blob: c520858064436fa71a9a99dd16a9488a8075645a [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
/*
* stv0367_defs.h
*
* Driver for ST STV0367 DVB-T & DVB-C demodulator IC.
*
* Copyright (C) ST Microelectronics.
* Copyright (C) 2010,2011 NetUP Inc.
* Copyright (C) 2010,2011 Igor M. Liplianin <liplianin@netup.ru>
*/
#ifndef STV0367_DEFS_H
#define STV0367_DEFS_H
#include "stv0367_regs.h"
#define STV0367_DEFTAB_GENERIC 0
#define STV0367_DEFTAB_DDB 1
#define STV0367_DEFTAB_MAX 2
#define STV0367_TAB_TER 0
#define STV0367_TAB_CAB 1
#define STV0367_TAB_BASE 2
#define STV0367_TAB_MAX 3
struct st_register {
u16 addr;
u8 value;
};
/* values for STV4100 XTAL=30M int clk=53.125M*/
static const struct st_register def0367ter[] = {
{R367TER_ID, 0x60},
{R367TER_I2CRPT, 0xa0},
/* {R367TER_I2CRPT, 0x22},*/
{R367TER_TOPCTRL, 0x00},/* for xc5000; was 0x02 */
{R367TER_IOCFG0, 0x40},
{R367TER_DAC0R, 0x00},
{R367TER_IOCFG1, 0x00},
{R367TER_DAC1R, 0x00},
{R367TER_IOCFG2, 0x62},
{R367TER_SDFR, 0x00},
{R367TER_STATUS, 0xf8},
{R367TER_AUX_CLK, 0x0a},
{R367TER_FREESYS1, 0x00},
{R367TER_FREESYS2, 0x00},
{R367TER_FREESYS3, 0x00},
{R367TER_GPIO_CFG, 0x55},
{R367TER_GPIO_CMD, 0x00},
{R367TER_AGC2MAX, 0xff},
{R367TER_AGC2MIN, 0x00},
{R367TER_AGC1MAX, 0xff},
{R367TER_AGC1MIN, 0x00},
{R367TER_AGCR, 0xbc},
{R367TER_AGC2TH, 0x00},
{R367TER_AGC12C, 0x00},
{R367TER_AGCCTRL1, 0x85},
{R367TER_AGCCTRL2, 0x1f},
{R367TER_AGC1VAL1, 0x00},
{R367TER_AGC1VAL2, 0x00},
{R367TER_AGC2VAL1, 0x6f},
{R367TER_AGC2VAL2, 0x05},
{R367TER_AGC2PGA, 0x00},
{R367TER_OVF_RATE1, 0x00},
{R367TER_OVF_RATE2, 0x00},
{R367TER_GAIN_SRC1, 0xaa},/* for xc5000; was 0x2b */
{R367TER_GAIN_SRC2, 0xd6},/* for xc5000; was 0x04 */
{R367TER_INC_DEROT1, 0x55},
{R367TER_INC_DEROT2, 0x55},
{R367TER_PPM_CPAMP_DIR, 0x2c},
{R367TER_PPM_CPAMP_INV, 0x00},
{R367TER_FREESTFE_1, 0x00},
{R367TER_FREESTFE_2, 0x1c},
{R367TER_DCOFFSET, 0x00},
{R367TER_EN_PROCESS, 0x05},
{R367TER_SDI_SMOOTHER, 0x80},
{R367TER_FE_LOOP_OPEN, 0x1c},
{R367TER_FREQOFF1, 0x00},
{R367TER_FREQOFF2, 0x00},
{R367TER_FREQOFF3, 0x00},
{R367TER_TIMOFF1, 0x00},
{R367TER_TIMOFF2, 0x00},
{R367TER_EPQ, 0x02},
{R367TER_EPQAUTO, 0x01},
{R367TER_SYR_UPDATE, 0xf5},
{R367TER_CHPFREE, 0x00},
{R367TER_PPM_STATE_MAC, 0x23},
{R367TER_INR_THRESHOLD, 0xff},
{R367TER_EPQ_TPS_ID_CELL, 0xf9},
{R367TER_EPQ_CFG, 0x00},
{R367TER_EPQ_STATUS, 0x01},
{R367TER_AUTORELOCK, 0x81},
{R367TER_BER_THR_VMSB, 0x00},
{R367TER_BER_THR_MSB, 0x00},
{R367TER_BER_THR_LSB, 0x00},
{R367TER_CCD, 0x83},
{R367TER_SPECTR_CFG, 0x00},
{R367TER_CHC_DUMMY, 0x18},
{R367TER_INC_CTL, 0x88},
{R367TER_INCTHRES_COR1, 0xb4},
{R367TER_INCTHRES_COR2, 0x96},
{R367TER_INCTHRES_DET1, 0x0e},
{R367TER_INCTHRES_DET2, 0x11},
{R367TER_IIR_CELLNB, 0x8d},
{R367TER_IIRCX_COEFF1_MSB, 0x00},
{R367TER_IIRCX_COEFF1_LSB, 0x00},
{R367TER_IIRCX_COEFF2_MSB, 0x09},
{R367TER_IIRCX_COEFF2_LSB, 0x18},
{R367TER_IIRCX_COEFF3_MSB, 0x14},
{R367TER_IIRCX_COEFF3_LSB, 0x9c},
{R367TER_IIRCX_COEFF4_MSB, 0x00},
{R367TER_IIRCX_COEFF4_LSB, 0x00},
{R367TER_IIRCX_COEFF5_MSB, 0x36},
{R367TER_IIRCX_COEFF5_LSB, 0x42},
{R367TER_FEPATH_CFG, 0x00},
{R367TER_PMC1_FUNC, 0x65},
{R367TER_PMC1_FOR, 0x00},
{R367TER_PMC2_FUNC, 0x00},
{R367TER_STATUS_ERR_DA, 0xe0},
{R367TER_DIG_AGC_R, 0xfe},
{R367TER_COMAGC_TARMSB, 0x0b},
{R367TER_COM_AGC_TAR_ENMODE, 0x41},
{R367TER_COM_AGC_CFG, 0x3e},
{R367TER_COM_AGC_GAIN1, 0x39},
{R367TER_AUT_AGC_TARGETMSB, 0x0b},
{R367TER_LOCK_DET_MSB, 0x01},
{R367TER_AGCTAR_LOCK_LSBS, 0x40},
{R367TER_AUT_GAIN_EN, 0xf4},
{R367TER_AUT_CFG, 0xf0},
{R367TER_LOCKN, 0x23},
{R367TER_INT_X_3, 0x00},
{R367TER_INT_X_2, 0x03},
{R367TER_INT_X_1, 0x8d},
{R367TER_INT_X_0, 0xa0},
{R367TER_MIN_ERRX_MSB, 0x00},
{R367TER_COR_CTL, 0x23},
{R367TER_COR_STAT, 0xf6},
{R367TER_COR_INTEN, 0x00},
{R367TER_COR_INTSTAT, 0x3f},
{R367TER_COR_MODEGUARD, 0x03},
{R367TER_AGC_CTL, 0x08},
{R367TER_AGC_MANUAL1, 0x00},
{R367TER_AGC_MANUAL2, 0x00},
{R367TER_AGC_TARG, 0x16},
{R367TER_AGC_GAIN1, 0x53},
{R367TER_AGC_GAIN2, 0x1d},
{R367TER_RESERVED_1, 0x00},
{R367TER_RESERVED_2, 0x00},
{R367TER_RESERVED_3, 0x00},
{R367TER_CAS_CTL, 0x44},
{R367TER_CAS_FREQ, 0xb3},
{R367TER_CAS_DAGCGAIN, 0x12},
{R367TER_SYR_CTL, 0x04},
{R367TER_SYR_STAT, 0x10},
{R367TER_SYR_NCO1, 0x00},
{R367TER_SYR_NCO2, 0x00},
{R367TER_SYR_OFFSET1, 0x00},
{R367TER_SYR_OFFSET2, 0x00},
{R367TER_FFT_CTL, 0x00},
{R367TER_SCR_CTL, 0x70},
{R367TER_PPM_CTL1, 0xf8},
{R367TER_TRL_CTL, 0x14},/* for xc5000; was 0xac */
{R367TER_TRL_NOMRATE1, 0xae},/* for xc5000; was 0x1e */
{R367TER_TRL_NOMRATE2, 0x56},/* for xc5000; was 0x58 */
{R367TER_TRL_TIME1, 0x1d},
{R367TER_TRL_TIME2, 0xfc},
{R367TER_CRL_CTL, 0x24},
{R367TER_CRL_FREQ1, 0xad},
{R367TER_CRL_FREQ2, 0x9d},
{R367TER_CRL_FREQ3, 0xff},
{R367TER_CHC_CTL, 0x01},
