blob: 32989d91b9829ebef7dcdc343cb874cd6c4dcaf1 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
* NXP FXLS8962AF/FXLS8964AF Accelerometer Core Driver
*
* Copyright 2021 Connected Cars A/S
*
* Datasheet:
* https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/FXLS8962AF.pdf
* https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/FXLS8964AF.pdf
*
* Errata:
* https://www.nxp.com/docs/en/errata/ES_FXLS8962AF.pdf
*/
#include <linux/bits.h>
#include <linux/bitfield.h>
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/of_irq.h>
#include <linux/pm_runtime.h>
#include <linux/regulator/consumer.h>
#include <linux/regmap.h>
#include <linux/iio/buffer.h>
#include <linux/iio/events.h>
#include <linux/iio/iio.h>
#include <linux/iio/kfifo_buf.h>
#include <linux/iio/sysfs.h>
#include "fxls8962af.h"
#define FXLS8962AF_INT_STATUS 0x00
#define FXLS8962AF_INT_STATUS_SRC_BOOT BIT(0)
#define FXLS8962AF_INT_STATUS_SRC_SDCD_OT BIT(4)
#define FXLS8962AF_INT_STATUS_SRC_BUF BIT(5)
#define FXLS8962AF_INT_STATUS_SRC_DRDY BIT(7)
#define FXLS8962AF_TEMP_OUT 0x01
#define FXLS8962AF_VECM_LSB 0x02
#define FXLS8962AF_OUT_X_LSB 0x04
#define FXLS8962AF_OUT_Y_LSB 0x06
#define FXLS8962AF_OUT_Z_LSB 0x08
#define FXLS8962AF_BUF_STATUS 0x0b
#define FXLS8962AF_BUF_STATUS_BUF_CNT GENMASK(5, 0)
#define FXLS8962AF_BUF_STATUS_BUF_OVF BIT(6)
#define FXLS8962AF_BUF_STATUS_BUF_WMRK BIT(7)
#define FXLS8962AF_BUF_X_LSB 0x0c
#define FXLS8962AF_BUF_Y_LSB 0x0e
#define FXLS8962AF_BUF_Z_LSB 0x10
#define FXLS8962AF_PROD_REV 0x12
#define FXLS8962AF_WHO_AM_I 0x13
#define FXLS8962AF_SYS_MODE 0x14
#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG1 0x15
#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_ACTIVE BIT(0)
#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_RST BIT(7)
#define FXLS8962AF_SC1_FSR_MASK GENMASK(2, 1)
#define FXLS8962AF_SC1_FSR_PREP(x) FIELD_PREP(FXLS8962AF_SC1_FSR_MASK, (x))
#define FXLS8962AF_SC1_FSR_GET(x) FIELD_GET(FXLS8962AF_SC1_FSR_MASK, (x))
#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG2 0x16
#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG3 0x17
#define FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_MASK GENMASK(7, 4)
#define FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_PREP(x) FIELD_PREP(FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_MASK, (x))
#define FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_GET(x) FIELD_GET(FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_MASK, (x))
#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG4 0x18
#define FXLS8962AF_SC4_INT_PP_OD_MASK BIT(1)
#define FXLS8962AF_SC4_INT_PP_OD_PREP(x) FIELD_PREP(FXLS8962AF_SC4_INT_PP_OD_MASK, (x))
#define FXLS8962AF_SC4_INT_POL_MASK BIT(0)
#define FXLS8962AF_SC4_INT_POL_PREP(x) FIELD_PREP(FXLS8962AF_SC4_INT_POL_MASK, (x))
#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG5 0x19
#define FXLS8962AF_WAKE_IDLE_LSB 0x1b
#define FXLS8962AF_SLEEP_IDLE_LSB 0x1c
#define FXLS8962AF_ASLP_COUNT_LSB 0x1e
#define FXLS8962AF_INT_EN 0x20
#define FXLS8962AF_INT_EN_SDCD_OT_EN BIT(5)
#define FXLS8962AF_INT_EN_BUF_EN BIT(6)
#define FXLS8962AF_INT_PIN_SEL 0x21
#define FXLS8962AF_INT_PIN_SEL_MASK GENMASK(7, 0)
#define FXLS8962AF_INT_PIN_SEL_INT1 0x00
#define FXLS8962AF_INT_PIN_SEL_INT2 GENMASK(7, 0)
#define FXLS8962AF_OFF_X 0x22
#define FXLS8962AF_OFF_Y 0x23
#define FXLS8962AF_OFF_Z 0x24
#define FXLS8962AF_BUF_CONFIG1 0x26
#define FXLS8962AF_BC1_BUF_MODE_MASK GENMASK(6, 5)
#define FXLS8962AF_BC1_BUF_MODE_PREP(x) FIELD_PREP(FXLS8962AF_BC1_BUF_MODE_MASK, (x))
#define FXLS8962AF_BUF_CONFIG2 0x27
#define FXLS8962AF_BUF_CONFIG2_BUF_WMRK GENMASK(5, 0)
#define FXLS8962AF_ORIENT_STATUS 0x28
#define FXLS8962AF_ORIENT_CONFIG 0x29
#define FXLS8962AF_ORIENT_DBCOUNT 0x2a
#define FXLS8962AF_ORIENT_BF_ZCOMP 0x2b
#define FXLS8962AF_ORIENT_THS_REG 0x2c
#define FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1 0x2d
#define FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1_X_OT BIT(5)
#define FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1_X_POL BIT(4)
#define FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1_Y_OT BIT(3)
#define FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1_Y_POL BIT(2)
#define FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1_Z_OT BIT(1)
#define FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1_Z_POL BIT(0)
