blob: c4c858b984c6b6092ca4f5f9edc4f69b7797f673 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
#include "bcm2835-rpi.dtsi"
&vchiq {
compatible = "brcm,bcm2836-vchiq", "brcm,bcm2835-vchiq";
};