{R367TER_CHC_SNR, 0xf0},
{R367TER_BDI_CTL, 0x00},
{R367TER_DMP_CTL, 0x00},
{R367TER_TPS_RCVD1, 0x30},
{R367TER_TPS_RCVD2, 0x02},
{R367TER_TPS_RCVD3, 0x01},
{R367TER_TPS_RCVD4, 0x00},
{R367TER_TPS_ID_CELL1, 0x00},
{R367TER_TPS_ID_CELL2, 0x00},
{R367TER_TPS_RCVD5_SET1, 0x02},
{R367TER_TPS_SET2, 0x02},
{R367TER_TPS_SET3, 0x01},
{R367TER_TPS_CTL, 0x00},
{R367TER_CTL_FFTOSNUM, 0x34},
{R367TER_TESTSELECT, 0x09},
{R367TER_MSC_REV, 0x0a},
{R367TER_PIR_CTL, 0x00},
{R367TER_SNR_CARRIER1, 0xa1},
{R367TER_SNR_CARRIER2, 0x9a},
{R367TER_PPM_CPAMP, 0x2c},
{R367TER_TSM_AP0, 0x00},
{R367TER_TSM_AP1, 0x00},
{R367TER_TSM_AP2, 0x00},
{R367TER_TSM_AP3, 0x00},
{R367TER_TSM_AP4, 0x00},
{R367TER_TSM_AP5, 0x00},
{R367TER_TSM_AP6, 0x00},
{R367TER_TSM_AP7, 0x00},
{R367TER_TSTRES, 0x00},
{R367TER_ANACTRL, 0x0D},/* PLL stopped, restart at init!!! */
{R367TER_TSTBUS, 0x00},
{R367TER_TSTRATE, 0x00},
{R367TER_CONSTMODE, 0x01},
{R367TER_CONSTCARR1, 0x00},
{R367TER_CONSTCARR2, 0x00},
{R367TER_ICONSTEL, 0x0a},
{R367TER_QCONSTEL, 0x15},
{R367TER_TSTBISTRES0, 0x00},
{R367TER_TSTBISTRES1, 0x00},
{R367TER_TSTBISTRES2, 0x28},
{R367TER_TSTBISTRES3, 0x00},
{R367TER_RF_AGC1, 0xff},
{R367TER_RF_AGC2, 0x83},
{R367TER_ANADIGCTRL, 0x19},
{R367TER_PLLMDIV, 0x01},/* for xc5000; was 0x0c */
{R367TER_PLLNDIV, 0x06},/* for xc5000; was 0x55 */
{R367TER_PLLSETUP, 0x18},
{R367TER_DUAL_AD12, 0x0C},/* for xc5000 AGC voltage 1.6V */
{R367TER_TSTBIST, 0x00},
{R367TER_PAD_COMP_CTRL, 0x00},
{R367TER_PAD_COMP_WR, 0x00},
{R367TER_PAD_COMP_RD, 0xe0},
{R367TER_SYR_TARGET_FFTADJT_MSB, 0x00},
{R367TER_SYR_TARGET_FFTADJT_LSB, 0x00},
{R367TER_SYR_TARGET_CHCADJT_MSB, 0x00},
{R367TER_SYR_TARGET_CHCADJT_LSB, 0x00},
{R367TER_SYR_FLAG, 0x00},
{R367TER_CRL_TARGET1, 0x00},
{R367TER_CRL_TARGET2, 0x00},
{R367TER_CRL_TARGET3, 0x00},
{R367TER_CRL_TARGET4, 0x00},
{R367TER_CRL_FLAG, 0x00},
{R367TER_TRL_TARGET1, 0x00},
{R367TER_TRL_TARGET2, 0x00},
{R367TER_TRL_CHC, 0x00},
{R367TER_CHC_SNR_TARG, 0x00},
{R367TER_TOP_TRACK, 0x00},
{R367TER_TRACKER_FREE1, 0x00},
{R367TER_ERROR_CRL1, 0x00},
{R367TER_ERROR_CRL2, 0x00},
{R367TER_ERROR_CRL3, 0x00},
{R367TER_ERROR_CRL4, 0x00},
{R367TER_DEC_NCO1, 0x2c},
{R367TER_DEC_NCO2, 0x0f},
{R367TER_DEC_NCO3, 0x20},
{R367TER_SNR, 0xf1},
{R367TER_SYR_FFTADJ1, 0x00},
{R367TER_SYR_FFTADJ2, 0x00},
{R367TER_SYR_CHCADJ1, 0x00},
{R367TER_SYR_CHCADJ2, 0x00},
{R367TER_SYR_OFF, 0x00},
{R367TER_PPM_OFFSET1, 0x00},
{R367TER_PPM_OFFSET2, 0x03},
{R367TER_TRACKER_FREE2, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT10, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT11, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT12, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT13, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT14, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT15, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT16, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT17, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT18, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT19, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT1A, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT1B, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT1C, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT1D, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT1E, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT1F, 0x00},
{R367TER_RCCFGH, 0x00},
{R367TER_RCCFGM, 0x00},
{R367TER_RCCFGL, 0x00},
{R367TER_RCINSDELH, 0x00},
{R367TER_RCINSDELM, 0x00},
{R367TER_RCINSDELL, 0x00},
{R367TER_RCSTATUS, 0x00},
{R367TER_RCSPEED, 0x6f},
{R367TER_RCDEBUGM, 0xe7},
{R367TER_RCDEBUGL, 0x9b},
{R367TER_RCOBSCFG, 0x00},
{R367TER_RCOBSM, 0x00},
{R367TER_RCOBSL, 0x00},
{R367TER_RCFECSPY, 0x00},
{R367TER_RCFSPYCFG, 0x00},
{R367TER_RCFSPYDATA, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOUT, 0x00},
{R367TER_RCFSTATUS, 0x00},
{R367TER_RCFGOODPACK, 0x00},
{R367TER_RCFPACKCNT, 0x00},
{R367TER_RCFSPYMISC, 0x00},
{R367TER_RCFBERCPT4, 0x00},
{R367TER_RCFBERCPT3, 0x00},
{R367TER_RCFBERCPT2, 0x00},
{R367TER_RCFBERCPT1, 0x00},
{R367TER_RCFBERCPT0, 0x00},
{R367TER_RCFBERERR2, 0x00},
{R367TER_RCFBERERR1, 0x00},
{R367TER_RCFBERERR0, 0x00},
{R367TER_RCFSTATESM, 0x00},
{R367TER_RCFSTATESL, 0x00},
{R367TER_RCFSPYBER, 0x00},
{R367TER_RCFSPYDISTM, 0x00},
{R367TER_RCFSPYDISTL, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS7, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS6, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS5, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS4, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS3, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS2, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS1, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS0, 0x00},
