blob: 0ecf20eeceee9ddb1bb0c26317062f743539fd80 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
* dwc3-exynos.c - Samsung Exynos DWC3 Specific Glue layer
*
* Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
* http://www.samsung.com
*
* Author: Anton Tikhomirov <av.tikhomirov@samsung.com>
*/
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/of_platform.h>
#include <linux/regulator/consumer.h>
#define DWC3_EXYNOS_MAX_CLOCKS 4
struct dwc3_exynos_driverdata {
const char *clk_names[DWC3_EXYNOS_MAX_CLOCKS];
int num_clks;
int suspend_clk_idx;
};
struct dwc3_exynos {
struct device *dev;
const char **clk_names;
struct clk *clks[DWC3_EXYNOS_MAX_CLOCKS];
int num_clks;
int suspend_clk_idx;
struct regulator *vdd33;
struct regulator *vdd10;
};
static int dwc3_exynos_remove_child(struct device *dev, void *unused)
{
struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
platform_device_unregister(pdev);
return 0;
}
static int dwc3_exynos_probe(struct platform_device *pdev)
{
struct dwc3_exynos *exynos;
struct device *dev = &pdev->dev;
struct device_node *node = dev->of_node;
const struct dwc3_exynos_driverdata *driver_data;
int i, ret;
exynos = devm_kzalloc(dev, sizeof(*exynos), GFP_KERNEL);
if (!exynos)
return -ENOMEM;
driver_data = of_device_get_match_data(dev);
exynos->dev = dev;
exynos->num_clks = driver_data->num_clks;
exynos->clk_names = (const char **)driver_data->clk_names;
exynos->suspend_clk_idx = driver_data->suspend_clk_idx;
platform_set_drvdata(pdev, exynos);
for (i = 0; i < exynos->num_clks; i++) {
exynos->clks[i] = devm_clk_get(dev, exynos->clk_names[i]);
if (IS_ERR(exynos->clks[i])) {
dev_err(dev, "failed to get clock: %s\n",
exynos->clk_names[i]);
return PTR_ERR(exynos->clks[i]);
}
}
for (i = 0; i < exynos->num_clks; i++) {
ret = clk_prepare_enable(exynos->clks[i]);
if (ret) {
while (i-- > 0)
clk_disable_unprepare(exynos->clks[i]);
return ret;
}
}
if (exynos->suspend_clk_idx >= 0)
clk_prepare_enable(exynos->clks[exynos->suspend_clk_idx]);
exynos->vdd33 = devm_regulator_get(dev, "vdd33");
if (IS_ERR(exynos->vdd33)) {
ret = PTR_ERR(exynos->vdd33);
goto vdd33_err;
}
ret = regulator_enable(exynos->vdd33);
if (ret) {
dev_err(dev, "Failed to enable VDD33 supply\n");
goto vdd33_err;
}
exynos->vdd10 = devm_regulator_get(dev, "vdd10");
if (IS_ERR(exynos->vdd10)) {
ret = PTR_ERR(exynos->vdd10);
goto vdd10_err;
}
ret = regulator_enable(exynos->vdd10);
if (ret) {
dev_err(dev, "Failed to enable VDD10 supply\n");
goto vdd10_err;
}
if (node) {
ret = of_platform_populate(node, NULL, NULL, dev);
if (ret) {
dev_err(dev, "failed to add dwc3 core\n");
goto populate_err;
}
} else {
dev_err(dev, "no device node, failed to add dwc3 core\n");
ret = -ENODEV;
goto populate_err;
}
return 0;
populate_err:
regulator_disable(exynos->vdd10);
vdd10_err:
regulator_disable(exynos->vdd33);
vdd33_err:
for (i = exynos->num_clks - 1; i >= 0; i--)