#define FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC2 0x2e
#define FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1 0x2f
#define FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1_Z_OT_EN BIT(3)
#define FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1_Y_OT_EN BIT(4)
#define FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1_X_OT_EN BIT(5)
#define FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1_OT_ELE BIT(7)
#define FXLS8962AF_SDCD_CONFIG2 0x30
#define FXLS8962AF_SDCD_CONFIG2_SDCD_EN BIT(7)
#define FXLS8962AF_SC2_REF_UPDM_AC GENMASK(6, 5)
#define FXLS8962AF_SDCD_OT_DBCNT 0x31
#define FXLS8962AF_SDCD_WT_DBCNT 0x32
#define FXLS8962AF_SDCD_LTHS_LSB 0x33
#define FXLS8962AF_SDCD_UTHS_LSB 0x35
#define FXLS8962AF_SELF_TEST_CONFIG1 0x37
#define FXLS8962AF_SELF_TEST_CONFIG2 0x38
#define FXLS8962AF_MAX_REG 0x38
#define FXLS8962AF_DEVICE_ID 0x62
#define FXLS8964AF_DEVICE_ID 0x84
/* Raw temp channel offset */
#define FXLS8962AF_TEMP_CENTER_VAL 25
#define FXLS8962AF_AUTO_SUSPEND_DELAY_MS 2000
#define FXLS8962AF_FIFO_LENGTH 32
#define FXLS8962AF_SCALE_TABLE_LEN 4
#define FXLS8962AF_SAMP_FREQ_TABLE_LEN 13
static const int fxls8962af_scale_table[FXLS8962AF_SCALE_TABLE_LEN][2] = {
{0, IIO_G_TO_M_S_2(980000)},
{0, IIO_G_TO_M_S_2(1950000)},
{0, IIO_G_TO_M_S_2(3910000)},
{0, IIO_G_TO_M_S_2(7810000)},
};
static const int fxls8962af_samp_freq_table[FXLS8962AF_SAMP_FREQ_TABLE_LEN][2] = {
{3200, 0}, {1600, 0}, {800, 0}, {400, 0}, {200, 0}, {100, 0},
{50, 0}, {25, 0}, {12, 500000}, {6, 250000}, {3, 125000},
{1, 563000}, {0, 781000},
};
struct fxls8962af_chip_info {
const char *name;
const struct iio_chan_spec *channels;
int num_channels;
u8 chip_id;
};
struct fxls8962af_data {
struct regmap *regmap;
const struct fxls8962af_chip_info *chip_info;
struct regulator *vdd_reg;
struct {
__le16 channels[3];
s64 ts __aligned(8);
} scan;
int64_t timestamp, old_timestamp; /* Only used in hw fifo mode. */
struct iio_mount_matrix orientation;
int irq;
u8 watermark;
u8 enable_event;
u16 lower_thres;
u16 upper_thres;
};
const struct regmap_config fxls8962af_regmap_conf = {
.reg_bits = 8,
.val_bits = 8,
.max_register = FXLS8962AF_MAX_REG,
};
EXPORT_SYMBOL_GPL(fxls8962af_regmap_conf);
enum {
fxls8962af_idx_x,
fxls8962af_idx_y,
fxls8962af_idx_z,
fxls8962af_idx_ts,
};
enum fxls8962af_int_pin {
FXLS8962AF_PIN_INT1,
FXLS8962AF_PIN_INT2,
};
static int fxls8962af_power_on(struct fxls8962af_data *data)
{
struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
int ret;
ret = pm_runtime_resume_and_get(dev);
if (ret)
dev_err(dev, "failed to power on\n");
return ret;
}
static int fxls8962af_power_off(struct fxls8962af_data *data)
{
struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
int ret;
pm_runtime_mark_last_busy(dev);
ret = pm_runtime_put_autosuspend(dev);
if (ret)
dev_err(dev, "failed to power off\n");
return ret;
}
static int fxls8962af_standby(struct fxls8962af_data *data)
{
return regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG1,
FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_ACTIVE, 0);
}
static int fxls8962af_active(struct fxls8962af_data *data)
{
return regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG1,
FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_ACTIVE, 1);
}
static int fxls8962af_is_active(struct fxls8962af_data *data)
{
unsigned int reg;
int ret;
ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG1, &reg);
if (ret)
return ret;
return reg & FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_ACTIVE;
}
static int fxls8962af_get_out(struct fxls8962af_data *data,
struct iio_chan_spec const *chan, int *val)
{
struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
__le16 raw_val;
int is_active;
int ret;
is_active = fxls8962af_is_active(data);
if (!is_active) {
ret = fxls8962af_power_on(data);
if (ret)
return ret;
}
ret = regmap_bulk_read(data->regmap, chan->address,
&raw_val, sizeof(data->lower_thres));
if (!is_active)
fxls8962af_power_off(data);
if (ret) {
dev_err(dev, "failed to get out reg 0x%lx\n", chan->address);
return ret;
}
*val = sign_extend32(le16_to_cpu(raw_val),
chan->scan_type.realbits - 1);
return IIO_VAL_INT;
}
static int fxls8962af_read_avail(struct iio_dev *indio_dev,
struct iio_chan_spec const *chan,
const int **vals, int *type, int *length,
long mask)
{
switch (mask) {