{R367TER_TSGENERAL, 0x00},
{R367TER_RC1SPEED, 0x6f},
{R367TER_TSGSTATUS, 0x18},
{R367TER_FECM, 0x01},
{R367TER_VTH12, 0xff},
{R367TER_VTH23, 0xa1},
{R367TER_VTH34, 0x64},
{R367TER_VTH56, 0x40},
{R367TER_VTH67, 0x00},
{R367TER_VTH78, 0x2c},
{R367TER_VITCURPUN, 0x12},
{R367TER_VERROR, 0x01},
{R367TER_PRVIT, 0x3f},
{R367TER_VAVSRVIT, 0x00},
{R367TER_VSTATUSVIT, 0xbd},
{R367TER_VTHINUSE, 0xa1},
{R367TER_KDIV12, 0x20},
{R367TER_KDIV23, 0x40},
{R367TER_KDIV34, 0x20},
{R367TER_KDIV56, 0x30},
{R367TER_KDIV67, 0x00},
{R367TER_KDIV78, 0x30},
{R367TER_SIGPOWER, 0x54},
{R367TER_DEMAPVIT, 0x40},
{R367TER_VITSCALE, 0x00},
{R367TER_FFEC1PRG, 0x00},
{R367TER_FVITCURPUN, 0x12},
{R367TER_FVERROR, 0x01},
{R367TER_FVSTATUSVIT, 0xbd},
{R367TER_DEBUG_LT1, 0x00},
{R367TER_DEBUG_LT2, 0x00},
{R367TER_DEBUG_LT3, 0x00},
{R367TER_TSTSFMET, 0x00},
{R367TER_SELOUT, 0x00},
{R367TER_TSYNC, 0x00},
{R367TER_TSTERR, 0x00},
{R367TER_TSFSYNC, 0x00},
{R367TER_TSTSFERR, 0x00},
{R367TER_TSTTSSF1, 0x01},
{R367TER_TSTTSSF2, 0x1f},
{R367TER_TSTTSSF3, 0x00},
{R367TER_TSTTS1, 0x00},
{R367TER_TSTTS2, 0x1f},
{R367TER_TSTTS3, 0x01},
{R367TER_TSTTS4, 0x00},
{R367TER_TSTTSRC, 0x00},
{R367TER_TSTTSRS, 0x00},
{R367TER_TSSTATEM, 0xb0},
{R367TER_TSSTATEL, 0x40},
{R367TER_TSCFGH, 0xC0},
{R367TER_TSCFGM, 0xc0},/* for xc5000; was 0x00 */
{R367TER_TSCFGL, 0x20},
{R367TER_TSSYNC, 0x00},
{R367TER_TSINSDELH, 0x00},
{R367TER_TSINSDELM, 0x00},
{R367TER_TSINSDELL, 0x00},
{R367TER_TSDIVN, 0x03},
{R367TER_TSDIVPM, 0x00},
{R367TER_TSDIVPL, 0x00},
{R367TER_TSDIVQM, 0x00},
{R367TER_TSDIVQL, 0x00},
{R367TER_TSDILSTKM, 0x00},
{R367TER_TSDILSTKL, 0x00},
{R367TER_TSSPEED, 0x40},/* for xc5000; was 0x6f */
{R367TER_TSSTATUS, 0x81},
{R367TER_TSSTATUS2, 0x6a},
{R367TER_TSBITRATEM, 0x0f},
{R367TER_TSBITRATEL, 0xc6},
{R367TER_TSPACKLENM, 0x00},
{R367TER_TSPACKLENL, 0xfc},
{R367TER_TSBLOCLENM, 0x0a},
{R367TER_TSBLOCLENL, 0x80},
{R367TER_TSDLYH, 0x90},
{R367TER_TSDLYM, 0x68},
{R367TER_TSDLYL, 0x01},
{R367TER_TSNPDAV, 0x00},
{R367TER_TSBUFSTATH, 0x00},
{R367TER_TSBUFSTATM, 0x00},
{R367TER_TSBUFSTATL, 0x00},
{R367TER_TSDEBUGM, 0xcf},
{R367TER_TSDEBUGL, 0x1e},
{R367TER_TSDLYSETH, 0x00},
{R367TER_TSDLYSETM, 0x68},
{R367TER_TSDLYSETL, 0x00},
{R367TER_TSOBSCFG, 0x00},
{R367TER_TSOBSM, 0x47},
{R367TER_TSOBSL, 0x1f},
{R367TER_ERRCTRL1, 0x95},
{R367TER_ERRCNT1H, 0x80},
{R367TER_ERRCNT1M, 0x00},
{R367TER_ERRCNT1L, 0x00},
{R367TER_ERRCTRL2, 0x95},
{R367TER_ERRCNT2H, 0x00},
{R367TER_ERRCNT2M, 0x00},
{R367TER_ERRCNT2L, 0x00},
{R367TER_FECSPY, 0x88},
{R367TER_FSPYCFG, 0x2c},
{R367TER_FSPYDATA, 0x3a},
{R367TER_FSPYOUT, 0x06},
{R367TER_FSTATUS, 0x61},
{R367TER_FGOODPACK, 0xff},
{R367TER_FPACKCNT, 0xff},
{R367TER_FSPYMISC, 0x66},
{R367TER_FBERCPT4, 0x00},
{R367TER_FBERCPT3, 0x00},
{R367TER_FBERCPT2, 0x36},
{R367TER_FBERCPT1, 0x36},
{R367TER_FBERCPT0, 0x14},
{R367TER_FBERERR2, 0x00},
{R367TER_FBERERR1, 0x03},
{R367TER_FBERERR0, 0x28},
{R367TER_FSTATESM, 0x00},
{R367TER_FSTATESL, 0x02},
{R367TER_FSPYBER, 0x00},
{R367TER_FSPYDISTM, 0x01},
{R367TER_FSPYDISTL, 0x9f},
{R367TER_FSPYOBS7, 0xc9},
{R367TER_FSPYOBS6, 0x99},
{R367TER_FSPYOBS5, 0x08},
{R367TER_FSPYOBS4, 0xec},
{R367TER_FSPYOBS3, 0x01},
{R367TER_FSPYOBS2, 0x0f},
{R367TER_FSPYOBS1, 0xf5},
{R367TER_FSPYOBS0, 0x08},
{R367TER_SFDEMAP, 0x40},
{R367TER_SFERROR, 0x00},
{R367TER_SFAVSR, 0x30},
{R367TER_SFECSTATUS, 0xcc},
{R367TER_SFKDIV12, 0x20},
{R367TER_SFKDIV23, 0x40},
{R367TER_SFKDIV34, 0x20},
{R367TER_SFKDIV56, 0x20},
{R367TER_SFKDIV67, 0x00},
{R367TER_SFKDIV78, 0x20},
{R367TER_SFDILSTKM, 0x00},
{R367TER_SFDILSTKL, 0x00},
{R367TER_SFSTATUS, 0xb5},
{R367TER_SFDLYH, 0x90},
{R367TER_SFDLYM, 0x60},
{R367TER_SFDLYL, 0x01},
{R367TER_SFDLYSETH, 0xc0},
{R367TER_SFDLYSETM, 0x60},
{R367TER_SFDLYSETL, 0x00},
{R367TER_SFOBSCFG, 0x00},
{R367TER_SFOBSM, 0x47},
{R367TER_SFOBSL, 0x05},
{R367TER_SFECINFO, 0x40},
{R367TER_SFERRCTRL, 0x74},
{R367TER_SFERRCNTH, 0x80},
{R367TER_SFERRCNTM, 0x00},
{R367TER_SFERRCNTL, 0x00},
{R367TER_SYMBRATEM, 0x2f},
{R367TER_SYMBRATEL, 0x50},
{R367TER_SYMBSTATUS, 0x7f},
{R367TER_SYMBCFG, 0x00},
{R367TER_SYMBFIFOM, 0xf4},
{R367TER_SYMBFIFOL, 0x0d},
{R367TER_SYMBOFFSM, 0xf0},
{R367TER_SYMBOFFSL, 0x2d},
{R367TER_DEBUG_LT4, 0x00},
{R367TER_DEBUG_LT5, 0x00},
{R367TER_DEBUG_LT6, 0x00},
{R367TER_DEBUG_LT7, 0x00},
{R367TER_DEBUG_LT8, 0x00},
{R367TER_DEBUG_LT9, 0x00},
{0x0000, 0x00},
};
static const struct st_register def0367cab[] = {
{R367CAB_ID, 0x60},
{R367CAB_I2CRPT, 0xa0},
/*{R367CAB_I2CRPT, 0x22},*/
{R367CAB_TOPCTRL, 0x10},
{R367CAB_IOCFG0, 0x80},
{R367CAB_DAC0R, 0x00},
{R367CAB_IOCFG1, 0x00},
{R367CAB_DAC1R, 0x00},
{R367CAB_IOCFG2, 0x00},
{R367CAB_SDFR, 0x00},
{R367CAB_AUX_CLK, 0x00},
{R367CAB_FREESYS1, 0x00},
{R367CAB_FREESYS2, 0x00},
