq(irq, ioc3kbd_intr, IRQF_SHARED, "ioc3-kbd", d);
if (ret) {
dev_err(dev, "could not request IRQ %d\n", irq);
serio_unregister_port(d->kbd);
serio_unregister_port(d->aux);
return ret;
}
/* enable ports */
writel(KM_CSR_K_CLAMP_3 | KM_CSR_M_CLAMP_3, &regs->km_csr);
return 0;
}
static int ioc3kbd_remove(struct platform_device *pdev)
{
struct ioc3kbd_data *d = platform_get_drvdata(pdev);
free_irq(d->irq, d);
serio_unregister_port(d->kbd);
serio_unregister_port(d->aux);
return 0;
}
static struct platform_driver ioc3kbd_driver = {
.probe = ioc3kbd_probe,
.remove = ioc3kbd_remove,
.driver = {
.name = "ioc3-kbd",
},
};
module_platform_driver(ioc3kbd_driver);
MODULE_AUTHOR("Thomas Bogendoerfer <tbogendoerfer@suse.de>");
MODULE_DESCRIPTION("SGI IOC3 serio driver");
MODULE_LICENSE("GPL");