blob: 906da5fc06e0f4aa66320cdf854fa05c5caf7ad6 [file] [log] [blame]
/*
* public include for LM8333 keypad driver - same license as driver
* Copyright (C) 2012 Wolfram Sang, Pengutronix <kernel@pengutronix.de>
*/
#ifndef _LM8333_H
#define _LM8333_H
struct lm8333;
struct lm8333_platform_data {
/* Keymap data */
const struct matrix_keymap_data *matrix_data;
/* Active timeout before enter HALT mode in microseconds */
unsigned active_time;
/* Debounce interval in microseconds */
unsigned debounce_time;
};
extern int lm8333_read8(struct lm8333 *lm8333, u8 cmd);
extern int lm8333_write8(struct lm8333 *lm8333, u8 cmd, u8 val);
extern int lm8333_read_block(struct lm8333 *lm8333, u8 cmd, u8 len, u8 *buf);
#endif /* _LM8333_H */