{R367CAB_FREESYS3, 0x00},
{R367CAB_GPIO_CFG, 0x55},
{R367CAB_GPIO_CMD, 0x01},
{R367CAB_TSTRES, 0x00},
{R367CAB_ANACTRL, 0x0d},/* was 0x00 need to check - I.M.L.*/
{R367CAB_TSTBUS, 0x00},
{R367CAB_RF_AGC1, 0xea},
{R367CAB_RF_AGC2, 0x82},
{R367CAB_ANADIGCTRL, 0x0b},
{R367CAB_PLLMDIV, 0x01},
{R367CAB_PLLNDIV, 0x08},
{R367CAB_PLLSETUP, 0x18},
{R367CAB_DUAL_AD12, 0x0C}, /* for xc5000 AGC voltage 1.6V */
{R367CAB_TSTBIST, 0x00},
{R367CAB_CTRL_1, 0x00},
{R367CAB_CTRL_2, 0x03},
{R367CAB_IT_STATUS1, 0x2b},
{R367CAB_IT_STATUS2, 0x08},
{R367CAB_IT_EN1, 0x00},
{R367CAB_IT_EN2, 0x00},
{R367CAB_CTRL_STATUS, 0x04},
{R367CAB_TEST_CTL, 0x00},
{R367CAB_AGC_CTL, 0x73},
{R367CAB_AGC_IF_CFG, 0x50},
{R367CAB_AGC_RF_CFG, 0x00},
{R367CAB_AGC_PWM_CFG, 0x03},
{R367CAB_AGC_PWR_REF_L, 0x5a},
{R367CAB_AGC_PWR_REF_H, 0x00},
{R367CAB_AGC_RF_TH_L, 0xff},
{R367CAB_AGC_RF_TH_H, 0x07},
{R367CAB_AGC_IF_LTH_L, 0x00},
{R367CAB_AGC_IF_LTH_H, 0x08},
{R367CAB_AGC_IF_HTH_L, 0xff},
{R367CAB_AGC_IF_HTH_H, 0x07},
{R367CAB_AGC_PWR_RD_L, 0xa0},
{R367CAB_AGC_PWR_RD_M, 0xe9},
{R367CAB_AGC_PWR_RD_H, 0x03},
{R367CAB_AGC_PWM_IFCMD_L, 0xe4},
{R367CAB_AGC_PWM_IFCMD_H, 0x00},
{R367CAB_AGC_PWM_RFCMD_L, 0xff},
{R367CAB_AGC_PWM_RFCMD_H, 0x07},
{R367CAB_IQDEM_CFG, 0x01},
{R367CAB_MIX_NCO_LL, 0x22},
{R367CAB_MIX_NCO_HL, 0x96},
{R367CAB_MIX_NCO_HH, 0x55},
{R367CAB_SRC_NCO_LL, 0xff},
{R367CAB_SRC_NCO_LH, 0x0c},
{R367CAB_SRC_NCO_HL, 0xf5},
{R367CAB_SRC_NCO_HH, 0x20},
{R367CAB_IQDEM_GAIN_SRC_L, 0x06},
{R367CAB_IQDEM_GAIN_SRC_H, 0x01},
{R367CAB_IQDEM_DCRM_CFG_LL, 0xfe},
{R367CAB_IQDEM_DCRM_CFG_LH, 0xff},
{R367CAB_IQDEM_DCRM_CFG_HL, 0x0f},
{R367CAB_IQDEM_DCRM_CFG_HH, 0x00},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF0, 0x34},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF1, 0xae},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF2, 0x46},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF3, 0x77},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF4, 0x96},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF5, 0x69},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF6, 0xc7},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF7, 0x01},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_EN, 0x04},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_AGC_REF, 0x94},
{R367CAB_ALLPASSFILT1, 0xc9},
{R367CAB_ALLPASSFILT2, 0x2d},
{R367CAB_ALLPASSFILT3, 0xa3},
{R367CAB_ALLPASSFILT4, 0xfb},
{R367CAB_ALLPASSFILT5, 0xf6},
{R367CAB_ALLPASSFILT6, 0x45},
{R367CAB_ALLPASSFILT7, 0x6f},
{R367CAB_ALLPASSFILT8, 0x7e},
{R367CAB_ALLPASSFILT9, 0x05},
{R367CAB_ALLPASSFILT10, 0x0a},
{R367CAB_ALLPASSFILT11, 0x51},
{R367CAB_TRL_AGC_CFG, 0x20},
{R367CAB_TRL_LPF_CFG, 0x28},
{R367CAB_TRL_LPF_ACQ_GAIN, 0x44},
{R367CAB_TRL_LPF_TRK_GAIN, 0x22},
{R367CAB_TRL_LPF_OUT_GAIN, 0x03},
{R367CAB_TRL_LOCKDET_LTH, 0x04},
{R367CAB_TRL_LOCKDET_HTH, 0x11},
{R367CAB_TRL_LOCKDET_TRGVAL, 0x20},
{R367CAB_IQ_QAM, 0x01},
{R367CAB_FSM_STATE, 0xa0},
{R367CAB_FSM_CTL, 0x08},
{R367CAB_FSM_STS, 0x0c},
{R367CAB_FSM_SNR0_HTH, 0x00},
{R367CAB_FSM_SNR1_HTH, 0x00},
{R367CAB_FSM_SNR2_HTH, 0x23},/* 0x00 */
{R367CAB_FSM_SNR0_LTH, 0x00},
{R367CAB_FSM_SNR1_LTH, 0x00},
{R367CAB_FSM_EQA1_HTH, 0x00},
{R367CAB_FSM_TEMPO, 0x32},
{R367CAB_FSM_CONFIG, 0x03},
{R367CAB_EQU_I_TESTTAP_L, 0x11},
{R367CAB_EQU_I_TESTTAP_M, 0x00},
{R367CAB_EQU_I_TESTTAP_H, 0x00},
{R367CAB_EQU_TESTAP_CFG, 0x00},
{R367CAB_EQU_Q_TESTTAP_L, 0xff},
{R367CAB_EQU_Q_TESTTAP_M, 0x00},
{R367CAB_EQU_Q_TESTTAP_H, 0x00},
{R367CAB_EQU_TAP_CTRL, 0x00},
{R367CAB_EQU_CTR_CRL_CONTROL_L, 0x11},
{R367CAB_EQU_CTR_CRL_CONTROL_H, 0x05},
{R367CAB_EQU_CTR_HIPOW_L, 0x00},
{R367CAB_EQU_CTR_HIPOW_H, 0x00},
{R367CAB_EQU_I_EQU_LO, 0xef},
{R367CAB_EQU_I_EQU_HI, 0x00},
{R367CAB_EQU_Q_EQU_LO, 0xee},
{R367CAB_EQU_Q_EQU_HI, 0x00},
{R367CAB_EQU_MAPPER, 0xc5},
{R367CAB_EQU_SWEEP_RATE, 0x80},
{R367CAB_EQU_SNR_LO, 0x64},
{R367CAB_EQU_SNR_HI, 0x03},
{R367CAB_EQU_GAMMA_LO, 0x00},
{R367CAB_EQU_GAMMA_HI, 0x00},
{R367CAB_EQU_ERR_GAIN, 0x36},
{R367CAB_EQU_RADIUS, 0xaa},
{R367CAB_EQU_FFE_MAINTAP, 0x00},
{R367CAB_EQU_FFE_LEAKAGE, 0x63},
{R367CAB_EQU_FFE_MAINTAP_POS, 0xdf},
{R367CAB_EQU_GAIN_WIDE, 0x88},
{R367CAB_EQU_GAIN_NARROW, 0x41},
{R367CAB_EQU_CTR_LPF_GAIN, 0xd1},
{R367CAB_EQU_CRL_LPF_GAIN, 0xa7},
{R367CAB_EQU_GLOBAL_GAIN, 0x06},
{R367CAB_EQU_CRL_LD_SEN, 0x85},
{R367CAB_EQU_CRL_LD_VAL, 0xe2},
{R367CAB_EQU_CRL_TFR, 0x20},
{R367CAB_EQU_CRL_BISTH_LO, 0x00},
{R367CAB_EQU_CRL_BISTH_HI, 0x00},
{R367CAB_EQU_SWEEP_RANGE_LO, 0x00},
{R367CAB_EQU_SWEEP_RANGE_HI, 0x00},
{R367CAB_EQU_CRL_LIMITER, 0x40},
{R367CAB_EQU_MODULUS_MAP, 0x90},
{R367CAB_EQU_PNT_GAIN, 0xa7},
{R367CAB_FEC_AC_CTR_0, 0x16},
{R367CAB_FEC_AC_CTR_1, 0x0b},
{R367CAB_FEC_AC_CTR_2, 0x88},
{R367CAB_FEC_AC_CTR_3, 0x02},
{R367CAB_FEC_STATUS, 0x12},