case IIO_CHAN_INFO_SCALE:
*type = IIO_VAL_INT_PLUS_NANO;
*vals = (int *)fxls8962af_scale_table;
*length = ARRAY_SIZE(fxls8962af_scale_table) * 2;
return IIO_AVAIL_LIST;
case IIO_CHAN_INFO_SAMP_FREQ:
*type = IIO_VAL_INT_PLUS_MICRO;
*vals = (int *)fxls8962af_samp_freq_table;
*length = ARRAY_SIZE(fxls8962af_samp_freq_table) * 2;
return IIO_AVAIL_LIST;
default:
return -EINVAL;
}
}
static int fxls8962af_write_raw_get_fmt(struct iio_dev *indio_dev,
struct iio_chan_spec const *chan,
long mask)
{
switch (mask) {
case IIO_CHAN_INFO_SCALE:
return IIO_VAL_INT_PLUS_NANO;
case IIO_CHAN_INFO_SAMP_FREQ:
return IIO_VAL_INT_PLUS_MICRO;
default:
return IIO_VAL_INT_PLUS_NANO;
}
}
static int fxls8962af_update_config(struct fxls8962af_data *data, u8 reg,
u8 mask, u8 val)
{
int ret;
int is_active;
is_active = fxls8962af_is_active(data);
if (is_active) {
ret = fxls8962af_standby(data);
if (ret)
return ret;
}
ret = regmap_update_bits(data->regmap, reg, mask, val);
if (ret)
return ret;
if (is_active) {
ret = fxls8962af_active(data);
if (ret)
return ret;
}
return 0;
}
static int fxls8962af_set_full_scale(struct fxls8962af_data *data, u32 scale)
{
int i;
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fxls8962af_scale_table); i++)
if (scale == fxls8962af_scale_table[i][1])
break;
if (i == ARRAY_SIZE(fxls8962af_scale_table))
return -EINVAL;
return fxls8962af_update_config(data, FXLS8962AF_SENS_CONFIG1,
FXLS8962AF_SC1_FSR_MASK,
FXLS8962AF_SC1_FSR_PREP(i));
}
static unsigned int fxls8962af_read_full_scale(struct fxls8962af_data *data,
int *val)
{
int ret;
unsigned int reg;
u8 range_idx;
ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG1, &reg);
if (ret)
return ret;
range_idx = FXLS8962AF_SC1_FSR_GET(reg);
*val = fxls8962af_scale_table[range_idx][1];
return IIO_VAL_INT_PLUS_NANO;
}
static int fxls8962af_set_samp_freq(struct fxls8962af_data *data, u32 val,
u32 val2)
{
int i;
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fxls8962af_samp_freq_table); i++)
if (val == fxls8962af_samp_freq_table[i][0] &&
val2 == fxls8962af_samp_freq_table[i][1])
break;
if (i == ARRAY_SIZE(fxls8962af_samp_freq_table))
return -EINVAL;
return fxls8962af_update_config(data, FXLS8962AF_SENS_CONFIG3,
FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_MASK,
FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_PREP(i));
}
static unsigned int fxls8962af_read_samp_freq(struct fxls8962af_data *data,
int *val, int *val2)
{
int ret;
unsigned int reg;
u8 range_idx;
ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG3, &reg);
if (ret)
return ret;
range_idx = FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_GET(reg);
*val = fxls8962af_samp_freq_table[range_idx][0];
*val2 = fxls8962af_samp_freq_table[range_idx][1];
return IIO_VAL_INT_PLUS_MICRO;
}
static int fxls8962af_read_raw(struct iio_dev *indio_dev,
struct iio_chan_spec const *chan,
int *val, int *val2, long mask)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
switch (mask) {
case IIO_CHAN_INFO_RAW:
switch (chan->type) {
case IIO_TEMP:
case IIO_ACCEL:
return fxls8962af_get_out(data, chan, val);
default:
return -EINVAL;
}
case IIO_CHAN_INFO_OFFSET:
if (chan->type != IIO_TEMP)
return -EINVAL;
*val = FXLS8962AF_TEMP_CENTER_VAL;
return IIO_VAL_INT;
case IIO_CHAN_INFO_SCALE:
*val = 0;
return fxls8962af_read_full_scale(data, val2);
case IIO_CHAN_INFO_SAMP_FREQ:
return fxls8962af_read_samp_freq(data, val, val2);
default:
return -EINVAL;
}
}
static int fxls8962af_write_raw(struct iio_dev *indio_dev,
struct iio_chan_spec const *chan,
int val, int val2, long mask)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
int ret;
switch (mask) {
case IIO_CHAN_INFO_SCALE:
if (val != 0)
return -EINVAL;
ret = iio_device_claim_direct_mode(indio_dev);
if (ret)
return ret;
ret = fxls8962af_set_full_scale(data, val2);
iio_device_release_direct_mode(indio_dev);
return ret;
case IIO_CHAN_INFO_SAMP_FREQ:
ret = iio_device_claim_direct_mode(indio_dev);
if (ret)
return ret;
ret = fxls8962af_set_samp_freq(data, val, val2);
iio_device_release_direct_mode(indio_dev);
return ret;
default:
return -EINVAL;
}
}
static int fxls8962af_event_setup(struct fxls8962af_data *data, int state)
{
/* Enable wakeup interrupt */
int mask = FXLS8962AF_INT_EN_SDCD_OT_EN;
int value = state ? mask : 0;
return regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_INT_EN, mask, value);