clk_disable_unprepare(exynos->clks[i]);
if (exynos->suspend_clk_idx >= 0)
clk_disable_unprepare(exynos->clks[exynos->suspend_clk_idx]);
return ret;
}
static int dwc3_exynos_remove(struct platform_device *pdev)
{
struct dwc3_exynos *exynos = platform_get_drvdata(pdev);
int i;
device_for_each_child(&pdev->dev, NULL, dwc3_exynos_remove_child);
for (i = exynos->num_clks - 1; i >= 0; i--)
clk_disable_unprepare(exynos->clks[i]);
if (exynos->suspend_clk_idx >= 0)
clk_disable_unprepare(exynos->clks[exynos->suspend_clk_idx]);
regulator_disable(exynos->vdd33);
regulator_disable(exynos->vdd10);
return 0;
}
static const struct dwc3_exynos_driverdata exynos5250_drvdata = {
.clk_names = { "usbdrd30" },
.num_clks = 1,
.suspend_clk_idx = -1,
};
static const struct dwc3_exynos_driverdata exynos5433_drvdata = {
.clk_names = { "aclk", "susp_clk", "pipe_pclk", "phyclk" },
.num_clks = 4,
.suspend_clk_idx = 1,
};
static const struct dwc3_exynos_driverdata exynos7_drvdata = {
.clk_names = { "usbdrd30", "usbdrd30_susp_clk", "usbdrd30_axius_clk" },
.num_clks = 3,
.suspend_clk_idx = 1,
};
static const struct of_device_id exynos_dwc3_match[] = {
{
.compatible = "samsung,exynos5250-dwusb3",
.data = &exynos5250_drvdata,
}, {
.compatible = "samsung,exynos5433-dwusb3",
.data = &exynos5433_drvdata,
}, {
.compatible = "samsung,exynos7-dwusb3",
.data = &exynos7_drvdata,
}, {
}
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, exynos_dwc3_match);
#ifdef CONFIG_PM_SLEEP
static int dwc3_exynos_suspend(struct device *dev)
{
struct dwc3_exynos *exynos = dev_get_drvdata(dev);
int i;
for (i = exynos->num_clks - 1; i >= 0; i--)
clk_disable_unprepare(exynos->clks[i]);
regulator_disable(exynos->vdd33);
regulator_disable(exynos->vdd10);
return 0;
}
static int dwc3_exynos_resume(struct device *dev)
{
struct dwc3_exynos *exynos = dev_get_drvdata(dev);
int i, ret;
ret = regulator_enable(exynos->vdd33);
if (ret) {
dev_err(dev, "Failed to enable VDD33 supply\n");
return ret;
}
ret = regulator_enable(exynos->vdd10);
if (ret) {
dev_err(dev, "Failed to enable VDD10 supply\n");
return ret;
}
for (i = 0; i < exynos->num_clks; i++) {
ret = clk_prepare_enable(exynos->clks[i]);
if (ret) {
while (i-- > 0)
clk_disable_unprepare(exynos->clks[i]);
return ret;
}
}
return 0;
}
static const struct dev_pm_ops dwc3_exynos_dev_pm_ops = {
SET_SYSTEM_SLEEP_PM_OPS(dwc3_exynos_suspend, dwc3_exynos_resume)
};
#define DEV_PM_OPS (&dwc3_exynos_dev_pm_ops)
#else
#define DEV_PM_OPS NULL
#endif /* CONFIG_PM_SLEEP */
static struct platform_driver dwc3_exynos_driver = {
.probe = dwc3_exynos_probe,
.remove = dwc3_exynos_remove,
.driver = {
.name = "exynos-dwc3",
.of_match_table = exynos_dwc3_match,
.pm = DEV_PM_OPS,
},
};
module_platform_driver(dwc3_exynos_driver);
MODULE_AUTHOR("Anton Tikhomirov <av.tikhomirov@samsung.com>");
MODULE_LICENSE("GPL v2");
MODULE_DESCRIPTION("DesignWare USB3 Exynos Glue Layer");