{R367CAB_RS_COUNTER_0, 0x7d},
{R367CAB_RS_COUNTER_1, 0xd0},
{R367CAB_RS_COUNTER_2, 0x19},
{R367CAB_RS_COUNTER_3, 0x0b},
{R367CAB_RS_COUNTER_4, 0xa3},
{R367CAB_RS_COUNTER_5, 0x00},
{R367CAB_BERT_0, 0x01},
{R367CAB_BERT_1, 0x25},
{R367CAB_BERT_2, 0x41},
{R367CAB_BERT_3, 0x39},
{R367CAB_OUTFORMAT_0, 0xc2},
{R367CAB_OUTFORMAT_1, 0x22},
{R367CAB_SMOOTHER_2, 0x28},
{R367CAB_TSMF_CTRL_0, 0x01},
{R367CAB_TSMF_CTRL_1, 0xc6},
{R367CAB_TSMF_CTRL_3, 0x43},
{R367CAB_TS_ON_ID_0, 0x00},
{R367CAB_TS_ON_ID_1, 0x00},
{R367CAB_TS_ON_ID_2, 0x00},
{R367CAB_TS_ON_ID_3, 0x00},
{R367CAB_RE_STATUS_0, 0x00},
{R367CAB_RE_STATUS_1, 0x00},
{R367CAB_RE_STATUS_2, 0x00},
{R367CAB_RE_STATUS_3, 0x00},
{R367CAB_TS_STATUS_0, 0x00},
{R367CAB_TS_STATUS_1, 0x00},
{R367CAB_TS_STATUS_2, 0xa0},
{R367CAB_TS_STATUS_3, 0x00},
{R367CAB_T_O_ID_0, 0x00},
{R367CAB_T_O_ID_1, 0x00},
{R367CAB_T_O_ID_2, 0x00},
{R367CAB_T_O_ID_3, 0x00},
{0x0000, 0x00},
};
/**************
*
* Defaults / Tables for Digital Devices C/T Cine/Flex devices
*
**************/
static const struct st_register def0367dd_ofdm[] = {
{R367TER_AGC2MAX, 0xff},
{R367TER_AGC2MIN, 0x00},
{R367TER_AGC1MAX, 0xff},
{R367TER_AGC1MIN, 0x00},
{R367TER_AGCR, 0xbc},
{R367TER_AGC2TH, 0x00},
{R367TER_AGCCTRL1, 0x85},
{R367TER_AGCCTRL2, 0x1f},
{R367TER_AGC1VAL1, 0x00},
{R367TER_AGC1VAL2, 0x00},
{R367TER_AGC2VAL1, 0x6f},
{R367TER_AGC2VAL2, 0x05},
{R367TER_AGC2PGA, 0x00},
{R367TER_OVF_RATE1, 0x00},
{R367TER_OVF_RATE2, 0x00},
{R367TER_GAIN_SRC1, 0x2b},
{R367TER_GAIN_SRC2, 0x04},
{R367TER_INC_DEROT1, 0x55},
{R367TER_INC_DEROT2, 0x55},
{R367TER_PPM_CPAMP_DIR, 0x2c},
{R367TER_PPM_CPAMP_INV, 0x00},
{R367TER_FREESTFE_1, 0x00},
{R367TER_FREESTFE_2, 0x1c},
{R367TER_DCOFFSET, 0x00},
{R367TER_EN_PROCESS, 0x05},
{R367TER_SDI_SMOOTHER, 0x80},
{R367TER_FE_LOOP_OPEN, 0x1c},
{R367TER_FREQOFF1, 0x00},
{R367TER_FREQOFF2, 0x00},
{R367TER_FREQOFF3, 0x00},
{R367TER_TIMOFF1, 0x00},
{R367TER_TIMOFF2, 0x00},
{R367TER_EPQ, 0x02},
{R367TER_EPQAUTO, 0x01},
{R367TER_SYR_UPDATE, 0xf5},
{R367TER_CHPFREE, 0x00},
{R367TER_PPM_STATE_MAC, 0x23},
{R367TER_INR_THRESHOLD, 0xff},
{R367TER_EPQ_TPS_ID_CELL, 0xf9},
{R367TER_EPQ_CFG, 0x00},
{R367TER_EPQ_STATUS, 0x01},
{R367TER_AUTORELOCK, 0x81},
{R367TER_BER_THR_VMSB, 0x00},
{R367TER_BER_THR_MSB, 0x00},
{R367TER_BER_THR_LSB, 0x00},
{R367TER_CCD, 0x83},
{R367TER_SPECTR_CFG, 0x00},
{R367TER_CHC_DUMMY, 0x18},
{R367TER_INC_CTL, 0x88},
{R367TER_INCTHRES_COR1, 0xb4},
{R367TER_INCTHRES_COR2, 0x96},
{R367TER_INCTHRES_DET1, 0x0e},
{R367TER_INCTHRES_DET2, 0x11},
{R367TER_IIR_CELLNB, 0x8d},
{R367TER_IIRCX_COEFF1_MSB, 0x00},
{R367TER_IIRCX_COEFF1_LSB, 0x00},
{R367TER_IIRCX_COEFF2_MSB, 0x09},
{R367TER_IIRCX_COEFF2_LSB, 0x18},
{R367TER_IIRCX_COEFF3_MSB, 0x14},
{R367TER_IIRCX_COEFF3_LSB, 0x9c},
{R367TER_IIRCX_COEFF4_MSB, 0x00},
{R367TER_IIRCX_COEFF4_LSB, 0x00},
{R367TER_IIRCX_COEFF5_MSB, 0x36},
{R367TER_IIRCX_COEFF5_LSB, 0x42},
{R367TER_FEPATH_CFG, 0x00},
{R367TER_PMC1_FUNC, 0x65},
{R367TER_PMC1_FOR, 0x00},
{R367TER_PMC2_FUNC, 0x00},
{R367TER_STATUS_ERR_DA, 0xe0},
{R367TER_DIG_AGC_R, 0xfe},
{R367TER_COMAGC_TARMSB, 0x0b},
{R367TER_COM_AGC_TAR_ENMODE, 0x41},
{R367TER_COM_AGC_CFG, 0x3e},
{R367TER_COM_AGC_GAIN1, 0x39},
{R367TER_AUT_AGC_TARGETMSB, 0x0b},
{R367TER_LOCK_DET_MSB, 0x01},
{R367TER_AGCTAR_LOCK_LSBS, 0x40},
{R367TER_AUT_GAIN_EN, 0xf4},
{R367TER_AUT_CFG, 0xf0},
{R367TER_LOCKN, 0x23},
{R367TER_INT_X_3, 0x00},
{R367TER_INT_X_2, 0x03},
{R367TER_INT_X_1, 0x8d},
{R367TER_INT_X_0, 0xa0},
{R367TER_MIN_ERRX_MSB, 0x00},
{R367TER_COR_CTL, 0x00},
{R367TER_COR_STAT, 0xf6},
{R367TER_COR_INTEN, 0x00},
{R367TER_COR_INTSTAT, 0x3f},
{R367TER_COR_MODEGUARD, 0x03},
{R367TER_AGC_CTL, 0x08},
{R367TER_AGC_MANUAL1, 0x00},
{R367TER_AGC_MANUAL2, 0x00},
{R367TER_AGC_TARG, 0x16},
{R367TER_AGC_GAIN1, 0x53},
{R367TER_AGC_GAIN2, 0x1d},
{R367TER_RESERVED_1, 0x00},
{R367TER_RESERVED_2, 0x00},
{R367TER_RESERVED_3, 0x00},
{R367TER_CAS_CTL, 0x44},
{R367TER_CAS_FREQ, 0xb3},
{R367TER_CAS_DAGCGAIN, 0x12},
{R367TER_SYR_CTL, 0x04},
{R367TER_SYR_STAT, 0x10},
{R367TER_SYR_NCO1, 0x00},
{R367TER_SYR_NCO2, 0x00},
{R367TER_SYR_OFFSET1, 0x00},
{R367TER_SYR_OFFSET2, 0x00},
{R367TER_FFT_CTL, 0x00},
{R367TER_SCR_CTL, 0x70},
{R367TER_PPM_CTL1, 0xf8},
{R367TER_TRL_CTL, 0xac},
{R367TER_TRL_NOMRATE1, 0x1e},
{R367TER_TRL_NOMRATE2, 0x58},
{R367TER_TRL_TIME1, 0x1d},
{R367TER_TRL_TIME2, 0xfc},
{R367TER_CRL_CTL, 0x24},
{R367TER_CRL_FREQ1, 0xad},
{R367TER_CRL_FREQ2, 0x9d},
{R367TER_CRL_FREQ3, 0xff},
{R367TER_CHC_CTL, 0x01},
{R367TER_CHC_SNR, 0xf0},
{R367TER_BDI_CTL, 0x00},
{R367TER_DMP_CTL, 0x00},
{R367TER_TPS_RCVD1, 0x30},
{R367TER_TPS_RCVD2, 0x02},
{R367TER_TPS_RCVD3, 0x01},
{R367TER_TPS_RCVD4, 0x00},
{R367TER_TPS_ID_CELL1, 0x00},
{R367TER_TPS_ID_CELL2, 0x00},
{R367TER_TPS_RCVD5_SET1, 0x02},