}
static int fxls8962af_set_watermark(struct iio_dev *indio_dev, unsigned val)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
if (val > FXLS8962AF_FIFO_LENGTH)
val = FXLS8962AF_FIFO_LENGTH;
data->watermark = val;
return 0;
}
static int __fxls8962af_set_thresholds(struct fxls8962af_data *data,
const struct iio_chan_spec *chan,
enum iio_event_direction dir,
int val)
{
switch (dir) {
case IIO_EV_DIR_FALLING:
data->lower_thres = val;
return regmap_bulk_write(data->regmap, FXLS8962AF_SDCD_LTHS_LSB,
&data->lower_thres, sizeof(data->lower_thres));
case IIO_EV_DIR_RISING:
data->upper_thres = val;
return regmap_bulk_write(data->regmap, FXLS8962AF_SDCD_UTHS_LSB,
&data->upper_thres, sizeof(data->upper_thres));
default:
return -EINVAL;
}
}
static int fxls8962af_read_event(struct iio_dev *indio_dev,
const struct iio_chan_spec *chan,
enum iio_event_type type,
enum iio_event_direction dir,
enum iio_event_info info,
int *val, int *val2)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
int ret;
if (type != IIO_EV_TYPE_THRESH)
return -EINVAL;
switch (dir) {
case IIO_EV_DIR_FALLING:
ret = regmap_bulk_read(data->regmap, FXLS8962AF_SDCD_LTHS_LSB,
&data->lower_thres, sizeof(data->lower_thres));
if (ret)
return ret;
*val = sign_extend32(data->lower_thres, chan->scan_type.realbits - 1);
return IIO_VAL_INT;
case IIO_EV_DIR_RISING:
ret = regmap_bulk_read(data->regmap, FXLS8962AF_SDCD_UTHS_LSB,
&data->upper_thres, sizeof(data->upper_thres));
if (ret)
return ret;
*val = sign_extend32(data->upper_thres, chan->scan_type.realbits - 1);
return IIO_VAL_INT;
default:
return -EINVAL;
}
}
static int fxls8962af_write_event(struct iio_dev *indio_dev,
const struct iio_chan_spec *chan,
enum iio_event_type type,
enum iio_event_direction dir,
enum iio_event_info info,
int val, int val2)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
int ret, val_masked;
if (type != IIO_EV_TYPE_THRESH)
return -EINVAL;
if (val < -2048 || val > 2047)
return -EINVAL;
if (data->enable_event)
return -EBUSY;
val_masked = val & GENMASK(11, 0);
if (fxls8962af_is_active(data)) {
ret = fxls8962af_standby(data);
if (ret)
return ret;
ret = __fxls8962af_set_thresholds(data, chan, dir, val_masked);
if (ret)
return ret;
return fxls8962af_active(data);
} else {
return __fxls8962af_set_thresholds(data, chan, dir, val_masked);
}
}
static int
fxls8962af_read_event_config(struct iio_dev *indio_dev,
const struct iio_chan_spec *chan,
enum iio_event_type type,
enum iio_event_direction dir)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
if (type != IIO_EV_TYPE_THRESH)
return -EINVAL;
switch (chan->channel2) {
case IIO_MOD_X:
return !!(FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1_X_OT_EN & data->enable_event);
case IIO_MOD_Y:
return !!(FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1_Y_OT_EN & data->enable_event);
case IIO_MOD_Z:
return !!(FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1_Z_OT_EN & data->enable_event);
default:
return -EINVAL;
}
}
static int
fxls8962af_write_event_config(struct iio_dev *indio_dev,
const struct iio_chan_spec *chan,
enum iio_event_type type,
enum iio_event_direction dir, int state)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
u8 enable_event, enable_bits;
int ret, value;
if (type != IIO_EV_TYPE_THRESH)
return -EINVAL;
switch (chan->channel2) {
case IIO_MOD_X:
enable_bits = FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1_X_OT_EN;
break;
case IIO_MOD_Y:
enable_bits = FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1_Y_OT_EN;
break;
case IIO_MOD_Z:
enable_bits = FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1_Z_OT_EN;
break;
default:
return -EINVAL;
}
if (state)
enable_event = data->enable_event | enable_bits;
else
enable_event = data->enable_event & ~enable_bits;
if (data->enable_event == enable_event)
return 0;
ret = fxls8962af_standby(data);
if (ret)
return ret;
/* Enable events */
value = enable_event | FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1_OT_ELE;
ret = regmap_write(data->regmap, FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1, value);
if (ret)
return ret;
/*
* Enable update of SDCD_REF_X/Y/Z values with the current decimated and
* trimmed X/Y/Z acceleration input data. This allows for acceleration
* slope detection with Data(n) to Data(n–1) always used as the input
* to the window comparator.