{R367TER_TPS_SET2, 0x02},
{R367TER_TPS_SET3, 0x01},
{R367TER_TPS_CTL, 0x00},
{R367TER_CTL_FFTOSNUM, 0x34},
{R367TER_TESTSELECT, 0x09},
{R367TER_MSC_REV, 0x0a},
{R367TER_PIR_CTL, 0x00},
{R367TER_SNR_CARRIER1, 0xa1},
{R367TER_SNR_CARRIER2, 0x9a},
{R367TER_PPM_CPAMP, 0x2c},
{R367TER_TSM_AP0, 0x00},
{R367TER_TSM_AP1, 0x00},
{R367TER_TSM_AP2, 0x00},
{R367TER_TSM_AP3, 0x00},
{R367TER_TSM_AP4, 0x00},
{R367TER_TSM_AP5, 0x00},
{R367TER_TSM_AP6, 0x00},
{R367TER_TSM_AP7, 0x00},
{R367TER_CONSTMODE, 0x01},
{R367TER_CONSTCARR1, 0x00},
{R367TER_CONSTCARR2, 0x00},
{R367TER_ICONSTEL, 0x0a},
{R367TER_QCONSTEL, 0x15},
{R367TER_TSTBISTRES0, 0x00},
{R367TER_TSTBISTRES1, 0x00},
{R367TER_TSTBISTRES2, 0x28},
{R367TER_TSTBISTRES3, 0x00},
{R367TER_SYR_TARGET_FFTADJT_MSB, 0x00},
{R367TER_SYR_TARGET_FFTADJT_LSB, 0x00},
{R367TER_SYR_TARGET_CHCADJT_MSB, 0x00},
{R367TER_SYR_TARGET_CHCADJT_LSB, 0x00},
{R367TER_SYR_FLAG, 0x00},
{R367TER_CRL_TARGET1, 0x00},
{R367TER_CRL_TARGET2, 0x00},
{R367TER_CRL_TARGET3, 0x00},
{R367TER_CRL_TARGET4, 0x00},
{R367TER_CRL_FLAG, 0x00},
{R367TER_TRL_TARGET1, 0x00},
{R367TER_TRL_TARGET2, 0x00},
{R367TER_TRL_CHC, 0x00},
{R367TER_CHC_SNR_TARG, 0x00},
{R367TER_TOP_TRACK, 0x00},
{R367TER_TRACKER_FREE1, 0x00},
{R367TER_ERROR_CRL1, 0x00},
{R367TER_ERROR_CRL2, 0x00},
{R367TER_ERROR_CRL3, 0x00},
{R367TER_ERROR_CRL4, 0x00},
{R367TER_DEC_NCO1, 0x2c},
{R367TER_DEC_NCO2, 0x0f},
{R367TER_DEC_NCO3, 0x20},
{R367TER_SNR, 0xf1},
{R367TER_SYR_FFTADJ1, 0x00},
{R367TER_SYR_FFTADJ2, 0x00},
{R367TER_SYR_CHCADJ1, 0x00},
{R367TER_SYR_CHCADJ2, 0x00},
{R367TER_SYR_OFF, 0x00},
{R367TER_PPM_OFFSET1, 0x00},
{R367TER_PPM_OFFSET2, 0x03},
{R367TER_TRACKER_FREE2, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT10, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT11, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT12, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT13, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT14, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT15, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT16, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT17, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT18, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT19, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT1A, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT1B, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT1C, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT1D, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT1E, 0x00},
{R367TER_DEBG_LT1F, 0x00},
{R367TER_RCCFGH, 0x00},
{R367TER_RCCFGM, 0x00},
{R367TER_RCCFGL, 0x00},
{R367TER_RCINSDELH, 0x00},
{R367TER_RCINSDELM, 0x00},
{R367TER_RCINSDELL, 0x00},
{R367TER_RCSTATUS, 0x00},
{R367TER_RCSPEED, 0x6f},
{R367TER_RCDEBUGM, 0xe7},
{R367TER_RCDEBUGL, 0x9b},
{R367TER_RCOBSCFG, 0x00},
{R367TER_RCOBSM, 0x00},
{R367TER_RCOBSL, 0x00},
{R367TER_RCFECSPY, 0x00},
{R367TER_RCFSPYCFG, 0x00},
{R367TER_RCFSPYDATA, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOUT, 0x00},
{R367TER_RCFSTATUS, 0x00},
{R367TER_RCFGOODPACK, 0x00},
{R367TER_RCFPACKCNT, 0x00},
{R367TER_RCFSPYMISC, 0x00},
{R367TER_RCFBERCPT4, 0x00},
{R367TER_RCFBERCPT3, 0x00},
{R367TER_RCFBERCPT2, 0x00},
{R367TER_RCFBERCPT1, 0x00},
{R367TER_RCFBERCPT0, 0x00},
{R367TER_RCFBERERR2, 0x00},
{R367TER_RCFBERERR1, 0x00},
{R367TER_RCFBERERR0, 0x00},
{R367TER_RCFSTATESM, 0x00},
{R367TER_RCFSTATESL, 0x00},
{R367TER_RCFSPYBER, 0x00},
{R367TER_RCFSPYDISTM, 0x00},
{R367TER_RCFSPYDISTL, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS7, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS6, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS5, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS4, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS3, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS2, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS1, 0x00},
{R367TER_RCFSPYOBS0, 0x00},
{R367TER_FECM, 0x01},
{R367TER_VTH12, 0xff},
{R367TER_VTH23, 0xa1},
{R367TER_VTH34, 0x64},
{R367TER_VTH56, 0x40},
{R367TER_VTH67, 0x00},
{R367TER_VTH78, 0x2c},
{R367TER_VITCURPUN, 0x12},
{R367TER_VERROR, 0x01},
{R367TER_PRVIT, 0x3f},
{R367TER_VAVSRVIT, 0x00},
{R367TER_VSTATUSVIT, 0xbd},
{R367TER_VTHINUSE, 0xa1},
{R367TER_KDIV12, 0x20},
{R367TER_KDIV23, 0x40},
{R367TER_KDIV34, 0x20},
{R367TER_KDIV56, 0x30},
{R367TER_KDIV67, 0x00},
{R367TER_KDIV78, 0x30},
{R367TER_SIGPOWER, 0x54},
{R367TER_DEMAPVIT, 0x40},
{R367TER_VITSCALE, 0x00},
{R367TER_FFEC1PRG, 0x00},
{R367TER_FVITCURPUN, 0x12},
{R367TER_FVERROR, 0x01},
{R367TER_FVSTATUSVIT, 0xbd},
{R367TER_DEBUG_LT1, 0x00},
{R367TER_DEBUG_LT2, 0x00},
{R367TER_DEBUG_LT3, 0x00},
{R367TER_TSTSFMET, 0x00},
{R367TER_SELOUT, 0x00},
{R367TER_TSYNC, 0x00},
{R367TER_TSTERR, 0x00},
{R367TER_TSFSYNC, 0x00},
{R367TER_TSTSFERR, 0x00},
{R367TER_TSTTSSF1, 0x01},
{R367TER_TSTTSSF2, 0x1f},
{R367TER_TSTTSSF3, 0x00},
{R367TER_TSTTS1, 0x00},
{R367TER_TSTTS2, 0x1f},
{R367TER_TSTTS3, 0x01},
{R367TER_TSTTS4, 0x00},
{R367TER_TSTTSRC, 0x00},
{R367TER_TSTTSRS, 0x00},
{R367TER_TSSTATEM, 0xb0},
{R367TER_TSSTATEL, 0x40},
{R367TER_TSCFGH, 0x80},
{R367TER_TSCFGM, 0x00},
{R367TER_TSCFGL, 0x20},
{R367TER_TSSYNC, 0x00},
{R367TER_TSINSDELH, 0x00},
{R367TER_TSINSDELM, 0x00},
{R367TER_TSINSDELL, 0x00},
{R367TER_TSDIVN, 0x03},
{R367TER_TSDIVPM, 0x00},
{R367TER_TSDIVPL, 0x00},
{R367TER_TSDIVQM, 0x00},
{R367TER_TSDIVQL, 0x00},
{R367TER_TSDILSTKM, 0x00},
{R367TER_TSDILSTKL, 0x00},
{R367TER_TSSPEED, 0x6f},
{R367TER_TSSTATUS, 0x81},
{R367TER_TSSTATUS2, 0x6a},
{R367TER_TSBITRATEM, 0x0f},
{R367TER_TSBITRATEL, 0xc6},
{R367TER_TSPACKLENM, 0x00},
{R367TER_TSPACKLENL, 0xfc},
{R367TER_TSBLOCLENM, 0x0a},
{R367TER_TSBLOCLENL, 0x80},
{R367TER_TSDLYH, 0x90},
{R367TER_TSDLYM, 0x68},
{R367TER_TSDLYL, 0x01},
{R367TER_TSNPDAV, 0x00},
{R367TER_TSBUFSTATH, 0x00},
{R367TER_TSBUFSTATM, 0x00},
{R367TER_TSBUFSTATL, 0x00},
{R367TER_TSDEBUGM, 0xcf},
{R367TER_TSDEBUGL, 0x1e},
{R367TER_TSDLYSETH, 0x00},
{R367TER_TSDLYSETM, 0x68},
{R367TER_TSDLYSETL, 0x00},
{R367TER_TSOBSCFG, 0x00},
{R367TER_TSOBSM, 0x47},
{R367TER_TSOBSL, 0x1f},
{R367TER_ERRCTRL1, 0x95},
{R367TER_ERRCNT1H, 0x80},
{R367TER_ERRCNT1M, 0x00},
{R367TER_ERRCNT1L, 0x00},
{R367TER_ERRCTRL2, 0x95},
{R367TER_ERRCNT2H, 0x00},
{R367TER_ERRCNT2M, 0x00},
{R367TER_ERRCNT2L, 0x00},
{R367TER_FECSPY, 0x88},
{R367TER_FSPYCFG, 0x2c},
{R367TER_FSPYDATA, 0x3a},
{R367TER_FSPYOUT, 0x06},
{R367TER_FSTATUS, 0x61},
{R367TER_FGOODPACK, 0xff},
{R367TER_FPACKCNT, 0xff},
{R367TER_FSPYMISC, 0x66},
{R367TER_FBERCPT4, 0x00},
{R367TER_FBERCPT3, 0x00},
{R367TER_FBERCPT2, 0x36},
{R367TER_FBERCPT1, 0x36},
{R367TER_FBERCPT0, 0x14},
{R367TER_FBERERR2, 0x00},
{R367TER_FBERERR1, 0x03},
{R367TER_FBERERR0, 0x28},
{R367TER_FSTATESM, 0x00},
{R367TER_FSTATESL, 0x02},
{R367TER_FSPYBER, 0x00},
{R367TER_FSPYDISTM, 0x01},
{R367TER_FSPYDISTL, 0x9f},
{R367TER_FSPYOBS7, 0xc9},
{R367TER_FSPYOBS6, 0x99},
{R367TER_FSPYOBS5, 0x08},
{R367TER_FSPYOBS4, 0xec},
{R367TER_FSPYOBS3, 0x01},
{R367TER_FSPYOBS2, 0x0f},
{R367TER_FSPYOBS1, 0xf5},
{R367TER_FSPYOBS0, 0x08},
{R367TER_SFDEMAP, 0x40},
{R367TER_SFERROR, 0x00},
{R367TER_SFAVSR, 0x30},
{R367TER_SFECSTATUS, 0xcc},
{R367TER_SFKDIV12, 0x20},
{R367TER_SFKDIV23, 0x40},
{R367TER_SFKDIV34, 0x20},
{R367TER_SFKDIV56, 0x20},
{R367TER_SFKDIV67, 0x00},
{R367TER_SFKDIV78, 0x20},
{R367TER_SFDILSTKM, 0x00},
{R367TER_SFDILSTKL, 0x00},
{R367TER_SFSTATUS, 0xb5},
{R367TER_SFDLYH, 0x90},
{R367TER_SFDLYM, 0x60},
{R367TER_SFDLYL, 0x01},
{R367TER_SFDLYSETH, 0xc0},
{R367TER_SFDLYSETM, 0x60},
{R367TER_SFDLYSETL, 0x00},
{R367TER_SFOBSCFG, 0x00},
{R367TER_SFOBSM, 0x47},
{R367TER_SFOBSL, 0x05},
{R367TER_SFECINFO, 0x40},
{R367TER_SFERRCTRL, 0x74},
{R367TER_SFERRCNTH, 0x80},
{R367TER_SFERRCNTM, 0x00},
{R367TER_SFERRCNTL, 0x00},
{R367TER_SYMBRATEM, 0x2f},
{R367TER_SYMBRATEL, 0x50},
{R367TER_SYMBSTATUS, 0x7f},
{R367TER_SYMBCFG, 0x00},
{R367TER_SYMBFIFOM, 0xf4},
{R367TER_SYMBFIFOL, 0x0d},
{R367TER_SYMBOFFSM, 0xf0},
{R367TER_SYMBOFFSL, 0x2d},
{0x0000, 0x00} /* EOT */
};
static const struct st_register def0367dd_qam[] = {
{R367CAB_CTRL_1, 0x06}, /* Original 0x04 */
{R367CAB_CTRL_2, 0x03},
{R367CAB_IT_STATUS1, 0x2b},
{R367CAB_IT_STATUS2, 0x08},
{R367CAB_IT_EN1, 0x00},
{R367CAB_IT_EN2, 0x00},
{R367CAB_CTRL_STATUS, 0x04},
{R367CAB_TEST_CTL, 0x00},
{R367CAB_AGC_CTL, 0x73},
{R367CAB_AGC_IF_CFG, 0x50},
{R367CAB_AGC_RF_CFG, 0x02}, /* RF Freeze */
{R367CAB_AGC_PWM_CFG, 0x03},
{R367CAB_AGC_PWR_REF_L, 0x5a},
{R367CAB_AGC_PWR_REF_H, 0x00},
{R367CAB_AGC_RF_TH_L, 0xff},
{R367CAB_AGC_RF_TH_H, 0x07},
{R367CAB_AGC_IF_LTH_L, 0x00},
{R367CAB_AGC_IF_LTH_H, 0x08},
{R367CAB_AGC_IF_HTH_L, 0xff},
{R367CAB_AGC_IF_HTH_H, 0x07},
{R367CAB_AGC_PWR_RD_L, 0xa0},
{R367CAB_AGC_PWR_RD_M, 0xe9},
{R367CAB_AGC_PWR_RD_H, 0x03},
{R367CAB_AGC_PWM_IFCMD_L, 0xe4},
{R367CAB_AGC_PWM_IFCMD_H, 0x00},
{R367CAB_AGC_PWM_RFCMD_L, 0xff},
{R367CAB_AGC_PWM_RFCMD_H, 0x07},
{R367CAB_IQDEM_CFG, 0x01},
{R367CAB_MIX_NCO_LL, 0x22},
{R367CAB_MIX_NCO_HL, 0x96},
{R367CAB_MIX_NCO_HH, 0x55},
{R367CAB_SRC_NCO_LL, 0xff},
{R367CAB_SRC_NCO_LH, 0x0c},
{R367CAB_SRC_NCO_HL, 0xf5},
{R367CAB_SRC_NCO_HH, 0x20},
{R367CAB_IQDEM_GAIN_SRC_L, 0x06},
{R367CAB_IQDEM_GAIN_SRC_H, 0x01},
{R367CAB_IQDEM_DCRM_CFG_LL, 0xfe},
{R367CAB_IQDEM_DCRM_CFG_LH, 0xff},
{R367CAB_IQDEM_DCRM_CFG_HL, 0x0f},