*/
value = enable_event ?
FXLS8962AF_SDCD_CONFIG2_SDCD_EN | FXLS8962AF_SC2_REF_UPDM_AC :
0x00;
ret = regmap_write(data->regmap, FXLS8962AF_SDCD_CONFIG2, value);
if (ret)
return ret;
ret = fxls8962af_event_setup(data, state);
if (ret)
return ret;
data->enable_event = enable_event;
if (data->enable_event) {
fxls8962af_active(data);
ret = fxls8962af_power_on(data);
} else {
ret = iio_device_claim_direct_mode(indio_dev);
if (ret)
return ret;
/* Not in buffered mode so disable power */
ret = fxls8962af_power_off(data);
iio_device_release_direct_mode(indio_dev);
}
return ret;
}
static const struct iio_event_spec fxls8962af_event[] = {
{
.type = IIO_EV_TYPE_THRESH,
.dir = IIO_EV_DIR_EITHER,
.mask_separate = BIT(IIO_EV_INFO_ENABLE),
},
{
.type = IIO_EV_TYPE_THRESH,
.dir = IIO_EV_DIR_FALLING,
.mask_separate = BIT(IIO_EV_INFO_VALUE),
},
{
.type = IIO_EV_TYPE_THRESH,
.dir = IIO_EV_DIR_RISING,
.mask_separate = BIT(IIO_EV_INFO_VALUE),
},
};
#define FXLS8962AF_CHANNEL(axis, reg, idx) { \
.type = IIO_ACCEL, \
.address = reg, \
.modified = 1, \
.channel2 = IIO_MOD_##axis, \
.info_mask_separate = BIT(IIO_CHAN_INFO_RAW), \
.info_mask_shared_by_type = BIT(IIO_CHAN_INFO_SCALE) | \
BIT(IIO_CHAN_INFO_SAMP_FREQ), \
.info_mask_shared_by_type_available = BIT(IIO_CHAN_INFO_SCALE) | \
BIT(IIO_CHAN_INFO_SAMP_FREQ), \
.scan_index = idx, \
.scan_type = { \
.sign = 's', \
.realbits = 12, \
.storagebits = 16, \
.shift = 4, \
.endianness = IIO_BE, \
}, \
.event_spec = fxls8962af_event, \
.num_event_specs = ARRAY_SIZE(fxls8962af_event), \
}
#define FXLS8962AF_TEMP_CHANNEL { \
.type = IIO_TEMP, \
.address = FXLS8962AF_TEMP_OUT, \
.info_mask_separate = BIT(IIO_CHAN_INFO_RAW) | \
BIT(IIO_CHAN_INFO_OFFSET),\
.scan_index = -1, \
.scan_type = { \
.realbits = 8, \
.storagebits = 8, \
}, \
}
static const struct iio_chan_spec fxls8962af_channels[] = {
FXLS8962AF_CHANNEL(X, FXLS8962AF_OUT_X_LSB, fxls8962af_idx_x),
FXLS8962AF_CHANNEL(Y, FXLS8962AF_OUT_Y_LSB, fxls8962af_idx_y),
FXLS8962AF_CHANNEL(Z, FXLS8962AF_OUT_Z_LSB, fxls8962af_idx_z),
IIO_CHAN_SOFT_TIMESTAMP(fxls8962af_idx_ts),
FXLS8962AF_TEMP_CHANNEL,
};
static const struct fxls8962af_chip_info fxls_chip_info_table[] = {
[fxls8962af] = {
.chip_id = FXLS8962AF_DEVICE_ID,
.name = "fxls8962af",
.channels = fxls8962af_channels,
.num_channels = ARRAY_SIZE(fxls8962af_channels),
},
[fxls8964af] = {
.chip_id = FXLS8964AF_DEVICE_ID,
.name = "fxls8964af",
.channels = fxls8962af_channels,
.num_channels = ARRAY_SIZE(fxls8962af_channels),
},
};
static const struct iio_info fxls8962af_info = {
.read_raw = &fxls8962af_read_raw,
.write_raw = &fxls8962af_write_raw,
.write_raw_get_fmt = fxls8962af_write_raw_get_fmt,
.read_event_value = fxls8962af_read_event,
.write_event_value = fxls8962af_write_event,
.read_event_config = fxls8962af_read_event_config,
.write_event_config = fxls8962af_write_event_config,
.read_avail = fxls8962af_read_avail,
.hwfifo_set_watermark = fxls8962af_set_watermark,
};
static int fxls8962af_reset(struct fxls8962af_data *data)
{
struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
unsigned int reg;
int ret;
ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG1,
FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_RST,
FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_RST);
if (ret)
return ret;
/* TBOOT1, TBOOT2, specifies we have to wait between 1 - 17.7ms */
ret = regmap_read_poll_timeout(data->regmap, FXLS8962AF_INT_STATUS, reg,
(reg & FXLS8962AF_INT_STATUS_SRC_BOOT),
1000, 18000);
if (ret == -ETIMEDOUT)
dev_err(dev, "reset timeout, int_status = 0x%x\n", reg);
return ret;
}
static int __fxls8962af_fifo_set_mode(struct fxls8962af_data *data, bool onoff)
{
int ret;
/* Enable watermark at max fifo size */
ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_BUF_CONFIG2,
FXLS8962AF_BUF_CONFIG2_BUF_WMRK,
data->watermark);
if (ret)
return ret;
return regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_BUF_CONFIG1,
FXLS8962AF_BC1_BUF_MODE_MASK,
FXLS8962AF_BC1_BUF_MODE_PREP(onoff));
}
static int fxls8962af_buffer_preenable(struct iio_dev *indio_dev)
{
return fxls8962af_power_on(iio_priv(indio_dev));
}
static int fxls8962af_buffer_postenable(struct iio_dev *indio_dev)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
int ret;
fxls8962af_standby(data);
/* Enable buffer interrupt */
ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_INT_EN,
FXLS8962AF_INT_EN_BUF_EN,
FXLS8962AF_INT_EN_BUF_EN);
if (ret)
return ret;
ret = __fxls8962af_fifo_set_mode(data, true);
fxls8962af_active(data);
return ret;
}
static int fxls8962af_buffer_predisable(struct iio_dev *indio_dev)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
int ret;
fxls8962af_standby(data);
/* Disable buffer interrupt */
ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_INT_EN,
FXLS8962AF_INT_EN_BUF_EN, 0);
if (ret)
return ret;
ret = __fxls8962af_fifo_set_mode(data, false);
if (data->enable_event)
fxls8962af_active(data);
return ret;
}
static int fxls8962af_buffer_postdisable(struct iio_dev *indio_dev)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
if (!data->enable_event)
fxls8962af_power_off(data);
return 0;
}
static const struct iio_buffer_setup_ops fxls8962af_buffer_ops = {
.preenable = fxls8962af_buffer_preenable,
.postenable = fxls8962af_buffer_postenable,
.predisable = fxls8962af_buffer_predisable,
.postdisable = fxls8962af_buffer_postdisable,
};
static int fxls8962af_i2c_raw_read_errata3(struct fxls8962af_data *data,
u16 *buffer, int samples,
int sample_length)
{
int i, ret;
for (i = 0; i < samples; i++) {
ret = regmap_raw_read(data->regmap, FXLS8962AF_BUF_X_LSB,
&buffer[i * 3], sample_length);
if (ret)
return ret;
}
return 0;
}
static int fxls8962af_fifo_transfer(struct fxls8962af_data *data,
u16 *buffer, int samples)
{
struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
int sample_length = 3 * sizeof(*buffer);
int total_length = samples * sample_length;
int ret;
if (i2c_verify_client(dev))
/*
* Due to errata bug:
* E3: FIFO burst read operation error using I2C interface
* We have to avoid burst reads on I2C..
*/
ret = fxls8962af_i2c_raw_read_errata3(data, buffer, samples,
sample_length);
else
ret = regmap_raw_read(data->regmap, FXLS8962AF_BUF_X_LSB, buffer,
total_length);
if (ret)
dev_err(dev, "Error transferring data from fifo: %d\n", ret);
return ret;
}
static int fxls8962af_fifo_flush(struct iio_dev *indio_dev)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
u16 buffer[FXLS8962AF_FIFO_LENGTH * 3];
uint64_t sample_period;
unsigned int reg;
int64_t tstamp;
int ret, i;
u8 count;
ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_BUF_STATUS, &reg);
if (ret)
return ret;
if (reg & FXLS8962AF_BUF_STATUS_BUF_OVF) {
dev_err(dev, "Buffer overflow");
return -EOVERFLOW;
}
count = reg & FXLS8962AF_BUF_STATUS_BUF_CNT;
if (!count)
return 0;
data->old_timestamp = data->timestamp;
data->timestamp = iio_get_time_ns(indio_dev);
/*
* Approximate timestamps for each of the sample based on the sampling,
* frequency, timestamp for last sample and number of samples.