{R367CAB_IQDEM_DCRM_CFG_HH, 0x00},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF0, 0x34},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF1, 0xae},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF2, 0x46},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF3, 0x77},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF4, 0x96},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF5, 0x69},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF6, 0xc7},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_COEFF7, 0x01},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_EN, 0x04},
{R367CAB_IQDEM_ADJ_AGC_REF, 0x94},
{R367CAB_ALLPASSFILT1, 0xc9},
{R367CAB_ALLPASSFILT2, 0x2d},
{R367CAB_ALLPASSFILT3, 0xa3},
{R367CAB_ALLPASSFILT4, 0xfb},
{R367CAB_ALLPASSFILT5, 0xf6},
{R367CAB_ALLPASSFILT6, 0x45},
{R367CAB_ALLPASSFILT7, 0x6f},
{R367CAB_ALLPASSFILT8, 0x7e},
{R367CAB_ALLPASSFILT9, 0x05},
{R367CAB_ALLPASSFILT10, 0x0a},
{R367CAB_ALLPASSFILT11, 0x51},
{R367CAB_TRL_AGC_CFG, 0x20},
{R367CAB_TRL_LPF_CFG, 0x28},
{R367CAB_TRL_LPF_ACQ_GAIN, 0x44},
{R367CAB_TRL_LPF_TRK_GAIN, 0x22},
{R367CAB_TRL_LPF_OUT_GAIN, 0x03},
{R367CAB_TRL_LOCKDET_LTH, 0x04},
{R367CAB_TRL_LOCKDET_HTH, 0x11},
{R367CAB_TRL_LOCKDET_TRGVAL, 0x20},
{R367CAB_IQ_QAM, 0x01},
{R367CAB_FSM_STATE, 0xa0},
{R367CAB_FSM_CTL, 0x08},
{R367CAB_FSM_STS, 0x0c},
{R367CAB_FSM_SNR0_HTH, 0x00},
{R367CAB_FSM_SNR1_HTH, 0x00},
{R367CAB_FSM_SNR2_HTH, 0x00},
{R367CAB_FSM_SNR0_LTH, 0x00},
{R367CAB_FSM_SNR1_LTH, 0x00},
{R367CAB_FSM_EQA1_HTH, 0x00},
{R367CAB_FSM_TEMPO, 0x32},
{R367CAB_FSM_CONFIG, 0x03},
{R367CAB_EQU_I_TESTTAP_L, 0x11},
{R367CAB_EQU_I_TESTTAP_M, 0x00},
{R367CAB_EQU_I_TESTTAP_H, 0x00},
{R367CAB_EQU_TESTAP_CFG, 0x00},
{R367CAB_EQU_Q_TESTTAP_L, 0xff},
{R367CAB_EQU_Q_TESTTAP_M, 0x00},
{R367CAB_EQU_Q_TESTTAP_H, 0x00},
{R367CAB_EQU_TAP_CTRL, 0x00},
{R367CAB_EQU_CTR_CRL_CONTROL_L, 0x11},
{R367CAB_EQU_CTR_CRL_CONTROL_H, 0x05},
{R367CAB_EQU_CTR_HIPOW_L, 0x00},
{R367CAB_EQU_CTR_HIPOW_H, 0x00},
{R367CAB_EQU_I_EQU_LO, 0xef},
{R367CAB_EQU_I_EQU_HI, 0x00},
{R367CAB_EQU_Q_EQU_LO, 0xee},
{R367CAB_EQU_Q_EQU_HI, 0x00},
{R367CAB_EQU_MAPPER, 0xc5},
{R367CAB_EQU_SWEEP_RATE, 0x80},
{R367CAB_EQU_SNR_LO, 0x64},
{R367CAB_EQU_SNR_HI, 0x03},
{R367CAB_EQU_GAMMA_LO, 0x00},
{R367CAB_EQU_GAMMA_HI, 0x00},
{R367CAB_EQU_ERR_GAIN, 0x36},
{R367CAB_EQU_RADIUS, 0xaa},
{R367CAB_EQU_FFE_MAINTAP, 0x00},
{R367CAB_EQU_FFE_LEAKAGE, 0x63},
{R367CAB_EQU_FFE_MAINTAP_POS, 0xdf},
{R367CAB_EQU_GAIN_WIDE, 0x88},
{R367CAB_EQU_GAIN_NARROW, 0x41},
{R367CAB_EQU_CTR_LPF_GAIN, 0xd1},
{R367CAB_EQU_CRL_LPF_GAIN, 0xa7},
{R367CAB_EQU_GLOBAL_GAIN, 0x06},
{R367CAB_EQU_CRL_LD_SEN, 0x85},
{R367CAB_EQU_CRL_LD_VAL, 0xe2},
{R367CAB_EQU_CRL_TFR, 0x20},
{R367CAB_EQU_CRL_BISTH_LO, 0x00},
{R367CAB_EQU_CRL_BISTH_HI, 0x00},
{R367CAB_EQU_SWEEP_RANGE_LO, 0x00},
{R367CAB_EQU_SWEEP_RANGE_HI, 0x00},
{R367CAB_EQU_CRL_LIMITER, 0x40},
{R367CAB_EQU_MODULUS_MAP, 0x90},
{R367CAB_EQU_PNT_GAIN, 0xa7},
{R367CAB_FEC_AC_CTR_0, 0x16},
{R367CAB_FEC_AC_CTR_1, 0x0b},
{R367CAB_FEC_AC_CTR_2, 0x88},
{R367CAB_FEC_AC_CTR_3, 0x02},
{R367CAB_FEC_STATUS, 0x12},
{R367CAB_RS_COUNTER_0, 0x7d},
{R367CAB_RS_COUNTER_1, 0xd0},
{R367CAB_RS_COUNTER_2, 0x19},
{R367CAB_RS_COUNTER_3, 0x0b},
{R367CAB_RS_COUNTER_4, 0xa3},
{R367CAB_RS_COUNTER_5, 0x00},
{R367CAB_BERT_0, 0x01},
{R367CAB_BERT_1, 0x25},
{R367CAB_BERT_2, 0x41},
{R367CAB_BERT_3, 0x39},
{R367CAB_OUTFORMAT_0, 0xc2},
{R367CAB_OUTFORMAT_1, 0x22},
{R367CAB_SMOOTHER_2, 0x28},
{R367CAB_TSMF_CTRL_0, 0x01},
{R367CAB_TSMF_CTRL_1, 0xc6},
{R367CAB_TSMF_CTRL_3, 0x43},
{R367CAB_TS_ON_ID_0, 0x00},
{R367CAB_TS_ON_ID_1, 0x00},
{R367CAB_TS_ON_ID_2, 0x00},
{R367CAB_TS_ON_ID_3, 0x00},
{R367CAB_RE_STATUS_0, 0x00},
{R367CAB_RE_STATUS_1, 0x00},
{R367CAB_RE_STATUS_2, 0x00},
{R367CAB_RE_STATUS_3, 0x00},
{R367CAB_TS_STATUS_0, 0x00},
{R367CAB_TS_STATUS_1, 0x00},
{R367CAB_TS_STATUS_2, 0xa0},
{R367CAB_TS_STATUS_3, 0x00},
{R367CAB_T_O_ID_0, 0x00},
{R367CAB_T_O_ID_1, 0x00},
{R367CAB_T_O_ID_2, 0x00},
{R367CAB_T_O_ID_3, 0x00},
{0x0000, 0x00} /* EOT */
};
static const struct st_register def0367dd_base[] = {
{R367TER_IOCFG0, 0x80},
{R367TER_DAC0R, 0x00},
{R367TER_IOCFG1, 0x00},
{R367TER_DAC1R, 0x00},
{R367TER_IOCFG2, 0x00},
{R367TER_SDFR, 0x00},
{R367TER_AUX_CLK, 0x00},
{R367TER_FREESYS1, 0x00},
{R367TER_FREESYS2, 0x00},
{R367TER_FREESYS3, 0x00},
{R367TER_GPIO_CFG, 0x55},
{R367TER_GPIO_CMD, 0x01},
{R367TER_TSTRES, 0x00},
{R367TER_ANACTRL, 0x00},
{R367TER_TSTBUS, 0x00},
{R367TER_RF_AGC2, 0x20},
{R367TER_ANADIGCTRL, 0x0b},
{R367TER_PLLMDIV, 0x01},
{R367TER_PLLNDIV, 0x08},
{R367TER_PLLSETUP, 0x18},
{R367TER_DUAL_AD12, 0x04},
{R367TER_TSTBIST, 0x00},
{0x0000, 0x00} /* EOT */
};
/*
* Tables combined
*/
static const struct
st_register *stv0367_deftabs[STV0367_DEFTAB_MAX][STV0367_TAB_MAX] = {
/* generic default/init tabs */
{ def0367ter, def0367cab, NULL },
/* default tabs for digital devices cards/flex modules */
{ def0367dd_ofdm, def0367dd_qam, def0367dd_base },
};
#endif