*/
sample_period = (data->timestamp - data->old_timestamp);
do_div(sample_period, count);
tstamp = data->timestamp - (count - 1) * sample_period;
ret = fxls8962af_fifo_transfer(data, buffer, count);
if (ret)
return ret;
/* Demux hw FIFO into kfifo. */
for (i = 0; i < count; i++) {
int j, bit;
j = 0;
for_each_set_bit(bit, indio_dev->active_scan_mask,
indio_dev->masklength) {
memcpy(&data->scan.channels[j++], &buffer[i * 3 + bit],
sizeof(data->scan.channels[0]));
}
iio_push_to_buffers_with_timestamp(indio_dev, &data->scan,
tstamp);
tstamp += sample_period;
}
return count;
}
static int fxls8962af_event_interrupt(struct iio_dev *indio_dev)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
s64 ts = iio_get_time_ns(indio_dev);
unsigned int reg;
u64 ev_code;
int ret;
ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1, &reg);
if (ret)
return ret;
if (reg & FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1_X_OT) {
ev_code = reg & FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1_X_POL ?
IIO_EV_DIR_RISING : IIO_EV_DIR_FALLING;
iio_push_event(indio_dev,
IIO_MOD_EVENT_CODE(IIO_ACCEL, 0, IIO_MOD_X,
IIO_EV_TYPE_THRESH, ev_code), ts);
}
if (reg & FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1_Y_OT) {
ev_code = reg & FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1_Y_POL ?
IIO_EV_DIR_RISING : IIO_EV_DIR_FALLING;
iio_push_event(indio_dev,
IIO_MOD_EVENT_CODE(IIO_ACCEL, 0, IIO_MOD_X,
IIO_EV_TYPE_THRESH, ev_code), ts);
}
if (reg & FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1_Z_OT) {
ev_code = reg & FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1_Z_POL ?
IIO_EV_DIR_RISING : IIO_EV_DIR_FALLING;
iio_push_event(indio_dev,
IIO_MOD_EVENT_CODE(IIO_ACCEL, 0, IIO_MOD_X,
IIO_EV_TYPE_THRESH, ev_code), ts);
}
return 0;
}
static irqreturn_t fxls8962af_interrupt(int irq, void *p)
{
struct iio_dev *indio_dev = p;
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
unsigned int reg;
int ret;
ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_INT_STATUS, &reg);
if (ret)
return IRQ_NONE;
if (reg & FXLS8962AF_INT_STATUS_SRC_BUF) {
ret = fxls8962af_fifo_flush(indio_dev);
if (ret < 0)
return IRQ_NONE;
return IRQ_HANDLED;
}
if (reg & FXLS8962AF_INT_STATUS_SRC_SDCD_OT) {
ret = fxls8962af_event_interrupt(indio_dev);
if (ret < 0)
return IRQ_NONE;
return IRQ_HANDLED;
}
return IRQ_NONE;
}
static void fxls8962af_regulator_disable(void *data_ptr)
{
struct fxls8962af_data *data = data_ptr;
regulator_disable(data->vdd_reg);
}
static void fxls8962af_pm_disable(void *dev_ptr)
{
struct device *dev = dev_ptr;
struct iio_dev *indio_dev = dev_get_drvdata(dev);
pm_runtime_disable(dev);
pm_runtime_set_suspended(dev);
pm_runtime_put_noidle(dev);
fxls8962af_standby(iio_priv(indio_dev));
}
static void fxls8962af_get_irq(struct device_node *of_node,
enum fxls8962af_int_pin *pin)
{
int irq;
irq = of_irq_get_byname(of_node, "INT2");
if (irq > 0) {
*pin = FXLS8962AF_PIN_INT2;
return;
}
*pin = FXLS8962AF_PIN_INT1;
}
static int fxls8962af_irq_setup(struct iio_dev *indio_dev, int irq)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
unsigned long irq_type;
bool irq_active_high;
enum fxls8962af_int_pin int_pin;
u8 int_pin_sel;
int ret;
fxls8962af_get_irq(dev->of_node, &int_pin);
switch (int_pin) {
case FXLS8962AF_PIN_INT1:
int_pin_sel = FXLS8962AF_INT_PIN_SEL_INT1;
break;
case FXLS8962AF_PIN_INT2:
int_pin_sel = FXLS8962AF_INT_PIN_SEL_INT2;
break;
default:
dev_err(dev, "unsupported int pin selected\n");
return -EINVAL;
}
ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_INT_PIN_SEL,
FXLS8962AF_INT_PIN_SEL_MASK, int_pin_sel);
if (ret)
return ret;
irq_type = irqd_get_trigger_type(irq_get_irq_data(irq));
switch (irq_type) {
case IRQF_TRIGGER_HIGH:
case IRQF_TRIGGER_RISING:
irq_active_high = true;
break;
case IRQF_TRIGGER_LOW:
case IRQF_TRIGGER_FALLING:
irq_active_high = false;
break;
default:
dev_info(dev, "mode %lx unsupported\n", irq_type);
return -EINVAL;
}
ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG4,
FXLS8962AF_SC4_INT_POL_MASK,
FXLS8962AF_SC4_INT_POL_PREP(irq_active_high));
if (ret)
return ret;
if (device_property_read_bool(dev, "drive-open-drain")) {
ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG4,
FXLS8962AF_SC4_INT_PP_OD_MASK,
FXLS8962AF_SC4_INT_PP_OD_PREP(1));
if (ret)
return ret;
irq_type |= IRQF_SHARED;
}
return devm_request_threaded_irq(dev,
irq,
NULL, fxls8962af_interrupt,
irq_type | IRQF_ONESHOT,
indio_dev->name, indio_dev);
}
int fxls8962af_core_probe(struct device *dev, struct regmap *regmap, int irq)
{
struct fxls8962af_data *data;
struct iio_dev *indio_dev;
unsigned int reg;
int ret, i;
indio_dev = devm_iio_device_alloc(dev, sizeof(*data));
if (!indio_dev)
return -ENOMEM;
data = iio_priv(indio_dev);
dev_set_drvdata(dev, indio_dev);
data->regmap = regmap;
data->irq = irq;
ret = iio_read_mount_matrix(dev, &data->orientation);
if (ret)
return ret;
data->vdd_reg = devm_regulator_get(dev, "vdd");
if (IS_ERR(data->vdd_reg))
return dev_err_probe(dev, PTR_ERR(data->vdd_reg),
"Failed to get vdd regulator\n");
ret = regulator_enable(data->vdd_reg);
if (ret) {
dev_err(dev, "Failed to enable vdd regulator: %d\n", ret);
return ret;
}
ret = devm_add_action_or_reset(dev, fxls8962af_regulator_disable, data);
if (ret)
return ret;
ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_WHO_AM_I, &reg);
if (ret)
return ret;
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fxls_chip_info_table); i++) {
if (fxls_chip_info_table[i].chip_id == reg) {
data->chip_info = &fxls_chip_info_table[i];
break;
}
}
if (i == ARRAY_SIZE(fxls_chip_info_table)) {
dev_err(dev, "failed to match device in table\n");
return -ENXIO;
}
indio_dev->channels = data->chip_info->channels;
indio_dev->num_channels = data->chip_info->num_channels;
indio_dev->name = data->chip_info->name;
indio_dev->info = &fxls8962af_info;
indio_dev->modes = INDIO_DIRECT_MODE;
ret = fxls8962af_reset(data);
if (ret)
return ret;
if (irq) {
ret = fxls8962af_irq_setup(indio_dev, irq);
if (ret)
return ret;
ret = devm_iio_kfifo_buffer_setup(dev, indio_dev,
INDIO_BUFFER_SOFTWARE,
&fxls8962af_buffer_ops);
if (ret)
return ret;
}
ret = pm_runtime_set_active(dev);
if (ret)
return ret;
pm_runtime_enable(dev);
pm_runtime_set_autosuspend_delay(dev, FXLS8962AF_AUTO_SUSPEND_DELAY_MS);
pm_runtime_use_autosuspend(dev);
ret = devm_add_action_or_reset(dev, fxls8962af_pm_disable, dev);
if (ret)
return ret;
if (device_property_read_bool(dev, "wakeup-source"))
device_init_wakeup(dev, true);
return devm_iio_device_register(dev, indio_dev);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(fxls8962af_core_probe);
static int __maybe_unused fxls8962af_runtime_suspend(struct device *dev)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(dev_get_drvdata(dev));
int ret;
ret = fxls8962af_standby(data);
if (ret) {
dev_err(dev, "powering off device failed\n");
return ret;
}
return 0;
}
static int __maybe_unused fxls8962af_runtime_resume(struct device *dev)
{
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(dev_get_drvdata(dev));
return fxls8962af_active(data);
}
static int __maybe_unused fxls8962af_suspend(struct device *dev)
{
struct iio_dev *indio_dev = dev_get_drvdata(dev);
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
if (device_may_wakeup(dev) && data->enable_event) {
enable_irq_wake(data->irq);
/*
* Disable buffer, as the buffer is so small the device will wake
* almost immediately.
*/
if (iio_buffer_enabled(indio_dev))
fxls8962af_buffer_predisable(indio_dev);
} else {
fxls8962af_runtime_suspend(dev);
}
return 0;
}
static int __maybe_unused fxls8962af_resume(struct device *dev)
{
struct iio_dev *indio_dev = dev_get_drvdata(dev);
struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
if (device_may_wakeup(dev) && data->enable_event) {
disable_irq_wake(data->irq);
if (iio_buffer_enabled(indio_dev))
fxls8962af_buffer_postenable(indio_dev);
} else {
fxls8962af_runtime_resume(dev);
}
return 0;
}
const struct dev_pm_ops fxls8962af_pm_ops = {
SET_SYSTEM_SLEEP_PM_OPS(fxls8962af_suspend, fxls8962af_resume)
SET_RUNTIME_PM_OPS(fxls8962af_runtime_suspend,
fxls8962af_runtime_resume, NULL)
};
EXPORT_SYMBOL_GPL(fxls8962af_pm_ops);
MODULE_AUTHOR("Sean Nyekjaer <sean@geanix.com>");
MODULE_DESCRIPTION("NXP FXLS8962AF/FXLS8964AF accelerometer driver");
MODULE_LICENSE("GPL v2");